четвъртък, 5 май 2011 г.

казано-речено


Правим преразпределение на медикаментите за онкоболни за месец май там, където са нужни. Някои болници Вече ни съобщиха, че не Желаят доставка, защото Вече са сключили договори.
Гергана Павлова, зам.министър на здравеопазването, пред в. "24 часа". 

България е най-мързеливата страна в света. Абсолютни лидери сме в Европа по ползвани болнични

Твърди престижното издание „Икономист", на база изчислени почивние дни през годината.
Страната ни е с най-много официални празници ­ 13 почивни дни, след Япония, където има 16. Всеки българин има и по най-малко 20 дни годишен отпуск.
„Икономист" изчислява още, че българите ползват средно по 22 дни болнични. Това ни прави абсолютни лидери в Европа и по този показател.
Общата сметка показва, че българите почиват по 55 дни в годината освен съботите и неделите. Проспериращи държави като Франция и Германия имат съответно 48 и 42 почивни дни годишно.
Изданието прави извода, че след като у нас се работи най-малко, естествено е да сме най-бедната страна в Евросъюза.
Вчера пък беше последният ден от годината, в който работим за държавата. От днес -05.05.11. вече ще го правим за себе си. За да попълнят държавния бюджет, през тази година българите работят до 4 май, а до 13 май ще попълват и дефицита.


сряда, 4 май 2011 г.

Национален стандарт - 20 мин. за пристигането на линейка, до мястото на инцидента

В концепцията за развитие на спешната помощ у нас, която бе представена от здравният министър д-р Стефан Константинов е записано, че МЗ ще въведе национален стандарт за време, през което екипите да достигнат до мястото на инцидента. Съгласно него линейките ще трябва да пристигат до 20 минути в 90% от спешните живото застрашаващи случаи, като за останалите не трябва да се допуска интервал, по-голям от 40 минути. Тези случаи, при които този период от време не е спазен т. е. превишен е, ще бъдат анализирани и ще бъдат оправдавани само при изключителни условия – метеорологични, бедствия и крупни аварии. Отделните центрове за спешна помощ могат да си поставят още по-високи времеви стандарти от приетия на национално ниво.
По думите на д-р Константинов и сега в повечето населени места в 58% линейките на спешната помощ идват дори за по-малко и от 20 минути, а в други за 30 мин.. В останалите 15% от населените места обаче линейките достигат за повече от половин час. Това се случва обикновено в труднодостъпни райони или в градове с натоварен трафик, като София, Варна и Пловдив. Проблемът е основно в София, обясни здравният министър. Статистиката сочи, че за 2010 г. броят на забавените повиквания за повече от 20 мин. е 34 824, т. е. 4% от всички изпълнение повиквания като 79% от тях или 27 637 са регистрирани именно в София град.
В концепцията е заложено оптимизиране на структурата на спешна помощ.
Спешните центрове трябва да се разкриват единствено на база два критерия - отдалечеността на населените места и гъстотата на населението, а не както през последните години, след политически натиск и предимно преди избори, каза той и обеща, че засега няма да бъдат закривани или разкривани филиали на спешната помощ в страната.
Анализите на МЗ за сегашното състояние на спешната помощ показват, че към момента 97% от щата е зает и там работят 6887 души. 3759 от тях са медицински специалисти - 1146 лекари, 1103 медицински сестри и 1500 фелдшери. Всеки четвърти медицински специалист обаче е във възрастовата граница 55 - 65 години и скоро ще напусне системата. Останалите 3555 души - 63% пък са между 35 до 55 години. Половината от работещите лекари в системата не притежават специалност. Едва 568 от тях имат такава. Най-много са фелдшерите, но у нас вече не се изучава тази специалността, което означава, че в скоро време ще има над 30% дефицит и от тях. Предвижда се обаче кадровият дефицит да бъде компенсиран с парамедици.
В тази връзка здравният министър съобщи, че предстои да бъде разкрита нова специалност в акредитираните медицински университети, за тяхната подготовка. Така например шофьрите-парамедици ще бъдат обучавани една година, а останалите-две. Задълженията на парамедиците включват- интубиране, дефибрилация и др., но не и поставяне на диагноза или назначаване на лечение, поясни д-р Константинов. Той обаче отхвърли идеята студенти по медицина, в горните курсове, да поемат тази дейност, тъй като според него, работата на парамедиците е много специфична и изисква определени умения.
Според здравния министър обучението им може да започне още от следващата година и след две години да имаме първите парамедици с преминат едногодишен курс, а след три години – с двугодишен.
МЗ предвижда да се изгради система и национален център за продължаващо обучение. Новите кадри ще се обучават по европейски модел и чрез финансиране от Брюксел Така максимално ще се облекчи и засили приемът на лекари, специализиращи "Спешна медицина”. Ще се въведат и алгоритми за поведение и работа  при оказване на спешна медицинска помощ. 
За по-доброто покритие на страната със спешна помощ ще се въведат три вида екипи, които ще се отзовават на повикванията в зависимост от тежестта им.|На тел. 112 или 150, операторът ще отсява по специален въпросник сложността на случая. Според това ще се изпраща на място един от трите вида екип.

