петък, 4 февруари 2011 г.

4 февруари – Международен ден за борба с онкологичните заболявания

Около 262 000 са болните в страната от/над 130-те ракови заболявания. 33000 са новодиагностицираните случаи за 2009 г., сочат данните на Националния раков регистър. Ракът е на второ място след сърдечно-съдовите заболявания като причина за смърт. Най-разпространени остават ракът на гърдата, на белия дроб и на дебелото черво.
В България всяка година в резултат на раково заболяване изчезва по един град с население между 15 и 20 хиляди души, стана ясно на пресконференция на Гражданско обединение „Заедно срещу рака” и Националния алианс „Живот за България”, по повод 4 февруари – Международен ден за борба с онкологичните заболявания.
В същото време обаче страната ни продължава да е на първо място, сред европейските държави, в негативния списък за най-редки профилактични прегледи. Това очевидно е един логичен резултат на начина на живот, който ние като общество водим и особено младите със зачестилото и ранно тютюнопушене, с неправилното хранене, с обездвижването, каза проф. Иван Черноземски.
Той нерадостно констатира, че отбелязваме Международния ден за борба с онкологичните заболявания с надежда, но и с тъга.
България силно изостава не само в профилактиката, но и в скрининговите програми, алармира проф. Дамян Дамянов, председател на Българското хирургично дружество и на Съюза на учените.
На три пъти пиша национална програма за борба с колоректалния карцином, но тя си остава само на хартия, които отлежават в нечие чекмедже и има нужда вече явно от актуализация. В ЕС едва ли има друга страна, в която да липсва популационен скрининг, както у нас, сподели той.
Според него е изключително важно да се формират рисковите групи, при рутинните прегледи. В тази връзка като друг също основен проблем посочи незадоволителната профилактика на ниво ОПЛ, за навременно откриване на раковите заболявания.
Проф. Дамянов съобщи, че само под 10% от рака на дебелото черво се открива в ранен стадий у нас, докато в европейските държави това се прави в над 50-55%. Хванато в І и ІІ стадий заболяването е напълно лечимо. Той продължи, че пациентите, които търсят специалистите в над 60% са в ІІІ-ІV стадий т. е. твърде късно, „когато влакът пътува почти е възможно да се качим на него”.
От думите му стана ясно, че имаме разработени алгоритми за модерно лечение на раковите заболявания, но късно поставената диагноза е предпоставка за високата и постоянно нарастваща смъртност от тях.
Националният консултант по гръдна хирургия проф. Данаил Петров, също продължи с тревожната статистика като съобщи, че 4000 са новодиагностицираните годишно с на белодробен рак. У нас той по-често засяга мъжете и при тях то е на първо място по честота на смъртност. Като основен фактор не само за него, а и за редица други злокачествени новообразувания посочи тютюнопушенето,както активното така и пасивното. Според него промяната в характера на кашлицата на пушача е един от основните признаци на заболяването.
При 16% от заболелите обаче посочи, че съществуват и генетични предиспозиции.
Проф. Петров също алармира, че в страната липсва адекватна, ранна профилактика и апелира хората да имат по-отговорно отношение към собственото си здравето си, да се отнасят с по-голямо доверие към лекарите и да водят правилен начин на живот.
У нас средно 14-17% от пушачите стават жертва на болестта, обикновено тя се проявява във възрастта между 60 и 75 години, но се забелязва известна тенденция към засягането и на по-млади хора, уточни още хирургът.
Седем здравни гряха представи д-р Тотко Найденов, гл. редактор на в. "Български лекар", по аналогия със седемте смъртни гряха - тютюнопушене, стресово поведение, нерационално хранене, затлъстяване, обездвижване, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотици. начин на живот.
Той предложи да се въведе пълна забрана за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене, отказ от въвеждането на лятното часово време, тъй като предизвиква стрес, спазване на държавен стандарт и контрол по отношение на мазнините, възстановяване на сутрешната гимнастика по училищата и др..
------

четвъртък, 3 февруари 2011 г.

Болничните лечебни заведения с “отворено бюджетиране в рамка“ през 2011 г.


