четвъртък, 26 януари 2017 г.

НС на НЗОК прие проект на НРД за денталните дейности през 2017 г.Проектът е публикуван за обществено обсъждане на официалната страница на НЗОК – www.nhif.bg
Проектът на НРД за денталните дейности (ДД) за 2017 г. е изготвен съвместно от работни групи от експерти на НЗОК и на Българския БЗС, като с него се регламентира осъществяването на дейностите на изпълнителите на извънболнична дентална помощ, предвидени в ЗЗО. Съгласно него НРД за ДД се приема за срок от една година.
Най-важните моменти в предложения проект са:
-И през 2017 г. НЗОК ще заплаща трета лечебна дейност в полза на здравноосигурените на възраст над 18 години.
-От 30 септември 2017 г. отчитането на финансово-отчетните документи на изпълнителите на извънболнична дентална помощ ще се осъществява само през информационната система на НЗОК, с което отпада необходимостта от представяне на отчетните документи в РЗОК на хартиен носител.
-Удължава се и срокът за отчитането на дейността на лекарите по дентална медицина, през портала на НЗОК ,до четвъртия работен ден на месеца, следващ отчетния.
С приетия Закон за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2017 г. са определени средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ в размер на 147 000 хил. лева.

Първият от 4-те центъра по мозъчно-съдови заболявания вече работи в СофияОт 23.01. т. г. столичната университетска болница ,,Св. Анна" има нов Център за лечение на мозъчно-съдови заболявания, който е част от Клиниката по неврохирургия и от Спешния болничен комплекс.
Другите три центъра ще бъдат изградени в УМБАЛСМ „Пирогов" и в университетските болници „Св. Георги" - Пловдив и „Св. Марина" - Варна.
Построяването и оборудването на 4 центъра по мозъчно-съдови заболявания са финансирани от МЗ. В тях ще се оперират пациенти с мозъчен инсулт, а модерната апаратура, с която ще бъдат оборудвани, увеличава шансовете за живот на болните. Тези центрове са гръбнакът на мрежа, която ще се разширява във времето и ще обучава специалисти от други лечебни заведения, за да може в през следващите няколко години страната да бъде максимално добре покрита, обясни д-р Петър Москов, вече бивш здравен министър.

Москов: Няма причина болниците да бъдат търговски дружества

Заяви преди дни в Перник. Според него на първо време това, което е необходимо да се случи в следващия управленски мандат е всеки собственик да има ангажимент към собствеността си и инфраструктурата. Като постъпилите от НЗОК средства трябва да отидат пряко за лечение на пациентите и за заплащане на хората, които работят.
По думите му ангажиментът за инфраструктурата, за режийните разходи, е редно да бъде на собственика - община, държава, или частник.
Д-р Москов подчерта: „Нашите разчети заедно с министерството на финансите са, че за държавните и университетски болници това финансово задължение би било около 92 млн.лв. годишно на базата на разходите за ток, парно, вода и други режийни, които всяко лечебно заведение прави и е постижимо за републиканския бюджет за следващата година.”
Той определи болницата като част от базовата сигурност на хората във всяко населено място заедно с училището, църквата и полицейското управление.
Д-р Москов заяви още, че средно с около 5 млн. лв. на месец са по-малко заявките за плащане към НЗОК от болниците за ноември и декември спрямо периода преди въвеждане на електронната идентификация и припомни, че това е дало възможност на Надзорния съвет на НЗОК да вземе решение за закупуване на допълнителна дейност от болниците за минал период.

