четвъртък, 16 юни 2016 г.

MSD получи положителното становище на Комисията за лекарствените продукти в хуманната медицина относно лекарствения продукт елбасвир/гразопревир за лечение на хроничен вирусен хепатит С (HCV) при възрастни


Становище за елбасвир/ гразопревир е дадено въз основа на данни от изследване за ефикасността и безопасността от приблизително 2000 пациенти с хронична инфекция с HCV, включително труднолечими пациенти.

  
MSD обяви, че Комисията за лекарствените продукти в хуманната медицина (КЛПХМ) при Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ) е дала положително становище, с което
препоръчва одобрение на медикамента елбасвир/гразопревир – таблетки с фиксирана комбинация, приемани веднъж дневно,  изпитвани за лечение на хроничен вирусен хепатит C (HCV) при възрастни пациенти. Положителното становище на КЛПХМ ще се разгледа от Европейската комисия. Ако комисията потвърди становището на КЛПХМ, тя ще даде централизирано разрешение за употреба с единно етикетиране, валидно за 28 държави членки на ЕС, както и държавите членки на Европейското икономическо пространство, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. MSD очаква решението на ЕК да бъде взето в средата на 2016 г. Дружеството продължава да работи, за да постигне производствена готовност да снабдява пазара на ЕС, като първите продажби в отделните страни се очакват през четвъртото тримесечие на 2016 г. или през първото тримесечие на 2017 г.
През януари 2016 г., елбасвир/гразопревир (предлагани на пазара под търговското наименование ZEPATIER), под формата на таблетки (50mg/100mg) бяха одобрени от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ и здравните власти на Канада.
Удовлетворени сме от положителното становище на КЛПХМ, препоръчващо издаването на разрешение за употреба на  елбасвир/гразопревир за Европейския съюз, което е важна стъпка напред в регулаторната процедура,съобщи д-р Борислав Тодоров, мениджър достъп до пазара и връзки с институциите. Заявлението се основава на данните от широка програма за клинично развитие за оценка на ефикасността и безопасността на елбасвир/газопревир при различни групи от пациенти с хроничен хепатит C, включително пациенти с компенсирана цироза и пациенти с хронична бъбречна недостатъчност в четвърти и пети стадий. Това дава нов шанс за лечение на хиляди пациенти болни от Хепатит С”.
------
Данни в подкрепа на положителното становище на CHMP

Положителното становище на КЛПХМ за елбасвир/ гразопревир се основава на данни от осем клинични изпитвания, обхващащи приблизително 2 000 пациенти с хронична HCV инфекция в над 20 държави. Тези изпитвания оценяват ефикасността и безопасността на елбасвир и гразопревир при различни групи заразени пациенти с генотип 1 или 4, включително нелекувани до момента пациенти и пациенти с неуспешно предходно лечение  с пегинтерферон  (pegIFN) и рибавирин (RBV), както и пациенти със значими съпътстващи заболявания и усложнения като компенсирана цироза и ко-инфекция с HIV-1. Изпитванията включват и инфектирани пациенти с генотип 1 с тежка бъбречна недостатъчност на хемодиализа и пациенти неуспешно лекувани с pegIFN/RBV в комбинация с HCV NS3/4A протеазен инхибитор (боцепревир, симепревир или телапревир).
 