Методиката за финансиране на болниците е изработена прозрачно, при спазване на нормативите дори по членове. За първа година в нея са отделени КП №141 "Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение" и № 279 "Грижи за здраво новородено дете", съгласно приоритетите, заложени в Националната здравна стратегия 2008 - 2013.
Средствата за тях са отделени извън основните им бюджети и са за/до 70 хиляди раждания годишно. Общо 958 млн. лв. е бюджета за болничната помощ. 4 млн. от тях са за неосигурени родилки, съобщи д-р Нели Нешева, директор на НЗОК.
Тя определи новата методика за финансиране на болниците като “отворено бюджетиране в рамка“ и посочи, че е било много трудно “в рамка да вложиш елементи на гъвкавост“.
Според нея болничните мениджъри като цяло са доволни от нея именно заради гъвкавостта, която залага методиката, но допусна, че може да има и няколко недоволни директора, които обаче едва ли ще надхвърлят 5-6%.
По думите и болничните директори са първата инстанция, която трябва да знае с какви средства разполага лечебното заведение и прякото им участие е момент на демократичност и прозрачност в работата на методиката.
Директорът не е прост разпределител, а е мениджър, който не е наблюдаващ, а участник в процеса и не може после да е недоволен от него, заяви д-р Нешева.
Съгласно методиката директорите на лечебните заведения ще имат възможност да преразпределят средствата за болницата от месец за месец в рамките на тримесечие, но така че да не се надвишава стойността за тримесечието. При извънредни обстоятелства болниците ще могат да прехвърлят неизразходвани пари си от едно тримесечие в друго, но с изрично разрешение от касата, в рамките на годишния бюджет. Дори болниците да бъдат малко извън прогнозния си бюджет, ще може да се възползват и от малкия и от оперативния резерв, а дори да ги надвишат, при доказана необходимост разходите ще бъдат платени от касата, поясни тя.
Малкият резерв, заделен в методиката е до 10 % от сумата, определена за болнична помощ в бюджета и ще се използва за доплащане, за извънредни ситуации и за нови договорни партньори на НЗОК, подчерта д-р Нешева.
260 млн. лева е оперативния резерв на касата. По-голямата част от него (200 млн. лева) ще отиде именно за болниците, в края на годината, а останалите ще са за лекарства.
Тя отхвърли обаче опасенията, че заради по-високите цени на пътеките, по тях ще се лекуват по-малък брой болни. Отново обясни, че новите цени ще се вземат предвид при формирането на тримесечни прогнозни болнични бюджети и увери, че средствата в бюджета на касата ще стигнат през 2011 г..
В последните години заболеваемостта е една и съща, хората са едни и същи, дори намаляват и обемът дейност, няма как да е много по-различен от този м. г., защото разликата в една или две години не може да е осезаема. Фактът, че за база се вземат данните от 2010 г., не означава запазване на статуквото, защото освен тях ще се вземат предвид и нивата на компетентност, които болниците са успели да си извоюват за 2011 г., аргументира се тя.
Предстои директорите на болници да изчислят прогнозните бюджети, на база броят на клиничните пътеки, по които ще работят, както и обема извършена дейност за миналата година. Те ще се подават към РЗОК, където ще се правят общите прогнозни бюджети, за средствата необходими за болнична дейност в съответния регион, на базата на историческия принцип. Бюджетите ще се изпращат към НЗОК, която пък ще определя крайният бюджет, след одобрение, от комисия в централата на касата, и от Надзорния съвет на НЗОК.
За новите договорни партньори или отделения, които досега не са работили по определена пътека, а тази година се очаква да работят, прогнозите ще се правят като се търси аналог със звено от същата област. Ако няма такова, ще се търси аналог на територията на цялата страна.
Когато подписват договорите, директорите на лечебни заведения ще подписват и попълнено приложение 2, в което ще се съдържат стойностите за всеки месец до декември, които отговарят на обема дейност, извършван от лечебното заведение обясни д-р Нешева.
Миналата година няма подадени неверни данни, а има подадени исторически данни в зависимост от разрешителните за дейност на болницата. За да се избегнат упреците от предходни години за необективност при разпределението на средствата в методиката е заложен текст, че директора на РЗОК носи отговорност за предоставяне на неверни или деформирани данни. За нарушенията по този текст обаче няма заложени конкретни санкции и в тези случаи ще се прилага предвиденото в Трудовия кодекс. Твърденията за преференции за определени лечебни заведения са спекулации заяви още тя и обясни, че впечатлението се създавало зарази наличието на територията на определени районни каси на бутикови болници, които работят само по скъпоструващи клинични пътеки, както и от неравномерното разпределение на лечебните заведения в страната.
По повод критиките на здравния министър д-р Стефан Константинов към първоначалния вариант на методиката за плащане на болниците, д-р Нешева подчерта, че философията на методиката е една и съща от самото начало и към нея лично никой не е отправял критики за методиката.
-Надзорният съвет (НС)и лично аз нямаме никакъв конфликт с МЗ от наша страна. Във всеки един момент комуникирам с представители на МЗ в Надзорния съвет – има двама зам.-министри в съвета. Комуникираме с министъра д-р Стефан Константинов за общо касаещи ни процеси и проблеми. Аз нямам конфликт, работя и си съблюдавам процесите, заяви тя.
На въпрос относно другият конфликтен момент – софтуера за въвеждане на диагностично свързани групи, които да заменят клиничните пътеки, д-р Нешева обясни още, че „не сме отказвали да закупуваме този софтуер и не бихме си го позволили. В посока съвременни методи на здравеопазване, аз работя много отдавна и по никакъв начин не бих могла, като човек, избран от НС, да си позволя да правя каквото и да било против в тази посока. Не бихме предизвикали конфликт, в системата има спокойствие и нямаме причина да го предизвикваме”.
От НС решихме да разгледаме този въпроса на следващото заседание и когато то бъде проведено, ще дадем нашето мнение, допълни Григор Димитров, член на НС.
Договорите с болниците ще се сключат до 20 февруари, когато ще стане ясно с колко лечебни заведения ще работи НЗОК. За м. г. договорните партньори са били общо 347 - болници и медицински центрове.

