петък, 25 ноември 2016 г.

Персонализираната медицина трябва да намери своето място в националната здравна стратегияОколо 70% от новите лекарства ще бъдат таргетни терапии

Организатор, на третата национална конференция по персонализирана медицина на тема -
“Персонализираната медицина и нейното място в Националната здравна стратегия“, бе Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД).
Участващите във форума водещи експерти по лекарствена и реимбурсна политика, медицински специалисти и др. бяха единодушни, че таргетната/прицелна терапия е основна посока за развитие на лекарственото лечение.
Д-р Явор Дренски, председател на УС на БАПЕМЕД подчерта:
„Персонализираната медицина е нов подход в медицината, който променя максимата „един размер, един подход за всички” към „правилното лечение на правилния пациент, в точното време”. Този подход използва иновациите в области като функционални геномни технологии, молекулярна диагностика, фармакогенетика, анализ на данни и наблюдение в реално време, определяне на терапии за постигане на по-ефекивни резултати в лечението или
идентифициране на предразположение към заболяване.
Преминаването към персонализирана медицина вече е в ход. Ролята на БАПЕМЕД като организация е да начертае пътя и начините, по които тази трансформация да се ускори. Към днешна дата основният ни фокус е пътят за вграждане на геномни технологии в клиничните практики, подпомагане на здравната система за внедряване на най-модерните практики в света по отношение на геномната медицина. За да се гарантира тази трансформация и да се привлекат необходимите ресурси, е необходимо да се разшири тази инициатива, като обхване по-широк кръг заинтересовани лица и се приложи във всички сфери. С подхода на персонализираната медицина ще се позволи използването на най-подходящата интервенция за дадения човек, ще се намалят разходите и ще се предотвратят нежеланите реакции при тези, които няма да отговорят на определени терапии. Нуждаем се също от прецизна и ранна диагностика с подходяща последваща терапия, която да даде най-добър ефект, спестявайки средства на обществените фондове." „Таргетната терапия категорично трябва да присъства в България“, заяви Зоя Паунова, председател на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) и директор на „АстраЗенека България“.
Само за последните 24 месеца Агенцията по храните и лекарствена на САЩ (FDA) е одобрила близо 90 нови молекули, 20% от които са в областта на персонализираната медицина.
Около 40% от новорегистрираните иновативни медикаменти от Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) са за персонализирано лечение в областта на хематологията и онкологията, като тази тенденция ще продължи за в бъдеще.
Добрата новина е че България има много сериозно присъствие в този процес, продължи Паунова.
Страната ни е сред първите три или четири европейски държави, в които най-голям процент от инвестициите отиват за клинични проучвания. Близо 70% от инвестициите на фармацевтичната индустрия у нас са насочени към клинични изпитвания на нови молекули, като общата сума възлиза на над 450 млн. лв.
За последните 7 години устойчиво нарастват клиничните проучвания и се удвояват клиничните центрове. Това безспорно е факт, че в обществото е на лице желание принципите на персонализираната медицина да залегнат в бъдещото развитие на здравния сектор – в националната здравна стратегия, коментира тя и продължи, че фармаиндустрията партнира в този процес, като използва целия си арсенал и прогреса на технологиите, тъй като това ще позволи учените да работя на клетъчно ниво и да моделират болестните процеси до седмици, а не както до сега в продължение на месеци или години.
В подкрепа на ефикасността на таргетната терапия цитира данни от проведено проучване във Великобритания, според което смъртността при лечението на рак на белия дроб е намаляла с 37% благодарение на въвеждането на таргетната терапия.
В България липсват конкретни данни, но е факт, че за последните 15 години следваме европейската тенденция и отчитаме нарастване на продължителността на живота с 2 години, благодарение на иновативните терапии. Това, което ще се случи в света през следващите 30 год. ще е равнозначно на случилото се в миналото за 3 века, подчерта Паунова.
„По отношение на успеха на клинични изпитвания сме изпреварили над три пъти ръста на БВП на страната. В областта на клиничните проучвания българската медицина е готова за бъдещето”, заяви д-р Борислав Борисов, експерт по лекарствена политика.
По думите му у нас всеки 12 онкоболен се лекува с пари върнати от индустрията и ние сме една от първите страни, в които има такъв тип партньорство. Даже изпреварваме много държави, които са в по-изгодно икономическо положение и с по-богати традиции.
"Около 70% от новите онкологични лекарствени медикаменти, които ще влязат в употреба през следващите 5 години, ще са персонализирани и същият процент от всички нови лекарства ще са за таргетни терапии", обяви Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на "Амджен" и президент на Американската търговска камара в България.
По думите й бъдещето в медицината принадлежи на биотехнологиите, биологичната наука и биологичната терапия, затова и инвестициите в здравеопазване и в иновациите ще продължат да растат. Тя даде за пример Германия, където за 7 год. период смяната на стари с иновативни лекарствени препарати е увеличила продължителността на живот с 1,7 години.
Участниците във форума дефинираха основните проблеми пред персонализираната медицина
у нас, а именно.
-Липсата на регламент и адекватна регулаторна рамка (регулациите определено изостават спрямо навлизането на технологиите и иновациите), обезпечаваща правилното провеждане на лечебно-диагностичния процес;
-Недостатъчната информираност на работещите в здравната ни система като цяло и липсата и на референтни структури, които да са достатъчно информативни и да подпомагат практиката в този сектор;
-Липса на данни за съпътстващата диагностика в информационните системи на лечебните заведения и респективно предписаните прицелни терапии и тяхното приложение – не се осъществява събиране и унифициране на т. нар. реални медицински данни от практиката (real-world data/real-world evidence), както от диагностиката, така и от терапевтичния и посттерапевтичния период;
-Липсата на адекватни статистически анализи за медико-икономическия ефект от прилагане на персонализираната медицина в сраната;
-Оскъдното количество научни проекти в сферата на персонализираната медицина и липсата на интерес от страна на научните звена за генерирането на идеи в тази насока.
Те бяха категорични, че персонализираната медицина трябва да залегне в националната здравна стратегия. Но като задължително условие за развитието на таргетните терапии посочиха интегрираната здравна система - електронното здравеопазване в. ч. електронното здравно досие. Без електронно досие и възможност за бързо и точно проследяване на цялостното здравословно състояние на пациентите, няма да има ефект от таргетните терапии. А като първа стъпка в тази посока посочиха електронният здравен регистър, който ще подпомогне финансирането срещу здравен резултат.
Участващите във форума бяха единодушни още, че е необходима институционална воля, за да се разработят разумни параметри, които да станат част от националната здравна стратегия по отношение на персонализираната медицина.