Комисията за защита на конкуренцията отхвърли искането за спиране на електронния търг за лекарстваПървият конкурс на електронната борса на МЗ предвижда да се сключат договори за доставки на всички лекарства за 145 болници от общо 363 действащи в България, за 3 години
напред и близо 1.2 млрд. лв. Срещу процедурата бяха подадени две жалби с искане тя да бъде спряна - от търговеца на лекарства на едро „Медекс" и от доставчика на медицинско оборудване, изделия и апаратура „Топ Хоспитал Сървис", тъй като в търга не са посочени всички възможни лекарства, което ограничава конкуренцията, изискват се големи остатъчни срокове на годност при доставка, налагат се тежки административни процедури.. Заради тези жалби МЗ спря търга.
Жалбата не е уважена, тъй като според КЗК „от спирането на процедурата ще настъпят значително по-големи вреди за засегнатите страни - възложител и обществото като цяло, които превишават ползата от нейното налагане", т.е. има опасност болниците да останат без лекарства.Определението на комисията се обжалва пред ВАС и ако той потвърди решението, електронният търг за лекарства може да бъде подновен. Става ясно от текста в уведомлението на здравния министър д-р Петър Москов за спиране на обществената поръчка, който гласи: „процедурата по обществената поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка“.
Решението на ВАС най-вероятно ще бъде взето след встъпването в длъжност на служебния министър. Не е ясно обаче дали дори при потвърждаване на определението той ще реши да възобнови е-търга или не.

Москов: Който иска точно определен медикамент да си доплащаНикакъв проблем в новите разпоредби за лекарствата за есенциална хипертония не вижда здравният министър в оставка д-р Петър Москов , стана ясно от думите му пред журналисти.
НЗОК направи медикаментите 100% безплатни за пациентите, но от Българския лекарски съюз посочиха, че всъщност промяната е с положителен знак за много малко хора, а за мнозина ще създаде нови проблеми. Съсловната организация предупреди, че заради т.нар „изключващи критерии” страдащите от някои сърдечни заболявания не могат да получават медикаментите си безплатно и ще се наложи да преминат през допълнителни бюрократични процедури само за да запазят стария начин на получаване на лекарствата (с доплащане). Освен това 100% платени от касата са само няколко от лекарствата – използващите всички останали ще трябва да дават пари или да сменят терапията.
Видимо подразнен, д-р Москов подчерта, че решението е в полза на всички хора „с високо кръвно”.
„Гарантираме на хората, които доплащат 5-10-30 лв., че ще имат безплатна алтернатива. Ако някой иска точно определен медикамент, същият състав, но в различна опаковка, той е свободен да си го доплаща. Свободен е да си го поръча и в златна опаковка”, заяви той по време на посещението си в УМБАЛ „Света Анна”. От януари част от хапчетата за кръвно стават безплатни. Поставя ли това под риск малките аптеки? Той не пропусна да отбележи, че мярката е социална и че ако за журналистите 30 лв. на месец не са проблем, то за други положението не е такова.


66 общински болници, в труднодостъпни или отдалечени райони, чакат субсидия от МЗЗа да бъдат одобрени за нея те трябва да обслужват пациенти от населени места, намиращи се на поне 40 км от най-близката общинска МБАЛ. Освен това поне 24% от населението в тези райони да е на надтрудоспособна възраст и нивото на безработица да е над 10%.
Стойностите са средни за страната и ще бъдат променени при необходимост след актуализиране с данните за 2016 г.
Размерът на субсидията се определя от броя на населението и преминалите пациенти, през 2015 г., като този показател също може да се коригира при промяна на данните за 2016 г.
За финансиране от МЗ са кандидатствали болници от Елин Пелин, Нови пазар, Петрич, Сопот, Дупница ,Айтос, Исперих, Нова Загора, Самоков, Тутракан и др.

Снимка: bTV News

сряда, 25 януари 2017 г.

