неделя, 28 ноември 2010 г.

Генеричните и биоподобните лекарства предлагат качествени терапии и трайни здравни грижи в условията на застаряващо население


Това бе ясно заявено по време на форума, организиран от Европейската Генерична Асоциация (ЕГА), чиито член е БГфармА, в Европейския парламент на 17.11.2010 г..
Според проф. Стивън Симонс от Католическия университет в Льовен, тенденцията на застаряване на населението в Европа е един сериозен аргумент в полза на разширяването на употребата на генеричните лекарства, чиито нарастващ обем в ключови области на здравеопазването може да доведе до икономии в размер на 16 милиарда евро годишно.
Според експертите ЕС е изправен пред двоен проблем – населението застарява, а раждаемостта намалява и ще настъпи време, когато по-малко работещи ще плащат по-големи здравни осигуровки за лечение на заболявания, свързани със застаряването, тъй като пациентите в напреднала възраст се увеличават.
-В една подобна ситуация достъпът да лечение на възрастните хора ще бъде застрашен, освен ако ЕС не се възползва от предимствата, предлагани от генеричните и биоподобните лекарства, наблегна Грег Пари, генерален директор на ЕГА.
Дидие Барет, президент на ЕГА подчерта, че спестяване на 30 милиарда евро вече е постигнато, тъй като делът на генеричните лекарства възлиза на 50% от общия лекарствен пазар, а пазарната им стойност е едва 18%.
-Възможностите пред ЕС да се възползва от генеричните лекарства са големи и стават все по-големи с изтичането на много патенти през следващото десетилетие. Чрез генеричните лекарства може да се гарантира дългосрочна устойчивост на здравното обслужване. Това обаче изисква активни политики от страна на правителствата на страните-членки на ЕС за увеличаване на използването на генерични лекарства, наблегна и здравният експерт Алън Шепърд.
По време на форума стана ясно, че Европейската комисия стартира процедура за разследване на фармацевтичния сектор за 2008 г.
Според евродепутатът д-р Антония Първанова трябва да бъдат намерени възможно най-скоро причините за неефективността на фармацевтичния пазар, които създават пречки пред по-бързия достъп до генерични лекарства и нови иновативни продукти за пациентите от ЕС, тъй като тези забавяния имат силно отрицателно въздействие върху устойчивостта на европейското здравеопазване.