Първият вид ще е лекарски екип. Той ще се състои от шофьор, парамедик и лекар. Тези екипи ще се профилират по степен на готовност за реанимационни мероприятия или по специалности. Вторият ще е парамедицински т. е. от шофьор и парамедик с най-високо ниво на обучение. Те ще се използват при спешни състояния, когато на място трябва да се окаже първа помощ и пациента да се транспортира възможно най-бързо до подходящата болница, а третият – транспортният ще бъде само от обучен шофьор и ще се използва само за транспорт на болни, чието състояние не изисква задължително присъствието на лекар. Линейките ще карат пациенти в точно определени лечебни заведения, разполагащи с материални ресурси и лекари. Тези лечебни заведения, с развита спешна дейност,  ще бъдат целево стимулирани с пари от  МЗ.
Д-р Константинов подчерта, че системата има нужда най-много от долекарски екипи - парамедици.
Предвижда се и гъвкавост в разпределението на медицинските екипи в отделните места в зависимост от особеностите им. Така например в големите градове над 200 000 души ще има повече от 1 изходна точка на екипите за спешна помощ. В районите, където над 10% от населението се намира на разстояние, предполагащо над 20 мин. време за достъп до спешна помощ, както и на магистрали ще има постоянно или временно базиране на изнесени екипи. Освен това предстои и преструктуриране на филиали, така, че да се покрият по-добре нуждите на населението.
Концепцията предвижда също така одобряване на финансирането на спешната помощ. Това означава стартовите възнаграждения на медицинските специалисти (фелдшери и мед.сестри) да бъдат 3 пъти минималната работна заплата или 720 лв., а на лекарите – около 1200 лева.
В момента с допълнителното материално стимулиране лекарите в спешната помощ получават по 1000-1100 лв., а това е по-малко от това, което взимат колегите им в ПИМП и прави работата им неатрактивна. Изключително важен стимул е доходите на лекарите в спешните центрове да станат съизмерими с доходите на колегите им от извънболничната помощ, коментира д-р Константинов.
Заплатите могат да бъдат увеличени още от следващата година, чрез вътрешно преразпределение на средствата за здравеопазване, каза той. За да функционира нормално спешната помощ са необходими 150 млн. лв. годишно, което е със 75 млн. лв. повече, отколкото се отделят в момента. Здравният министър заяви, че ще поиска от МФ 70 млн. лв. повече за спешната помощ догодина, като увеличението ще бъде предимно за повишаване на възнагражденията на работещите в системата-60 млн. за заплати и осигурителни плащания на персонала, 10 млн. за поетапна подмяна на санитарните автомобили, 1 млн. за поддържане на информационно-комуникационната система 1 млн. лв. за обучение и квалификация на персонала, 3 млн. лв. за поддържане на материално-техническата база, апаратура и оборудване на екипите.
Заради социалната значимост на спешната помощ, която през последните 10 години се превърна в буфер на проблемите в здравната система, държавата ще остане основен източник на финансиране. Д-р Константинов припомни, че спешната помощ е изключителен ангажимент на държавата. Успоредно с това обаче трябва да бъдат търсени и включвани допълнителни източници на финансиране като НЗОК. От МЗ предлагат здравната каса да покрива поне тези дейности, извършвани от екипите на спешна помощ, като транспортиране на болни от едно до друго лечебно заведение, след 24 часа от първоначалното им хоспитализиране, което ще бъде реален източник за свежи средства в системата.
Концепцията предвижда още и подобряване на комуникацията между центровете за спешна помощ, линейките и лечебните заведения.
Това ще стане чрез интегриране на системата за комуникация на центровете за спешна медицинска помощ със системата на комуникация на МВР и останалите служби от Националната система за спешни повиквания. Контролът над системата ще се засили и чрез използването на GPS връзката на ЦСМП. Спешният тел. 150 ще бъде интегриран в тел. 112.  
В момента на много места, в центрове и филиали, се използват "халваджийски тефтери", в които се записват обажданията и се предават устно по GSM-и и така не може да се проследи системата. С такива тефтери работели в спешния център в София. д-р Константинов бе категоричен, че това трябва да се спре и не бива да се случва за в бъдеще. Всички линейки трябва да са с GPS. Всички повиквания трябва да се регистрират в компютри. Ще се искат разпечатки от всички сигнали и разпечатки от GPS-ите, за да се знае какъв е бил пътят на линейката. Може би, в рамките на шегата, ще се затрудни подслушването от страна на медиите какво си говорят в спешните центрове", каза още д-р Константинов.