Според данни на ЦРУ, България е втора по смъртност в светаБългария е на второ място по смъртност на населението в света след африканската република Лесото. Това показват данните от Световна книга на фактите на Централното
разузнавателно управление (ЦРУ) за тази година.
ЦРУ класира 226 държави. След България, на трето място се нарежда Литва със същия показател за смъртност - 14.5 промила (т.е. 14,5 души на всеки 1000 умират). В челната десетка са още Украйна, Латвия, Гвинеа-Бисао, Чад, Афганистан, Сърбия и Русия. С положителен прираст са Катар, Обединените Арабски емирства, Кувейт и Бахрейн.
По раждаемост страната ни отбелязва спад - от 210 място през 2015 тази година тя се е изместила с две позиции до 212 място с 8.8 раждания на 1000 души. Това ни поставя наравно с Босна и Херцеговина, където коефициентът е същият. В Румъния, Хърватия и Сърбия той е 9.00 на 1000, а в Италия - 8.70. Най-малка е раждаемостта в Монако (6.60), френската островна колония Сент Пиер и Микелон (7.20) и Япония (7.80).
Средната възраст, на която жените раждат у нас, не се е променила от 2013 г. и е 26.5 години. Статистиката показва и ниска смъртност на родилките - 11 на 100 000 и средно по 8.5 на 1000 починали бебета непосредствено след раждане.
Средната продължителност на живота у нас е 74.5 години, като при мъжете тя е 71.2 г., а при жените - 78 години. Данните показват леко покачване, в сравнение с миналата година, пише offnews.bg.
Процентът на растеж на населението е минус 0.6%, като за миналата година той е бил минус 0.58%. Това ни поставя на едно от последните места заедно със страни като Литва, Латвия, Молдова, Британските Вирджински острови и Сент Пиер и Микелон.
Според ЦРУ населението в България към юли 2016 г. наброява 7 144 653 души, разделени по етнос и произход на българи - 76.9%, турци - 8%, цигани - 4.4%, други (включително руснаци, арменци и власи) - 0.7%, и 10% с неясен произход.
Структурата на населението по възраст показва, че най-многобройна е групата на хората между 25 и 45-годишна възраст, които съставляват 43.3% от цялото население. Съотношението в тази група е 1 589 183 мъже/1 506 285 жени. На следващо място са хората над 65-годишна възраст (19.03%) със съотношение мъже/жени  - 552 217 към 807 464. Трета по големина е групата на децата и младежите до 14-годишна възраст - 14.54%.
Данните се потвърждават и от здравен доклад на Европейската комисия, според който България е сред страните с най-висока смъртност от различни видове заболявания. Според него продължителността на живота в страната ни е с над 5 години по-кратка от средното равнище в ЕС, съобщава БНР.
Освен това България е сред водещите държави по-висок процент на преждевременна смърт на хората в работоспособна възраст заедно с Унгария и Латвия.
Общо над половин милион граждани в 28-те държави на ЕС между 25 и 64 години всяка година умират преждевременно от сърдечносъдови и респираторни заболявания, рак и диабет. Докладът изчислява, че това е загуба икономиките от 115 млрд. евро годишно, ако същите тези хора оставаха живи и допринасяха с труда си.
Тези загуби могат да бъдат избегнати, заяви при представянето Анхел Гурия, генерален секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие:
Животът на много повече хора може да бъде спасен, ако качеството на здравните услуги в страните от ЕС се повиши в максимална степен. Ресурсите трябва да се насочват по-ефективно там, където оказват най-голямо въздействие върху здравните резултати, включително върху профилактиката.
Като цяло в Европа населението все застарява и възрастта средно надхвърля 80 години. У нас са и едни от най-високите нива на детска смъртност. Броят на пушачите сред 15-годишните момичета също е най-голям сред българските семейства, показва още евродокладът.
България е сред 4-те членки на ЕС, където над 10% от населението няма здравни осигуровки, според данните на доклада на ЕК и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