Проф. д-р Венета Божинова, невролог: Около 350 души в България са с туберозна склероза, 300 от тях не знаят
Рядко генетично заболяване, което е слабо познато дори и за лекарите, поразява с доброкачествени тумори различни органи в човешкото тяло. Въпреки че образуванията обикновено са доброкачествени, тяхната проява и местоположение в тялото може да доведат до развитие на тежки усложнения.
Става въпрос за т.нар. Комплекс туберозна склероза, която засяга деца, подрастващи и възрастни. Болестта се причинява от мутация на гени, които потискат образуването на тумори,. Това води до появата на доброкачествени образувания, наречени хемартоми, които могат да се образуват във всеки орган, но най-често се откриват в мозъка, очите, сърцето, бъбреците, белите дробове и по кожата. Мозъчните лезии често водят до епилепсия, която се наблюдава при около 90 на сто от засегнатите от болестта. При децата с туберозна склероза често се проявяват аутизъм, хиперактивност и много други когнитивни и поведенчески проблеми. Възрастните пък най-често страдат от симптоми, свързани с бъбречни усложнения – 70 до 90 на сто от тях имат множество двустранни тумори в бъбреците.
Приблизително 1 милион души по света живеят с тази диагноза, като честотата на заболяването  варира от  1:6000 до 1:10 000 живи раждания, а разпространението сред населението е приблизително 1:20 000. Това означава, че в най-добрия случай (1:20 000 по световни данни), предполагаемите пациенти с туберозна склероза в България са около 350.  Към момента у нас са диагностицирани 40 деца с тази диагноза. Има и първоначални данни за около 10 възрастни пациенти с ангиомиолипоми на бъбреците, свързани с туберозна склероза.
Поставянето на правилната диагноза е затруднено, най-вече заради недостатъчното познаване и опит с това заболяване от страна на специалисти и общопрактикуващи лекари. Освен това, болестта се проявява по различен начин при всеки отделен пациент, което допълнително затруднява специалистите. Няма един единствен симптом, наличен при всички пациенти, и нито един от симптомите не е специфичен само за това заболяване. Поради спецификата му е необходим мултидисциплинарен подход, т.е. участие на специалисти от различни области на медицината. В повечето случаи туберозната склероза се диагностицира в ранното детство -  в предучилищна или училищна възраст.
В същото време навременната диагноза и ранната интервенция са изключително важни за контрола на симптомите и планирането на лечението. В зависимост от случая то може да е хирургично или медикаментозно, с участието и сътрудничеството на различни специалисти, като детски невролози, нефролози, неврохирурзи, уролози, ренгенолози,  психолози и психиатри.
От три години има одобрена и медикаментозна терапия за пациенти с бъбречни и мозъчни тумори, свързани с туберозна склероза, която потиска растежа и намалява обема на образуванията. В България обаче тя все още не се реимбурсира от здравната каса и с нея се лекуват само две деца, одобрени от Фонда за лечение на деца.

------

Асоциацията на родители на деца с епилепсия ще подпомага пациенти с рядката диагноза

-У нас вече има сформиран екип от специалисти, към които могат да се обръщат пациенти с Комплекс туберозна склероза или съмнения за тази диагноза, съобщи Веска Събева, председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ). В него са включени проф. д-р Венета Божинова, д-р Мая Колева и д-р Даниела Денева от Детската клиника по неврологични заболявания към болница „Св. Наум“ в столицата, д-р по клинична социална работа Антоанета Матеева и психиатърът д-р Красимира Марчева. Тъй като в голяма част от случаите заболяването е придружено с епилепсия, АРДЕ е на разположение на всички пациенти, които се нуждаят от информация, съдействие и подкрепа.Световният ден за защита достойнството на аутистичната личност отбелязваме за първи път в БългарияЛитературен клуб „Перото” в НДК е партньор на събитието


На 18 юни  в Литературен клуб „Перото” ще се проведе Световният ден за защита достойнството на аутистичната личност (Autistic Pride Day). Събитието е първото такова за
България и се осъществява с подкрепата на НДК.
Организаторите от сдружение „Аутизъм Днес” се надяват не само да поставят проблемите на хората с аутизъм в публичното пространство, но и да предложат решения, да организират дебат със заинтересованите страни и да сложат законова рамка на конструктивните предложения. Те са убедени, че насищането на информационното пространство с добри практики в областта на грижата за аутистичните личности, внасяне на ноу-хау за всички ангажирани с това страни, задаване на стандарти за качество, провокиране създаването на иновативни и алтернативни социални услуги и т.н., би подпомогнало особено много хората с аутизъм и техните семейства, изправени пред необходимостта сами да търсят начини за справяне с проблема, често без каквато и да било институционална и друга подкрепа.
С отбелязването за първи път в България на Световния ден за защита на достойнството на аутистичната личност, който се провежда по света от 2005 г. също на 18 юни, ще бъде даден и старт на обучителната дейност по Програма „Европа” на Столична община с проект „Заедно за невидимите деца на България“, в който се предвижда реализиране на информационна кампания за широката общественост, специалисти, педагогически персонал, обслужващ деца от аутистичния спектър, като основната цел е ранна интервенция и превенция на социалната изолация.
Целта на проекта е повишаване на обществената информираност и подобряване на достъпа до качествени грижи на деца с аутизъм чрез трансфер на ноу-хау. В изпълнение на тази цел са предвидени дейности за обучение на специалисти - учители, психолози, специални педагози, логопеди и медицински персонал, работещи с деца от аутистичния спектър в детските градини на територията на Столична община и развиване на нови терапевтични, образователни и рехабилитационни програми, услуги и дейности за тези деца и техните семейства. Обучение е планирано и за близките на децата с аутизъм, за да придобият те умения и знания как да предоставят нужните специализирани грижи по-ефективно.
Световният ден за защита достойнството на аутистичната личност е второто събитие на сдружение „Аутизъм Днес”, което НДК подкрепя. През април тази година за шести пореден път България беше част от световната кампания за Autism Speaks- Light it up Blue „Освети в синьо”, като по този повод сградата на Двореца грейна в синьо, а събитието беше съпроводено с концерт, в който по традиция се включиха много известни личности, които подкрепиха каузата за достоен живот на аутистичните личности в България и на семействата им.