Той предупреди, че от следващия месец здравното министерство ще започне внезапни проверки, поне в по два спешни центъра дали работят с наличната GPS система.
Здравният министър напомни, че състоянието и развитието на спешната медицинска помощ е най-тясно свързано със състоянието на извънболничната медицинска помощ. И ако има достатъчен брой дежурни лекарски кабинети, работата на спешната помощ ще се облекчи и ще се осигури гарантиран достъп на хората до медицинска помощ, чрез законови промени и финансови стимули . Друг важен елемент, по думите му е подобряването на връзката между спешната и болничната помощ. В момента всяко лечебно заведение за болнична помощ трябва да осигурява прием на спешни пациенти 24 часа в денонощието. Обществена тайна е, че приема обаче липсва в една не малка част от лечебните заведения. Поради тази причина трябва да се създаде нова здравна карта, в която ясно да се определят лечебните заведения и тяхното ниво, с което могат да предоставят спешна помощ. А осигуряването на спешната помощ от тези лечебни заведения трябва да бъде обвързано и с допълнително заплащане за извършваните дейности, бе категоричен той.
МЗ дава срок от 3 месеца за широка обществена дискусия, обсъждания и корекции в концепцията преди официалното и приемане от Министерския съвет.
-Още през следващата година може да има законови промени. Това са дейности, които изискват много време, но това е правилният път. Ако не вземем мерки рискуваме след 3 години да останем без кадри в спешната помощ, убедено заяви министърът и наблегна, че се надява концепцията да бъде одобрена и от Министерството на финансите. Ако има политическа воля и обществена подкрепа, оптималният срок за реализирането на концепцията ще бъде от 3 до 5 години, завърши той.
------
Системата за спешна медицинска помощ в България включва 28 центъра в отделните области със 198 филиала към тях, които се намират в различни общини.
За периода  2006 – 2010 година средствата за спешна помощ са увеличени от 52 на 82,1 млн. лв. Въпреки това обаче, те са крайно недостатъчни, констатират от здравното министерство. Годишният разход за спешна медицинска помощ на 1 българин през 2010 г. е 10, 86 лв., като за различните центрове за спешна медицинска помощ стойностите на този показател варира. най-ниски са разходите в центрове с по-висока гъстота на населението (София град – 5,8 лв. на 1 жител; Пловдив – 7,8 лв. на 1 жител) и най-високи в центрове, обслужващи отдалечени и трудно достъпни райони с ниска гъстота на населението ( Смолян – 22,2 лв. на 1 жител; Видин – 18,3 лв. на 1 жител, Кърджали – 17,1 на 1 жител). Основната част от разходите на спешните центрове е за трудови възнаграждения (78%), а за издръжка – горива, режийни, отиват около 21,6% от общите разходи. Въпреки това средната заплата в системата е 630 лв., което води до отлив на желаещи за работа в системата.
Повече пари трябват, защото и през последните години има инфлация, цените на горивата се увеличават, а "линейките все още не са тръгнали на слънчеви батерии" каза здравният министър. Д-р Константинов коментира идеята за лекари на мотори като посочи, че е добре, ако те се използват за ходене по домовете за диагностика, за писане на рецепти и др. и заключи, че ние нямаме достатъчно лекари за линейки, камо ли за мотори. 
------
Спешната помощ продължава да се занимава с несвойствени дейности, акцентира  д-р Константинов. Статистиката показва, че само при 25% от обслужените възрастни е била необходима спешна хоспитализация в болница. Броят на обслужените деца е 87 207, като 38%, или 33 170 от тях, са били хоспитализирани по спешност. Много от прегледите са амбулаторни - хората са идвали на крака за преглед в спешния кабинет. За една година през центровете и техните филиали на място са преминали 629 336 или приблизително толкова хора, колкото са били и осъществените спешни повиквания. Те са около 850 хил. годишно.
Това показва, че почти 50% от работата на спешните центрове са свързани с оказване на медицинска помощ, която всъщност трябва да се предостави от лечебните заведения или лекарите в доболничната помощ.
Средната натовареност ма един екип през годините е относително еднаква - 3,2 повиквания на 12-часово дежурство. Тя обаче е различна в отделните региони, като достига до 7,6 повиквания в София-град. Варира и броят на повиквания - от 7,2 на 100 души в Русе до 253 на 100 в Смолян. Средната стойност на показателя за страната е 11 повиквания на 100 души.

