петък, 2 март 2012 г.

Протеазните инхибитори, ако бъдат въведени в Националната програма за лечение на хронични вирусни хепатити, ще гарантират по-добро лечение и ще намалят разходите наполовина

Изследването на чернодробните ензими трябва да бъде включено в годишния профилактичен преглед

 
Инфекцията с вируса на хепатит С, придобита най-вече в млада възраст, често протича безсимптомно, при повечето пациенти, и остава неразпозната до появата на невъзвратимо заболяване като цироза или рак на черния дроб.
Много от инфектираните лица не знаят рисковите фактори - кръв и кръвни продукти, интравенозно приложение на лекарства, диализа и бъбречна трансплантация, неразрешени лекарства, които поне веднъж в живота около 5.2% от населението на възраст 18-60 г. е приемало и др. Не знаят също така и рисковите групи - лицата получили концентрирани фактори на кръвосъсирването преди 1987 г., преживелите кръвопреливане при тежко раждане напр. или транслпантация на цели органи преди средата на1992 г., пациенти на хемодиализа, лица с пиърсинг или татуировки, при използване на нестерилни инструменти, вкл. за маникюр, хора с известна експозиция на вируса на хепатит С (убождане с игла от спринцовка), като например медицински персонал, лица с HIV инфекция, деца, родени от майки, позитивни за вируса на хепатит С, инфекция в семейството, множество сексуални партньори, настоящи или бивши венозни наркомани, включително хора, които са инжектирали само веднъж преди много години и невенозни наркомани.
Симптомите на острата инфекция с вируса на хепатит С са: жълтеница, отпадналост, субфебрилна температура, главоболие, болка в корема, загуба на апетит, гадене, повръщане и диария.
От остър вирусен хепатит С се излекуват напълно едва 15% от заболелите, а при останалите 85% заболяването хронифицира от умерена до тежка форма.
В света между 140 и 170 милиона души са заразени с вируса на хроничния хепатит С (HCV). От това хронично, прогресиращо чернодробно заболяване ежегодно се заразяват 3-4 млн. души. Голяма част от пациентите с хронична НСV инфекция остават недиагностицирани. Предполага се, че поне 50% от инфектираните в САЩ не знаят, че са HCV-позитивни, а във Франция: 44%, Великобритания: 69%, Северна Испания: 84%, Германия: 90%, Полша: 98% и др..
Най-много са заразените с HCV в бившите съветски републики, а най-малко в скандинавските страни и Англия.
Неспецифичните симптоми на HCV са: умора, недостатъчен сън, тежест или тъпа болка в дясното подребрие, гадене, коремен дискомфорт и увеличени черен дроб и слезка.
10-20% от заболелите развиват цироза, за 10-20 години, а 1-5% от тях (пациентите с HCV-свързана цироза) развиват първичен рак на черния дроб (хепатоцелуларен карцином) годишно.
Честотата на HCV-свързаните усложнения се очаква да се увеличи около 2 пъти през следващите 10 години.
Ранното диагностициране на HCV, при липса на симптоми и промени, зависи от активно провеждане на скрининг, подчерта проф. Людмила Матева, началник клиника по гастроенетерология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.
У нас между 200 и 300 са новооткритите случаи годишно. От тях 13% са с остър хепатит С и 87% с HCV. Прогнозните данни сочат леко увеличаване, през следващите три години, на новооткритите случаи– до 240 годишно.
Диагнозата HCV се поставя, след установени лабораторни отклонения - налице повишени „чернодробни“ ензими (АСТ/АЛТ, ГГТ/АФ), най-вече в АЛТ, намален брой на тромбоцитите, промени в „чернодробните“ показатели и направена Ехография на коремни органи с оценка на кръвотока (Доплер).
С последното изследване се откриват огнищни промени (тумори), стеатоза, напреднало заболяване (цироза/портална хипертония) и асцит (вода в корема), но то не може да разграничи нормален черен дроб от увреден от хепатит без или с напреднала фиброза (начална цироза).
Анти- НСV –изследването на антителата е първа стъпка, първа диагноза.
При Анти-НСV (+) резултат се определя генотипа на НСV, прави се оценка на чернодробната болест и нейната тежест и се изключват други причини за чернодробно увреждане, коинфекция с HIV и/или HBV, други сериозни, ограничаващи лечението заболявания. Трябва обаче да се знае, че 35% от анти-HCV(+) имат нормален AЛТ като AЛТ може да бъде периодично нормален в голяма част от инфектираните хора.
Данни от различни проучвания сочат, че 1,1% от кръводарителите в София и средно 1,4-1,5% на 100 000 от популацията от различни региони на страната са носители на Анти-НСV (+) годишно. Най-много са откритите при изследвания в София и Варна. 92% от HCV инфектираните са на възраст между 15 и 59 години и генотип 1, при който лечението е с най-нисък резултат. При 55% от тях заболяването протича леко, а при останалите 45% е от умерено тежко до тежко. Смъртността свързана с хепатит С е около 0,01%, а НСV свързан хепатоцелуларен карцином-0,10%.
Чернодробната биопсия за сега си остава най-точен метод за оценка на тежеста и активността на заболяването и е задължителна при пациенти, подлежащи на антивирусно лечение. Желателно е обаче тя да се прави с локална анестезия, а не с пълна упойка.
В 11 центъраклиники по гастроентерология (7 в София и още 4 във Варна, Пловдив, Плевен, Стара Загора) се лекуват болни с Анти-НСV (+) активност и/или значима (напреднала) фиброза от цялата страна. Близо 60% от лекуваните са мъже във възрастовата група 18- 40 г. Наблюдава се висок процент на подходящите за лечение с интерферони пациенти – 91.7%, като то е  ефективно при 67% от тях. Рецидив се наблюдава едва при 26.3%.
Лечението с пегелиран интерферон алфа и рибаварин бPeg-IFN alfa + RBV при генотип 1, който е най-неблагоприятния, за съжаление по-срещания у нас в 88-90% и най-трудния за лечение, е 48 седмици (1 година), а при генотип 2 – 24 седмици (6 месеца).
Целта на лечението е да се постигне траен вирусологичен отговор. Той се използва като краен показател за успешно лечение на хроничния хепатит С и се определя като недоловими серумни HCV РНК нива 24 седмици след края на лечението. Постигането на траен вирусологичен отговор води до значимо намаление на честотата на HCV-свързаните усложнения и смъртност. Но хората със затлъстяване, захарен диабет, дефицит на витамин Д и др. имат по-лош краен вирусологичен отговор.
Повечето от пациентите с траен вирусологичен отговор на Peg-IFN alfa-базирана терапия остават с негативна HCV RNA над 4 години след лечението.
Започва нова ера в лечението на хроничния хепатит С.
С прибавяне на протеазни инхибитори към стандартната терапия Peg-IFN alfa + RBV се повишава ефективността на лечението и изчистване на вируса т. е.успешно се излекува в - 65 до 81%.
Протеазните инхибитори вече са на пазара в САЩ, Великобритания, Германия, Франция и други страни от Европейския съюз.
У нас в момента 50 пациенти, с много тежка форма на НСV, се лекуват по новия метод, който е последния им шанс за излекуване. Лекарствата за експерименталното лечение са дарени от фармацевтичната компания MSD, тъй като протеазните инхибитори все още не са включени в позитивния лекарствена списък. Надеждите на специалистите са това да стане още през тази година, тъй като тройната терапия повишава ефективността на лечението и изчистването на вируса от организма.
Резултатите от новия вид терапия ще бъдат оповестени през този месец, съобщи проф. Матева. Според нея ако протеазните инхибитори бъдат въведени в Националната програма за лечение на хронични вирусни хепатити, която е действаща от 2002 г., това ще гарантира по-добро лечение и ще намали разходите наполовина коментира.
Годишните разходи за болен през 2008 г. от НСV в България са  €12,306. Общите ежегодни разходи за НСV пациентите са  €79.5 милиона, а при напреднало заболяване и усложнения -  €320 милиона.
Прогнозата е към 2015 г. случаите на хроничен Хепатит С да са около 120 000. За лечението ще са необходими 564 млн. евро., а цената на терапията за чернодробното заболяване при нелекувана НСV инфекция (чернодробна цироза, ХЦК) без усложненията – 1693 млн. евро. Това сочат данните на „Бялата книга“ – проучване, което оценява епидемиологията и разходите за хепатитната инфекция в Централна и Източна Европа.
Според специалистите изследването на чернодробните ензими трябва да бъде включено в годишния профилактичен преглед, пациентите с HCV инфекция у нас да се диагностицират рано по време на ефективна скринингова програма и проведат максимално своевременното и ефективно лечение. Това ще доведе до намаляване на разпространението на инфекцията у нас и обществото ще спести над 1.1 билиона- цената за лечение на напреднало заболяване и усложнения, твърдят те.