Ученичка от ПМГ-Бургас с безпрецедентен бал 36 след изпита за гимназияЧетири пълни шестици по математика от кандидат-гимназиалния изпит след 7 клас поставиха и тази година ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ на върха сред прогимназиалните училища в
България. Едва 37 са оценките 6.00 по точната наука в национален мащаб, стана ясно след анализ на резултатите от националното външно оценяване, заедно с втория, допълнителен модул, които служат за приемен изпит за гимназиите. Четири от тях са с бургаски адрес.  Марина Бояджиева, Бояна Христова, Виктория Бояджива, Димитър Данов са седмокласниците, успели да постигнат максималните 100 точки от двата модула. Други шейсет и четирима възпитаници на ПМГ са получили оценки над 5,50 и с това отличниците от ПМГ стават 68.
Отличното представяне на бургаската математическа гимназия не свършва с профилирания предмет. Доказателство, че обучението не акцентира само на математиката са 56-те отлични оценки по български език и литература. Така ПМГ може да се похвали със среден успех отличен 5,51 по математика и 5,46 по български език и литература от 114 явили се на изпита ученици. Успехът на математиците рязко контрастира на средния успех в областта, който е среден 3,35 по математика и добър 4,05 по български език и литература по данни от РИО-Бургас.
Голямата гордост на Бургас в тази кандидат-гимназиална кампания е Марина Бояджиева от 7 б клас. Освен с пълна шестица по математика на изпита след седми клас, тя може да се похвали и с пълна шестица по български език и литература, присъдена от Националната олимпиада по предмета. Така балът на Марина става абсолютният максимум от 36 точки, който е официално най-високият в областта. Проверка в резултатите на големите градове в България показа, че резултатът на Марина е безпрецедентен и друг седмокласник с такъв бал няма. 
Гимназията с традиционно най-висок бал в областта ще стартира следващата учебна година с четири паралелки математика, една информатика и една биология. Всички шест паралелки са със засилено обучение по английски език. „Голям процент от седмокласниците ни очакваме да продължат да учат при нас. Традиционно около 70% от учениците остават в ПМГ до завършване на средното образование, като това са кандидат-гимназистите с най-висок бал от приемния изпит. Тези деца не се съмняват в това кое да бъде първото им желание. Добър пример е Марина, която е с максимален бал и не планира да смени училището. И ако отличното представяне на изпитите е оценка за нашия труд, то привързаността на децата към училището е оценката за нашето отношение.“ каза директорът на ПМГ- Красимир Стоянов.