В УМБАЛ „Александровска“ за първи път бе осъществено интраоперативно лъчелечение на жена с карцином на гърдатаИнтердисциплинарен екип от хирурзи, анестезиолог, лъчетерапевт, физик, рентгенолог и клиничен патолог, под ръководството на проф. Георги Тодоров, началник на Втора хирургия в УМБАЛ „Александровска“, приложи за първи път иновативния метод, при който третирането на туморното ложе чрез единична фракция на лъчение се прилага директно в оперативния разрез по време на хирургичната интервенция.
„По този начин се съкращава времето на лечение и то се завършва на място – по-бързо, по-удобно и по-ефективно, без да се налага пациентката отново да постъпва в болница“, обясни д-р Свилен Маслянков - специалист в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ и един от участниците в операцията. Този вид лечение е подходящо при начални неметастазирали тумори на млечната жлеза. Специалистът изтъкна и другите му предимства: чрез 10–15-минутното облъчване по време на оперативната интервенция се избягва последващо продължително конвенционално лъчелечение; този вид терапия намалява обема и дозата на радиационно облъчване на здравите тъкани и органи в съседство (бял дроб и сърце), тъй като се облъчва само оперативната зона и се постига по-добър локален контрол на болестта, с което се намалява риска от локален рецидив.
"Интраоперативното лъчелечение е общоприета в световен мащаб, иновативна методика за лечение на рака на гърдата, подчерта проф. Тодоров и изрази надежда, че скоро ще се въведе в рутинната клинична практика и в България, основавайки се на факта, че съчетанието на органосъхраняващата хирургия с интраоперативно лъчелечение понижава значително риска от ранни и късни рецидиви на болестта, води до понижаване на смъртността и значително снижава риска от извършване на мастектомия (премахване на гърдата) на втори етап“.

От 1 януари 2017 г. минималната работна заплата е 460 лв., а линията на бедност - 314 лв.С правителствено постановление размерът на минималната заплата е увеличен с 9,5 на сто
 спрямо миналата година, съобщи пресслужбата на кабинета.
Правителството в оставка прие ново постановление за размера на минималната заплата от 460 лв. за тази година, след като първото постановление не бе разгледано в Тристранния съвет. На обсъждането му със социалните партньори неотдавна бизнесът си тръгна и не участва в дискусията с аргумента, че то не е свикано по правилата.
По същата причина и линията на бедност за 2017 г. беше утвърдена повторно - с 14 лв. повече в сравнение с миналата година.
С повишаването на МРЗ и линията на бедност ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства. С промяната се очаква да бъде намален и рискът от бедност сред работещите, смятат от правителството.
За повишаването на минималната работна заплата способства икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличението на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната, обосновават се министрите.
От 1 януари минималната работна часова ставка е 2,78 лв.
Линията на бедност се определя на база на методика, утвърдена от Министерския съвет. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването "Наблюдение на домакинските бюджети", което се прави ежегодно от Националния статистически институт.
Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище. 

Снимка: Frognews.bg

Цвят на годината за 2017 е „Тракийско злато“ - вдъхновен от корените и земята ниОргахим АД и Асоциацията на интериорните дизайнери  обявиха  - Цвят на годината за 2017 е „Тракийско злато“