Национална здравна карта e готова и какво от това- от нея нищо не зависи

308 са пререгистрираните болници, от които 93 за активно лечение, а 160 са многопрофилни , а останалите са центрове и болници за рехабилитация и долекуване.
Около 26% от тях ще са с първо ниво на компетентност, 45% с второ и близо 29% с най-високото -трето ниво, съобщи здравният министър д-р Стефан Константинов, по време на пресконференция, на която представи проектът за Национална здравна карта(НЗК).
В НЗК са разписани нужният и реалният брой болнични легла за страната и по региони. Методиката, която е използвана за определяне на минималния и максималния брой легла по региони, предвижда, че за всеки са нужни минимум 4 на хиляда души население и максимум - 5.9 на хиляда души. Тя е разработена от МЗ на базата на световните стандарти за осигуряване на болнични легла за населението.
В нея са описани и 57-те базови болници, които са 100% или над 51% държавна собственост и с които НЗОК трябва задължително да сключи договор, съгласно изискванията на закона.
НЗК посочва и нужния брой от центровете за спешна помощ, трансфузионна хематология, психиатричните и онкологичните болници.
Освен статистическите данни, НЗК дава представа и за проблемите и тенденциите в здравеопазването, чиито мерки и решения са въпрос на законодателни промени и, по които тепърва предстои дискусия. До няколко месеца ще бъде внасяне на законопроект, който ще даде отговор на всички възникнали въпроси, поясни д-р Константинов.
Съгласно НЗК необходимият брой на болничните легла за страната ни е 43984, които в момента са 44 411, чието разпределение обаче е твърде неравномерно.
Така например в Кърджали, Разград, Силистра, Хасково, Шумен и Ямбол леглата са под изискуемият минимум, а в Благоевград, Кюстендил, София-град, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Смолян те са над максимално допустимият брой. В столицата, при максимално нужни 6 847 легла, броят им е 10 072.
Освен това при хирургичните легла се наблюдава надвишение с близо 2500 над необходимото, а тези за реанимация пък са в дефицит с около 500. Максималният брой на леглата за активно лечение също е нахвърлен - те са 37 063 при горен праг от 33659.
-Засега няма как леглата за активно лечение да се преобразуват в такива за долекуване, тъй като това неможе да стане по административен начин. Когато намерим финансови средства, ще се появят и легла за долекуване, каза здравният министър като подчерта, че самата дума „долекуване” изобщо не му харесва, защото напомня за „недооправеност” и „доработване”.
По думите му обаче трябва сериозно да се преосмисли целият закон за лечебните заведения, защото някак си е загубена връзката между леглата и лечебните заведения и никъде не е казано какво се случва, когато леглата са повече или по-малко..
-Трябва да „вържем” леглата със закона и лечебните заведения да се конкурират за договор с НЗОК. Болниците искам да бъдат делени на такива, които предлагат качествени услуги и на такива, които не предлагат. Но ако все пак работим по идеята за рестрикция им, в закона изрично трябва да се разпише, че НЗОК ще има избирателна възможност с кого да сключи договор в региони, където леглата са повече от необходимото, при положение, че всички лечебни заведения отговарят на критериите и, че няма да сключва договори над определената максимална бройка легла, но при разписани ясни критерии. Варианти има много, заяви д-р Константинов. Но не се ангажира да каже дали при надхвърлянето на лимита ще се намаляват легла в болниците или болници ще отпадат от договор с касата.
Според него сериозно трябва да се преосмисли още и идеята за минимален брой лекари, „защото ако е записано, че хирурзите трябва да са 10, а те са 8 , какво правим”, попита риторично и подчерта, че не сме 80-те години, когато можеха да бъдат задължени да отидат по разпределение.
От всичко казано стана ясно, че картата с нищо няма да промени положението с болничната помощ, защото на база нейните данни не са предвидени ограничения в Закона за лечебните заведения.
-На този етап няма механизъм, с който да сложим някакво ограничение на възможността лечебни заведения с по-малко или с повече от допустимия минимум легла да сключат договор със здравната каса. На този етап НЗК дава само полезна информация т. е тя остава без конкретни последствия за момента, тъй като от нея нищо не зависи и без законови промени тя не може да изпълнява същинската си функция, призна здравният министър.
Д-р Константинов бе категоричен, че не иска всичко да се прави „на парче”, а да има обвързаност и интегритет поне в няколко здравни закона.
Той се похвали, че отправените от него критики към методиката на НЗОК за плащане на болниците, са дали резултат и тя няма да се приложи за 2011 год..
Категорично обаче отрече да е виждал а още по-малко да е подписвал Приложение 18, което според него е прерогатив на НЗОК и БЛС.
Здравният министър обеща, че няма да има проблеми със сключването на договори между лечебните заведения и НЗОК за тази година., ако се спазва указанието касата да се придържа към основните медицински стандарти, без допълнителни изисквания. Ще има много неща, които ще се случат в здравеопазването, които няма как да се усетят от пациентите в момента. За тях всичко ще е като миналата година и ако няма забавяне на плащанията, здравеопазването ще е по-спокойно и малко по-добро, обеща още той.