По предложение на министър Петър Москов Надзорният съвет на НЗОК решиот 1 януари да заплаща изцяло терапията за есенциална хипертония, което е едно от най-масовите заболявания у нас.За целта НЗОК ще отдели  близо 11 млн. лв.
Около 200 хил. българи,  по данни на Касата, са регистрирани с тази диагноза. 
Идеята беше заложена в плановете на министър Москов още за 2015г., но разчетите тогава показаха, че Касата не може да си го позволи. След въвеждането на ефективни контролни механизми и най-вече на пръстовия идентификатор, които значително ограничиха финансовите разхищения от парите на здравноосигурените граждани, това вече става възможно. Припомняме, че за първата половина на ноември, откакто е задължително прилагането на идентификатора, разходът на Касата е с 15млн.лв. по-малко в сравнение с предишни периоди. Ако ефективността на контрола се запази, това ще позволи в списъка на безплатна терапия да бъдат включени още заболявания или както министър Москов обяви, може да се стигне до премахване на лимитите на лечебните заведения гласи прессъобщението на пресцентъра на МЗ.

У нас диагностиката на белодробните карциноми е не е достатъчно добраТютюнопушенето, генетичната предразположеност и излагането на летливи и токсични вещества стоят в основата на белодробния карцином, който се среща сред все по-млади хора
и все по-често отнема живота им. От появата на първата ракова клетка до проявата на първите симптоми на онкологично заболяване е възможно да минат 7 години.
Случаите на недребноклетъчен рак на белия дроб са 85% от всички белодробни онкологични заболявания. В България ракът на белия дроб е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и третото по честота при жените. И макар за една от водещите причини за рак на белия дроб да се счита тютюнопушенето, тенденцията от последните години в световен мащаб е все по-често да заболяват непушачи. С други думи една четвърт от пациентите с карцином на белия дроб никога не са били пушачи, подчерта доц. Жасмина Михайлова, началник Клиника по медицинска онкология във ВМА.
За съжаление късно диагностицираните пациенти обикновено са в напреднала фаза на заболяването, когато шансовете за лечение вече са минимални, дори и чрез хирургическа интервенция или химиотерапия/ лъчетерапия.
Точната диагноза и коректното, ефективно лечение изискват имунохистохимичен анализ на взетите проби, с които се определя видът на тумора. В същото време, за да бъде успешно лечението на пациента е важно след определянето на вида да се извърши изследване на генните мутации в материала. Но тези изследвания не се покриват от НЗОК и до сега, независимо многото разговори във времето със здравни министри, представители на НЗОК, пациентски организации и т.н., заявиха единодушни специалистите от ВМА.
Малко са лечебни заведения в страната, които сами за своя сметка закупуват необходимите консумативи за тях. Изследването може да бъде и за сметка  на самите пациенти, ако могат да си го позволят, което от своя страна води до забавяне в диагностицирането на белодробния карцином, до отлагане лечението и до недостатъчно адекватна терапия, при тези пациенти.
„Благодарение на морала на патолозите във ВМА засега запазваме възможността да правим тези изследвания,“ заяви доц. Анна Михова.
По думите и имунохистохимията като диагностичен метод не е нов и се използва над 15 год., но у нас е инцидентен, поради което пациентите само за диагностиката, чрез него ходят в Турция.
Тя подчерта, че изследването е абсолютно задължително, ако страната ни иска да следва европейските практики при лечение на туморите на белия дроб.
Д-р Христо Йорданов, началник на Отделението по интервенционална пулмология и бронхология към ВМА, представи модерен метод за бронхоскопско изследване – т. нар. криобиопсия. Тя представлява вземане на материал от туморните клетки чрез метода на замразяване, а от особено значение е, че този начин е и много по-щадящ за пациента и предоставя по-добър материал за изследване.
Специалистите, участващи в пресконференцията, по повод - Месецът за борба с рака на белия дроб, бяха единодушни, че е необходимо ранната, навременна, ефикасна диагностика да бъде включена в национална стратегия и финансирането и да бъде поето от НЗОК.
В стратегията освен нея трябва да бъде включено и таргетното лечение на онкологичните заболявания в страната в т. ч. и недребноклетъчния рак на белия дроб. няма държавна стратегия за съвременна патологична и морфологична диагностика на белодробния карцином.
Те бяха единодушни също така и по отношение на създаването на няколко национални лаборатории, в които да се извършват съответните тестове, за да не се налага пациентите да ходят в чужбина, за да уточняват диагнозите си.
И макар смъртността от рак на белия дроб все още да е твърде висока, напоследък се забелязва тенденция за удължаване живота на болните, което се дължи именно на напредъка в медицината и в голяма степен на появата на персонализираното лечение. Таргетната терапия, приложена навреме дава продължителност и качество на живот от над 5 години дори при белодробен рак с метастази.
По време на пресконференцията представителят на Национална пациентска организация Андрей Дамянов обяви намерението на организацията през януари 2017 г. да даде старт на Факултет „Недребноклетъчен карцином на бял дроб“ към програма Университет за пациенти. Сред предстоящите инициативи са: разработване на подстраница на uni.npo.bg, създаване на печатни и онлайн обучителни материали, провеждане на обучителни семинари за пациенти, осигуряване на възможност за безплатен достъп до високоспециализирана туморна диагностика за диагностицирани пациенти с рак на бял дроб, които са подходящи за нея.
Проектът „Недребноклетъчен карцином на бял дроб“ цели да повиши обществената информираност за заболяването, което да доведе до ранно разпознаване на симптомите, навременна диагностика и лечение. Пациентите, диагностицирани със заболяването, ще имат възможност да получат обстойна информация, да се запознаят с възможностите за съвременна диагностика, да бъдат консултирани от специалисти с опит в терапията и да проведат лечение, което отговаря на индивидуалните им нужди.
-------
Белодробният рак е сред най-трудните за диагностициране онкологични заболявания, поради спецификата на бронхите. Те са изключително тънки и чувствителни, поради което взимането на туморен материал за изследване е сложно, а понякога дори не дава резултат.
Основните изисквания към материала са да съдържа максимално количество туморна тъкан, която да е минимално наранена. Това означава пробата да е чиста, без кръвонасядания и достатъчно голяма, за да остане материал и за изследване на генетичните мутации на раковите клетки. В противен случай хистохимичната диагностика става изключително сложна, а грешките в нея могат да затруднят в последствие изписането на правилно лечение.
По данни на Националния раков регистър около 30% от случаите у нас остават без хистологична верификация, съответно без възможност за добра терапия.