Нов Културен табиет ни връща във времето на Алеко


Бутикова изба Карабунар представя новите брандове на най-културната напитка – Културна Отлежала, Културна Люта, Културна Оригинална ракия и гордостта  на майсторите, отлежала
минимум 6 години в дъбови бъчви - Резерва. Продуктът на Карабунар се отличава с име и марка, които целят да достигнат до потребители, имащи силна връзка с културата, историята и качественото питие. Хора, които изпитват носталгия към “доброто старо време”, но същевременно винаги са наясно с най-модерните тенденции, пътуват много и са граждани на света. Това е ракия, която би пил Алеко, а не Бай Ганьо.
Със старта на кампанията, Карабунар стартира инициативата „Клуб на културните дейци“. В него ще членуват най-уважаваните артисти, академици и общественици, които са част от съвременното Културно движение в България. През следващите няколко месеца Културна ракия ще покани всички тях на тайни сбирки, където освен ракията, ще бъдат презентирани Отлежалите традиции в храненето, Оригиналните начини за поднасяне на питието и Лютите форми на изкуство. В компанията на трите типа ракия, нашите съвременни културни дейци ще си спомнят за собствените истории, ще ни разкажат за своите табиети и ще вдигнат тост за културата.
Стартира подготовката за ежегодната национална кампания за профилактика на детското зрение по инициатива на българските очила KWIATПрез 2016 г. спортът е във фокуса на кампанията. Освен традиционната подкрепа от Министерство на образованието и науката, тази година в грижата за зрението на децата в
България ще се включи и Министерството на спорта, респективно някои от най-големите спортни федерации в страната. Информация за безплатния очен скрининг през есента (септември и октомври) ще достига до родителите и техните деца както чрез училищата в страната, така и чрез активните спортни клубове.
Известни спортисти, част от които подкрепиха кампанията и миналата година, като Тереза Маринова, също се ангажират с каузата за детското зрение. Спортният празник „Тереза Маринова и приятели”, който се състоя в края на месец май, беше първата инициатива, в рамките на която стартира тазгодишното патньорство на KWIAT с известни спортисти и конкретно с Българска федерация по лека атлетика.
Надграждане на кампанията през 2016 г. има и по посока на броя училища, в които ще се разпространява информация за инициативата – безплатен очен скрининг. Чрез Министерство на образованието и науката ще се достига до училища, освен в 28-те областни града в страната, така също и до по-малките населени места.
Кампанията, насочена към решаване на проблема с липсата на ранна диагностика на детското зрение в България, ще се реализира за четвърта поредна година. По традиция, инициативата обединява усилията на оптичния бранш и държавните институции за създаване на условия за ефективна профилактика на детското зрение на ниво първично здравеопазване (превенция) в национален мащаб. Основните цели на кампанията са популяризирането на необходимостта от редовна профилактика на детското зрение, ангажиране и активизиране на сътрудничеството между трите вида ключови специалисти в грижата за очното здраве: офталмолози, оптометристи и оптици, както и извършването на безплатен очен скрининг на деца в цялата странаНезрящи деца показват за първи път фотографиите си в НДКСредствата от благотворителната експозиция “Равни с мен” отиват за хората с увредено зрение в България

Необикновена изложба на снимки, заснети от незрящи и слабо зрящи младежи, ще се открие на 21 юни от 18:30 ч. на Полуетаж-Изток в НДК. Тя е с благотворителен характер и се
организира съвместно от Сдружение „Право на зрение - България“ и НДК. Изложбата “Равни с мен” ще продължи до 23 юни, а средствата от благотворителната изложба ще бъдат използвани в подкрепа на хората с увредено зрение в България.
На това пъстро и провокативно събитие от културната програма на Двореца, посетителите ще имат необикновената възможност да надникнат през обектива на няколко младежи със зрителни увреждания. Техните фотографии обхващат огромно разнообразие от житейски сцени, наситени с красиви съчетания от цветове и форми, за които често оставаме слепи, задъхани от главозамайващата надпревара със забързаното ежедневие. Снимките представят по един неповторим, неподправен и недообработен начин таланта и творческите способности на незрящите и слабовиждащите хора като личности, заслужаващи своето равноправно място в културния живот на българското общество. Изображенията са и едно нагледно потвърждение на мъдростта на Екзюпери, че „истински се вижда само със сърцето, същественото е невидимо за очите”.