В процеса по избора участват дизайнери, продуктови мениджъри и специалисти по колористика. В специално организирана за целта работилница, присъстващите са разделени в групи, с цел обмяна на опит за текущи и концептуални проекти, които да отличат локална цветова тенденция. Изработените колажи (т.нар. Mood boards) от разнообразни мостри (текстил, дамаски, цветови листчета, плоскости, камъни) и материали (снимки и изображения) отличават няколко локални посоки. След това групите дават обосновка на избора си и на база на анализа на всичко чуто и видяно в последствие е излъчен цвят, който ги обобщава.
„Тракийско злато“ съгласно каталога на Оргахим е вдъхновен от корените и земята ни. Цветът обобщава главната тенденция в интериорния дизайн да се използват естествени „устойчиви“ материали. „Тракийско злато“ е цвят на слънцето, на духовното израстване и на съвършенството – символизира стремежът към един по-добър и по-извисен свят на фона на разкъсваната от конфликти действителност. Цветът на 2017 е свързан както с Изтока, така и със Запада – от златото на ориента до блясъка на ренесансова Европа. Принадлежи към жълтата гама, свързвана с емоциите и настроенията и възприемана еднакво добре както от мъже, така и от жени.
 „Тракийско злато“ е перфектен акцент в т.нар. скандинавски интериорен дизайн, който е изключително популярен и актуален вече и в България. Намира приложение както в домашния уют (спални, кухни и трапезарии), така и в деловата офисна среда – стаи за срещи, кътове за отмора, акценти в атриуми и фоайета.
Цвят 2017 има своята символика и място и в градската среда – паметници, фасади и паркове грейват в орнаменти от „Тракийско злато“. В столицата жълтите павета и до днес са неформален паметник на културата с многолика символика за стародавен център, съчетаващ усещането за управление, държавност, естетика и лукс.
Според специалиста по цветознание д-р инж. Мирослава Петрова изборът е съобразен с
нейните очаквания за съчетание на световните тенденции и типични регионални характеристики, повлиян от богатството на културната ни традиция. „Очаквах цветът на 2017 да е силно асоциативен и богат нюанс, който да провокира всеки човек да открие в него собствена история. Да е темпераментен и същевременно спокоен, така че да предоставя множество подходящи възможности за приложение в интериора.“ – коментира тя.
“Цвят на годината” е инициатива на Оргахим АД, която се провежда за втора година година в партньорство с Асоциацията на интериорните дизайнери в България. Целта е тя да се превърне в генератор на нови идеи в работата с цветове, както и да зададе тенденции и перспективи за вида на обграждащата ни среда, коментират от „Оргахим“. Според представители на компанията, това ще е активност, която провокира въображението на интериорните дизайнери и улеснява потребителите в избора на бои и материали за декорация. Амбицията на „Цвят на годината“ е да се наложи като водещо събитие в бранша и да даде възможност на професионалната гилдия да задава тенденции на локално ниво.

ИКЕА призовава клиентите, закупили плажен стол MYSINGSÖ преди февруари 2017 г., да го върнат в магазин ИКЕАТекстилната седалка на стола може да се сваля за пране, след което е възможно артикулът да бъде сглобен неправилно, което крие опасност от падане или прищипване на пръсти.
В ИКЕА е постъпила информация за пет случая на разглобяване на плажен стол MYSINGSÖ по време на употреба поради неправилен монтаж. Инцидентите са се случили в САЩ, Австралия, Германия, Дания и Финландия.
Безопасността е основен приоритет на ИКЕА, затова всички наши продукти следва да отговарят на международните и национални разпоредби и съответните стандарти. Плажните столове MYSINGSÖ са преминали необходимите механични, текстилни и химични тестове.
След като получава сигнал за инцидентите, ИКЕА провежда обстойно проучване, в резултат на което дизайнът на стола е подобрен и рискът от неправилно сглобяване е сведен до минимум. Новият модел столове ще бъде наличен в магазин ИКЕА от февруари 2017 г.
Повече информация можете да получите на www.ikea.bg или на безплатния телефон на ИКЕА 0800 45 800.

Първа САГБАЛ „Света София” с номинация за „Най-добра болница” от Международния комитет „Сократ”
Изпълнителният директор на Първа САГБАЛ "Света София" доц. д-р Иван Костов е номиниран за престижния приз "Мениджър на годината в областта на медицината", а лечебното заведение е с номинация за „Най-добра болница” от Международния комитет „Сократ” към Европейската бизнес асамблея.
Официалната церемония за връчване на наградите ще се проведе на 28/03/2017 г. в Лондон, Великобритания. В същия ден доц. д-р Иван Костов е поканен да участва в презентационен панел на международния „Achievements Forum”, в който да представи Първа САГБАЛ "Света София", методите за управление и успехите на лечебното заведение. Този форум е платформа за споделяне на добри практики, иновации и идеи в сферата на науката, бизнеса и медицината. Той е насочен към инвеститори, компании, медицински специалисти и учени.
Презентационният панел в областта на здравеопазването ще бъде воден от д-р Винченцо Костиглиола – президент на Европейската медицинска асоциация. Целта на организаторите е да насочат бизнес партньори към клиниките и болниците с модерно управление.
За четвърта поредна година Първа САГБАЛ "Света София" завършва с положителен финансов резултат по данни на Сметната палата. Също така болницата е с нулева майчина смъртност за 2016 г., което я превръща в лидер сред общинските лечебни заведения.