четвъртък, 24 ноември 2016 г.

Трима професори направиха любопитен и задълбочен анализ на личността на новоизбрания американски президент и на хитовата му биография "Доналд Тръмп: Искам всичко"Повод за дискусията бе официална премиера на книгата издадена от "Милениум" още преди изборите отвъд океана.
Какво очаква Щатите, Европа и в частност страната ни в политически и икономически план? Какво доведе до избора на Тръмп? Как ще се промени светът? На тези въпроси, които вълнуват всички ни, отговориха специалните гости на представянето - проф. Божидар Димитров, проф. Любомир Стойков и проф. Иво Христов.
Проф. Божидар Димитров :„Доналд Тръмп: Искам всичко“ е обективна биография, каквито се срещат рядко
Именитият историк и директор на Националния исторически музей проф. Димитров коментира в духа на своята специалност:
„Когато взех в ръце книгата за Доналд Тръмп имах естествени резерви, като всеки историк. Биографиите заемат последно място като достоверност сред историческите извори, защото са писани или от привърженици на човека, за когото разказват, и са захаросани, или пък - от негови противници – и са очернящи. Затова и образът на Нерон е достигнал до нас в най-тъмни краски, обрисуван от негови антагонисти, докато той е един от най-свестните императори и е направил изключително много за Римската империя. Затова бях скептичен. Но след като прочетох в труда на журналиста Майкъл д’Антонио, посветен на Тръмп, открих, че книгата наистина е обективна и базирана на множество факти и анализи и можем да му се доверим напълно.“
Проф. Иво Христов, преподавател по социология на правото: Изборът на Тръмп е земетресение, но и начало на нова велика ера. САЩ и светът ще бъдат театър на бойни действия
„Новоизбраният щатски президент е „необходимият човек на точното място в точното време“, защото САЩ се намират в жестока системна криза и избирането му е индикация за нея. Изкачването на бизнесмена до кормилото на властта се оказа възможно заради каскада от противоречия. Първото от тях е жестокото социално разслоение в обществото, при което 20 % от гражданите на страната зад океана имат доход, който надвишава повече от десет пъти този на останалите 80 %. Друг фактор е войната между световните финансови капитали, които резидират в САЩ. И третата предпоставка е пренапрягането на държавата да изпълнява имперски функции – искат да контролират света, но нямат достатъчен ресурс. Затова империята ще бъде реорганизирана и този неочакван от мнозина избор е израз на това. Тръмп очевидно е човекът, който представя различна от управляващата досега доктрина и това ще се отрази и в Европа. Това пренастройване означава, че Европа ще започне да си плаща масрафа. Ще има предефиниране на статута на НАТО, а оттам и статута на нашата страна.Очаква се корпоративният капитал да вземе превес над финансовия, т.е. бизнесът да не бъде съсредоточен само върху личните си печалби на гърба на потребителите, а да работи и по посока на хората – да инвестира в тях. Капитализъм, който минава през хората, или такъв, който се интересува от човека и води до научно-технически прогрес - това е конфликтът, а залогът е огромен. Театърът на бойните действия ще са САЩ, но битките ще се водят по цял свят. Не е изключен и физически, директен сблъсък.
Очаква се още Тръмп да акцентира върху военния комплекс и да пренареди външнополитическите приоритети на страната. Основният проблем е Китай, ще има промяна по отношение на Иран, Русия и Близкия Изток.
Тръмп се показа като изключително изобретателен, давайки голямата битка в кампанията си в социалните мрежи, които не могат да бъдат контролирани, а не в медиите. И така си осигури една „армия от селяни“. Заради това част от Америка въстана срещу него, а друга - вижда месия в негово лице. САЩ влизат в каскада от социални, расови и икономически конфликти. И с право можем да се питаме дали това е началото на нова велика ера или на края на САЩ! Не е изключено да има посегателство върху живота на президента, импийчмънт, за който вече се заговори, и атаки на всички нива."