Актавис остава лидер на българския фармацевтичен пазар

Данните на IMS, публикувани,за изминалата година, Актавис е продала най-много лекарства,за/над 145,5 млн. лв.,по цени на дребно, и отчита ръст от 4% в сравнение с 2009 г.
Фармацевтичната компанията е лидер и в продажбата на медикаменти в опаковки - 43,5 млн. бр.и затвърди първото си място и по продажби на продукти без лекарско предписание(ОТС)и хранителни добавки, като бележи ръст от 15% спрямо предходната година.
Данните на IMS сочат,че Актавис е продала в стойностно изражение ОТС и хранителни добавки за над 30,8 млн. лв. Най-популярните ОТС продукти като Беналгин, Спазмалгон, Ефизол и др. отбелязват значителен ръст в продажбите през 2010 г. и всеки един от тях е сред лидерите в своя сегмент.
През миналата година Актавис продължава да предлага най-богатото продуктово портфолио у нас. Компанията изведе на българския пазар 29 качествени генерични продукта, най-вече в областта на кардиология, централна нервна система, перорални антибиотици и метаболизъм, онкология, продукти без лекарско предписание.
Илия Пашов, изпълнителният директор на Актавис България, коментира резултатите: „Запазването на лидерските ни позиции на българския пазар се дължи най-вече на всеки един от служителите на компанията. Поддържахме първенството си благодарение и на факта, че Актавис продължава да предлага най-богатото продуктово портфолио на българския пазар - 320 лекарствени продукта.
През 2011 планираме да въведем на нашия пазар още 14 нови генерични лекарствени продукти от ново поколение в областта на онкология, кардиология, перорални антибиотици и метаболизъм.”

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВАТА НЯМА ДА РЕГИСТРИРА АНТИМАЛИГНОЦИТ – НЕ Е РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА В БЪЛГАРИЯ

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) няма да го регистрира като медикамент за лечение на онкологични заболявания и занапред. Причините за това са, както в неизяснения състав на този продукт, така и в действащия Регламент (ЕО) N 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета. Според този нормативен документ всички иновативни и високотехнологични медикаменти за лечение на злокачествени заболявания, се оценяват единствено от Европейската агенция по лекарствата по т. нар. централизирана процедура. Разрешението за тяхната употреба се издава от Европейската комисия. Изпълнителната агенция по лекарства обаче ще направи проверка дали неразрешения за употреба препарат се разпространява у нас. Ако се окаже, че това е така, ще бъдат наложени съответните санкции, които достигат до 50 000 лв. Освен това ще бъде преустановено разпространението на продукта.

сряда, 2 февруари 2011 г.

казано-речено

Доц. Бойко Коруков, директор на болница "Царица Йоана - ИСУЛ", В интервю за в. "Сега":
Проблемът не е с хората, които протестират. Проблемът е с тези мародери и затворниците, които избягаха. Те стрелят по хората, те създават напрежение.

вторник, 1 февруари 2011 г.

МЗ ще заплаща за всяка една гинекологични операции на жени с онкологични заболявания, които се правят с робота „Да Винчи"

по 8 хиляди лева.
От 1000 до 1700 лева ще плаща и НЗОК по клинична пътека за всяка операция. Така за пациентките ще остане само заплащането на таксата за избор на екип, обясни проф. Григор Горчев, управител на СБАЛАГ „Св. Марина” – Плевен. Той е и първият сертифициран хирург на конзола с роботизираната система "Да Винчи", която от 2008г. се намира в Клиниката по онкогинекология при УМБАЛ “Д-р Георги Странски”-Плевен.
До сега с нея са направени 304 гинекологични операции. От тях 172 са хистеректомии с тазова лимфна дисекция, 122 – тотални хистеректомии, 6 – тазови лимфни дисекции и 4 други оперативни интервенции. При максимална натовареност на техниката тази година могат да се направят не повече от 100 операции.
Технологията "Да Винчи"е изключително подходяща при пациентки с рак на шийката на матката, на тялото и на яйчниците. Основното предимство на робота е, че е много щадящ за организма и позволява бързото възстановяване на пациентките. Те могат да бъдат изписани от болницата два дни след операцията, обясни проф. Горчев.
Листата на чакащите за операция, вече е запълнена до месец септември. Сред жените, които се нуждаят от операция, има все повече млади момичета на възраст 17-18 години, някои от които са с напреднал стадии на рак на шийката на матката.Липсата на профилактика е основната причина смята проф. Горчев .
Преди години този вид рак се е срещал най-вече при жени над 45-годишна възраст. Сега като ендемичните райони в това отношение се очертават Перник, Добрич и Бургас.
В Румъния има 5 роботизирани системи като плевенската, а в Гърция и Италия урологичните и гинекологичните операции, извършвани с робота, се покриват от техните здравни каси.

Торти за пушачите, гилотина за децата

"Като няма хляб, яжте пасти", казала една лелка преди два века във Франция. После й отрязали главата на гилотината.
"Хлябът поскъпва, да се почерпим с торта", казах аз на рождения си ден миналата седмица. Оказа се, че и на мен са ми отрязали нещо - правото да влизам в любимата сладкарница на пъпа на София. Там се пуши, следователно достъпът на лица под 18 г. е забранен. Това е положението - торти за пушачите, гилотина за децата. Осъдиха ни да подсмърчаме като гаврошовци пред витрините с лакомства, защото димящите клиенти са им скъпи. По-скъпи от нас.
Като няма пасти, ще ядем хляб. Така и ресторантьорите, и хлебарите, и държавата ще си спасят главите. Очевидно не живеем по времето на Мария-Антоанета. А коя година сме всъщност? Някъде през 40-те на миналия век? Когато дете види забрана да влезе в сладкарница посред бял ден, няма как да не подскочи като убодено от жълта звезда на яката.
Ето, това е дискриминация. Признателен съм на пушачите, депутатите и ресторантьорите - благодарение на тях разбрах смисъла на тази дълга дума още преди да мога да я произнасям. Трудно бих я научил, ако слушам хленченето на ромите, при положение че един куп европейски организации им бранят правата, а родните институции им опрощават задълженията и им дават помощи. Трудно бих разбрал що е то дискриминация и от хомосексуалистите, след като никой не им пречи да се обичат, да работят, да превземат сцената и ефира. Не разбирам тази дума и когато някой зает с народополезни дела общественик започне да се терзае за равнопоставеността на половете у нас, сякаш българките са последна дупка на кавала.
Но когато ми забраняват да ям торта, защото на чичкото в сладкарницата му се пуши, тогава няма как да не разбера какво е дискриминация. У нас тя се предава от заведение на заведение. Развихрила се е като епидемия от хепатит или свински грип. Дали има шанс скоро да разбера с какво точно се занимава Комисията за защита от дискриминация?
Добре дошли на всички европейски пушачи, за които България ще бъде цигарен рай поне още 3 години! Благодарение на тях туризмът ни ще цъфне. Може ли през това време мен да ме пратят на почивка в Гърция или Испания?
Момчил Стоянов, дете
В-к "Стандарт"