казано-речено

Да караш кола в България е три пъти по-опасно, отколкото да воюваш с талибаните в Афганистан, каза директорът на Военномедицинска академия ген. Стоян Тонев. 
В сутрешния блок на БНТ на 03.05. т. г. той коментира, че проблемът е в манталитета и липсата на ефективен контрол. 
Контролът според нега не се изчерпва само със задълженията на КАТ и на полицията, а по-скоро трябва да е контрол на всички етапи. 
Американските военни, които са изпратени на обучение у нас, не стрелят толкова, колкото карат по нашите пътища, за да са обучени как да карат при военни услови, каза още ген. Тонев.

Безплатни прегледи за превенция и ранна диагностика на вредите от ползване на солариум през май и юни ще извършват частно практикуващите кожни лекари

На 3ти май 2011 г. Сдружението на частно-практикуващите дерматолози стартира кампания за намаляване на риска от развитие на усложнения от ползване на солариум. През месеците май и юни дерматолозите ще разясняват вредите от придобиването на изкуствен тен чрез солариум. Лекарите също така ще преглеждат безплатно с цел навременно установяване на последиците от придобиването на изкуствен тен.
През 2009 година въз основа на натрупаните медицински данни СЗО определи солариумите като устройства, които предизвикват злокачествени промени по кожата. Идеята за тази кампания възникна поради изключително нарасналия интерес към придобиването на изкуствен тен чрез използване на изкуствени ултравиолетови лъчи. Тази тенденция е особено изразена сега в предлетните месеци, когато хората се подготвят за слънчевите лъчи, както и преди абитуриентските балове. През последната година соларните студия станаха особено многобройни и услугите им са изключително достъпни. Това накара специалистите-дерматолози да припомнят на хората, решили да изложат кожата си на подобно въздействие, че освен за положителното въздействие човек трябва да помисли и за опасностите от използването на солариум, а именно увеличаването на риска от рак и преждевременно стареене на кожата.
Проблемите на кожата, възникващи под въздействието на солариумите, могат да бъдат напълно предотвратени в много голяма степен. Това може да стане чрез един профилактичен преглед преди периода на излагането на действието на изкуствените ултравиолетови лъчи в солариума. Промените на кожата никога не се развиват внезапно, необходими са месеци и дори години, за да започне процеса на стареене или възникване на раково образувание. Ето защо редовният преглед от дерматолог може да се окаже особено важен за навременното установяване на тези проблеми. В рамките на подобна консултация заинтересованите може да получат и оценка на индивидуалния риск за развитие на злокачествено заболяване на кожата.
Прегледите ще се извършват от дерматолозите по предварително уточнен график. Повече информация за лекарите, участващи в инициативата, приемните им часове и клиниките  можете да се намери на следните адреси: www.dermasofia.com и www.bioderma.bg

вторник, 3 май 2011 г.