четвъртък, 1 март 2012 г.

Лабрадор ретривър е най-любимото куче на американците


За последните 21 години първото място неизменно принадлежи на лабрадора.След него се нарежда,както и миналата година,  немската овчарка, следвана от бигъла.
Това сочат данни, публикувани от Ройтерс. По данни на Американския киноложки клуб и годишния му списък, ротвайлерът вече влиза в Топ 10 на най-добрите породи в САЩ. От класацията обаче е отпаднала породата ши тцу.

Столичната община показа, че може да замести достойно Сметната палата и данъчните, взети заедно

Тя „освети” собствеността и дължимите налози на столичани, като направи данните достъпни за всеки чрез собствения си сайт sofia.bg. „Бариерата” е ЕГН-то, но то може да бъде научено от всеки избирателен списък, търговския регистър или правно-информационните системи.
 Чрез новата си услуга за електронна справка за местните данъци и такси общината на практика огласи куп лични данни - точните адреси на имотите и регистрационните номера на колите. Включително и на цялата власт, която има движима и недвижима собственост в София.
От сайта например е видно, че премиерът Бойко Борисов, който е известен любител кучкар, всъщност няма нито един домашен любимец като своя собственост и не дължи налог. Вицепремиерът Цветан Цветанов пък дължи данък от 600 лева за имот в “Изгрев”. В правителството най-голям е дългът на министъра на културата Вежди Рашидов: за тази и предишни години той е натрупал над 1800 лв. дължими налози и такси. Никакви имоти на свое име в София няма външният министър Николай Младенов. А просветният шеф Сергей Игнатов е забавил да внесе - 380 лева.