Над 70 % от учениците у нас не посещават училищните тоалетни заради мръсотията и постоянната липса на консумативи

Резултатите от анкетно проучване, сред 789 деца и младежи в ученическа възраст от цялата страна, направено през декември 2010 г. от Националната мрежа за децата, показват, че 38 % са децата посочват като основна причина за това мръсотията, 28.9 % не ползват тоалетните заради липса на тоалетна хартия, топла вода и сапун,17.9 % твърдят, че причината да отбягват тоалетните е лошото състояние на сградния фонд - вратите не се затварят или изобщо няма такива и се налага спешна нужда от ремонт, а 15 % от тях заявяват пък, че никога не използват училищните тоалетни, а просто се стискат.
Две от три деца заявяват, че именно в тоалетната са ставали свидетели на някаква форма на нарушаване на училищния правилник - най-често срещани са случаите на тютюнопушене,употреба на наркотици, надраскване по стените, а над 20% са присъствали на насилие и бой.
Според близо една трета от анкетираните е необходим спешен ремонт на помещенията или оборудването в тях. В замяна на оправянето на тоалетните над 70% от учениците биха положили усилия, за да ги опазят.
Д-р Ева Борисова от асоциация „Родители" сподели, че изключително притеснителни са резултатите от проучването, защото те показват, че огромна част от учениците прекарват между пет и седем часа е училище, без да използват тоалетна.
Тя сподели, че това може да има изключително тежки последици за тяхното здраве, тъй като освен че възпитава „стискането", което е в основата на почти всички сериозни възпаления на отделителната система, лошото състояние на санитарните възли може да нанесе и сериозни поражения върху психиката на децата.
Организацията е направила конкурс „Най-гадна училищна тоалетна”. На интернет страницата http://mnenie.nmd.bg/ освен снимки на брутални тоалетни учениците се оплакват и от проблемите си. „Нашата тоалетна е ужасна, не се чисти, винаги има извън дупката”, пише ученик. Друг пък се оплаква, че винаги „цялата е в цигарен дим, мирише ужасно и вратата не се затваря”.
Един от посетителите на сайта дори се оплаква, че е прекарал три сериозни бъбречни инфекции, защото се е стискал и не е ходил до тоалетна в училище. "Като минеш по коридора, дори да не си от това училище, ще разбереш коя врата е тоалетната – само по миризмата", допълва ученичка.
по думите на Георги Богданов от Националната мрежа за децатане е възможно да се говори за европейско образование, а здравната култура на деца и тоалетните в училище да са в подобно критично състояние,

Близо 30 % от случаите на рак на гърдата, в годините след менопаузата, може да бъдат предотвратени

Това сочи проучване на немския център за рака в Хайделберг.
Според специалистите трябва да се избягват рискови фактори като наднормено тегло, прекаляване с алкохол, липса на физическа активност и подлагане на хормонална терапия.
Последните два фактора са причина за 32% от туморите на гърдата при жените в и след менпауза.
Освен промяна в тези, а и някои други нездравословни навици, жените трябва редовно да ходят и на профилактични прегледи, твърдят те.

Хлебопроизводител от Велико Търново мами клиентите си, че произвеждания от него хляб лекува хипертония, затлъстяване и диабет

Рекламата написана направо върху етикета въвела в абсолютно заблуждение хората, страдащи от въпросните заболявания, които увеличили значително купуването на въпросният продукт.
Направената в края на миналата седмица проверка на инспектори от Регионалната инспекция за опазване на общественото здраве, провокирана от асоциацията „Активни потребители”, цели да установи качеството на основните хранителни продукти, които ежедневно използваме.
Резултатът от нея е безспорен, че производителят е лъгал потребителите, и партидите му с хляб незабавно са били изтеглени от търговската мрежа.
Проверката е констатирала също така, че предлаганите като тъмни хлябове не отговарят на строгите изисквания за да бъдат определени като диетични и подходящи за безопасна консумация от страдащите от това заболяване. В проверените 8 фурни производителите действително разполагали с необходимата техническа документация за производство на типов, ръжено-пшеничен хляб и грахам. Нарушения по отношение на внедрените технологии и системата за безопасност на храните не били установени. Предлаганите хлябове обаче не отговаряли на изискванията, за да бъдат определени като диетични - минимално количество сол, ниска калоричност, намален глутен и увеличено съдържание на фибри. В описанието на етикетите производителите преувеличавали действителното съдържание на фибри в продуктите си и намалявали калоричността им.
Проверката във Велико Търново не открила използването на утайка от кафе, изкуствени оцветители и пепел в хляба. Открито е било обаче малцово брашно, чието съдържание не е било обявено върху етикетите, както и увеличено количество сол. На фирмите нарушителки са издадени предписания. Две от взетите хлебни проби са изпратени за анализ в Националния център по опазване на общественото здраве в София за определянето на количеството фибри и наличието на пепел в продуктите.

