четвъртък, 12 май 2016 г.

У нас само 39% от работодателите осигуряват вода на служителите си
Фокусът на национално проучване, проведено през април 2016г. от Българската
асоциация за управление на хора и Алфа Рисърч сред работещите в страната е какви социални придобивки за повишаване продуктивността на служителите си предоставят работодателите. Резултатите от изследването показват, че 53% от хората ползват редовни почивки в рамките на работния ден, 39% получават вода и също толкова – ваучери за облекло и храна. Под една трета ползват други социални придобивки.
Според специалистите осигуряването на вода в офиса е един от факторите, който допринася за комфорта на служителите, спомага за добрата работна среда и повишава нивото на концентрация. Работодателите, които предоставят на служителите си вода, се възприемат като отговорни и загрижени за здравето и тонуса на хората в организацията, независимо дали става дума за държавния или за частния сектор.
Детелина Смилкова, Председател на БАУХ коментира:
-Проучването показва еднозначно и приноса на работодателите за по-здравословна среда, защото според данните, служителите, на които е осигурена вода от работодателя, пият 22% вода повече на ден, което допринася за тяхната по-висока продуктивност. Предоставянето на достъпна вода в офиса е малка, но много ефективна стъпка за подобряване на работната среда и повишаване концентрацията на служителите.
Ползите от добрата хидратация са многобройни. Достатъчният прием на вода
подобрява работоспособността на служителите и атмосферата в офиса, тъй като води до по-добро настроение и издържливост на физически и психически натоварния.
75% от човешкото тяло е вода: за мозъка този процент е 73%, а за кръвта - 92%.  Затова недостатъчната хидратация може да предизвика главоболие, променливо настроение, затруднено запомняне и в резултат на това – занижена продуктивност. От друга страна, хората които приемат достатъчно количество вода през деня, имат повишена концентрация и по-добро здраве, което води до по-високи професионални резултати. А това е плюс както за работещите, така и за техните работодатели.Бизнесът, институциите и местната власт – заедно, в подкрепа на отговорното отношение към природатаФабриката за шоколадови продукти и бисквити на Нестле България не депонира отпадъци на сметище

