събота, 2 юни 2018 г.

Специалисти от МБАЛ-Варна към ВМА с награди за висок професионализъм и постижения в службата


МБАЛ-Варна към Военномедицинска академия отбеляза 69 години от създаването си. Във връзка с годишнината служители на болницата получиха награди за висок професионализъм и постижения в службата.
Военноморска болница е най-младата болница от състава на ВМА. Въпреки това, стъпвайки на традициите и опита, трупан 7 десетилетия, лечебното заведение се ползва с голямо доверие от страна на пациентите.
Изминало дълъг и сложен път на развитие, днес лечебното заведение е отворено не само за военнослужещите и цивилни служители на Въоръжените сили, но и за всички граждани.
Вие сте доказали през годините, че сте толкова амбициозни, че единствено ВМА-София стои с едно стъпало по-горе. Това не е пресилено, заяви началникът на ВМА бригаден генерал професор Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS пред личния състав.
Въпреки предизвикателствата, пред които е изправена, болницата успява да задържи водещите си позиции. Силните й страни са известни не само на варненци, но и отвъд зоната й на отговорност.
Тук не мога да не спомена някои сериозни постижения на клиниката по изгаряния, на токсикологията, на токсикохимическата лаборатория, хипербарната медицина, отличната коремна хирургия, травматология и вътрешно отделение, коментира проф. Мутафчийски.
Той не скри гордостта, че има възможност да работи с толкова отдадени и отговорни хора, каквито са служителите на МБАЛ-Варна:
С толкова малко ресурси, вие постигате толкова забележителни резултати. Горд съм от това, че работя с качествени хора, доказали, че все още в сърцето им е ВМА и че все още се борят за нейното име. Уважаеми колеги, ВМА е важна и ценна не само заради името и историята си, ВМА е важна заради кадрите си. Без тях тя остава само едно име. И именно вие давате съдържание на ВМА. Благодаря ви.
Пред личния състав бригаден генерал Венцислав Мутафчийски представи накратко
вижданията си за развитие на Академията, като акцентира върху развитието на периферните болници, подчертавайки, че всеки един военнослужещ, независимо в коя част на страната се намира, има правото на еднаква качествена помощ, както във ВМА-София.
На тържественото отбелязване на годишнината присъстваха и студентите от първия в историята на страната випуск студенти по специалност "Военен лекар".

На 2 юни 2018 за трета поредна година се проведе Световният ден за борба с хранителните разстройства


Тази година  мотото е - „Нека прекратим стигмата към хранителните разстройства“, а целта на кампанията - да насърчи диалога в обществото. 
Хранителните разстройства са лечима, свързани с генетичния фактор болест, която засяга над 70 милиона хора в световен мащаб и води до най-висока смъртност сред психичните заболявания.
Знакът на кампанията през 2018 е лилавата лента, избрана за световен символ в Италия.
Според Ейми Кънингам, председател на организационния комитет на Световния ден, това е 100% доброволческа инициатива, която има за цел да обедини усилията за разбирането на хранителните разстройства и да предложи надежда, решения и промяна. 
-Ние искаме да  насърчим всеки, който има желание, да използва хаштага #WeDoAct2018 на 2ри юни, за да участва в събитията и да разбере повече за нашите инициативи, допълва тя.
В подкрепа на Световния ден се включват засегнатите, техните семейства, професионалисти и публични личности по целия сват. Аржентина, Австралия, Белгия, Бразилия, България, Канада, САЩ, Италия и Япония са само част от държавите, в които се провеждат национални конференции и срещи, осветяване в лилаво на национални монументи и мостове, обществени събирания и презентации.
Целта е да се представи точна информация, да бъдат изкоренени митовете и да се лобира за лечение, основано на научните постижения, които показват позитивните резултати за пълно възстановяване.
„Говоренето и предоставянето на информация за емоционалното хранене и хранителните разстройства е ключово важно за обществото, защото храната става начин за емоционална регулация на тийнейджъри и възрастни. Да преодолеем стигмата е важна част за ранната превенция на пълния спектър от нарушения“, казва психотерапевтът Детелина Стаменова, член на организационния комитет на Световния ден за борба с хранителните разстройства.