Надзорният съвет на НЗОК утвърди задължителните годишни прогнозни бюджети за болниците през 2012 година


Надзорният съвет на НЗОК утвърди предложените от РЗОК и анализирани от комисия в НЗОК задължителни годишни прогнозни стойности, по които ще работят болниците през 2012 година. Стойностите са разпределени по тримесечия, в съответствия с разрешителните им за дейност, нивата на компетентност и с Правилата за определянето им и разпоредбите в Закона за бюджета на НЗОК за 2012 г.
Предложенията на директорите на РЗОК бяха редуцирани съобразно относителните тегла на отделните РЗОК и лечебните заведения на тяхната територия, за да не се надвишава заложения по закон бюджет за болнична помощ.
От тази година НЗОК ще заплаща за нови дейности – диализа при терминална бъбречна недостатъчност, диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания и лекарствена терапия за интензивно лечение в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията. По тази причина от 2012 г. прогнозните стойности на болниците се формират по следните направления: средства за дейност по клинични пътеки, медицински изделия и високо специализирани медицински дейности, средства за диализа, диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания и средства за лекарствена терапия за интензивно лечение в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията.
Разпределението на средствата е следното:
За клинични пътеки, медицински изделия и високо специализирани медицински дейности, както и за три нови процедури в областта на онкологията и неонатологията са разпределени 1 008 308 000 лв. Направеното разпределение обхваща 10 месеца на годината. НЗОК напомня, че същият принцип беше приложен и през 2011 г. За последните два месеца на 2012 г. също са подсигурени достатъчно средства, които ще бъдат отпуснати от оперативния резерв на НЗОК след решение на Надзорния съвет.
Също така са разпределени и средствата за новите дейности, които НЗОК заплаща тази година за първи път в болничната помощ, както следва:
57 584 000 лв. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност;
40 000 000 лв. за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания;
57 584 000 лв. за лекарствена терапия.
Разпределението на средствата за новите дейности е за 11 месеца, защото плащането за декември 2011 г. следва да бъде направено от МЗ, а последния месец на тази година се изплаща през следващата.
От бюджета за болнична помощ, не са разпределяни средствата за неосигурени родилки (3 400 000 лв.) и за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка (2 000 000 лв.). Това е така, защото тези плащания са извън прогнозните бюджети.
Утвърдените разпределения вече са изпратени до всички РЗОК, които от своя страна са декларирали готовност пред НЗОК, че ще подпишат договорите с всички болници, което ще осигури възможност да започне плащането към тях.
Ръководството на НЗОК уверява договорните си партньори, че направените разпределения са прогнозни и още след първото тримесечие ще бъдат преразгледани и там, където има доказана необходимост, ще бъдат коригирани. Това е заложено в гъвкавия механизъм на методиката за разпределение на средствата на лечебните заведения за болнична помощ, НЗОК уверява договорните си партньори, че ще разполагат с достатъчно средства, за да могат да работят спокойно и да осигурят необходимото лечение на всички нуждаещи, се казва в прессъобщението на здравната каса.

сряда, 29 февруари 2012 г.

Висшите служители в българското правителство ще бъдат изправени пред уволнение, ако не успеят да върнат в държавната хазна или да дарят бонусите, които са си приписали от 2009г. насам

 Премиерът Бойко Борисов: Сменям министри, уволнявам заместник-министри и т.н., ако до петък не върнат бонуси, ДМС и др.

Длъжностните лица министри, заместник-министри, началници на политически кабинети, областни управители и заместник-областни управители в условията на криза няма да вземат допълнителни пари. Това каза премиерът Бойко Борисов в началото на днешното правителствено заседание.
 Един бонуси, други - ДМС, други - от участие в бордове и така нататък. Тъй като четвъртък и петък съм на Съвет, в петък като се върна ще пиша до ДПС - са ми пратили писмо - кои от този кабинет са вземали такива пари. В петък ви е крайният срок. Повтарям: тези длъжностни лица, който не ги е върнал или дарил в сметката за болните деца, в понеделник – ако е министър, ще има структурни промени в парламента, ще внеса за смяната му. Ако е заместник-министър, ще го уволня, а ако е началник на политически кабинет и не е уволнен от съответния министър, ще бъде сменен министърът. Тъй като в петък аз ще подпиша писмо-отговор, в което ще кажа, че в този кабинет няма такива хора и всеки, който попадне под чертата, ще означава, че аз съм излъгал, което не може да се случи, и в понеделник ще направим необходимите промени, каза премиерът пред министрите.