Гости на официалното събитие в Нестле България, посветено на устойчивото развитие и
грижата за околната среда, бизнесът, институциите и местната власт представиха конкретните стъпки в сферата на отговорното управление на отпадъци от производствена и непроизводствена дейност, бяха Антон Пейчев – старши експерт в отдел „Управление и контрол на масово разпространени отпадъци“ в Mинистерството на околната среда и водите, директорът на Столичната агенция за приватизация и инвестиции Пламен Църноречки, Бистра Димова – началник отдел „Програми и проекти“ към Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ на Община Варна, председателят на Българо-швейцарска търговска камара Бони Бонев, както и представители на бизнес партньорите от „Екоенерджи технолоджи“ ООД и „Екопак България“ АД.
По време на него Нели Ангелова, мениджър „Корпоративни връзки“ в Нестле България, представи глобалните ангажименти на компанията в сферата на отговорното отношение към природата и устойчивото развитие и целите, които Нестле си поставя за периода до 2020 г. Директорите на фабриките в София и Варна показаха добрите практики, постигнатите резултати и очакваните постижения на компанията.
Като един от най-големите стратегически инвеститори в хранителната индустрия в България и работодател на над 1500 души, инвестиращ в иновативни технологии и подобрения в своите фабрики, дистрибуционни центрове и административни офиси, Нестле България е компания със силен фокус върху отговорното използване на природните ресурси и опазване на околната среда. Нестле се фокусира върху предоставянето на информация, базирана на факти, за да могат потребителите да направят информиран избор и да подобрят сами влиянието си върху природата. Компанията предоставя и обучения за служители, насочени към отговорното използване на природните ресурси и опазването на околната среда.
Воденa от тази политика, Нестле България оползотворява 100% от генерираните
отпадъци и от 2014 г. насам не депонира санитарен отпадък на българските сметища. Благодарение на уникалната система за рециклиране на отпадъците, от преработените количества отпадък се произвежда 198 МВт електроенергия (достатъчна за захранване на едно средностатистическо домакинство за период от 33 години) и 220 МВт топлинна енергия (осигуряваща топлата вода в една детска градина в продължение на 4 години). В резултат на преработването се редуцират 200 тона въглеродни емисии, които отделят 121 леки автомобила за година.
„Политиката, която провежда Нестле по отношение на устойчивото развитие и обучението на своите кадри е впечатляваща. Министерството на околната среда и водите насърчава успешните практики в областта на отговорното оползотворяване на отпадъци като изграждане на регионални системи за управление и закриване и рекултивация на стари сметища. За 2016 г. са предвидени 4 млн. лева за проекти, насочени към училища и детски заведения, с цел да се възпитава отговорно отношение към природата“, съобщи Антон Пейчев, старши експерт в отдел „Управление и контрол на масово разпространени отпадъци“ към МОСВ, в подкрепа на инвестиционните проекти, осигуряващи отговорни и устойчиви производствени практики с грижа към околната среда. Столична община и Община Варна представиха проекти и инициативи в сферата на екологията и управлението на отпадъците.
Калин Киров, управител на „Екоенерджи технолоджи“ ООД – компания активно работеща в областта на когенерацията и възобновяемите енергийни източници, представи резултатите от проектите, реализирани съвместно с Нестле България.
По думите му компанията преработва годишно 4000 тона биоотпадъци. От оползотворените биоотпадъци на годишна база е произведена електрическа и топлинна енергия достатъчна за покриване на енергийните нужди на 20 домакинства в продължение на 29 години или на едно училище с РЗП 2500 кв.м“.
Споделянето на добри практики, насочени към опазването на околната среда в общностите, в които Нестле работи, допринася за създаването на споделена стойност. В тази област компанията прави значителни стъпки за отговорното управление на отпадъци и е в непрекъснато изпълнение на проекти за използване на възобновяема енергия и
други природни ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на консумацията на вода и подобряване на екологичните показатели на опаковките. За постигането на устойчиво развитие са необходими обединените усилия на всички заинтересовани страни и активното сътрудничество между бизнеса, институциите и цялото общество, обобщи Ангелова.
-----
Нестле произвежда своите продукти в две предприятия в страната – във фабриката за шоколадови продукти и бисквити в София с над 77-годишен опит и в завода за сладолед във Варна. Фабриката на Нестле България за шоколадови продукти и бисквити в София е избрана за компетентен център за производството на шоколад в Европа и през 2007 г. става един от трите най-големи центъра за производство на KIT KAT® на континента. Около 70% от производството на фабриката е предназначено за износ в над 30 страни, предимно в Европа и Канада (сред европейските пазари са Великобритания, Германия, Полша, Унгария, Франция, Швейцария и др.) През 2008 г. Нестле Айс Крийм България преструктурира производството си на Балканите и голяма част от продукцията на сладолед за Румъния започна да се изнася от фабриката на компанията във Варна. Днес около 30% от производството на фабриката на Нестле България за сладолед е предназначено за износ (предимно за Балканския регион).
 

Да дадем шанс на четири деца да имат мама в живота си!Животът на 34- годишната Наталия от Горни Дъбник, Плевенско, майка на четири деца, се преобръща буквално за дни, когато преди месец лекарите откриват две аневризми в мозъка й. 
Едното образувание е оперирано по спешност, операцията е успешна, но сумата, която трябва да се внесе за нея в болницата до 14 юли 2016 г., е в размер на 28 095, 60 лв. Предстои втора операция, за която младата майка трябва да събере още 24 000 лв.
Лекарите дават големи шансове за живота на Наталия, но не могат да продължат лечението й, докато не внесе непосилните за семейството й 52 095, 60 лв. 
Нека върнем една майка там, където й е мястото – при нейните деца! 
Дарителска сметка:7000 1522610691
IBAN: BG77 UNCR 7000 1522 6106 91 
Клон 552
Наталия Стефкова ГЪРНЕВА

сряда, 11 май 2016 г.

