вторник, 17 декември 2013 г.

Всеки пети българин е живял под прага на бедност през 2011-а1 558 800 души или 21,2 на сто от населението на страната са живели под прага на бедност през 2011 г., сочи изследване на Националния статистически институт. Линията на бедност за 2011-а е 279.67 лв. средномесечно на човек от домакинство. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 1,5 на сто, а относителният дял на бедното население намалява с един процентен пункт.Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2011 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава до 25,9 на сто. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41,8 на сто, или с 20,6 процентни пункта.Относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (48,5 на сто), като рискът от бедност при безработните мъже е с 4,5 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.През 2011 г. делът на бедните сред заетите намалява спрямо предходната година с 0,8 процентни пункта до 7,4 на сто, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително четири пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 0,6 процентни пункта по-нисък от този при
мъжете.Данните показват, че най-голям брой домакинства изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома (74 на сто) и възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (68,6 на сто). Само 4,1 на сто от българите не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, 1,5 на сто - цветен телевизор, 9,1 на сто - автоматична пералня, а 51,8 на сто от домакинствата твърдят, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. Една трета от домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходи, свързани с жилището, а 46,5 на сто от домакинствата се ограничават при отоплението на жилището си.През 2011 г. 44,1 на сто от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя) и нараства спрямо предходната година с 0,5 процентни пункта.През 2011 г. 473 800 души живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 11,2 на сто от населението. Спрямо 2010 г. относителният им дял нараства с 0,5 процентни пункта.Darik News

Около 728 000 българи живеят средно с 1118 лв. на годинаТова са 10% от населението, което има най-нисък доход и живее средно с 93 лв. на
месец, при среден доход на лице в България от 328 лв. месечно (3937 на година), сочат данните от Статистическия годишник, който се изготвя от Националния статистически институт (НСИ).
Най-бедните членове на обществото наред с клошари, безработни, хора от малцинствата много често са и пенсионери. 10% от населението, или 729 000 души, са представители на групата граждани с най-високи доходи у нас. Те разполагат със средно 786 лв. на човек на месец, или 9443 лв. на година, сочат още данните на НСИ.

понеделник, 16 декември 2013 г.