Международен конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари ще се проведе от 12 до 15 май в СофияРадислав Наков е роден на 04.01. 1989 г. в София, в семейство на лекари. Завършил е първа английска езикова гимназия. Владее английски, френски език, а в момента изучава и немски език. Той е 4-ти курс студент по медицина в МУ-София. Председател е на Асоциацията на студентите–медици в гр. София и (АСМБ-София) и вице-председател на студентите-медици в България (АСМБ)Нека започнем нашият разговор с накратко представяне на АСМБ.
-Асоциацията ни е неправителствена организация, с нестопанска цел, неполитически обвързана и съществува вече 21 години от 03.03. 1990 г. По американските закони сме пълнолетна асоциация, това е в кръга на шегата разбира се. АСМБ е официален член на Международната Федерация на Асоциациите на Студентите – Медици (IFMSA) от 1993 г., с право на глас, при вземане на решения. От 120 само 50 държави-членки имат право на глас. Но ние имаме и 4-5 представители в ръководството на федерацията и сме една от най-активните членки в IFMSA, която има право да каже „студентите по медицина са решили еди какво си”, на световно ниво, пред ООН, пред СЗО и пред ЕП.
През 2008 г. във В. Търново нашата асоциация организира европейската регионална среща на FMSA, което беше едно много голямо събитие с 800 участника от цяла Европа.
АСМБ обединява всички студенти от медицинските университети в София, Пловдив, Варна, Плевен и от медицински факултет на тракийският университет в Ст. Загора т. е. тя е единственият орган, който ги представлява пред българската общественост и в чужбина. Членовете и са над 900 в цяла България. Сред основните и цели, освен да обединява студентите по медицина в страна, са и организиране и провеждане на различни кампании за промоция и превенция н а здравето като например честването на 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН, 14 ноември – Световният ден на диабета и други такива обществено значими инициативи, свързани с различни социално значими заболявания като сърдечносъдовите, неврологичните и др.. Освен това организираме и така наречените обменни програми, с които всяка година на близо 100 наши колеги се дава възможност да отидат на стаж в чуждестранно болнично заведение за един месец. Имаме договори почти със всички водещи държави в медицинската наука по света като САЩ, Англия, Франция, Германия, Полша, Израел и др., както и с близки на нас държави като Македония, Сърбия и Румъния. Това е една добра школа за набиране на опит и докосване до различни медицински системи, извън нашата.
-Студентите по медицина, желаещите да участват в обменните програми не са ли доста повече от 100 човека и как точно се избират?
-Обикновено те винаги са повече, но изборът се осъществява по точкова система. В кампаниите, които организираме ежегодно, всеки един участник получава определен брой точки. За това, че знае някакъв чужд език също получава сертификат, точки, такива получава и за участие в конгреси, в семинари и т. н.
-Как се процедира, ако двама студенти по медицина имат равен брой точки? И имало ли етакъв прецедент в АСМБ?