Доволните от живота хора живеят по-дълго


10%-15% от щастието се свързва с променливи величини като социо-икономически, гражданския статус, здраве и доходи. То често обаче е бъркано с други състояние, като например временното емоционално или физическо удовлетворение.
Според ново изследване на британски психолози дали се чувстваме щастливи или не зависи само и единствено от нагласата, която имаме в главата и преди всичко от хармонизирането на трите части на мозъка (мозъчен ствол, междинен и голям мозък), в чувство за цел извън самите нас, включително и спокойното приемане на житейския ни жребий и удовлетворение от това, което сме и имаме.
Проучването им показва, че доволните хора, живеят по-дълго от нещастните. Някои от анкетираните посочват личният си успех и себеутвърждаването, други семейството, но почти всички са единодушни, че "щастие с пари не се купува" е абсолютна истина.
Психолозите твърдят, че радостта от живота се крие в това да се търси положителното във всяка ситуация, човек да бъде уверен в себе си, че ще се справи с всичко, което му поднесе живота.
Храните също са от значение.Сред подобряващите щастието ни са: кофеинът в кафето, което ни събужда и ободрява. Но не трябва да се забравя, че на закуска може да се приема най-много до 200 милиграма кофеин и не повече от 24 гр. дневно; яйца, риба или леща-богати на протеин; кашу, бадеми, броколи – на витамин В и не на последно място шоколадът, но черния.

Преяждането се дължи на психологични причини


Най-често хората преяждат по психологически причини, а не защото са гладни или храната е вкусна. Причините са чувството на страх, на самота, тъга, а понякога и липсата на някакво занимание.
Според професор Брайън Уансинк от Университета Корнел в САЩ, неконтролируемото ядене в доста случаи се дължи, както на личностни проблеми, така и на размера на опаковките и съдовете, в които е сложена храната. Ако е поставена в малка чиния или чаша храната ще се стори на човек достатъчно дори много, но ако тя е сложена в обемна купа ще изглежда малко и човек ще иска още допълнително от нея.
Възможността да преядете на вечеря нараства няколко пъти, ако по-голямата част от деня ви минава на едно място, например у дома или на работа. Тогава непрекъснато нещо ви се яде и го правите без дори да съзнавате като не подбирате храната. А с нарастването на апетита се увеличават и килцата ви.
Множество проучвания категорично доказват, че особено играенето на компютърни игри и гледането на телевизия най-много увеличава апетита. Мързелуващите хора, приемат със 17% повече храна и пак изпитват глад, в сравнение с от дейните, се дължи на психиката на човека, защото в бездействието си човек постоянно се сеща за похапване.

Стресът на работното място е заразен


Стресът е един от основните и най-дълбоки проблеми на съвременните работещи хора, особено в моменти на финансови кризи. Стресът на работното място лесно може да ви зарази, досущ като настинка или грип, предупреждава в. „Дейли мейл“, позовавайки се на резултатите от изследване на американски учени.
Според професор Илейн Хатфилд, специалист в областта на психологията, хората са като гъбите и абсорбират всички емоции около себе си, независимо дали те са положителни или отрицателни. Особено лесно се "попиват" емоциите на колегите на работното място. А в това отношение жените по "прихващат" настроенията на околните отколкото мъжете. Съпреживяването на отрицателните емоции на колегите бързо се превръща в депресант, който може да навреди на здравето ни -на нервната система и психиката.
Проф. Кари Купър, експерт по проблемите със стреса в работна среда, съветва да се стараем да се разграничаваме от емоциите на околните, защото да си съпричастен не означава да страдаш заедно с цялата вселенска скръб на хората, смята той. Неговият съвет е, ако приятел или колега се опитва да ви товари с емоциите си, да се опитате да му помогнете със съвет, кураж и положителни мисли, но ако той ви използва само като кошче за „душевни отпадъци”, за да излее негативизма си, просто да го елиминирайте завинаги. В противен случай ако пък много се вживеете в проблемите му, рискувате да прихванете „вторичен“ стрес – нещо подобно на пасивното пушене, твърди той.
Особено внимателни трябва да бъдат всички при избора си на брачен партньор. Учени предупреждават, че продължителността на живота може да зависи пряко от това. Човек, който живее с партньор, рано преживял стрес е много по-вероятно да умре в по-ранна възраст. Техните заключения са на база изследвания на птици - зеброви сипки,. Те са известни с това, че създават много здрави семейства и реагират на стреса също както хората. Малките били разделени на две групи - едната за две седмици получавала хормон на стреса, а другата била в среда, защитена от стрес. След създаването на двойки било наблюдавано, че тези от първата група били силно чувствителни към стреса и по-зряла възраст, а освен това го предавали и на брачната си половинка, която също умирала рано,, дори и да не е била изложена на стрес.
Според учените птици с партньори, преживели стрес, имат показател на смъртност четири пъти по-висок, отколкото в нормални условия.

Картофите са толкова полезни, колкото и броколите.


