вторник, 7 ноември 2017 г.

Новата кампания #40причини акцентира върху важното значение на фертилността за ЕвропаНа 6 ноември 2017 се отбеляза старта на кампанията #40причини и началото на втората по ред ежегодна Европейска седмица на фертилността – чиято цел е да постави проблемите на фертилността в Европа на челно място сред приоритетите на обществото и политиците. Кампанията #40причини се свързва с 40-тата годишнина от зачеването на първото инвитро бебе в света, което е станало на 10 ноември. Четири десетилетия по-късно, много европейски граждани все още нямат необходимия достъп до лечение на стерилитет, а много от тях дори не са наясно с възможностите за това. Много европейци срещат трудности да говорят открито за стерилитета поради огромната стигма, която обгръща този проблем. Поради това, фертилността не стои на челно място в дневния ред на държавите и политиците, а трябва да бъде там. Тази година Европейската седмица на плодородието ще запознае европейските граждани с фактите за фертилността, като същевременно призовава за по-голяма информираност и подкрепа за политиките в държавите-членки за справяне с неравноправния достъп до лечението на стерилитет в Европа.
Европейската седмица на фертилността 2017 идва в момент, в който фертилността на Европа страда. Целевата раждаемост в Европа трябва да бъде 2,1 деца за всяка жена, но според последните проучвания тази цифра е средно около 1,58 деца за жена, а в държави като Италия и Гърция е едва 1,4. Това означава, че до 2080 г. се очаква работещото население в ЕС да намалее с около 40 милиона души. Последствията, които тези цифри могат да имат за Европа, са тревожни. Намаляването на раждаемостта в съчетание със застаряващото население означава, че за Европа има опасност от загуба на икономическа, културна и обща международна сила през следващите 50 години.
"Сега е моментът да започнем да говорим за фертилността", казва д-р Рой Фаркурсън, председател на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (www.eshre.eu). "Трябва да започнем този жизненоважен разговор, за да премахнем стигмата и да дадем възможност на жените и мъжете да споделят своите чувства и нагласи. Трябва да работим заедно – специализираните общности на лекарите и организациите на пациентите - за да насърчим откровения диалог за фертилността и медицинската асистирана репродукция."
Европейската седмица на фертилността, проведена за първи път през 2016 г., се създаде, за да хвърли светлина върху рядко дискутирания проблем с фертилността в Европа. Миналата година Fertility Europe се фокусира върху преодоляването на стигмата и тишината, които заобикалят стерилитета в Европа. Тази година организацията има за цел да привлече вниманието на Европа, като продължи темата и изтъкне редица причини, поради които фертилността има значение.
Кампанията #40причини ще започне с видео, показващо реалните причини за необходимостта от внимание към фертилността в Европа. След това Fertility Europe ще публикува #40причини защо фертилността има значение, базирани върху цифри и научни факти. Причините ще бъдат публикувани ежедневно във Facebook и Twitter.

Становище по бюджет 2018 - НЗОК на Националното сдружение на частните болнициОценяваме позитивно увеличението на приходната част на бюджета, което се надяваме да противодейства на тенденцията за нарастващ размер на доплащане от страна на пациентите. Според нас, обаче съществува риск заложеното увеличение на приходите от здравни вноски с над 12% да не може да се реализира през следващата година.
Оценяваме негативно обстоятелството, че и през 2018 държавата няма да плаща на 100% здравните вноски  на подопечните си 9 групи осигурявани.
Оценяваме позитивно намаляването на резерва на НЗОК на 3%. Това ще ограничи възможностите на Надзорния съвет на НЗОК да взема решения „по целесъобразност” при разпределянето на средствата за здравно осигуряване.
Основен недостатък на този и всички, правени до сега бюджети на НЗОК е подходът за изготвянето им – разпределяне на остатък по Консолидирания фискална програма между политически определен пакет от услуги. Считаме, че правилният подход е първоначално аналитично да се определели пакетът услуги. На основата на пазарната цена на услугите, да се определят общите годишни разходи на НЗОК, след което да се изчислят приходите, размера на здравната вноска и вноските от държавния бюджет. Препоръчваме да се изготвят разчети и многогодишна прогноза за приходите и разходите в системата на задължителното здравно осигуряване.
Обръщаме внимание, че в чл. 3 и чл. 4 на закона, вносителят е допуснал грешка, посочвайки, че  в случаите, когато не е приет Национален рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., се прилага решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване. Съгласно чл. 54, ал.8 от ЗЗО, Когато Националният рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в този закон, се прилагат действащите до момента НРД, а именно НРД 2017.  
Принципно не одобряваме  правилото в ал. 2 на чл. 3, според която Директорите на РЗОК разпределят утвърдените брой направления и стойности на медицински изследвания  по изпълнители на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ за съответната РЗОК. Това разпределение, според нас, трябва да следва избора на пациента, а не да се прави административно от служители на РЗОК.
Категорично не сме съгласни с текста на чл. 4, според който Надзорният съвет на НЗОК
утвърждава стойности на разходите по изпълнители на болнична медицинска помощ, разпределена по месеци. Въведените през 2015 лимити доведоха до влошаване на финансовото състояние на всички болници. Финансовият резултат на ЛЗ трябва да е резултат на дейността им и предпочитанията на пациентите, а не на предварително, административно определени стойности. 
Предлагаме § 11 от ПЗР на закона да се отмени. Като собственици и управители на съществуващи лечебни заведения, ние не сме засегнати пряко от забраната за сключване на договори с нови ЛЗ и структури, но смятаме, че такъв тип забрани пречат на развитието на здравеопазването, ограничават конкуренцията и засягат по неблагоприятен начин правото на пациента да получи качествена и достъпна медицинска помощ. Има достатъчно много инструменти да се контролират разходите на ЛЗ без административно да се налагат лимити и разпределят квоти. Правилно е разпределението на средствата между болниците да зависи от свободния избора на пациентите. Това би улеснило достъпа до медицински услуги и би повишило тяхното качество.
С аналогични аргументи предлагаме да се отмени и §6, с който се въвежда забрана за включване на нови лекарствени терапии.


С уважение :
                                                                                  Д-р Николай Болтаджиев, председател на
                                                                                 НСЧБ

Боби Ваклинов изгуби съня си заради Диляна ПоповаРепортерът вече не раздава правосъдие, а любов в новия си клип


Боби, който раздава правосъдие с микрофон в „Господари на ефира”, се оказа жертва на любовта в новия си клип към парчето "Сомнамбул".
Актрисата и модел Диляна е звезда във видеото на РАПортера, а майсторите зад камерата, създали клипа са Росен Василев и Любо Цанков. По песента Боби работи с музикалния продуцент Mitko Beats. 
Боби споделя за снимките на видеото:
-Истинско удоволствие е да се работи с Диляна, която пътува цяла нощ от снимките на последния си филм, за да участва в моя клип. Тя е безсъние – за нея няма сънотворни – тероризъм, за който няма отговорни – текстът на „Сомнамбул” сякаш съм го писал за нея, толкова е неотразима. Мисля, че доста хора могат да се „намерят” в песента – тя е за често срещаната житейска ситуация, в която прегръщаш един човек, а мислиш за друг, нещо като „Всеки има някой, който няма”. Ситуация, която често те кара „буден да сънуваш”!
Линк към видеото – https://www.youtube.com/watch? v=Z27SjOfYKr0