Арт Студио Калина отвори врати с авторска изложба на българската художничка Калина Ханджиева – „Цвят и настроение“


Селекцията от уникални творби представи 32 платна маслена живопис и 28 рисунки създадени с креда.
Едната част от картините са в малък формат, тъй като първоначалната й идея била да
реализира изложбата в чужбина. При създаването на арт студиото тя развихря въображението си, купува още по-големи формати и картините й стават още по-цветни. Всяка една от тях е повлияна от нейното моментно настроение. Част от тях са обекти от природата, които я вдъхновяват, други са в нейното въображение - реални образи в нереална обстановка. Калина обмисля, гледа в пространството и изобразява на платното своите чувства, а така се появяват нейните натюрморти, пейзажи и портрети събрани в експозицията „Цвят и настроение“.
Още от малка Калина е пленена от изобразителното изкуство, а през 2005г. завършва Живопис в Националната Художествена Академия при проф.Теофан Сокеров и доц.Кирил Божков. През 2011 година открива първата си самостоятелна изложба в град София.  Участвала е в общи представяния и конкурси още като ученичка и студентка. Най-много обича да рисува портрети на хора и коне. Любимите й художници са Златю Бояджиев и Ван Гог. За да е свободна и независима й хрумва идеята да направи собствена галерия. През 2015г. успява да реализира мечтата си, а една година по-късно е на прага на собствено арт студио. Не исках да бъде галерия или магазин, а нещо повече. Да създам една артистична среда с творчеството си, сред която деца и възрастни да рисуват“, споделя за намеренията си талантливата художничка.
Именно със своите курсове, новото  студио ще е уникално само по себе си. В началото те ще бъдат индивидуални, докато се сформират групи. Курсистите ще имат свободата да рисуват с всякакви материали върху хартия и платно, могат да оцветяват, да експериментират върху стъкло или да подреждат постановка (натюрморт). Предвидени са и уроци на открито. В
обучителния процес могат да се включат деца, ученици и възрастни, а записването ще става по телефон и чрез официалния профил на студиото в социалната мрежа Facebook.
-В днешния свят изкуството го има, ако искаме да го видим, усетим, оценим и да бъдем част от него. Аз изпитвам необходимост да рисувам постоянно - това е смисъла на живота ми. Така се чувствам добре - там пред платното в мой собствен свят, където имам пълната свобода на въображението си. Постарах се да създам една приятна обстановка в Арт Студио Калина, в която малки и големи да се чувстват по-добре в този забързан и динамичен свят, да творят и да се докоснат до изкуството, коментира Калина.
На откриването до творбите на жудожничката се докоснаха Мис България Роси Иванова, тв водеща Ива Екимова, представители на бизнес средите и медиите. Няколко талантливи деца имаха възможност да нарисуват свои творби и по този начин поканиха своите връстници да се включат в бъдещите занимания по живопис в арт студиото. Артистичен мим пък забавляваше гостите на събитието.

 

Остават броени дни до турнето на JEREMY? с QUEEN + Adam Lambert в Централна и Източна ЕвропаОсвен в България, българската рок група ще подгрява QUEEN + Adam Lambert в Полша и Румъния 

Една от най-новите, но и вече много обичани български рок банди, бе избрана лично от рок легендите Браян Мей и Роджър Тейлър, които били впечатлени от различното им и
оригинално звучене. JEREMY? е и единствената българката група, част от турнето на QUEEN + Adam Lambert в Европа.

Първият концерт, на който JEREMY? ще забият, е на 19 юни в Освиенцим (Полша) в рамките на LIFE FESTIVAL OSWIECIM, където бандата ще изпълни хитовете от дебютния си албум „JEREMY?“. Следващото шоу, част от турнето с QUEEN + Adam Lambert, ще е на 21 юни в Букурещ (Румъния). 
За българската публика JEREMY? са подготвили разтърсващ лайв, който ще нагорещи атмосферата преди излизането на QUEEN + Adam Lambert на сцената на стадион „Георги Аспарухов“ на 23 юни. Специално за българските фенове Ерсин Мустафов, Ташо Колев, Росен Ватев, Красимир Тодоров и Емилиян Бонев ще изсвирят няколко нови парчета, не изпълнявани до момента пред широка публика, както и най-големите си хитове от своя едноименен дебютен албум. 
Веднага след приключването на съвместните си участия с QUEEN + Adam Lambert, JEREMY? ще се включат в някои от най-горещите летни фестивали. Всички фенове могат да чуят групата на July Morning (Камен бряг, 30 юни), EXIT 2016 (Novi Sad, Serbia - Fusion Stage, 10 юли), Golden Sands Music Weekends (Златни пясъци, 30 юли) и Фестивал на изкуствата „Аполония“ (Созопол, 4 септември), както и някои от най-добрите летни сцени за жива музика в София.
 