Големият победител в академия „Иновация в действие 2016“е Христина Христова от Варна


Третото издание на инициативата „Иновация в действие 2016“, организирана от „Солвей Соди“ АД, за първа година се провежда с основната подкрепа на „Аурубис България“ АД.
Посланикът на Кралство Белгия Н.Пр. Франсоа Бонтан  връчи наградата на Христина Христова - участие в лятна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел през 2017 г., за проекта „Социална мрежа за земеделски производители“, който представлява създаването на платформа за лесна и бърза комуникация, чрез която земеделците ще информират пчеларите онлайн, когато предприемат третиране на медоносните култури. С неговото осъществяване се предлага решение на глобалния проблем, свързан с измирането на пчелите в следствие на използването на пестициди.
Н.Пр. Франсоа Бонтан в обръщението си към финалистите в инициативата подчерта, че историята на Ернест Солвей, белгийски химик, индустриалец и филантроп, е вдъхновяваща и мотивираща.
-Сигурен съм, че участието в академия „Иновация в действие“ ще ви даде знания и умения да бъдете като него и да направите света, в който живеем по-добър, каза той.
Второ място зае Даниела Петрова с проект „ТРИФТШОП АТЕЛИЕ“ - програма за личностно развитие на деца в риск чрез изработване на изделия от винил, използван преди това за рекламни материали. Тя спечели магистратура по иновации, предприемачество и финанси от Висшето училище по застраховане и финанси и The Business Institute.
Третото място бе за Катерина Ценкуловска с проекта и за изграждане на образователни пъзел стаи в училищата, като по този начин учебният материал ще се представя по интересен и забавен за децата начин. Тя бе отличена с курс по Иновационен мениджмънт, организиран от The Business Institute.
Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди“ АД, се обърна към финалистите и присъстващите гости на събитието - дипломати, представители на браншовите организации, бизнеса и държавните институции, с думите:
-Днес награждаваме победителите в третото издание на „Иновация в действие“, изданието, което мога да определя като най-успешното досега. През 2012 г. започнахме с 60 участника, тази година завършилите Академията са 105. Благодарим ви, млади хора, че имате желание да се развивате и да инвестирате в себе си. Ние от „Солвей Соди“ приемаме като отговорност да ви помагаме за това.
Изпълнителният директор на „Аурубис България“ АД Тим Курт, сподели:
-Връзката между теорията и практиката е изключително важна за всeки един проект. Благодаря на „Солвей Соди“, че ни поканиха да бъдем част от „Иновация в действие“. Мога да потвърдя, че „Аурубис България“ ще продължи участието си в инициативата, като по този начин ще поддържа развитието на младите таланти и ще работи за повишаването на мотивацията и увереността им в себе си.
С грамоти бяха отличени още:
-Ирина Петрова за проекта „Мотивация за физическа активност“. Идеята представлява разработване на мобилно приложение за здравословен начин на живот.
-Никола Танев за проекта „Снежна ракета“, който предлага създаването на иновативно портативно устройство, което се закача за ски или сноуборд, като така задейства автономно движение по пътища, покрити със сняг.
-Злати Вълчев за проекта за рециклиране на продукти и включването им в процеса на 3D принтиране.
------
През 2016 г. в академия „Иновация в действие“ участие взеха над 210 млади хора от България и чужбина. От тях 105 бяха избрани да участват в сесиите онлайн и в градовете София и Варна.
Академията се провежда от 2012 г. и е под наслов „Направи света по-добър”. За двете издания, които са проведени досега, Академията е обучила над 300 млади хора с иновативни идеи. В нея участват млади хора – настоящи студенти или завършили в рамките на последните пет години. Академията има конкурсен характер, като се оценяват устойчиви, иновативни идеи, допринасящи за икономическото и социално развитие на нашето общество.
Целта на „Иновация в действие“ е да се изгради разбиране, знания и умения за устойчиви иновации у участниците, да се повиши мотивацията и увереността за реализация им, както и те да получат подкрепа и експертно мнение в представянето на идеите си.
Академия „Иновация в действие“ се организира от „Солвей Соди“ АД, като от 2016 г. основен партньор на инициативата е „Аурубис България“ АД.
Партньори на инициативата от самото й създаване са The Business Institute и агенция Havas Sofia.За десети път у нас отбелязваме Европейската седмица за предпазване от рак на маточната шийка

