четвъртък, 7 февруари 2019 г.

Глоба от 160 лева ще бъде налагана на всеки български гражданин, който не се включи в следващото национално преброяване


Това е записано в Закона за преброяването на населението и жилищния фонд, който беше приет единодушно от Народното събрание на първо четене.
Глобата ще се налага както за отказ да се дадат персонални данни, така и за отказ да се дадат съответните данни за дадено жилище или жилищна сграда. Отделно има и други видове глоби. От 500 до 1000 лева е глобата за контрольор или преброител, който не изпълнява задълженията си по закона. А от 2000 до 6000 лева е глобата за злоупотреба с данни от преброяването, освен ако не става въпрос за престъпление, в който случай наказанието ще е Наказателния кодекс.
При обсъждането на закона дебат имаше само относно графата за вероизповедание - дали не трябва изрично да се попълва, че отказваш да дадеш данни, което е твое право или да не се попълва изобщо.
В преброяването ще влизат българските граждани, които живеят трайно у нас, гражданите на ЕС и членовете на семействата им, които живеят обичайно в България, чужденците, получили разрешение да пребивават на територията на страната, бежанците с легален статут и хората с открита процедура за получаване на бежански статут, лицата без гражданство, както и българските граждани, които обичайно живеят в чужбина. Ще се събират следните данни – три имена, ЕГН, личен номер на чужденец, дата на раждане, пол, връзки между членовете на домакинството и семейството, постоянен адрес и настоящ адрес, гражданство, статут, държава и място на раждане, семейно положение, брой живородени деца, степен на завършено образование, грамотност, етническа група, вероизповедание, майчин език, трудов статус, професия, име на предприятието, за което работи или на което е собственик, местоположение на работата или учебното заведение, в което учиш, вид на транспорта, използван за пътуване до работа или учебното заведение, вътрешна и външна миграция на лицата, степен на увреждане, ако има такава. Отделно ще се прави оценка на жилищния фонд, като „единици на наблюдение са жилищни сгради, включително тези, които към момента на преброяването не се използват за живеене и сградите със смесено предназначение“ както и отделните жилища. Данните, които ще се събират, са адрес на сградата, географски координати на входовете на сградата, вид на сградата, местоположение на сградата, година на построяване, тип на строителната конструкция, брой на етажите, наличие на асансьор, брой на жилищата в сградата, наличие на други обекти в сградата, които се ползват за нежилищни цели, достъпност на сградата. За жилищата ще се отчита вида им, статут на владеене, тип собственост, обща застроена площ, брой на помещенията в жилището, кухня и спомагателни помещения, енергийна осигуреност, водоснабдяване и канализация, санитарни помещения, енергийна ефективност, материална осигуреност и услуги.
Преброяването ще се проведе от 22 януари до 15 февруари, 2021 година. Всички събрани данни ще се ползват единствено за статистически цели.

Ще бъде одитирана системата на психиатрично обслужване от 2017 г. до 2019 г.


Сметната палата започва одит на всички психиатрични лечебни заведения у нас, , като проверката ще обхване всички отговорни институции – МЗ и Министерството на труда и социалната политика, НЦОЗА, Агенцията за социално подпомагане, общини и лечебни заведения.
„Няколко са причините да се спрем на психиатричната помощ в България, за да извършим одит. Първо – това са ресурсите, които се управляват в рамките на програмата психиатрична помощ и второто е, че имаме информация, че качеството на психиатричната помощ не е на добро ниво. Целта на програмата е всички граждани, които имат нужда от медицинска помощ, да са равнопоставени при получаването и да са на нужното ниво“, каза пред БНТ председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

Цялостен доклад за състоянието на държавните психиатрични болници и спешните мерки, които трябва да се приемат ще бъде представен в МС следващата седмица“, съобщи здравният министър Кирил Ананиев по време на парламентарния контрол в петък.
Направеният от него разчет за необходимите средства за ремонт и оборудване на 12-те държавни психиатрични болници, 12-те центрове за психично здраве и 22 психиатрични отделения, разкрити към лечебни заведения за болнична помощ показва, че са необходими над 10 млн. лв., а  над 50% от структурите за оказване на психиатрична помощ са в критично състояние.
МЗ приоритетно ще работи по обявяването на обществените поръчки за ремонти и оборудване на психиатричните структури, като за целта ще бъдат необходими над 10 млн. лв. Успоредно с това МЗ ще подготви Проект на Решение на Министерски съвет, с който да бъде отпуснат необходимият финансов ресурс.

Той посочи, че паралелно с това, позовавайки се на добрите европейски практики и отправените препоръки, работим по визията как точно трябва да изглежда и да функционира психиатричната помощ в страната, така че да е в услуга на хората, нуждаещи се от адекватно медицинско обслужване.

Снимка: btvnovinite.bg