Картофите се появи в Европа благодарение на испанците, които ги донесли от американския континент.
Те са много богати на витамини С, А, В, В1, РР, К и др. На рибофлавин, фосфор, калий, магнезий, калций, желязо, мед, манган, кобалт, йод. Картофите са резервоар на въглехидрати, които след разграждането си бързо проникват в кръвта под формата на глюкоза, което „принуждава” задстомашната жлеза да произведе много инсулин. От своя страна пък хиперинсулинизмът е причина за превръщане на голяма част от глюкозата в мазнини. А оттам и бързо наддаване на тегло, което прави картофите не подходящи за редукция на теглото.
Това битуващо общоприето схващането, че картофите са вредни за здравето именно поради високото си съдържание на въглехидрати, наскоро стана ясно, че това съвсем не е точно така.
Картофите спомагат за смъкване на високото кръвно налягане. Но при положение, че се приемат по една-две порции картофи дневно и то варени, задушени или печени, а не пържени. Течността от варенето им има антибактериално действие и се използва също така и при тежки отравяния. Сокът от суров картоф почиства организма от токсини, а сока от картоф, моркови и целина отстранява мазните шлаки в храносмилателната система.
Има данни, че картофите са толкова полезни, колкото и броколите, спанакът и брюкселското зеле, които също са отличен източник на витамини К, С и А калций фосфор и др.
При картофите полезните вещества са съсредоточени в горния слой на кората и затова е препоръчително беленето да е фино или да се избягва при пресните сортове. Зелените участъци на картофите съдържат токсичното вещество соланин, затова при почистването им те трябва да се отстраняват дълбоко. За да се запазят обаче витамините и микроелементите, обелените картофите трябва да се пускат в кипнала вода. Тъй като витамините са водорастворими, за да се запазят те възможно повече, е добре картофите да се варят в малко количество вода. Достатъчни са 15 минути варене, за да се отделят полезните хранителни вещества от картофа във водата.
Печенето им на високата температура обаче унищожава полезните хранителни вещества в тях.
Витамин С се запазва два пъти повече при варене на картофите на пара, отколкото във вода, както и когато термичната обработка е с кората им.

Ниско калоричната храна запазва умът бистър и предпазва от Алцхаймер


Данните от американско изследване показват, че по-възрастните хора, които приемат дневно храни над 2100 калории много по-вероятно е да страдат от "леко когнитивно нарушение" от тези, които приемат по-малко калории.
1200 души, на възраст между 70 и 89 години, които не страдат от деменция, са били обект на проучването, целящо да се изпита паметта им.
Участниците били разделени по равно в три групи - едната от хора, консумиращи от 600 до 1500 калории дневно, друга при които консумацията е в диапазона от 1500 до 2100 калории, и трета, при която калориите на ежедневния хранителен прием е от 2100 до 6000 калории.
Учените при първите две групи не открили никакви съществени разлики, но при третата значителен брой от хората имали проблеми с паметта. При тези, които приемали над 6000 калории два пъти се увеличава рискът от нарушения на мозъчната дейност, а също от развитие на Алцхаймер.
Изводът на американските изследователи е, че риска от загуба на паметта е правопропорционален на калоричността на приеманата храна. А съвета им към възрастните хора е да залагат на нискокалоричната храна, не само за да запазят паметта си, но и да не наддадат килограми.

Яжте сирене за дълголетие и добра имунна система


Още от древността сиренето е възхвалявано от Аристотел и Вергилий.
Бялото саламурено сирене съдържа витамините А, В1, В2, В5,РР, D, Е, С, а също така и лецитин, благоприятстващ функционирането на храносмилателната система и правилната обмяна на мазнините в организма.
Млечният продукт, който представлява концентрирани млечни белтъчини, мазнини и незаменими за организма аминокиселини, е богат, както на калциеви соли, необходими за костите, така и на фосфорни соли, които пък са полезни за дейността на мозъка. Химичният елемент калций в него не се съдържа в толкова висока концентрация, в която и да било друга храна и влияе успокояващо на нервната система. То е богат източник на протеини, минерални соли, калий и притежава къса верига на мастни киселини. Биоактивните съставки като протеини, аминокиселини, микроелементи и др.  укрепват имунната система и потискане на развитието на вредни за човека микроорганизми.
Сиренето е изключително полезно не само за децата, но най-вече за възрастните хора. Ежедневната му консумация в малки порции освен, че спомага имунната си система да е в добро състояние, но и допринася човек по-дълго време да запази добрия си външен вид, тъй като в него се съдържат пробиотични бактерии, които са полезни за организма. А както знаем пробиотиците имат силен антитоксичен ефект и елиминират много негативни фактори на съвременния живот, което води до подобряване на здравословното състояние на организма и намаляване употребата на лекарства.
В проучване са участвали над 2 хил. души, на възраст между 72 и 103 години, които ежедневно са консумирали по парче сирене.
Резултатите от него убедително доказват, че редовната консумация на сирене укрепва имунната система и подобрява реакциите най-вече при хората, които са в по напреднала възраст.
Изследванията на менюто на дълголетници показало, че сиренето е един от основните продукти в здравословното хранене, способстващи за дълголетието.
Но да не забравяме, че само сирене, произведено от истинско мляко, съдържа всички тези необходими полезни вещества. А може да го познаем по това, че истинското бяло саламурено сирене при рязане не се разпада или размазва по ножа, че е гладко с единични шупли, тъй като наличието на много шупли е признак на бактериално замърсяване и, че цвета му е млечнокремав. Прекалената белота се дължи на допълнително избелване с натурални или синтетични избелители.