В болничните заведения у нас пръстовата автентификация влиза в сила от средата на септември 2016 г. Прототипът на системата трябва да бъде напълно готов до 25 юли т. г., а след това болниците
ще трябва да осигурят необходимото оборудване за нея, като до 25 септември те вече ще трябва задължително да работят с електронните идентификатори. При хоспитализация пациентите с пръстов идентификатор (за регистрация в системата може да се ползва всеки един от пръстите на ръката) ще се обозначават при постъпване и при изписване от болничното лечебно заведение. В документацията на пациента обаче изрично ще се посочва кой е сканираният пръст, за да няма злоупотреби.
Универсален идентификационен номер (УИН) представлява код, създаден въз основа на сканиране на произволни точки от пръста. Двоичният код е поредица от нули и единици. Той се генерира на базата на пръстовия отпечатък, но този пръстов отпечатък няма да се съхранява никъде, в никакви електронни системи на НЗОК. При преобразуването на реалния сканиран отпечатък в код се ползва не снимката на пръста, а картата на направлението плюс само два от трите микроелемента на всеки рисунък на пръста.
След пълното въвеждането на пръстовия идентификатор във всички лечебни заведения, всеки гражданин ще може да изтегли мобилно приложение, което да показва каква услуга е извършена с личния му код. След приключване на одобрението на заплащането на определена дейност, извършена за здравноосигуреното лице в НЗОК , пациентът ще може да получи и съобщение за каква дейност каква сума е изплатена.
По изключение някои пациенти ще бъдат хоспитализирани с ЕГН, когато липсват пръсти, цяла ръка или кожата е увредена при работа със силно абразивни или химически агенти. Децата до 14 години също ще влизат в болничните заведения с ЕГН-то си и с пръстовия идентификатор на техния родител или близък, който ги придружава. С лична карта ще става „чекирането“ и при непредвидени технически проблеми, когато няма ток или интернет връзка със сървърите на НЗОК .
Възрастните пациенти, които не могат да напускат домовете си, ще могат да посочват неограничен брой лица, които да са упълномощени да вземат лекарствата им например.
Електронният идентификатор ще бъде използван и при електронни рецепти, електронни направления, електронно пациентско досие, а от 2017 г. и в аптеките.

Снимка: ipatient.xyz

Интернет платформата mApteka.bg - основа за създаване на бъдещата Национална аптечна картаОнлайн картата на лицензираните аптеките и дрогериите в страната ще е обществено достъпна на интернет адрес - www.mApteka.bg и ще се използва от пациенти, фармацевти, медицински
специалисти, институции и бизнес, съобщиха от Българския фармацевтичен съюз (БФС). Тя обединява информация и регистрите на БФС, ИАЛ, МЗ, НЗОК и НСИ, имащи отношение към продажбата на лекарствата.
Интернет платформата е основа за създаване на бъдещата Национална аптечна карта, включваща политики за стимулиране и ограничения при разкриването на аптеки с цел осигуряването на равномерен достъп до лекарства и фармацевтични услуги.
В електронния гид са заложени различни критерии за търсене - населено място, колко и какви аптеки има в него – частни, общински и болнични аптеки, работещи по договор с НЗОК, отпускащи само лекарства без рецепта, а също така и тези, които приготвят медикаменти на място или обслужват протоколите за редки и скъпоструващи заболявания, работно време, визуализация на района и местонахождението на дадена аптека, както и телефони за връзка Търсенето може да става и по конкретни групи лекарства. Информацията ще се актуализира периодично.
Потребителят ще получава подробна информация за всяка аптека в това число и номера на издаденото разрешително и името на управляващия магистър-фармацевт с линк към актуалния му статус в регистъра на БФС. Ако една аптека не се появява на картата, това означава, че не фигурира в регистрите на компетентните органи и съответно няма право да отпуска лекарства. Платформата разполага и с функция да намира маршрут до най-близката аптека или дрогерия, а дори по време на път само чрез няколко клика на смартфона може да се локализира най-близкия обект, от който да се купят лекарства при необходимост.
У нас има 33 денонощни аптеки, но само в една от тях могат да се приготвят лекарства на място. Аптеките, работещи с НЗОК, са 2201, което прави малко над 50% от всички аптеки у нас. В 43 от общо 265 общини на територията на страната пък няма нито една аптека, работеща по договор с НЗОК.
По данни на НСИ около 242 хил. души в страната нямат физически достъп до аптека т.е. до медикаменти.
В София аптеките обслужвани от 2156 магистър-фармацевти са 1109. За сравнение, в другите големи градове Пловдив, Варна и Бургас действащите аптеки са три пъти по-малко (едва 382 в Пловдив, 219 във Варна и 313 в Бургас), а работещите фармацевти – почти пет пъти по-малко.
Към момента у нас съществуват общо 5009 обекта, от които 4197 са аптеки, а останалите 812 - дрогерии. Регистрираните магистър-фармацевти в цялата страна са 6151.
Електронният регистър на БфС, в който са вписани всички магистър-фармацевти, имащи право да практикуват у нас, също ще бъде свързан с уеб платформата.