Проф. Христов цитира определението за Тръмп, дадено наскоро, в интервю по Си Ен Ен, от
бившия държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър - Голямото предимство на Тръмп е, че той няма багаж. 
-И под това не се има предвид умствен багаж, какъвто той има в излишък, а че няма обвързаности, подчерта той.
Проф. Любомир Стойков, преподава пиар, имиджмейкърство, мода и стил: Президентът е сензация, перфектен имиджмейкър и джентълмен към своите жени
"Тръмп е от онези, които смесват политиката с шоуто и се пласират като рокзвезди. Той е и много интиутивен – например слуша вътрешния си глас при сключване на сделки, и както ни посочва д’Антонио – не бива подведен, например когато се отказва в последния момент от покупка на петролни кладенци, оказали се в последствие празни. Помага му и това, че умее да се поставя на мястото на партньора си при всеки бизнес контакт. Той прави всичко, което учим децата, че не бива да се прави – позволява си да бъде груб и брутален в своите коментари, но и това подпомага неговия бизнес план да стане известен и велик. На глед парадоксално той игнорира медиите в своята кампания, като заяви, че няма да плаща за реклама, но неговите скандални изцепки и коментарите му във Фейсбук и Туитър никога не останаха извън новините. Наричат го палячо, но не смятам, че е такъв. Това е човек, който много добре си прави пиар, използвайки социални каузи. Не веднъж плаща цели страници на вестници, в които изказва политически позиции по наболели социални въпроси, което виждаме и в биографичната книга. Например, когато група младежи убиват и изнасилват жена в Сентръл Парк и цялото общество е настръхнало, Тръмп прави медийна кампания, в която иска връщане на смъртното наказание. Дали прави само популистки непоследователни изказвания? Не, той отстоява позициите си. Още през 1987 г. той заявява, че САЩ трябва да престанат да се ангажират с отбраната на Европа и Азия, скандализирайки много хора, и сега стои зад това. Тръмп има три брака, но това, че сключва брак с жените, с които е, е джентълменско отношение. Макар да води люти предбрачни битки за изгодни за него финансови споразумения. Може да се напарви аналогия межу настоящата му съпруга Мелания Тръмп  и бившата френска първа дама и световен модел Карла Бруни. Мелания са запознава с милиардера на първото парти на което отива, когато стъпва в Ню Йорк, и успява да постигне своята осъзната или може би посъзнателна цел да застане до него. Тя се облича с тоалети на Роксандра Илинчич – световен моделиер от сръбски произход, чиито творения са предпочитани и от настоящата първа дама – Мишел Обама, и от любимката на британците Кейт Мидълтън. Ролята на първата дама е важна, тя има ресурс за полезно действие и това е доказано от много от съпругите на американските президенти, абдикацията е неуместно решение. Той е перфектният имиджмейкър на самия себе си. Дрескодът и прическата са част от този имидж и му помагат да бъде забелязван. Да, неговата тупирана фризура, напръскана с лак до циментиране, която прикрива плешивостта му, е повод за подигравки, но нима му подхожда една сива, строга и не привличаща внимание прическа? Стилът му мога да определя като консервативен шик, който вдъхва доверие. Това, че политиците се държат като шоумени по парадоксален начин и печелят от това, показва, че живеем в съвършено нова епоха. Дори нарцисизмът – като основна черта на Доналд Тръмп бива преосмислен от автора на "Искам Всичко". - отбеляза проф. Стойков. -  Ако според по-стари теории нарцисизмът е бил окачествяван като болестно състояние, днес все по-често се смята от психолозите за здравословен, мотивиращ фактор, който те кара да живееш и да се бориш. А езерото, в което се оглежда Нарцис в древния мит, сега е заменено от окото на камерите.“
 