До 14 дни фармацевтичните фирми производители на лекарства с нови ценови оферти към НЗОК

До две седмици производителите на лекарства ще представят новите си оферти за отстъпки към НЗОК, които ще се съобразят с бедния български гражданин, съобщи здравният министър д-р Стефан Константинов. Така  ще се спестят средства , които  здравната каса ще може да използва за други цели или за купуване на още повече лекарства.
По думите на Деян Денев, председател на Асоциацията научноизследователските фармацевтични производители, отстъпките при напълно заплащаните от НЗОК медикаменти могат да са между 5 и 10%.
Със сигурност могат да се предоставят отстъпки, валидни само за България, без те да засягат пазарите в други държави. В момента става въпрос за напълно платени продукти. По този начин те ще могат да стигнат до повече пациенти, каза той.

НЗОК ще спести близо 3 млн. лв.

8 фармацевтични компании вече са изпратили предложения за намаление на 19 лекарства , съобщиха от касата. Предложенията за отстъпки са за лекарства при рак на гърдата, простатата, диабет, ехинококоза, астма, хепатити и паркинсон, а парите, които НЗОК ще спести са  на стойност-2,878 млн. лв..
Здравната каса може да договаря намаления, но само за оригинални лекарства, които са сами в група, т.е. нямат аналог след наредба на МЗ, приета през август 2011 г, за които заплаща напълно или частично.
От 1673 лекарствени продукта могат да се договарят отстъпки само за 188, които нямат аналог. Още през ноември м.г. от НЗОК са изпратени 63 покани до производители и вносители за отстъпки при тези медикаменти, но интересът остава до момента явно твърде слаб.

Сивият сектор в здравеопазването е над 50% и е близък до нивата на нерегламентираната икономика в браншове като строителството и туризма


Сивите елементи в здравеопазването се движат в диапазона между 50 и 75%, а според 12,9 % от работодателите те са дори над 75% и е близък до нивата на нерегламентираната икономика в браншове като строителството и туризма, алармираха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Данните от тяхно проучване сочат, че 64% от анкетираните са категорични, че не кризата, а цялостната държавна политика е сред най-важните фактори за наличието на сива практика. А 52% посочват противоречивите и необмислени промени в законодателството, както и съществуващите традиции за заобикаляне на законите.
Според изследването корупционни ядра има в самата медицинска практика - избор на лекар или екип, операции и следоперативни грижи, настаняване във ВИП стаи, доплащания от пациентите и техните близки за лекарства в болниците, консумативи или реактиви за лабораторни изследвани, издаване на документи с невярно съдържание, снабдяване с направления за лекари специалисти, дарения под различни форми.
Плащането на „пари в плик" се отчита като основна сива практика в бранша от 76% от анкетираните.
Болнични мениджъри смятат, че сивите практики в техния бранш са по-скоро в маржа между 11 и 50 % на сто. А според всеки четвърти или 36% от работодателите от бранша, сивият сектор в предоставянето на услуги от областта на здравеопазването е едва 10 на сто.
От АИКБ коментираха, че подобни нагласи сред работещите в здравеопазването са нормални, тъй като служителите в системата се опитват да я представят в по-благоприятни краски.
Сред основните проблеми на системата са „изтичането" на кадри. 64% от представителите на бизнеса посочват, че дефицита е както по отношение на минимално необходимия медицински персонал, така и по отношение на високоспециализирани кадри, в това число специалисти по здравен мениджмънт.

Д-р Ваньо Шарков депутат от СДС:Трудно се намира някой, който да е просто изпълнител на чужда воля


 Важно е кой ще ръководи НЗОК, но още по-важен е екипният принцип. Шефът на касата също така трябва да е човек, който познава и е познат на системата, за да има летящ старт. В здравните среди има много професионалисти, но явно изпитват притеснения да са под непрекъснат натиск, да носят само отговорност, без да имат възможност да реализират политика според вижданията си.
В-к „Стандарт”

Броят на бащите ползващи отпуск по майчинство с всяка изминала година главоломно расте

Според официалните данни на Националния осигурителен институт (НОИ) все повече български татковци поемат грижата за първоначалното отглеждане на децата си през последните години.
Според данните за периода 2009-2011 г. броят на осигурените мъже, които са поели грижата за бебето до навършването му на годинка се е увеличил от 242 през 2009 г. до 301 през миналата година т. е. близо 25%, съобщиха от НОИ.
В същото време броят на мъжете, които се грижат за децата си от една до две годинки е нараснал с 34% от 831 до 1113 души.
Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) бащата може да поеме грижата за бебето, след навършването му на 6-месечна възраст, при дете от 1 до 2 години за целия период. И в двата случая обаче, за да може да се възползва от своето право на "бащинство", той трябва да е социално осигурен и да отговаря на условията за отпускане на обезщетението, записани в закона.
Ролята на бабата в отглеждането на децата явно става все по-по-маловажна.

вторник, 28 февруари 2012 г.