-Аз това се замислих, че до сега е нямало такъв случай, което не изключва възможността за в бъдеще да се появи. Ако мястото е едно, а кандидатите са двама може да се проведе разговор със съответната държава и да се помоли да заминат и двамата студенти-медици. Ако това е невъзможно, то предимство ще има този, който не е ходил до момента на стаж в чужбина.
-Предстои международен конгрес по медицински науки и мисля, че тази година той е юбилеен, нали не греша?
-Да, така е. Международният конгрес по медицински науки - International Congress of Medical Sciences (ICMS) едно от най-значимите събития за медицинския университет в София.
Тази година той се провежда за 10-ти път. А през последните две години конгресът се наложи и като вторият по големина в Европа, със своите над 450 участника.
-Кога и къде ще се проведе конгресът за студенти и млади лекари?
-Той ще се проведе от 12 до 15 май, в аула „Максима” на УНСБАЛ „Св. Екатерина” и в предклиничния учебен център на МФ към МУ-София, на английски език. Конгресът предоставя една хубава възможност на студентите по медицина и млади лекари, специализанти, докторанти, за развитие на научната дейност в полето на медицинската наука. По време на форума участниците, които са изпратили предварително научни абстракти, някога са ги наричали научни съобщения, на техни разработки, през годините, ще работят в категориите – терапия, хирургия, предклиника, медицинско образование и обществено здраве. Конгресът застъпва, както устни така и постерни сесии, като най-добрите три абстракти от всяка една сесия ще бъдат наградени. Наградите са медицински книги, на английски език, предоставени ни от бившия Оксфорд център в София.
-Колко студенти-медици са заявили своето присъствие?
-Общо 450 души. Горе долу 50:50 са българските и чуждестранните участници в  конгреса. Впечатлени ми прави, че повечето от тях винаги са от Източна и Централна Европа - от Полша, Сърбия, за разлика от Германия, Португалия или Испания.
-Мото, акцент конгресът ще има ли?
-Не, тази година няма да има, защото е юбилеен и сме решили самият юбилей да бъда и неговият акцент. Иначе през годините сме имали различни теми като водещи. Другото, което ще бъде интересно за участниците е, че са предвидени много семинари. Например семинар, на който ще бъдат показани основните техники при хирургическото шиене, семинар за първа медицинска помощ, за първа помощ при катастрофа, които ще бъдат организирани и проведени от младежкия БЧК, обучителен семинар за това как се пише един абстракт и една научна публикация, ще имаме участие и от международната организация ”Лекари без граници”, както и демонстрация на живо на сърдечна операция от УНСБАЛ „Св. Екатерина” -с пряко включване от операционната зала.
-С други думи, ако мога да обобщя, постигате пряка обвързаност между теория и практика.
-Точно това целим. Понеже практическата насоченост в нашето образование остава някак си по назад, през последните години, ние се стремим, чрез този конгрес да помогнем на студентите, чрез тези семинари да се докоснат те до практическата работа. Но ще съчетаем полезното и с приятното. Наред с научната част, обмяната на опит, ще организираме и множество партита по време на конгреса. Знаете ли, че по време на такива събития се осъществяват такива невероятни запознанства, които понякога прерастват в космополитни приятелства за цял живот.
-Как възприемаш промените в Наредба 34 на МЗ, съгласно които специализантите държавна поръчка ще получават минимум от две до четири минимални работни заплати или до 960 лв. месечно. Твоят коментар какъв е?
-Въпросът със специализациите е доста наболял за студентите по медицина, през последните години. Много се вълнуваме и ние 4-то курниците, въпреки, че имаме още две години, докато се дипломираме. Нещата стоят по следния начин - студентите по медицина са разделени на две групи. Едните искат да останат в България и да продължат своето развитие тук в нашата страна, въпреки невероятно примамливите предложения от други държави. А другите определено смята да заминат някъде в Западна Европа, където да проведат (да продължат или да започнат) своята специализация.
На 7 и 8 май във Варна и на 14 и 15 май в София ще има поредни изложения на чуждестранни фирми, от скандинавските държави, от Англия, Германия, изобщо от цяла Европа, от Близкия Изток, от Австралия, които търсят лекари, за работа и за специализация в чужбина. Това е много примамливо за българските студенти по две причини. Първата е, че заплатите на Запад са доста по-високи в сравнение с лекарските в България. В цифри един лекар в Германия като специализант взима около 2500 евро чиста заплата. А у нас началната заплата на специализанта е 450 лв.. Втората причина, която стимулира българските студенти да емигрират в чужбина това е, че у нас има ограничение в броя на местата за специализация. Не винаги човек може да специализира точно това, което иска, за да се реализира в насоката, която желае. Веднага давам пример. Една от най-желаните специалности в България в момента е АГ. Има много желаещи и малко места. И когато някой студент не е приет в тази специалност, пред него има две алтернативи или да помисли за някаква друга специалност, каквато и да е тя, или да потърси реализация извън страната в някоя западно-европейска клиника. За сравнение в Германия или в Австрия няма такова ограничение в местата за специализация и там радушно приемат, за повечето видове специализации, лекари и стажант-лекари от Източна Европа.
Като други желани специалности у нас мога да посоча  очни болести, кардио-хирургия и въобще хирургичните специалности. Най-нежелани обаче са анестезиология, рентгенология, патоанатомия и хистологията.
-Какво удовлетворение лично на теб ти носи работата като председател и изобщо като цяло какво ти дава асоциацията?
-Това много пъти са ме питали. Дейността е напълно доброволна, никой не взема пари за нея. Единият от стимулите е възможността за пътуване, свързана със стажа, за който говорихме вече, както и опознаването на друг вид медицински системи, за това как се работи в западните болници. Другият е запознаването с нови хора и удовлетворението от работата с колегите от страната като цяло. Третият са кампаниите за промоция и превенция на здравето. Всяка една такава кампания, лично на мен, а и на много мои колеги, носи наистина голямо удоволствие. Организацията на такива събития, като предстоящия конгрес, ни сплотява много като екип по отношение подготовката и провеждането му. И се чувстваме истински удовлетворени от работата си, след като вече всичко е приключило. Но най-важното за мен, а и за повечето ми колеги е, че всичко това е натрупване на един невероятен опит в комуникацията с хора, в организирането на събития, и в разбирането на личностите чисто психологично, което е изключително важно качество в медицинската ни професия. Понякога изпитвам и трудности, защото медицинското следване е наистина трудно, но когато на човек му доставя удоволствие и наистина му е приятно да върши някаква работа, винаги намира време за всичко, при една добра организация. Даже и в международната федерация и в нашата асоциация сме организирали именно по тази тема курсове за управление на личното време, как да го систематизираме така, че да може да се справим, с две, три и повече неща, защото особено в нашата асоциация и студентите по медицина като цяло сме свикнали да носим по няколко дини под една мишница.
-В края на разговорът ни искам да ти пожелая да направиш за себе си най-правилният избор, по отношение на специализацията, като осъществиш надеждата си, да я реализираш в Германия. Пожелавам също така успех и на предстоящия ви конгрес.