БЛС ще подпише НРД 2014
Извънредният 59-и събор на БЛС, при кворум от 245 регистрирани делегати, бе открит от Председателят на съсловната организация д-р Цветан Райчинов.
Той заяви, че ръководството на съюза е положило неимоверни усилия в
НРД 2014 да се постигнат някои конкретни параметри, а именно - средствата от наеми и печалби на болниците и ДКЦ-та да не се връщат в общините и държавата, а да остават за инвестиции, ваксините и ин витро процедурите да се върнат към МЗ, като парите за тях останат в НЗОК и се използват за дейности и др..
Д-р Райчинов съобщи, че петчленен състав на ВАС е отменил окончателно методиката за цените и обемите на медицинските дейности, предложена от бившия управител на НЗОК д-р Пламен Цеков.
„Спечелихме делото, методиката падна, надявам се, че никой няма да се опитва да прави вече такива методики”, заяви още председателят на БЛС.
В обръщението си към делегатите в залата д-р Динчо Генев, зам. управител на НЗОК, каза, че с тези средства това е възможно най-доброто, което двете страни са могли да договорят за 2014 г.
"Това, заради което миналата година не подписахме договора, сега е изпълнено. Има и други добри неща, които сме заложили, колкото и да е малко, все пак, като цяло, ще получим повече", добави той.
Предложението на Христо Димитров, ОПЛ от Велико Търново, за включване в дневния ред на точка-искане промяна структурата на лекарския съюз и оставката на д-р Цветан Райчинов, с мотив, че като структура БЛС е безвъзвратно остаряла, а председателя на БЛС не защитава в достатъчна степен интересите на специалистите от доболничната помощ и на тези в болниците, а само на семейните лекари, бе отхвърлено със 160 гласа „против" и 30 -„за".
Д-р Райчинов каза, че възприема гласуването като своеобразен вот на доверие към свършеното от УС на съсловната лекарска организация.
Според него подобренията в новия рамков договор няма да са особено големи, но положението в никакъв случай няма да е по-лошо, защото такива са възможностите във времената на криза.
„Броят направления е прогнозен и няма да има не прегледани хора. Колкото хора има заболели, толкова ще бъдат лекувани. Не се фиксирайте върху тези обеми - те са условни цифри. Няма и е абсурдно да се мисли, че човек, който е болен и има нужда да му бъде оказана помощ, особено пък спешна, под предлог обеми няма да бъде приет. Такова нещо не може да се случи", увери той.
Д-р Райчинов изрази удовлетворението си от повишаването на цените на всички педиатрични клинични пътеки, на някои хирургични пътеки, на интензивните грижи, на раждането и други.
По време на дебатите в частта Първична извънболнична медицинска помощ се чуха реплики, че: практически договаряне няма от 2004 г., НРД 2014 е само един пожелателен документ, нищо не може да се направи при вече подписан бюджет за здравния сектор, коментарите за обеми и цени са просто безсмислени, отново си говорят за рамков договор, при отсъстващи наредби и т. н..
На въпроса защо само ОПЛ нямат право на втори договор за работа, модераторът на форума д-р Кирил Еленски контрира, че подобна промяна не е залегнала в рамковия договор поради това, че няма промяна в режима на оказване на 24 часова помощ от ОПЛ. По думите му всяка година не бива да има промени в рамковия договор, тъй като те водят до сътресения, а е необходимо нещата в него да се изчистват и наместват като пъзел.
Неговото изказване предизвика леко недоволство и от залата заявиха, че ОПЛ трябва да са първа категория труд, защото вече 13 години работят с нерегламентирано работно време.
Д-р Дафина Тачова съобщи с удовлетворение, че е премахнат „сапуненият мехур” от НРД, който е гарантирал едно 30% неусвояване. Тя подчерта, че от 10 години насам за първи път тази година има 100% усвояване на средствата в ПИМП, което говори, че е налице едно изключително добро планиране.
Някои от делегатите обаче изказаха мнение, че в нищо казано от ръководството на БЛС не виждат категоричното отстояване на лекарските искания и интереси. Като пример бе дадено искането им всеки диспансерен преглед да се заплаща, а не както е сега независимо колко са те да им се дават по 0,50 ст.
Други пък изтъкнаха, че им е омръзнало да слушат все неща, които знаят. Те настояха да се каже дали е имало истински преговори и били ли са представителите на БЛС категорични, без завои наляво или дясно, в отстояването на исканията си пред НЗОК, защото „ако се продължава така още дълги години ще излизаме от тази зала като си казваме и какво като не подписахме НРД?”
Основното недоволство на повечето лекари в залата бе от недостатъчните средства за финансиране на отделните медицински дейности.
Делегатите заявиха, че ще продължават да настояват за увеличаване на ресурса в сектора. По време на бурната дискусия и относно Специализираната извънболнична медицинска помощ и болничната помощ се чуха възражения, че лекарите отново се налага да направят компромис, тъй като увеличението, предложено в новия рамков договор не е достатъчно.
Те акцентираха, че повече не искат да бъдат нечии партенки, тъй като всичко си има граници и риторично попитаха докога лекарите ще бъдат социалният стълб в системата на здравеопазването я нас?.
Повечето от делегатите бяха единодушни, че нищо няма да се постигне, докато лекарите не си кажат цената на труда и не я защитят, защото само това е начина да покажат, че са единно и мислещо съсловие.
Председателят на ДСОПЛ д-р р Володя Василев сподели, че по негови данни от средата на следващата година ОПЛ ще намалеят общо с около 1000 човека, а само за София с близо 370 души, поради изтичане на 15-годишният срок за взимане на специалност обща медицина.
Д-р Еленски изказа лично мнение, че повече от неприлично е вече да се настоява за удължаване на този срок.
„Не може без квалификация колегите да изпълняват дейност. А ясно е, че НЗОК няма как да сключва договори със заличени лечебни заведения”, коментира той.
Извънредният събор на съсловната лекарска организация в крайна сметка приключи с решение да бъде подписан Национален рамков договор за 2014.
Поради изискването на закона и отделянето на текстова част на договора и цени и обеми, делегатите гласуваха двете части поотделно. Със 156 гласа „за”, 36 „против” и 10 „въздържал се” УС на БЛС бе упълномощен да подпише текстовата част на рамковия договор. А за цените и обемите на медицинските дейности гласуването бе съответно със 153 гласа "за",42 "против" и 8„въздържал се”.
Официалното подписване ще се извърши на 18 декември т. г., на традиционна церемония, в МЗ.--------