 

Елена Маринова -член на Почетния съвет на Международната награда на херцога на ЕдинбургЕлена Маринова, Президент на Мусала Софт, стана член на Почетния съвет на Международната награда на херцога на Единбург – България (The Duke of Edinburgh’s
International Award).
Наградата е създадена преди повече от 60 години от Негово кралско височество херцога на Единбург, повече познат като Принц Филип, съпругът на Кралица Елизабет II.
Отличието представя цялостна програма за личностно развитие, предназначена за млади хора от целия свят, която ги обогатява с житейски умения и им дава възможност да променят себе си, своята общност и света.
Ролята на Почетния съвет в структурите на Наградата по целия свят е да подпомага и развива Наградата в съответната държава, където тя оперира. Членове на Съвета са публични личности, пряко ангажирани с развитието на таланта на младите и креативни хора в страната. В своята обществена дейност Елена Маринова участва именно в проекти, свързани с разпознаването на България като международно призната ИТ дестинация и е активно ангажирана с дейности, посветени на популяризирането и подпомагане развитието на българския бизнес климат, ИТ образование, наука и иновации, предприемачество.

вторник, 14 юни 2016 г.

Министър Москов :В България "Зика" няма, има комариНяма "Зика" в България, има комари, които са потенциален преносител на "Зика", заяви от парламентарната трибуна здравният министър д-р Петър Москов .
-В България няма нито доказан, нито потенциален на база на данните на европейските институции вирус "Зика", подчерта той в отговор на депутатско питане.

Българските и румънските власти ще пръскат съвместно срещу въпросните комари. В общините покрай Марица вече са започнали пръсканията, както и в общините край морето.