Министерството на земеделието и храните и агенцията по храните с проект на изцяло нов Закон за хранитеЗа първи път в България ще се даде онлайн регистър на търговците на хранителните добавки и храни по интернет. Специално внимание ще се обърне и на хранителните добавки, които се предлагат не само по интернет, но и в търговската мрежа, фитнес залите.
Онлайн магазините, които продават храни, ще трябва да се регистрират като всеки друг магазин т. е. да подадат уведомление до дирекцията по безопасност на храните, съдържащо техните данни, електронен адрес, интернет страница, телефонен номер или пощенски адрес за комуникация с клиентите и начина, по който ще предлагат стоките си.
Глобата за физически лица предлагащи хранителни продукти, през интернет без регистрация, е от 500 до 1500 лв., а за юридическите лица е между 1000 и 2500 лв. Глобата за оцветители и ароматизатори над допустимото е от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушаване на закона - до 6000 лева.
Всички етикети на храните трябва да бъдат на български език. Той не може да прикрива съдържанието на опаковката, ако продуктът е внесен от друга държава и съответно е на чужд език.
Новост в проекта е въвеждането на обособени места в хранителните вериги и малките магазини за т.нар. „охладено" месо. Така пресните меса ще са на едни щандове, а ако са обработвани - на други. Търговците ще са задължени да поставят на видно място информация за страната или мястото на произход на месото, датата на месодобива, както и срока на годност.
Бусовете и другите транспортни средства, с които се превозват брашно, хляб, хлебни, сладкарски изделия и животински продукти също ще подлежат на регистрация и ще бъдат обозначени със специален стикер.
Ще бъде създаден и национален съвет по храните към министъра на земеделието, които да следи държавната политика в сектор храни, предвижда още проектозаконът.

Снимка: ureport.bg 

България разполага с най-новите и съвременни препарати в областта на алергологиятаДоц. Мария Стаевска, началник на Отделението по имунопатология на Клиниката по алергология към УМБАЛ “Александровска“: По отношение на диагностицирането и лечението на алергии България е сред водещите страни в Европа 


До 2025 година всеки втори жител на Европейския съюз ще е засегнат от алергично заболяване
Почти 50% от пациентите никога не получават правилна диагноза и лечение