Жена „оздравява" пред ТЕЛК комисия

Млада жена от Хасково, която е трудоустроена, сигнализира, че хора като нея все по-често търсят различни начини, включително и с плащане на пари на ръка, за да умилостивят ТЕЛК, от която зависи процентът на инвалидност. Според нея в много случаи прегледът е повече от формален. Пенка Радева е с вродена луксация на лявата тазобедрена става и затова единият й крак е с над 3 сантиметра по-къс от другия. За да се движи нормално, към лявата й обувка е поставена допълнителна платформа. Въпреки че порокът й се вижда и с просто око, през две години тя се явява пред ТЕЛК. При последната си среща с комисията обаче жената разбира, че кракът й някак си сам се е удължил. Как е станало медицинското чудо, жената не може да си обясни, но признава, че дори и не е попитала лекарите от комисията, защото правилото било да не задаваш въпроси. "По принцип мълчиш. Майка ми беше трудоустроена и знам от нея още отпреди много години - влезеш ли там вътре, мълчиш, защото става лошо за теб", каза Пенка Радева. Задължителното преминаване през ТЕЛК през няколко години принуждава болните да търсят и други начини за въздействие върху комисията. Някои пускат връзки, други дават пари на ръка”, признава Радева.

Увеличава се затлъстяването сред българските учениците

Национално проучване, за храненето на учениците у нас, бе проведено от Националния център по опазване на общественото здраве, Клиниката по ендокринология, диабет и генетика на Университетската педиатрична болница - София и Катедра „Педиатрия" на Медицинския университет – София, през есента на м. г.. То обхваща над 3500 деца и ученици на възраст от"5-6 до 19 години в цялата страна. Анкетите, на база данни за растежа, храненето, хранителното поведение и физическата активност, на деца и ученици от 35 училища,са проведени от над 20 лекари педиатри, специализанти по педиатрия, детски ендокринолози и диетолози. Резултатите от проучването показват, че над 20% от децата са е наднормено тегло. За сравнение, преди 10 г. процентът на затлъстяване при тях е 12-13%.
Според доц. Мая Константинова от Специализираната болница за активно лечение на детски болести София затлъстяването е сериозно заболяване, което трябва да се лекува бързо е адекватно, чрез правилен двигателен и хранителен режим този проблем може да се преодолее, дори и да има генатична предразположеност.
Затлъстяването е и една от причините все повече деца да развиват диабет тип 2.

"Софарма" произведе извънредно 50 хил. опаковки "Деавит" заради увеличеното търсене

„Най-голямата българска фармацевтична компания „Софарма” винаги е реагирала на потребностите на българските пациенти и е изпълнявала социални функции в моменти, в които на останалите фирми им е икономически неизгодно да произвеждат и внасят необходимите медикаменти. Затова през 2009 г. сме произвели 64 300 опаковки, а през 2010 г. – двойно повече - 110 611 опаковки „Деавит”. "Софарма" реагира веднага след изтеглянето на вносния продукт през 2010 г., въведе промени в производствения си план и увеличи производството на лекарството. В отговор, с участието на някои от органите на изпълнителната власт и активисти на Българския фармацевтичен съюз, които никога не са се допитвали до нас за производството и снабдяването с този конкретен продукт, получихме нагнетяване на напрежение в обществото за липсата на лекарството и слухове за преустановено производство, които не можем да приемем. "Софарма" произвежда и никога не е преустановявала производството на това изключително важно за здравето на малките деца лекарство, с което са израснали поколения българи. То е изключително достъпно като цена, както и всички останали лекарства на компанията и спекулации, че не се произвежда в опит да се направи бърза печалба за сметка на българските пациенти с извънреден внос на скъпи вносни лекарства, са неуместни. Направихме всичко възможно да пренасочим дистрибуцията от региони, в които количествата са налични към такива с увеличено търсене и бихме помолили клиентите на аптеките да не се презапасяват. Новите партиди са достатъчни да покрият търсенето на медикамент с витамин Д за два месеца и в следващите дни ще достигнат до аптеките, след заявка от дистрибуторите”, уверяват от фирмата.