„Колегите имаха достатъчно време да вземат специалност, така че няма да искаме удължаване на срока или отпадане на условието. Нали искаме качество на медицинската услуга. За тези, които в момента учат, сме предложили облекчения, така че да не загубят практиките си", обясни председателят на сдружението на общопрактикуващите лекари и национален консултант по обща медицина доц. Любомир Киров. Според него въпреки незаетите 500 места в цялата страна липсата на 500 джипита нямало да е фатална. Можело да продължат да работят, но само ако си „продадат" практиката на свой колега със специалност. Това на практика означава те да чиракуват срещу скромни заплати.В.”Преса”


Philips представи върхови бизнес решения за българския пазар

Най-добрите решения за бизнес потребителите в света на дисплеите осигуряват ненадмината производителност и качество при работа 24х7

Те дават възможност на маркетинг мениджърите и управителите на компании да надскочат традиционното ниво в промотирането на своите стоки и услуги като създадат интерактивна среда за клиенти и партньори.

LCD Touch monitor - повече взаимодействие с аудиторията с чувствителния на допир 107 см (42”) LCD дисплей за няколко потребителя.
Представяйте важна информация или маркетингови послания на аудиторията си с поразяваща чистота. Благодарение на интерактивния екран, чувствителен на допир, можете да ангажирате вниманието на клиентите в много по-голяма степен.

Оперативна гъвкавост
•           Инфрачервена тъч технология
•           6 точки на допир
•           Софтуерно независим
•           Проектиран за работа 24/7
•           Интелигентно отделение в задния панел за поставяне на малък компютър.

Създайте най-впечатляващите видео стени с този 46“ LED дисплей без рамка
Създайте хипнотизиращи видео стени! С нулева рамка и поразяващо full HD качество на картината със сигурност ще постигнете запомнящо се визуално преживяване.
Оптимизиран за публично гледане
•           Full HD LCD дисплей, 1920x1080p
•           Дизайн без рамка за изграждане на впечатляващи видео стени.

Покажете маркетинговите си съобщения със стил с този елегантен 42“ LED дисплей -  BDL4250EL
Постигането на максимален визуален ефект и същевременно ниска цена на притежание никога не е било толкова лесно и впечатляващо. Този 42“ дисплей предлага великолепна full HD картина и ниска консумация на енергия, благодарение на edge LED подсветката.
Оптимизиран за публично гледане
•           Full HD LED технология за брилянтни изображения
•           IPS технология за широки зрителни ъгли и висока точност на цветопредаване.

Наситени изображения за аудиторията с безценна смарт производителност -
BDL4220QL
Осигурете поразително ясни изображения по екологичен начин с този edge LED дисплей. С висока производителност и надеждност, но с ниска консумация на енергия, той е идеален за проекти, където компромисите нямат място.
Оптимизиран за публично гледане
           Full HD LED технология за брилянтни изображения
           AMVA технология за широкоъгълни, живи изображения с висок контраст.Пълно 3D изживяване без нужда от специални очила с BDL2331VS

Покажете вашето послание в зашеметяващо 3D, с отлично качество на картината и без нужда от специални очила. С 28 отделни 3D изгледа можете да пресъздадете смайващи изображения, които да покорят вашата аудитория.

Оперативна гъвкавост
•           Автостереоскопично 3D
Зашеметяващо 3D преживяване
•           2D плюс дълбочина
•           28 отделни гледни точки
•           Визуализация на 3D съдържание
Оптимизиран за публично гледане
•           Full HD LCD дисплей, 1920x1080p

Клиничните монитори и дисплеите за публично излъчване Philips вече се предлагат в България

В България вече е достъпна и линията Philips Clinical Review. Тези дисплеи имат уникално, антимикробно покритие за ограничаване на излагането на бактерии и възможно заразяване. С размери на екрана от 21.5, 24 и 27 инча, ултра резки, висококачествени панели и DICOM-съвместимо D-Image изображение за достоверни цветове и възпроизвеждане на степените на сивото, тези дисплеи помагат на професионалистите в клиниките за поставяне на точни диагнози.
Излагането на патогени (микробни микроогранизми) е основно притеснение в клиничните среди, а оборудването, което може да контролира това излагане, играе значителна роля в тази насока. Всички дисплеи Philips Clinical Review включват уникална технология за антибактериална защита, която не позволява на бактерии и други микроорганизми да се развиват, и по този начин предотвратява разпространението на инфекции. Това се постига чрез добавяне на съвместимо със стандарта JIS (Japanese Industrial Standard) Z2801вещество директно в материала на корпуса, като то създава предпазен щит, пречещ на развитието на често срещаните микроогранизми. Дисплеят може лесно да бъде почистен със стандартни продукти, без това да наруши качествата на покритието – важен факт за клиничните среди, където чистенето се извършва често и трябва да бъде възможно най-ефективно.