Тежки клинични последствия в БЛСБЛС е "задължена организация" по Закона за достъп до обществена информация. Написах писмо до Контролната комисия на БЛС , с което ги помолих за проверка на възнагражденията
в администрацията и сравнение на заплатите и квалификациите на служителите там с тези на един на български лекар. Мотивацията ми да поискам тази информация е, че по това време работех с лекари, които членуват в БЛС , и като пиар на здравен институт защитавах тяхното име и достойнство. Почти всеки ден чувах репликата: "Защо им плащаме на тези?" Контролната комисия реагира бързо и на 5 юни 2015 г. излезе с решение: ръководството да предостави справка за сключените граждански договори, сумите изплатени от април 2012 г. до 2015 г. и действащото щатно разписание на администрацията и служителите на БЛС . Информацията така и не беше предоставена. Това не е изненадващо. Бившето ръководството не изпълни решение на Върховния административен съд (ВАС) по подобен казус. Делото бе образувано по жалба на д-р Георги Тодоров срещу мълчалив отказ на председателя на БЛС да предостави обществена информация. В своя отказ бившият председател д-р Цветан Райчинов се обосновава с това, че БЛС не получава финансиране от държавния бюджет. ВАС обаче постановява, че независимо от това, поради факта че БЛС е публично-правна организация, създадена със закон, тя е задължено лице по смисъла на ЗДОИ и ръководството на БЛС е длъжно да предостави исканата информация. Защо БЛС крие финансови документи от Контролната комисия? Защо нито едно нейно решение, включително и по моето питане, не са качени на сайта на БЛС ? Контролната комисия е изпращала до ръководството искания, с които призовава решенията ? да бъдат изпълнени и предупреждава, че в противен случай ще информира Събора на съсловната организация, че ръководството крие финансови документи. Резултат няма. Започнах да търся сама, без комисии. Може би защото съм много бдителна - заболяване, придобито по време на развития социализъм. Осем години учих под лозунга: "Бдителността е основното оръжие срещу империализма!" . Това "основно оръжие" многократно ми е рязало крилата и главата, а на "империализЪма" нищо му няма. Отговорът получих по неофициален път. Първо - роднински назначения. (Голяма работа, част от народопсихологията ни?) Преводачка със средно образование - за 1300 лв., без почти никаква работа. Шофьор за 1100 лева. Интересно дали е учил колкото един лекар? За сравнение вижте колко получава един лекар специалист в общинска или окръжна болница... Второ, заплащане за ръководния състав - много по-добро от това на ресорния министър: от 6 до 10 пъти минималната работна заплата. Освен това членовете му имат право да работят и на друго място, т.е. заплатата в БЛС е допълнителен доход. От изборните длъжности само главният секретар има постоянни чиновнически задължения и взима 8 минимални заплати. Близо 20 000 лв. излиза месечната издръжка на администрацията на съсловната организация. Отделно 60 000 лв. на година отиват за издаването на вестник на българския лекар "Quo Vadis". Някой лекар да го е чел? Едва ли. Той не се разпространява в здравните заведения на страната. Въпросът е защо се издава тогава? Единственият логичен отговор е: заради рекламите в него, за които някой взима комисионни. А вестник може би трябва да има, но онлайн - въпрос на организация и мениджмънт. Интересен е и фактът, че БЛС има най-скъпо платения пиар в здравната сфера. Между другото, за първи път в дългата си практика на журналист чувам, че някой пиар взима комисионни от реклами и хонорар за "сценарий". Нещо, което е част от служебните му задължения, за изпълнението на които получава заплата. Отделен е въпросът доколко са необходими помпозни тържества в кризисни за здравеопазването времена. Много по професионално е, примерно, с тези пари да бъдат подпомогнати още няколко млади лекари специализанти. Администрацията на съсловната организация трябва да получава високо възнаграждение при добре свършена работа, но ако защитава и отстоява правата на съсловието и му осигурява висок жизнен стандарт. Лекарите добре знаят, че липсата на информираност има тежки клинични последствия в здравната практика. Аналогично е положението и извън здравната система. Какво не предлага информационната банка на БЛС ? Отделни лекари, а и цели лекарски колегии, в декларации недоволстват от множеството "грешки" както при изготвянето и публикуването на решения, така и от организираните прояви по медиите на подбрани удобни представители с правилните позиции. Не се обявяват официално основни пресконференции на БЛС . За последния период от време, на сайта на БЛС могат да се видят само изказванията на председателя и съобщения за някакви срещи между БЛС , МЗ и НЗОК, при това често със закъснение. Ето част от оплакванията. През миналата година д-р Кръстев, председател на РЛК-Пловдив, провел две срещи, на които са присъствали много известни дейци на БЛС , депутати, зам.-министри на здравеопазването. Разгледани са били изключително сериозно предполагаемите трудности, пред които лекарите очакват да се изправят през 2015-2016 година. В лекарската практика казват: прогноза за развитието на заболяването. В отговор - нито дума в сайта! Пак миналата година, ръководството на колегията във Велико Търново провежда много важна среща, посветена на "Спешната медицина". На сайта - нито дума! "Липсва всякаква информация от регионалните колегии и отделни техни представители. Никакви становища, никакви публикации - само сухи съобщения за някакви срещи от които нищо не произлиза", жалват се от столичната колегия на БЛС . Няма ясен отговор на питане на Контролната комисия за съдбата на парцел, дарен още от правителството на НДСВ (2001-2005 г.) за построяване на сграда на БЛС . В изминалите години на страниците на сайта не беше публикувано нито едно научно съобщение за постижение на български лекар, научно дружество, конгреси, симпозиуми и т.