Позор! Или за затъпяването и ниската кръвна захар

Грозно, почти чудовищно, звучат от устата на лекар думи като: "Гладът води до ниско ниво на кръвната захар. Това прави хората зли, а ако се повтаря - води до затъпяване и раздразненост". Въпреки последвалата уговорка "Това го приемете с чувство за хумор", няма как да се приеме с безразличие такова изказване на здравен министър, по професия лекар, направено от парламентарната трибуна. Защото пряко води до мисълта, че хората с диабет, застрашени във всеки момент от хипогликемия (рязко падане на кръвната захар-б.р.), която може да струва живота им, са... Е, аз няма напиша думата. Познавам стотици диабетици от цяла Европа, които по нищо не се отличават от хората без диабет и заболяването не им пречи да следват мечтите си и да ги осъществяват. Нито да бъдат полезни на обществото и да са съвестни данъкоплатци.
Ако въпросната реплика е била шега, то тя е крайно безвкусна. Освен всичко, тя принизява труда на 250-300 български лекари, които години се трудят пациентите им да избегнат ниските нива на кръвна захар. Няма да изреждам имената на световно известните учени, артисти и музиканти с диабет, защото това правителство показа и доказа, че науката и културата за него не означават нищо. Но имената на няколко политици не бих пропуснала - Соня Сотомайор, посочена от президента Барак Обама за висш магистрат във Върховния съд, Хафез Асад, кралят на Саудитска Арабия Фахад, Никита Хрушчов, Йосип Броз Тито, Шарл дьо Гол, Гамал Абдел Насър... не знам дали тези имена говрят нещо на настоящите български управници, които очевидно не признават никого, освен себе си. Или Рей Крок (създателят на МакДоналдс) и Бил и Джон Дейвидсън (мотоциклетите "Харли Дейвидсън").
Припомних няколко от стотиците хиляди имена и затова, че ДУМА четири пъти печели международни награди за журналистически материали за диабета. Но честно казано, очаквам пациентските организации на диабетиците да имат своя позиция в този случай и да настояват поне за извинение. Или ще се направят, че нищо не се е случило? Кой би имал полза от това?
Това, че вотът на доверие мина в парламента, не дава право на нито един министър да се гаври с избирателите (очевидно за управляващите няма човеци, няма хора, няма граждани, няма народ - има само електорат и гласоподаватели). Дори половината или дори само 1/10 от близо 300-те хиляди диабетици да са гласували за сегашното мнозинство, то най-малкото морално е задължено на тези гласоподаватели. Както и на всички останали, чието право на медицинска помощ с всеки изминал ден от управлението на ГЕРБ намалява. За да стигне до лещено зърно.
Аида Паникян
В-к "Дума"

казано-речено

"Гладът води до ниско ниво на кръвната захар, това прави хората зли, а ако се повтаря, води до затъпяване," така министърът на здравеопазването Стефан Константинов коментира гладната стачка на депутата Емил Василев от РЗС.

НЯМА СЕРИОЗНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТЪМНИ И ДИЕТИЧНИ ХЛЯБОВЕ

Няма сериозни нарушения при производството на тъмни и диетични хлябове.
Това показват резултатите от проверката на МЗ, която продължи от 11 до 20 януари. По време на нея бяха инспектирани 535 фурни и 891 магазина. При проверката се изследваха вида и количеството на влаганите суровини в хлябовете, както и спазването на законодателството по отношение етикетирането и представянето на храните.
В 34 обекта за производство е установено несъответствие при етикетирането и представянето на храните, показват резултатите. Издадени са 58 предписания за отстраняване на констатираните несъответствия, съставени са 7 акта за административни нарушения. Наложените санкции ще бъдат от 500 до 1000 лв. Един обект за производство е спрян временно от експлоатация до представяне на документ за произход на влаганите суровини.
76 проби от различни хлябове са изследвани за органолептични показатели, изкуствени оцветители, обща пепел, сол и захар. Анализите са извършени в 6-те официални акредитирани лаборатории на РИОКОЗ. В 12 от пробите е установено наднормено съдържание на сол. Наличие на изкуствени оцветители, наднормено количество на пепел, захар или други съставки в изследваните проби не е открито. Допълнително ще се извърши анализ за съдържанието на влакнини (фибри) в хляба в НЦООЗ.

За четвърти път в България се провежда Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка

по инициатива на Комисия по здравеопазването и Парламентарния консенсус за борба със социално значими заболявания към НС в периода 23 - 29 Януари 2011 г.
Основната цел е фокусиране вниманието на обществото върху информираността на населението за същността на заболяването и превенцията му.
В света ежегодно около 500 хиляди жени заболяват и 270 хиляди от тях умират. Само в Европа, въпреки усилията на всички институции, годишно умират от рак на маточната шийка (РМШ)30 хил. жени.
По данни на Световната здравна организация България е на второ място по честота на заболеваемост спрямо другите източно европейски държави.
У нас заболяването отнема по 400 живота годишно, което може да се предотврати с профилактични прегледи и своевременно ваксиниране. В държавите с действащи програми за първична и вторична профилактика - ваксинация и скрининг се забелязва категорична трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта.

Поради тази причина са необходими спешни мерки, които да ограничат заболяването в България, като например включване на ваксината срещу РМШ за реимбурсация от НЗОК, организиране на популационен скрининг и не на последно място повишаване на здравната култура на населението за необходимостта от непрекъснати профилактични прегледи.
Допълнителна информация за заболяването рак на маточната шийка и неговата профилактика:

Причина

В миналото е било широко разпространено погрешното схващане, че този вид рак се предава по наследство. Проучванията доказват, че над 90% от случаите с РМШ са причинени от човешки папиломен вирус (HPV). HPV е широко разпространен сред хората вирус – близо 80% от сексуално активните жени се срещат поне веднъж в живота си с него. Всяка сексуално активна жена е изложена на риск от инфекция с типове HPV, които могат да причинят рак.
Въпреки че, инфекциите с HPV са често срещани, по-голямата част от тях са преходни и заразената жена, може да се „самоочисти” от вируса в рамките от няколко месеца. Веднъж заразила се обаче, жената не изгражда имунитет към вируса и може да бъде инфектирана отново. Ако заразената жена не се „самоочисти”, вероятността да се развие рак е по-голяма.