Фондация „Заслушай се“ с подкрепата на Samsung България стартира пилотен проект за трансформиране на говор към текст в помощ на хора с увреден слухПилотно иновативната услугата ще бъде внедрена в специализирано столично училище, а през 2017 г. обхватът и приложението и ще бъдат разширени. Чрез трансформиране на говор към текст, по време на учебния процес, учениците и студентите ще могат да възприемат в реално време устната реч на преподавателите във вид на писмен текст на своите смартфон устройства -телефони или таблети. Благодарение на тази иновация всяка дума вече стига до тях По този начин младите хора с увреден слух  ще могат да се възползват пълноценно от образователната система у нас, до която сега достъпът им е силно затруднен.Така те ще бъдат пълноценни членове на обществото и ще бъдат мотивирани да се развиват и обучават. Ще имат равен достъп до качествено образование  С новата апликация ще могат да мечтаят по-смело.
„Лично за мен това е много емоционален ден, защото ме връща към ученическите ми години, когато, седейки на първия чин, се опитвах да разбера всичко, което учителите казваха. Пропусках много информация и това правеше всичко много трудно. Оттогава мечтая да дойде денят, в който следващите поколения деца и младежи с увреден слух да не изпитват тези трудности. Услугата за трансформиране на говор към текст, която днес представихме, е това решение, което ще помогне на стотици деца да се обучават пълноценно. Целта ни е до 2019 да покрием с напълно автоматизираната услуга всички 8000 деца и младежи с увреден слух “, заяви Ашод Дерандонян, основател и председател на фондация „Заслушай се“.
Специален гост на събитието бе Йорданка Фандъкова, кмет на София. Столична община е първата държавна институция, която вече използва специализирани услуги в помощ на хора с увреждания, улесняващи тяхната комуникация със служителите на Общината.
„Столична община и аз като кмет проявяваме интерес към всички възможности за това хората да имат по-добър достъп до административни услуги, а също така да можем да общуваме, да приемаме предложенията и идеите на всички граждани. Радвам се, че Столична община най-вероятно е първата институция, която вече има договор с фондация „Заслушай се“ и вече осигурява по-добър достъп до услуги на хора с увреден слух“, заяви Фандъкова.
Мобилното приложение за трансформация на говор в текст е втората част от едноименната платформа на фондация „Заслушай се“, победител в конкурса „Промяната“ на NOVA и Фондация „Reach for change“. Тя се реализира благодарение на програмата Tech Institute на Samsung, осигуряваща професионално обучение под формата на практически курсове за студенти, чрез които те подобряват дигиталните си умения, придобиват квалификация в отделна технологична област и се подготвят за бъдещата си реализация на пазара на труда. Студентите, участващи в професионалните курсове на Samsung, са част от екипа от IT специалистите, които разработиха и платформата „Заслушай се“.
„Този съвместен проект е изключителна възможност да покажем как технологиите реално улесняват живота на хората и осигуряват достъп до нови възможности и изживявания. Щастливи сме, че „Заслушай се“ видя в лицето на Samsung най-подходящия партньор и заедно създаваме история“, каза Кирил Николов, ръководител „Мобилна дивизия“ на Samsung България.
Първата за  България онлайн платформа - трансформиране на говор към текст е част от мисията на фондация „Заслушай се” за осигуряване на равен достъп на 120 000 хора с увреден слух в България, в която активно се включва Samsung като социално отговорна компания,  стремяща се да подобри живота на хората, чрез своите иновации. Дългосрочната цел е услугата да се използва не само в помощ на образованието, а и по време на публични събития, помагайки на хората с увреден слух, вкл. и по-възрастите, да участват пълноценно в социалния живот.
Видео с повече информация за услугата: https://youtu.be/FUor4-yCNhw

15 години - благотворителна инициатива McHappy Day в МакдоналдИзвестни телевизионни водещи, музиканти, актьори и олимпийски шампиони подкрепиха петнадесетата поред благотворителна инициатива в помощ на децата с онкохематологични заболявания в България.
Своята съпричастност и подкрепа изразиха Ники Кънчев, Иван и Андрей, Поли Генова, Искра Ангелова, Марта Вачкова, Нора, Маги Джанаварова, Криста, Ирен Онтева, Ники Илиев, Саня Борисова, както и олимпийските ни шампиони и медалисти Таня Богомилова, Румяна Нейкова, Мария Гроздева, Йорданка Благоева, Армен Назарян, Здравка Йорданова, Ваня Гешева и Николина Щерева, като застанаха зад касите редом с екипа от служители и мениджъри в ресторант Макдоналдс на пл. Славейков в София.
Домакини на събитието бяха Макдоналдс и Благотворителна фондация за деца Роналд
Макдоналд България. Специалният гост на проявата- Негово превъзходителство, посланика на САЩ в България, г-н Ерик Рубин поздрави гостите и пожела успех на кампанията.
От 7 до 30 ноември във всички ресторанти на Макдоналдс в България се провежда активна дарителска кампания. 20 стотинки от стойността на всеки закупен в периода Happy Meal™ се даряват в полза на Благотворителна фондация за деца Роналд Макдоналд България, която подкрепя програми, насочени към деца с онкохематологични заболявания в България.
Набраните средства по време на благотворителните кампании през изминалите 14 години са дарени на трите специализирани отделения за деца с онкохематологични заболявания в София, Пловдив и Варна и са изразходвани за медицинско оборудване, консумативи, строеж на детски център, ремонтни дейности и благоустрояване.