н. За съжаление, в кратък период от време, починаха много известни лекари. От екипа на сайта - мълчание! Доктори с ярка позиция по наболелите проблеми на здравеопазването явно са забранени за отразяване и техните коментари трябваше да четем в информационни сайтове. Мирис на цензура, доноси и преследване Какво се случва с опонентите на "правата" линия? Някои от проговорилите "непослушници" са били "наказвани" с писма до шефовете си. Примерите за цензура са много. Писмото на д-р Галинка Павлова, зам.-председател на УС на БЛС , до министър-председателя Бойко Борисов беше оповестено в различни информационни агенции, но в сайта на съюза така и не бе публикувано. Кой разпореди това да не се случи? Защо не се приема и различното мнение? В писмото си д-р Павлова пише, че "по-голямата част от българските лекари, които най-добре познават системата и могат да предвидят последствията за пациентите, не приемат предложените нормативни промени на министерството, които в голяма степен не са в полза на пациентите и лекарите". В длъжностната характеристика на заемащия поста "Връзки с обществеността" в БЛС явно влизат и търсенето на отговорност и отчет от членове на съюза и дори от членове на Управителния съвет, въпреки че те са нейни работодатели. На "сръчкване" от страна на пиара са подложени доктори - членове на БЛС . "Защо, г-н професоре, столичната колегия не дойде на протестния митинг организирано с плакати, с шествието, което вие лично обещахте на председателя?" Така пиар-ът отговаря на протестно писмо от известен уважаван професор. Д-р Димитър Ленков е бивш главен секретар на съюза. Малко след встъпването си в длъжност в Медицинския одит е сюрпризиран с честитка - донос до неговата шефка д-р Златица Петрова и до министъра на здравеопазването: за "неправилно" говорене в медиите. До д-р Александър Заимов от УМБАЛ "Александровска" е изпратена нотариална покана, защото по време на Събор на съюза нарекъл пиар-а "подводницата на министъра в ръководството на БЛС ". Има и други публично обругавани от собствената им организация лекари. И не само лекари. В отговор на моето искане до Контролната комисия за предоставяне на информация, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи и министърът на здравеопазването д-р Петър Москов получиха - меко казано - обидно за мен писмо (по-скоро донос), което не кореспондира със съдържанието на сигнала ми и приканва към наказателни мерки. Е, такива мерки бяха взети. Пиша този текст като вече бивш пиар на Националния център по обществено здраве и анализи. Писмото е подписано от д-р Венцислав Грозев - председател на УС на БЛС и юриста на организацията. Нещо повече. По "нареждане" от БЛС , един здравен сайт искаше да проверява IP адреса ми, заради съмнения, че критикувам съсловната организация във форума му. И това във времето на интернет журналистиката. Не ми е жал за държавната службица. Платих жестоко със здравето си. Лично преживях добрите и кошмарните страни на българското здравеопазване. Такава е цената, когато човек настъпи лицемерието. Отговорът за дейността на една съсловна организация е на терминалите От БЛС редовно оповестяват данни за напусналите страната български лекари. "Данните сочат, че 548 лекари са пожелали да напуснат България през 2014 г., 524-ма през 2015 г., 142-ма - само за първото тримесечие на 2016 година. По-голямата част от напускащите са млади лекари. Основните мотиви са все по-осезаемата липса на ръководна и обществена оценка на медицинската професия, системни пречки за кариерно израстване и надграждане на образованието. И, разбира се, възнаграждението за труда им. Основен източник на стрес сред лекарите са ниските заплати", сочи изследване на НЦОЗА. Какво направи съсловната организация да спре лекарите, които "протестират" на Терминал 2? С какво ги защити? С безпринципната политика - днес сме протестиращи, утре не сме? Да припомня: - 64-ти събор: „Не приемаме да се променят закони през закона за бюджета и да ни се променят срокове в НРД". После приехме. - 65-ти събор: "Българският лекар не може да приеме мнимо договаряне и да подкрепи подобна политика в здравеопазването". Но после... Това са декларации, приети от Събора - най-висшият орган на БЛС . Но и с декларациите е като със законите - "врата у поле". Искаме оставка на министъра, после го каним в Равда на семинар (тиймбилдинг). Има една опасна симбиоза между БЛС и МЗ и тя дава отговор на въпросите "Защо лекарските протести внезапно затихват или са мижави?" и "Защо хора от здравната система - под натиска на БЛС - губят работата си?" Правителството има интерес от слаба съсловна организация. Решенията в БЛС се вземат от управителен орган и са задължителни за цялото съсловие. Така е по закон. А удобна съсловна организация се постига с удобни фигури в ръководството. Факт е, че от там е излизал не един служител, съветник и министър на здравеопазването. Висшите постове в БЛС се превърнаха в батут за държавническа кариера. С публикации като тази няма да върнем откраднатото достойнство на лекарите. Но и окопаването - в очакване да свършат мунициите - не е правилната терапия! _
 ------
* Бояна Ушева е работила като репортер и редактор в "Дарик радио", "Нова Тв", "Инфорадио" и "Ре Тв". Завършва здравен мениджмънт в Медицинския университет – София и от 5 години работи последователно като експерт “Връзки с обществеността" в БЛС и Национален център по обществено здраве и анализи. Коментарът е публикуван в "Медиапул"