Симптомите при алергичните заболявания са с различна тежест и проява. Те могат да варират от леко парене на очите, ринит, екзема до астматични пристъпи, повръщане, диария и в тежки случаи до алергичен шок.
Статистиката на СЗО показва, че около 150 милиона души в Европа страдат от някакво хронично алергично заболяване, което я прави най-честата хронична болест в Европа. Алармиращо и стряскащо е, че половината от тях са недиагностицирани или погрешно диагностицирани и никога не получават правилна диагноза и лечение. А около 20% от алергичните пациенти имат тежка форма на алергия.
В ЕС 17 млн. души страдат от хранителна алергия, като 8% от тях са изложени на риск от тежка алергична реакция, която може да бъде фатална.
Около 25% от хората с алергии имат алергичен ринит или известната сенна хрема, която се проявява като възпаление на носната кухина и лигавицата на носа в резултат на свръхчувствителна реакция на имунната система към външни фактори и вещества. Близо 100 млн. европейски граждани страдат от алергичен ринит, като над 40% от тях развиват и астма.
Статистиката показва, че ако през 1900 г. честотата на алергичния ринит е била 0.1 %, то сега тя е 25 % т.е. увеличението е 250 пъти. Или казано по друг начин - от алергичен ринит са засегнати 500 милиона души в света.
Втората най-често срещана хронична болест, след ринита е астмата, която е свързана с раздразнение на дихателните пътища. В света 350 милиона души са с това заболяване, а в ЕС те са 70 милиона. Астмата се явява най-тежката хронична болест при децата и е най-честата причина за посещение в Спешен център или хоспитализация при тях. В 90 % хората с астма имат алергия като допринасяща причина.
Изчислено е, че само астмата и алергичния ринит в Европа водят до повече от 100 млн. загубени работни и учебни дни ежегодно. 55-151 милиарда евро пък са годишно непреките разходи вследствие нелекуваните алергични заболявания. А 142 милиарда евро могат да бъдат спестени всяка година с правилна диагноза и лечение на алергичните болести, които влияят много по-сериозно на качеството на живот от захарния диабет и сърдечно съдовите заболявания. Ако разпространението на алергичните заболявания не бъде овладяно, растящото финансово бреме може да се окаже пагубно за националните системи за здравеопазване в Европа и обществото като цяло.
Най-честите причинители на алергиите са домашният прах, бактериите, някои храни като соя, ядки, пшеница, фъстъци, морски дарове, риба, мляко и яйца, лекарства, както и въздушните замърсители. Превенцията е запазването на биоразнообразието в природата. Но, ако вече алергията е развита – на лице имунотерапията при алергичния ринит е единствената интервенция, която с доказана ефикасност предотвратява появата и развитието на нови алергии и развитието на бронхиална астма.
При имунотерапията успеваемостта е изключително добра – 70%, а при алергии към пчели е над 90 на сто. Но от изключителна важност е и си остава контролът, тъй като хроничните болести (алергичен ринит, астма, уртикария) изискват хронично лечение - продължително и без прекъсване.
Благодарение на съвременните терапии и контролът многократно се намалява смъртността и се възстановява качеството на живота. Защото добре контролираната астма предотвратява вероятността от смъртен изход. Да не забравяме, че 250 000 са смъртните случаи от астма годишно в световен мащаб.
Диагностицирането и лечението на алергии у нас е на много добро ниво и нарежда страната ни сред водещите държави в Европа. Ние разполагаме с най-новите и съвременни препарати в областта на алергологията.
С други думи у нас пациентите с алергични проблеми може да получат качествена диагностика, лечение и контрол.
-------
Информационната кампания „Имате ли алергия? Да вървим заедно по пътя на превенцията и контрола!” се реализира от Българското дружество по алергология (БДА), съвместно с Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергии и ХОББ (АББА) и със съдействието на Комисията по здравеопазването към 43-то Народно събрание, Университетска болница „Александровска” - София, Медицински университет - София и Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI). Основната и цел е постигане на ранна превенция, диагностика и контрол на алергичните заболявания.
Кампанията ще се проведе в периода май-декември т. г. в 9 български града – София, Стара Загора, Берковица, Бургас, Перник, Русе, Хасково, Пловдив и Петрич. За първи път ще бъдат проведени безплатни тестове за хранителни и респираторни алергии и спирометрии от лекари – алерголози, съобщи Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ.
-------
  • В най-ранна детска възраст по-разпространени са хранителните алергии, особено към яйца и мляко, а след тригодишна възраст преобладават инхалаторните алергии, предизвикани от тревни и дървесни полени, птичи пух, домашен прах и други;
  • Хората, които страдат от алергия имат повишени нива на имуноглобулин Е в кръвта. Кръвният тест за измерване на неговото количество и правилната диагноза ще дадат отговор на въпроса дали се касае за алергия или друго заболяване, като по този начин ще се избегне възможността да ненужно, а оттам и неефикасно лечение.
  • Имуноглобулин Е е белтък произвеждан от човешкия организъм, който играе една от главните роли при алергичните реакции. Когато пациентът е алергичен към определено вещество, което по принцип е безвредно за организма, например домашен прах, имунната му система погрешно го тълкува, като вредно и реагира срещу него. Тази реакция се изразява в образуване на имуноглобулин Е;
  • С възрастта понякога алергичните оплаквания изчезват, а друг път прерастват в по-сериозни;
  • По-малко от 2% от населението страда от хранителна алергия, а в същото време около 45% от хората са засегнати от различни форми на хранителна непоносимост. Въпреки че симптомите им често се препокриват, двете състояния не трябва да бъдат бъркани, защото това може да попречи на правилното лечение;
  • При двама родители, имащи алергии, предразположеността на детето да развие алергия е 50 на сто, а при един родител с алергия - 20 на сто;
  • При имунотерапията - орално или инжекционно в организма по определена схема се вкарват алергени. Подкожната имунотерапия има близо 10-годишно въздействие върху организма и обикновено не се налага тя да се повтори, докато пероралната терапия се извършва всяка година.