Обществения съвет по здравеопазване: липсва адекватна лекарствена политика в страната

Лекарствата в България могат да поевтинеят при наличие на политическа воля


Неправителствени организации, обединени в Обществения съвет по здравеопазване, в който влизат лекари, зъболекари, фармацевти и пациенти алармираха, че са необходими спешни действия за стабилизиране на здравната система, от което зависят и цените на лекарствата у нас.
Те настояват да бъде създаден национален Консултативен съвет (КС) по здравеопазване към МС, да се премахне монополът при разпространението на лекарства и да се въведе по-ниска ставка ДДС за медикаменти по лекарско предписание.
Идеята е КС да бъде постоянно действащ, да дава предложения и да участва в определянето на приоритетите на държавната политика в здравеопазването. В него трябва да бъдат включени представители на МЗ, НЗОК, съответните комисии - по цени, реимбурсиране, БЛС, БЗС, СФБ и национално представените пациентски организации. Една от причините за предложението е липсата на ясна лекарствена политика на страната.
Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация (НПО) и член на Надзорния съвет на НЗОК, припомни, че още през 2010 г. са предложили производителите да понижат с 5% стойността на всички лекарства, които касата плаща за домашно лечение, а документа е бил подписан дори от производителите на оригинални медикаменти, но така и останал на практика нереализиран. През март м. г. бе изработена и Концепция за лекарствена политика, по която е имало много предложения, но докладите по нея не са видели бял свят и лекарствената политика не се е съобразила с тях. Той заяви, че няколко пъти са се обявявали срещу т. нар. вертикални и хоризонтални структури за ценообразуване и, че закона за лекарствата е ремонтиран над 30 пъти за последните 12 години, което не е довело до нищо добро в сектора.
Твърдението, че цените скачат заради надценките на дистрибуторите и аптеките, не кореспондира с истината. Не аптеките, а производителите определят цената на медикаментите, припомни и Аделина Любенова, зам. председател на Българския фармацевтичен съюз (БФС) и зададе риторичен въпрос защо цените на лекарствата да не са фиксирани, което ще понижи стойността на медикаментите и ще спести много пари на здравната каса.
Защо непрекъснато говорим за пределни цени, които дават възможност на производителите да надуват цената на продуктите си, като я сравняват с референтни държави, където статусът на живот на хората е по-висок, продължи тя.
Маг.фарм. Любенова призова да се въведе диференцирана ставка поне за лекарствата, отпускани по рецепта, тъй като в повечето европейски страни диференцираното ДДС върху лекарства по лекарско предписание е средно 6-8%. По думите й напълно е възможно при ценообразуването на лекарствата референтните страни да не са само от ЕС, но и съседни на България, независимо дали са членки на евросъюза.
-Нашето желание е да има ясни правила, алгоритми и сериозна национална политика.
Досега никога не е имало политическа воля да се каже какъв модел на лекарствена политика избираме – либерален или регулиран. Искаме да чуем каква е политическата воля и как ще се регулират цените на лекарствата у нас, заяви тя. Предложението за създаване на КС към МС ще бъде представено до дни на премиера Бойко Борисов. Той показа, че има воля за промяна. Ние сме готови да му помогнем с добри съвети, каза в заключение зам. председателят на БФС.
И според Пламен Таушанов, председател на Българската асоциация за закрила на пациентите, „кучето” на високите цени е заровено при производителите, а не при дистрибуторите, а общественото внимание се отклонява от съществените въпроси.
По думите му трябва да се да извадят на светло дяловете в болничния и аптечния пазар на всички фармацевтични компании-производители и дистрибутори на пазара в България. Да се види кой какъв е на този пазар, какво прави и какви са реалните производствени цени на медикаментите им. Трябва още да бъде сезирана както Комисията за защита на конкуренцията, така и Комисията за защита на потребителите. Да се проучи защо българският пациент доплаща за лекарства 56%, докато европейския потребител, който е в пъти по-богат, дава едва 20% за лекарства от джоба си и как това нещо да бъде променено.
Представителите на Обществен съвет по здравеопазване се обединиха около тезата, че лекарствата в България могат да поевтинеят при наличие на политическа воля. А освен проблема с цените на лекарствата, които трябва да се разгледа, анализира и ако е необходимо, да се промени схемата на ценообразуването им, КС е необходим и за решението на много други наболели въпроси като лекарските грешки, медицинските стандарти и здравната политика.
Може да има две обяснения


или че в Полша този производител го продава с цел да се наложи на пазара под себестойността му, или че в случая е бил много лаком и иска от българския пазар да изкара една хубава сума.
Здравният министър д-р Стефан Константинов за разкритието, че „”Софарма" продава в Полша бусколизин на тройно по-ниска цена

Сбъркано е плащането от гражданите и обществения фонд


У нас НЗОК плаща 54%, а в Европейския съюз - 80% от лекарствата, каза зам. председателят на Комисия по здравеопазване към Народното събрание д-р Даниела Дариткова. Тя бе категорична, че намаляването на ДДС за лекарствата няма да доведе до голямо поевтиняване, но то е основен източник на приходи в бюджета и управляващите не може да си позволят да застрашат финансовата стабилност на страната.

