вторник, 8 ноември 2011 г.

Повече няма да обръщаме внимание на здравния министър

БЛС ще настоява за поетапното въвеждане на диагностично-свързани групи в срок от 7 до 10 години. Това е едно от решенията, от проведената на 4 и 5 ноември национална конференция, което обяви председателят на съсловната организация д-р Цветан Райчинов, по време на пресконференция. Той съобщи, че през този преходен период въвеждането на диагностично-свързани групи (ДСГ) трябва да бъде съчетано с проспективно бюджетиране, което означава, че в упоменатия срок, всяка година трябва да се прави съответно разчет според възможностите на финансиране и според готовността на отделните болници да влизат последователно в системата на финансиране чрез ДСГ. Средно годишно трябва да се въвеждат в поне 10% от болниците и с 10% съответно да се коригира финансовият разчет за годината, като болнично разплащане. Това естествено не прави 100% разбира се, но зависи дотогава колко болници ще отговорят на критериите и изискванията, за да могат да работят по ДСГ, уточни той и подчерта, че този модел работи в доста страни - в Германия например въвеждането му е отнело около 10 години, а в Австрия продължава вече 20 години, като е въведен само в половината болници.
Другите решения на БЛС от конференцията са : да бъде изработена и представена на следващия събор стратегия за развитие на системата на здравеопазване, да започне и работа по прогнозно остойностяване на медицинските дейности, да се запази механизмът за формиране и заплащане на потребителската такса, да се преразгледа предложението за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, отнасящо се за инкриминирането на посегателството над медицински лица, да не се допускат бъдещи опити за премахване на договорното начало, при изработването на НРД и промяна в осигурителния модел и да се компенсират от съответните ведомства сумите за лицата, освободени от заплащане на потребителска такса.
Зам. председателят на съсловната организация д-р Георги Ставракев подчерта, че една от идеите им е създаване на публичен регистър на социално слабите и здравно неосигурени лица и на специален фонд към МЗ или МТСП, който да заплаща на лекарите извършеното лечение за тези пациенти. За целта парите естествено трябва да бъдат предвидени при формирането на бюджета за здравепазване. Д-р Ставракев припомни, че в здравната стратегия на ГЕРБ е записано - на такива хора да се дават здравни ваучери, което според него също е приемлив механизъм на разплащане.
От БЛС настояват: държавата да си изпълни многократно поемания ангажимент за изготвяне на електронна здравна карта на здравноосигурените лица; държавните органи да предприемат ясни и конкретни мерки за изясняване броя на неосигурените лица и изработване на работещ механизъм за тяхното осигуряване т. е.през 2012г. да бъдат внесени законови промени, които да задължат държавата да заплаща здравноосигурителните вноски на осигуряваните от нея лица в реален, пълен размер - равностойно с работниците, служителите и работодателите; да се въведе работещ регулативен механизъм за отпускане на медикаменти от НЗОК, като не се допуска пренасочване на средства от бюджета на касата, определен за медицински дейности, към медикаменти. При нужда от такива средства трябва се ползва резерва на НЗОК.
По отношение на трансферите на пари от здравни осигуровки към МЗ д-р Райчинов коментира, че БЛС ще поиска отговор по Закона за достъп до информация, тъй като имат притеснения, че след получаването му ще трябва да го препратят към прокуратурата, защото са съвсем основателни подозренията им, че парите не са харчени само за здравноосигурителни плащания.
От БЛС настояват още министърът на здравеопазването да преустанови практиката си да съобщава в публичното пространство „намерения”, като ги представя за взети решения, съгласувани с БЛС или други институции. По думите на д-р Райчинов последните решения на МЗ, преместването на спешната помощ в областните болници, въвеждането на глобални бюджети и отвързването на потребителската такса за преглед от минималната работна заплата, са били изненада за съсловната организация и лекарите не ги подкрепят.
От БЛС са против бюджета на МЗ. Според представителите на БЛС, д-р Константинов е направил грубо нарушение на процедурата, след като си е позволил да коригира и сам да предложи еднолично бюджет на НЗОК, което е в разрез с всякакъв закон и особено със Закона за здравното осигуряване.
-Ние още не знаем какъв бюджет ще се гледа на първо четене в комисиите. Дали този на министъра, дали този на касата или има и трети, каза д-р Райчинов.
Той обясни, че засега няма да искат оставката на здравния министър, тъй като това е политика, с която не искат да се занимават, а искат да дават единствено работещи модели. Те бяха категорични, че вече просто няма да му обръщат внимание повече. Здравният министър нека си говори каквото иска, защото за всички вече стана ясно колко може.
От БЛС се обявиха и против идеята за прехвърляне на спешните центрове към общинските болници, като посочиха, че това ще лиши над 2 милиона души здравно неосигурените лица от спешна помощ, която е задължение на държавата и се оказва на всеки един в държавата без значение какъв е здравният му статус. Оказва се и на чужденци, подчерта д-р Райчинов и поясни, че възраженията на съюза са насочени основно към това финансирането на спешната помощ да бъде за сметка на НЗОК, а не на бюджета. По думите му това не е сериозно намерение, а опит за имитиране на дейност и реформи в здравеопазването. Според него министърът трябва да уволни всички до един, които са писала стратегията за развитие на спешната помощ, защото явно тя е един безсмислен труд.
От лекарската съсловна организация предлагат спешната помощ да се финансира от целеви фонд, който да стартира още от следващата година. Не се изключва и възможността за частна спешна помощ, за която в Европа има много добри примери. Те заявиха, че ще подкрепят изцяло спешните центрове при бъдещи протестни действия.
Във връзка с инкриминирането на посегателствата срещу лекари д-р Райчинов каза, че за него продължава да остава необяснимо това което се случи в парламента-да се постави лекарят под уличното куче. Председателят на лекарски съюз продължи, че няма да простят на този депутат, ако публично не се извини за думите си, че българския данъчен го бият защото си върши работата, а пък лекаря-защото не си я върши. От мястото на трибуната в парламента да го каже, това означава, че не му е мястото там, заяви той.

Няма коментари:

Публикуване на коментар