Юлия Пискулийска: Не трябва да рушим крехките мостчета между нашите човешки светове
Големият журналист, писател, публицист, поет, общественик, любима, майка, баба и верен приятел-Юлия Пискулийски, при представянето на новия си сборник разкази "Щрих", което се състоя в Народния театър „Ив.Вазов” на 4 етаж, сподели:
 „Надявам се, че днес ни събира добротата. Не знам дали тази книга ме разкрива или и аз оставам пред вас с маска, но е нужно понякога да сваляме маските. Това не са в истинския смисъл на думата мемоари – иска ми се да не забравяме чувствата, нека свалим маските и да не премълчаваме думите, които жадуваме да кажем на някого, когото обичаме. Не трябва да рушим тези крехки мостчета, които са между нашите човешки светове. Без любовта светът е тъмен, животът е тъмен, без нея има болка и самота. Щастлива съм, че имам много приятели, които са тук. В„Щрих“ вие ще видите и моето желание за светлина и обич към всички вас. Едно от лицата на любовта е приятелството. 
“В предговора към книгата проф Огнян Сапарев кинжално точно и ясно казва: „Тези кратки разкази са много женски – в най-добрия смисъл на думата. Впечатляващо емоционални и силно пластични. В тях мрачно наднича болезненото човешко разминаване, скръбта и смъртта.
Това е много плътна психологическа проза. С мярка есеистична. Разтърсваща. Предполагаща чувствителността на дългогодишен житейски опит, горчив сблъсък със страсти и неволи, трудно зараснали душевни рани. Логично идва въпросът: нужни ли са подобни „щрихи"?
Да, ще отговорим най-убедително. Защото, уви, животът е не само весел и забавен, както ни убеждава масовото развлекателно Четиво. Тези „щрихи" ни подготвят за болките на живота (или ни примиряват с тях). Те подкрепят най-човешки нашата уязвена чувствителност.
Мемоарните „щрихи" – особено чрез присъствието на няколко известни имена – допълват човешката носталгия, подкрепят усещането за странното многообразие и пълноценност на живота. Затова имат място в подобен сборник.”
Незабравимото събитие-пиршество за душата и сърцето, съпроводено с неизбежната отронена в мрака сълза, защото написаното сякаш е за самия теб, уви това малцина го умеят особено днес, бе открито с песента „Добрите хора“, изпълнена от актрисата Ива Апостолова и театралната кукла Краси.
С искрена топлота, проф. Венко Александров и Матей Стоянов, автор на песен, посветена на Юлия,  направиха присъстващите съпричастни към тяхното дългогодишното приятелство като увлекателно разказаха интересни случки и преживявания от общуването си с нея.
Авторката на „Щрих” сподели, че книгата е едно своеобразно авторско откровение, една позиция неизказана досега за живота.
„Моята болка като човек е за това, че ние се разделяме, защото си дължим думи, които не си казваме - обичаме се, но си спестяваме тези думи. Щастието и радостта са в малките неща- в есенните листа и в капките дъжд- във всичко около нас. Ние умеем ли, въпреки обстоятелствата, да държим главата си изправена, да се  усмихнем на живота, когато още го има – въпреки тежестта на годините,” каза вместо заключение Юлия.  
Актьорът Тодор Димитров от Кукления театър в София се въплъти в ролята на Дядо Коледа и пожела на всички здраве, късмет и успешна 2014 година.
По традиция празненството завърши с по чаша вино и незабравими разговори.