Период на развитие

Обикновено развитието на РМШ обхваща дълъг период от време – между 8 и 15 години. В редки случаи обаче, заболяването може да прогресира и в рамките на една до две години.Симптоми

Измененията в клетките на маточната шийка и предраковите състояния най-често протичат безсимптомно. Наличието на оплаквания като кървене, течение, болка при полов акт са признак за напреднало заболяване. Тези симптоми, обаче, могат да бъдат признак и на друго заболяване. Правилна диагноза може да постави единствено лекар специалист след гинекологичен преглед с цитонамазка.

Профилактика на РМШ

Има различни начини за профилактика на това онкологично заболяване:
Първична профилактика – Тя се основава на предпазване на жените от причинителя на заболяването, т.е.. от продължителна или рецидивираща инфекция с онкогенни HPV. Типичен пример за такова предпазване е профилактичната ваксинация.
Вторичната профилактика представлява идентифициране и лечение на предракови заболявания (дисплазии) преди да е възникнал рак или РМШ във възможно най-ранен стадий,. Пример за такова предпазване са профилактичните гинекологични прегледи и масовия скрининг.
Съчетанието ваксинация и организиран популационен скрининг осигурява възможно най-ефективна защита срещу РМШ.

Масовата профилактика на рака на маточната шийка трябва да стане един от приоритетите на отговорните фактори и цялото българско общество

Парламентарната комисия по здравеопазване и Парламентарен консенсус за борба със социалнозначимите заболявания, под патронажа на
председателя на 41 НС Цецка Цачева и с подкрепата на национално представителните пациентски организации, организира кръгла маса в НС на 27 януари 2011 г, на тема "Ограничаване на рака на маточната шийка (РМШ), в България - предизвикателства и перспективи".
Инициативата бе по повод на Европейската седмица за предпазване от РМШ провеждана всяка последната седмица на януари.
Участие в срещата взеха министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов, г-жа Десислава Атанасова, д-р Даниела Дариткова и д-р Лъчезар Иванов от Комисия по здравеопазването към НС, както и водещи медицински специалисти в областта на гинекологията, онкогинекологията и епидемиологията.
По време на дискусията бе припомнена нерадостната статистиката, че този вид рак заема около 7% от всички онкологични заболявания у нас. А по една жена, в активна възраст, умири ежедневно, от което държавата губи 86 милиона лева.
Страната ни с над 1100 заболели годишно, от които 346 завършват с фатален край, продължава да е на едно от водещите места в европейската черна статистика.
Най засегнатият регион e пернишкият, където заболеваемостта е 42 на 100 хиляди - една от най-високите и в световен мащаб.
Другитe региони с високи показатели са Варна, Шумен, Сливен и Враца, съобщи изпълнителният директор на специализираната болницата за активно лечение доц. Здравка Валерианова.
България е на едно от първите места в Европа по болни с РМШ, потвърди и д-р Иван Костов, директор на АГ болницата "Шейново".
Според него факторите, на които това се дължи, са липсата на действаща програма за масов скрининг, и на препоръчителната ваксина, срещу човешкия папилома вирус, която би трябвало да е в задължителния имунизационен календар на страната.
През специализирания кабинет на "Шейново", оборудван по съвременните европейски стандарти, минават годишно около 4000 жени, много от които вече в напреднал стадий, kогато не само е по-трудно да им се помогне, но и лечението e пo-скъпо, поясни той.
Статистиката сочи, че ежегодно в страната се раждат около 70 000 деца, от които близо половината са момичета.
По данни на дружеството по ваксинопрофилактика около 12-14 млн. лв. са необходими годишно за ваксинация на едно поколение момичета, на възраст 11-12 год., което на фона на загубата е нищожна сума, за която обаче от МФ заявиха категорично, че няма пари.
Другата алтернатива е задължителни гинекологични прегледи, за установяване на ранни етапи на заболяването при жените на около 35 години. Все още обаче няма решение дали те да са ежегодни, на три или на пет години. Това ще изисква близо 51.3 милиона лева, защото скринингът трябва да обхваща и всички жени от 25 до 60 години, тъй като пикът на заболяването при жени на 45-50 години.
Специалният гост на форума д-р Филип Дейвис, генерален директор на Европейската асоциация за борба с рака на маточната шийка (ECCA), подчерта, че най-ефективната защита срещу РМШ се постига при едновременното прилагане на първична и вторична профилактика. Комбинацията от ваксинирането на момичетата на възраст 12-14 г. и скрининга на жените над 25 годишна възраст предполагат включването на ваксината против РМШ в националния имунизационен календар и безплатното й предоставяне, както и развитието на ефективна скринингова програма. Страните, в които действа комбинацията от тези две мерки се наблюдава снижаване на заболеваемостта от РМШ с над 90%, заяви той.
В момента се подготвя програма "Спри и се прегледай" с пари от ЕС, в която е включен и скрининг за ранно откриване на РМШ.
Участниците в дискусията се обединиха около схващането, че масовата профилактика на рака на маточната шийка трябва да стане един от приоритетите на отговорните фактори и цялото българско общество.
Те приеха меморандум за разширяване на националната скринингова програма „Спри и се прегледай”, въвеждане на ваксинацията срещу РМШ с реимбурсация и създаване на ефективен контрол върху националната програма за профилактика на РМШ от страна на пациентските организации.