вторник, 22 ноември 2016 г.

Пловдивчани създадоха революционна чаша за кафеДвама пловдивчани изобретиха и патентоваха революционна вафлена чаша за кафе, която запазва характерната си хрупкавост и вкус за 40 минути.
Създателите на ядливата чаша Младен Джалъзов и Мирослав Запрянов са неразделни приятели още от първи клас. Сега самите те имат по две момчета и работят в коренно различни браншове, съобщиха БНТ и в. "Марица".
Идеята им хрумнала заради употребата на милионите пластмасови и картонени чаши за кафе, като основната цел на двамата иноватори е опазване на околната среда. Джалъзов и Запрянов създават чашата за топли и студени напитки от натурални и екологично чисти зърнени продукти.
"Тръгнахме с една налудничава идея. С времето създадохме 4 прототипа, направихме стотици опити и изглежда успяхме да постигнем един завършен продукт”, разказва Джалъзов.
 Три години са продължили опитите им за създаване на чашката, като през това време с помощта на българска компания по техен проект вече са конструирани и четири машини за индустриалното й производство. Очаква се производството да стартира през пролетта, но вече са налице поръчки от цяла Европа.
"Чашката е защитена в Българско патентно ведомство и с авторско право от Библиотеката на конгреса в САЩ, допълва Запрянов, който подхвърлил идеята още през 2002 г.
Двамата пловдивчани вече работят по създаването на чаши с по-голяма вместимост, както и на вафлена бъркалка за кафето. Категорични са, че разработката им няма аналогия.
"Има подобни продукти, но те разчитат на една специфична шоколадова глазура, която да задържа течността, а нашият продукт е уникален, няма друг такъв в света. Вкусът е на вафла или бисквита към кафето. Искаме да направим и бъркалка от същия материал, което ще е доста удобно", обяснява още Запрянов.
Изобретението им е с препоръчително време за употреба 40 минути, ако преди това вече не сте изяли вкусната чаша.

Huawei откри първия по рода си център за обслужване на клиенти у насПотребителите ще получават индивидуална грижа и пълна поддръжка на мобилните устройства с марка Huawei

В центъра, който се намира на ул. „Леге“ 6  ще се предлага пълна поддръжка и сервизно обслужване на смартфони, таблети, смарт и други крайни устройства с марката Huawei и Huawei Honor. Той ще работи всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Услугите включват гаранционно и извън гаранционно обслужване на устройства, включително и тези, които се предлагат с разширени гаранционни опции VIP Service и Service+, предоставяне на технически и потребителски консултации на място и чрез т.нар. „Гореща линия“, както и възможност за тестове в специално обособена зона.
Всеки потребител ще бъде посрещан от експертен екип, който ще е в ролята на негов личен смарт асистент и ще го информира за всеки етап от услугата, която предоставя. Освен това клиентите ще имат възможност да си закупят оригинални аксесоари на марката, както и най-актуалните устройства и апарати, които се предлагат на българския пазар - Huawei Mate 9, Huawei P9, Huawei P9 lite, Huawei nova, Huawei Honor 7 Lite, Huawei Honor 8, умният часовник Huawei Watch, Huawei Media Pad M3 и Huawei Media Pad T2.
„Радваме се, да открием нашия първи център за поддръжка на Huawei устройства в България.
За нас това е повратен момент за развитието ни на българския пазар и имаме амбицията да открием още подобни центрове в други градове на страната,“ сподели Джеферсън Джан, директор отдел „Потребителски устройства” за Huawei България и Македония.
„Идеята на центъра е, следвайки глобалната политика на компанията ни, да бъдем по-близо до нашите клиенти. Имаме за цел, както да осигурим адекватна, професионална, компетентна поддръжка на техните устройства, така и да ги съветваме и насочваме в техните запитвания и то в една приятна обстановка. Ще ги запознаваме в детайли с пълните възможности на нашите устройства и ще ценим тяхната обратна връзка. Така ще усетят лично необятния свят от възможности, които Huawei предоставя,“ коментира Петър Карапетров, мениджър сервизно обслужване в компанията.
------
С 16 центъра за проучване и развитие в страни като Германия, Швеция, САЩ, Русия, Индия и Китай, услугите и продуктите на технологичния производител Huawei се разпростират в повече от 170 държави, обслужвайки повече от една трета от световното население.
Huawei се нарежда на трето място по поръчки на мобилни телефони за 2014 г. Като една от трите бизнес групи на Huawei, Huawei Consumer BG предлага мобилни телефони, високоскоростни мобилни устройства, домашни устройства и облачни услуги. Глобалната мрежа на Huawei се гради на 20 години опит в телеком индустрията и е посветена на това да предоставя последните технологични развития на потребителите по света.
За повече информация посетете сайта: http://consumer.huawei.com/bg/index.htm
За редовни новини – следете в социалните мрежи:
Yanmin Wang, President of CEE & Nordic Region Consumer Business Group:

ИКЕА стартира мащабната инициатива “Време е за игра, време е за добри дела!”,в рамките на която за всяка детска играчка, продаденa между 20 ноември и 24 декември, ИКЕА България ще дари 1 лев за проекти на УНИЦЕФ в България под

формата на мебели и оборудване, а Фондация ИКЕА ще направи дарение на стойност
едно евро, за да подпомогне правото на децата да играят и се развиват в някои от най-уязвимите общности по света.
Кампанията ще подкрепи проекти в България и по целия свят, свързани с детското развитие и образование, равно участие, спорт и игри.

„Време е за игра, време е за добри дела!“ стъпва на успеха на предишните кампании на ИКЕА в подкрепа на ранното детско развитие, акумулирали 118,8 милиона евро от 2003 г. насам. През последните три години, благодарение на инициативата у нас, бяха събрани общо 110 610 лева. Те осигуриха оборудване за новооткритите центрове за уязвими деца и семейства, подкрепени от УНИЦЕФ, в пет български града: Център за ранно детско развитие в гр. Котел; Комплекс от услуги за деца в конфликт със закона в град Сливен, включващ Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа, Наблюдавано жилище (за младежи, навършили 18 г.) и Преходно жилище (за деца под 18 г.); Детски центрове за застъпничество и подкрепа на деца-жертви на насилие в София, Монтана и Шумен.
Taзи година кампанията стартира с фокус върху играта и много по-голям мащаб – с повече продукти и партньори от когато и да било. Oсвен УНИЦЕФ, партньор на Фондация ИКЕА в кампанията са и Save the Children, като тази година към тях се присъединяват Room to Read, чиято мисия е повишаване на грамотността; War Child, които осигуряват безопасна среда за деца, засегнати от конфликта в Сирия; Special Olympics, които работят за интеграция на деца с умствени увреждания чрез спортни активности и Handicap International, които предоставят възможности за ранно детско развитие на деца с увреждания
Милиони деца са в миграция, което ги прави уязвими спрямо дискриминация, насилие, злоупотреби и експлоатация, посочва проучване за детската игра на Фондация ИКЕА. То разкрива също, че в най-честия случай децата с увреждания са изключени от игри и образователни занимания. Глобалната инициатива на ИКЕА стартира в подкрепа на изконното право на всяко дете да играе, защитено и от Конвенцията за правата на детето на ООН. 
„Играта е от изключителна важност. Не само за децата, но и за възрастните! Тя освобождава креативността ни и ни помага да се учим и развиваме. В партньорство с УНИЦЕФ, кампанията „Време е за игра, време е за добри дела!“ ще помогнем на хиляди български деца да се развиват чрез игра.” споделя Йоана Цонева, маркетинг мениджър на ИКЕА България по повод старта на инициативата у нас.„Много деца по света не разполагат със защитени пространства за игра. Войните и природните бедствия принуждават повече деца от всякога да напускат своите домове и предприемат трудни и опасни пътувания. Много други пропускат шанса да играят, заради бедност и предразсъдъци. Децата са тези, които страдат най-много в кризисни ситуации и ние сме ангажирани да защитим техните права и повишим обществената чувствителност по тези въпроси“, заяви Пер Хегенес, изпълнителен директор на Фондацията на ИКЕА.Дует Weil покори Лас Вегас


Българи спечелиха Грами за модерна класическа музика


Мая и Пламен (Папи) Ковачеви, известни повече като струнен дует Weil, се завърнаха от Щатите с престижно отличие в категорията “Най-добри инструменталисти”. Преди броени дни
в Лас Вегас те пребориха конкуренция от цял свят и бяха обявени като едни от фаворитите на наградите Most Famous Awards Show 2016. Бронзовата статуетка, която получиха е еквивалент на наградите Грами в областта на модерната класическа музика. Наградата от Most Famous Awards Show 2016 включва и запис за световна музикална компания.
Отличието им бе връчено в хотел Ballys, където се провеждат големите шоу програми във Вегас. Водещи на церемонията бяха Мат Галант от MTV и Естер Голдбърг, американски актьор и шоумен.
Събитието протече като концерт, който откри дует Weil с авторски парчета, както и техни версии на класика и рок.
Мая и Папи са заедно на сцената и в живота от 7 години и имат три деца.
И двамата имат класическо музикално образование -  НУМТИ „Д. Петков“ в град Пловдив.
След това Мая продължава образованието си в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, а Пламен завършва Московския държавен институт за изкуства и култура. През 2009 г. те сформират дует Weil, чието име е съкращение от думите Wonderment, Emotion, Inspiration, Love. В творчеството си Мая и Папи непрестанно експериментират с ефектите от съчетанието на цигулката и китарата, двата класически инструмента, които те първи са обикнали. Любимият им стил е неокласически и мелодичен рок.