Фондация „Нана Гладуиш-Една от 8”Телевизионната водеща Нана откри Фондация за подкрепа на жени с рак на гърдата –
„Нана Гладуиш - Една от 8“ с първата инициатива „Розов петък“.
В клуба на Фондацията, отнорен на доброволен принцип,  се събраха онкоболни жени и техни близки и приятели. Целта на срещата бе в приятелски разговор всички да споделят тревогите и надеждите си и заедно да работят върху нещата, които искат да променят у себе си и в системата на здравеопазване.
В рамките на събитието десет жени с рак на гърдата от Самоков, Ихтиман, Благоевград, Момчилград, Копривщица, Рудозем и Елин Пелин раздадоха на присъстващите лично изработени от тях малки коледни подаръчета-картички с позитивни пожелания.
Дейностите на организацията ще включват безплатни консултации с психолог, професионален гримьор и юрист, както и часове по Артерапия.
Нана призова всички жени, които имат стари и ненужни за тях перуки, да ги дарят на клуба на фондацията "Една от осем“.Тя сподели, че за нея болестта е подарък, който я е  научил на много...
"Искам да променим манталитета на жените у нас. Те да не стоят с увиснал нос пред кабинетите. Да не търпят неща, които не им харесват, да не се срамуват, че са без коса или да се страхуват да кажат на близки и приятели за болестта си. Първото, която всяка от тях трябва да казва сутрин в огледалото е-обичам те!.За тези жени съм направила различни брошури. Искам да създам една група от хора, които никога да не са егоисти и винаги да са готови да дадат сърцето и душата си за другите. Трябва да се опитаме да развием доброволческият принцип-това е моят десятък, за това, че съм в ремисия. За тези от нас, които са чули диагнозата рак, това остава за цял живот. Ставаме по-обрани и смирени", сподели още Нана.
------


Една от всеки 8 жени в САЩ е с рак на гърдата?

Ракът на гърдата е най-често срещаният рак при жените по целия свят. Това е и основната причина за смърт от рак сред жените в световен мащаб. Въпреки високите нива на заболеваемостта, в западните страни, 89% от жените, диагностицирани с рак на гърдата, са все още живи пет години след диагнозата си, което се дължи на откриване и лечение (Паркин, 2008 г.).

Великобритания и САЩ са с едни от най-високите нива на регистрирани случаи на рак на гърдата.
Във Великобритания  около 55 000 души биват диагностицирани с рак на гърдата всяка година. Около 400 от тях са мъже.
Над половината жени с рак на гърдата у нас не знаят за заболяването си. Официалната статистика сочи, че у нас с този тумор е една от 22 жени. За сравнение обаче в САЩ засегнатите са една на всеки осем жени. Заболеваемостта в целия свят е сходна, тоест цифрите у нас означават, че диагностицирането на жените с рак на гърдата не е ефективно. 
У нас реално една от 10 българки има рак на гърдата, но много от останалите не са ходили на лекар и не подозират за заболяването си.
Най-значимите рискови фактори за развиване на рак на гърдата са напредването на възрастта, женският пол, а при някои хора и семейна наследственост на заболяването.
Над 80% от случаите на рак на гърдата са при жени на възраст над 50 г. Близо половината от всичките диагнози са във възрастовата група 50-69 г.
 Клиниката по кардиохирургия в „Сити клиник” вече носи името на проф. Александър ЧирковЗнеполският епископ Йоан, във връзка с  отбелязването на една година от създаването на „Сити клиник”, кръсти  Клиниката по кардиохирургия, във високотехнологичната  болницата, на името на проф. Александър Чирков. Идеята е на благодарните му ученици доц. Иво Петров и Андрей Марков.
„България имаше огромен късмет, че проф. Чирков дойде у нас да покаже как се работи по чирковски. Проф. Чирков е един от най-уважаваните лекари, заради приноса си за развитието на медицината у нас, заради положените от него основи на модерната кардиология и кардиохирургия в България. Проф. Чирков е човекът, който позволи на много негови ученици да въведат различни иновативни практики. Вместо той да ни спира, както е в много български болници, той правеше всичко възможно мултидисциплинарния подход и мултидисциплинарните усилия да доведат до въвеждане на новите методики. Това е част от развитието на медицината. Когато в медицината някой се опита да задържи ниво – изостава, защото всички около него тичат”, каза началникът на отделението по кардиология и ангиология доц. Иво Петров.
Проф Чирков съобщи, че смята да практикува в кръстената на него клиника. Първите си операции там той ще направи през месец март 2014 г.
„Нека се учим от мъдростта на Христос да сме заедно, а не всеки срещу всеки. Завистта и омразата разболяват сърцата и водят до разруха", подчерта проф. Чирков.