Цените на медикаментите могат да бъдат свалени и чрез поредица от законодателни мерки, ако производителите откажат да го направят доброволно

-В момента има лекарства, които са на възможно най-ниските цени, но има и производители, които са решили да печелят на гърба на пациентите. Те могат да свалят цените с много повече от 50%, ако решат. Държавата няма да ги принуди да работят на загуба, но няма и да им позволи да раздуват цените неконтролируемо Ако те откажат да се съобразят с искането да понижат стойността на лекарствата за българските потребители, ще бъдат предприети поредици от промени в законодателството, което ще ги задължи да го направят. преди няколко месеца помолих ресорния зам. министър Гергана Павлова да изготви доклад за цените на лекарствата и държавните разходи. Изводите от него бяха, че сме постигнали понижение на цените и сме направили икономии. Това заяви здравният министър Стефан д-р Константинов в „На 4 очи„ по Нова TV и  продължи, че сега обаче е силно притеснен от това, че може би е бил подведен.
-Разпоредил съм всички директори на болници да изготвят отчети за закупените от тях лекарства през календарната 2011 г. Искам да видя кой, от кога и на какви цени е купувал медикаментите и тогава ще взема решение как да процедираме оттук нататък, обясни той. 
Здравният министър ще изпрати писма до всички фармацевтични компании и ще ги покани на среща за договаряне на пo-евтини лекарства. Според него цените на лекарствата могат да се понижат и чрез промяна в срока за рефериране. Досега цените в останалите държави се проверяваха веднъж годишно. Междувременно обаче там цените се понижават и така у нас те стават по-високи, отколкото в съседните страни, обясни още д-р Константинов.
По думите му държавата трябва да заложи и на генеричното заместване на скъпите оригинални лекарства, където има възможност. 
Той поясни, че е разговарял с премиера за предстоящите преговори с фирмите и е получил пълната му подкрепа за този ход. За момента вариантът за понижаване на цените чрез сваляне на ДДС върху лекарствата не е актуален, каза д-р Константинов . Независимо, че бе поискано от самия него само преди седмица, но не срещна подкрепа от финансовия министър Симеон Дянков, който се аргументира пред БНР, че по времето на царя, когато имаше различни данъци в хотелите, цените не се намалиха , само хората на царя си построиха хотели. 
Според  зам. председателят на Комисия по здравеопазване към НС д-р  Даниела Дариткова намаляването на ДДС при  лекарствата няма да доведе до голямо поевтиняване т. е. ефектът ще е 7-10%. ДДС е основен източник на приходи в бюджета и не можем да си позволим да застрашаваме финансовата стабилност на страната, заяви тя.
И примера Бойко Борисов също заяви, че ДДС върху лекарствата няма да се намалява, тъй като страната ни има най-ниското облагане в ЕС като цяло, но при еднакви данъци за всички.Той изрази опасения, че намаляване на ДДС-ставката в даден сектор би отключила възможността за искания това да се пренесе и в други сфери.Ще отидем на хляба, ще отидем, на всичко, така че това е популизъм и няма да го правим сега, категоричен бе той.


---- 


-Ако Константинов успее да намали наполовина цената на лекарствата, ще му ръкопляскаме. Но това означава ли, че досега огромната печалба е отивала в нечий джоб и в чий, заяви шефът на БЛС д-р Цветан Райчинов.
-Според Веселин Марешки лекарствата спокойно могат да поевтинеят с поне 20%, без това да се отрази негативно на печалбите на компаниите.
-По данни на „Евростат" България е сред първите пет държави с най-ниски цени на дребно на медикаментите, обясни Деян Денев от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители.НЗОК най-вероятно ще има преразход в бюджета за лекарствените медикаменти

Несъответствието между реимбурсния списък и бюджета за лекарства на НЗОК може да доведе до дефицит на средства


Считам, че прогнозния бюджет ще се окаже по-малък. Тази година парите за лекарства, плащани от НЗОК, няма да стигнат. НЗОК най-вероятно ще има преразход в бюджета за лекарствените медикаменти, прогнозира д-р Евгени Душков от КТ "Подкрепа", член на Надзорния съвет на здравната каса.
Несъответствието между реимбурсния списък и бюджета за лекарства на НЗОК може да доведе до дефицит на средства. Има проблем с хемодиализата, защото там има несъответствие между прогнозата на базата на данните за минали години и информацията, която районните каси са дали на НЗОК. Засега е ясно, че само за хемодиализата недостигат 20-30 млн. лв. Реално похарчените пари за хемодиализа ще бъдат повече от прогнозираните, смята той.
Прогнозните бюджети на болниците пък са завишени. Някои с от 3 до 5%, но други необосновано искат увеличение на бюджета си като напр. пазарджишката болница, която е поискала 3 млн. лв. повече от м. г. Друга малка общинска болница в Североизточна България поискала средства по клинична пътека за лицево-челюстна пластична хирургия на деца с вродени малформации, при положение че хирурзите, способни да извършат такава сложна интервенция, в страната се броят на пръсти.
Прогнозните болнични бюджети ще бъдат одобрени в началото на март.
На свое извънредно заседание на НС на НЗОК, свикано от здравния министър, бе решено досегашната подуправителка на касата доц. Марияна Василева, да изпълнява длъжността управител на НЗОК.До 30 дни НС трябва да избере нов управител на НЗОК.
По отношение на поста на Гергана Павлова решение ще бъде взето по време на редовното заседание на МС през следващата седмица.