Здравето на младите хора в България – факти и тенденции


Според СЗО 70% от случаите на ранна смърт сред хората в зряла възраст се дължат в голяма степен на типа поведение, формирано по време на съзряването (WHO, 2002). Възрастта 10–19 г. е периодът на съзряването, на прехода от детство към зряла възраст. Той се счита за най-важният възрастов период в развитието на всеки човек, защото тогава се извършват физически, психологически, емоционални и социални промени, които са изключително съществени за бъдещето здраве и развитие.
Редица от поведенията, усвоени в този период, са от решаващо значение за здравето, като секс без предпазни средства, употреба на психоактивни вещества, нездравословни навици на хранене. Те могат да улеснят предаването на ХИВ и ППИ, да доведат до нежелана бременност, пристрастяване и зависимост и до развитието на хронични незаразни заболявания, свързани с храненето.
През последните години в редица представителни за страната изследвания и статистически данни са констатирани изключително тревожни тенденции по отношение на здравето на децата и младите хора, свързани с тяхното поведение.
 Рисково сексуално поведение
-Половината от младите хора в България започват полов живот на 16-годишна възраст, като 35% от тях не са използвали презерватив при първия си полов акт;
-Въпреки тенденциите за намаляване, честотата на ранната бременност (до 19 г.) и броят на абортите във възрастта 15-19 години остават високи (данни на НЦОЗА);
-Броят на младите хора, инфектирани с ХИВ, също е сравнително висок – 34% от новорегистрираните ХИВ-серопозитивни лица са на възраст от 20 до 29 години (данни на МЗ), независимо че и тук се наблюдава тенденция за намаляване на относителния дял лица в тази възраст от 55% през 2011 г. на 34% през 2016 и 2017 г.
Употреба на алкохол
-Запазва се тенденцията на висока употреба на алкохол (86% от българските ученици на 16 г. са опитали някакъв алкохол поне веднъж в живота (ESPAD 2015);
-59% от 16-годишните ученици са пили алкохол поне веднъж през последния месец (ESPAD 2015);
-88% от българските младежи съобщават, че достъпът до алкохол е сравнително лесен (ESPAD 2015).
 Употреба на наркотици
-Употребата на някакви наркотици поне веднъж в живота сред учениците в Европа остава на високи нива, като 10 страни, сред които и нашата, отчитат нива, по-високи от 25%. В България това са 30% от учениците;
-27% от българските ученици са употребили канабис поне веднъж в живота. 7% от учениците в Европа и 12% от българските са употребили канабис поне веднъж през последните 30 дни. В периода 1995-2015 г. употребата на канабис в Европа и у нас нараства;
-Трима от всеки десет младежи считат, че канабисът е леснодостъпен. Усещането за достъпността на другите наркотици е сравнително ниско: екстази (12%), кокаин (11%), амфетамин (9%), метамфетамин (7%) и крек (8%).
Изключително важно е да се повлияе върху формирането на адекватни нагласи и поведение, защото начинът на живот и навиците, които се създават в периода на съзряването, имат дълбоко отражение върху бъдещото здраве и развитие.
Младите хора трябва да имат достъп до здравно образование, подходящи здравни услуги, надеждни и достъпни стоки (контрацептиви, презервативи, игли и спринцовки и др.). Здравното образование намалява вероятността от въвличане в делинквентно поведение; отлага възрастта на употреба на алкохол, цигари и наркотици; намалява високорисковите сексуални поведения, свързани с риск от бременност, ППИ или ХИВ; предпазва от отхвърляне и лошо отношение от връстниците; учи на контрол над гнева; намалява емоционалните разстройства; увеличава самооценката; повишава успеха в училище.

„БМФ Порт Бургас” е напълно готов за новите митнически изисквания за горивата


Най-големият частен пристанищен оператор „БМФ Порт Бургас” ЕАД  е напълно готов за прилагане на новите митнически изисквания за наблюдение и контрол на въвеждането и приемането на енергийни продукти в пристанищните складове. Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове влизат в сила на 1.06.2018 г. На 31.05.2018г. в писмо до дружеството началникът на Митница Бургас констатира, че: „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, като лице, попадащо в обхвата на чл. 103в, ал. 1 от ЗАДС, е приведено в съответствие към действащото законодателство”.
Промените са част от усилията на държавата за борба с корупцията, контрабандата и синхронизирането на законодателството с изискванията на Европейския съюз.
Новият закон изисква всички лица, които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища и митнически складове да използват средства за измерване, чрез които наблюдението и контрола да се осъществяват в реално време.
„Ние напълно подкрепяме всички иновативни решения на държавната администрация. Като концесионер и пристанищен оператор, за нас е важно да няма сива икономика. Всичко, което изградим в пристанището, месец по-късно става държавна собственост”, каза изпълнителният директор на „БМФ Порт Бургас” Борис Балев.
От началото на концесионния договор през 2012 г. досега дружеството е инвестирало в  пристанищните терминали „Изток 2” и „Запад” 99 млн. евро. За да отговори на новите изисквания на Закона за акцизите и данъчните складове „БМФ Порт Бургас” е вложило 12 млн. лв. в съоръженията за разтоварване на ВВГ /втечнен газ пропан бутан/ и 3 млн. лв. в мястото за разтоварване на дизел.
Новите съоръжения, снабдени с разходомери, са изградени в порта и готови за експлоатация още на 1 януари 2018 г. Местата, в които е задължително монтирането на подобни измервателни точки, са Терминалът за разтоварване на дизелово гориво към 20А корабно място, Терминалът за разтоварване на втечнени въглеводородни газове /ВВГ/ и местата за приемане на насипни енергийни продукти – кантари за определяне на маса.
Измервателни уреди са предвидени и монтирани на терминала за  разтоварване на ВВГ още по времена изграждането му през 2015 г.  Разтоварването на дизел също винаги се е проследявало в реално време от митническите власти. В началото на 2018 г. „БМФ Порт Бургас” е единственият български пристанищен оператор, готов да отговори на новите изисквания на закона. Отпуснатият по-късно гратисен срок до 1 юни 2018 г., дружеството използва, за да тества, модернизира и оптимизира системата.