Ана-Мария, Жана и Наско – финалистите в X Factor


Кой от тях обаче ще бъде новият X Factor на България, ще разберем на големия финал .– 20-ти декември от 21.00 часа по Нова ТВ.
Жана и Ана-Мария безапелационно се класираха за финала. Наско, рап сензацията на шоуто, за първи път беше на елиминации и се бори за оставането си в шоуто. Той се изправи срещу другите две момичета от отбора на Заки – Нелина и Теодора.
Първа отпадна Нелина, която благодари на публиката, на своя ментор Заки и на целия екип за преживяването X Factor. Разликата между Теди и Наско беше само 1 %, в полза на Наско и така той стана третият финалист, когото ще видим на 20-ти декември.
Повече информация можете да откриете на сайта на X Factor: http://xfactor.novatv.bg, както и на Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/xfactorbulgaria


90 на сто от колбасите, които се произвеждат у нас, са от вносно месоОсвен това в страната ни няма нито един производител на биологично свинско.
Това съобщи Кирил Вътев, член на управителния съвет на Асоциацията на
месопреработвателите в България, по време на дискусия след подписване на пакта „Коледа безопасна” между Българския медиен съюз, Министерството на земеделието и храните и различни организации на производители.
Около 80% от продукцията ни от плодове и зеленчуци също идва от чужбина. Искаме да засилим възможностите на българското земеделие, защото само така ще се върнат на нашата трапеза хубавите български плодове и зеленчуци, каза земеделският министър Димитър Греков, който подписа пакта от името на аграрното ведомство.
За реализирането на тази идея вече са проведени срещи с представителите на търговските вериги. Греков заяви още, че ще бъде изработен стандарт за българските консерви през следващата година.
От думите му стана ясно, че ще има стандарт за имамбаялдъ. В момента се обмислят варианти за поставяне на специални етикети върху прясно произведената продукция в магазините. Доставянето на зеленчуци и плодове от 150 км е една от възможностите се подкрепят родните производители, без това да нарушава строгите европейски правила за свободно движение на стоки.
Подобна практика вече съществува успешно от години във Франция. Само скъсеният път между производителите и търговците може да осигури на гражданите храни в перфектно състояние, каза още министър Греков.

Той обяви, че проверките за не регламентиран внос на земеделска продукция по границите и във вътрешността на страната ще продължат, а мобилните групи ще бъдат активни, докато започне работа през януари специализираното звено за контрол към Националната агенция по приходите.
В последно време има съживяване в производството на свинско и пилешко месо, както и на зеленчуците, отчете още министърът. Той обяви, че през следващия програмен период е заложен голям финансов пакет за рекламиране етикетиране и идентифициране на земеделските стоки.
Да се засили българското производство на суровини призова и Кирил Вътев. Дългогодишният председател на асоциацията на месопреработвателите призова в хипермаркетите родната продукция да бъде до 70 на сто от всички стоки и напомни, че българските производители произвеждат не само продукти, но преди всичко доход, добавена стойност и потребители.
От голяма търговска верига обаче опонираха, че в момента над 50% от разплащанията са в левове с български доставчици и са готови да приемат всеки производител, който отговаря на изискванията им за качество.

В. "Монитор"

Достъп до интернет имат над 50% от домакинствата у насВ България 53,7% от домакинствата притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 2,8% спрямо 2012 година. Същото увеличение се отчита и при относителния дял на домакинствата, използващи широколентов достъп като той достига до 53,6% за т.г. т.е. почти всички домакинства, имащи достъп до интернет, са с осигурена бърза и надеждна връзка.
Данните са от изследване, за използването на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и отделни ползватели, на Националния статистически институт през 2013 г.
Анкетирани са 4161 домакинства и 9198 души на възраст 16-74 навършени години. Такова проучване се прави във всички държави от ЕС, съобщава БТА. В сравнение с 2012 година в регионален аспект също се наблюдава повишаване в относителните дялове на домакинствата с интернет достъп за всички статистически райони, с изключение на Югоизточния район, където се наблюдава намаление с 3,1%.
С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет - 64,3%, е Югозападният район,към който принадлежи и столицата. След него се нареждат Южният централен и Североизточният район, в които малко повече от половината домакинства имат достъп до интернет - съответно 52,7 и 51,5%.
От тенденцията за страната значително изостават в Северозападния район, където 42,8% от домакинствата имат достъп до интернет. Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените - съответно 52,6 и 50%.
Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 86,1% от хората с високо образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 19,2% от хората с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.
През 2013 г. 22,6% от хората са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление. Жените са значително по-активни от мъжете при използването на предлаганите онлайн услуги от публичната администрация - съответно 24,1 и 21%.
Постепенно се увеличава делът на хората, които пазаруват за лични нужди онлайн. За текущата година 12,1% от хората на възраст 16-74 навършени години са направили онлайн покупки през последните дванадесет месеца, което е с 2,9 процентни пункта повече спрямо предходната година. Няма съществени различия между мъжете и жените при онлайн пазаруването - съответно 12,3 и 12%.