Инициативата се провежда, от 22 до 28 януари 2017 г., под патронажа на Комисията по здравеопазването към 43-то НС със съдействието на МЗ, МОН, МФ, НЗОК, СО, БЛС, НЦЗПБ,
Български национален раков регистър, НСОПЛБ, Национално сдружение на педиатрите от доболничната помощ, БЧК, Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка, Европейска асоциация за рак на маточната шийка, Българско сдружение по иновативна медицина, Българска педиатрична асоциация, Българска асоциация по онкогинекология, Българско сдружение по ваксинопрофилактика и Асоциация „Родители”.
Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ) осигурява безплатна имунизация срещу рак на маточната шийка за момичетата на 12 и 13-годишна възраст, като всеки родител, който желае да имунизира дъщеря си, следва да се обърне към личния си лекар и да получи повече информация на сайта на Националната програма - http://hpv-vaccine.bg

У нас най-нисък е процентът на ваксинирани момичета през миналата година, съобщи д-р Валери Цеков, председател на Българско сдружение по иновативна медицина.
РМШ е второто по честота раково заболяване сред жените под 44 години в световен мащаб. В развитите страни приблизително половината от новите случаи на заразяване възникват преди 24-годишна възраст.
На всеки 2 минути в света една жена умира от заболяването. В Европа това се случва на всеки 18 минути, а в България всеки ден една жена умира от РМШ. По данни на Българския национален раков регистър всяка година в България се разболяват около 1100 жени.
По данни на Националния център за обществено здраве и анализи, регистрираните жени с рак на маточната шийка в България са 412,1 на 100 000 жени за 2015 г. в сравнение с 401,9 на 100 000 жени през 2014 г. 
В световен мащаб ежегодно се регистрират около266 000 смъртни случаи и се диагностицират над 530 000 новозаболели.
Според експертите, ако няма сериозни усилия, насочени към предотвратяването на РМШ, тази цифра би достигнала 1 милион нови случая на година през 2050 г.
По данни на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията процентът ваксинирани момичета в Европа варира между 17 и 84%, като програмата в Шотландия води класацията с обхват от над 90%, а в Англия и Португалия той е над 80%.
Редица научни публикации доказват, че посредством имунизация и редовни прегледи смъртността и заболемостта от РМШ могат да бъдат намалени с 94%. Поради тази причина и тази година институции, експерти и пациентски организации се обединяват срещу твърдения, които поставят под съмнение безопасността, ефикасността и имуногенността на ваксините без никакви медицински доказателства. Научната общественост в световен мащаб е категорична, че профилът на безопасност на имунизациите остава висок, като ползите многократно надхвърлят рисковете.
За четвърти път у нас Европейската седмица за предпазване от РМШ ще бъде отбелязана в България с информационен щанд, разположен в сградата на Народното събрание, на който ще бъдат раздавани брошури, тематични материали и символът на кампанията - „Перлата на мъдростта".
На щанда ще може да бъде получена информация и за новата Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г. Стартът на програмата се очаква да бъде в началото на февруари 2017 година, като нейната цел е да се постигне намаляване на общата заболеваемост от ротавирусни гастроентерити, включително и на тежките му форми, налагащи хоспитализация. Към май 2016 година 81 държави по света са въвели имунизационна програма срещу ротавирусни инфекции. В България ваксината е препоръчителна, приема се чрез откапване в устата, като подлежащи за имунизация по програмата са всички деца от 6 седмична възраст до горна възраст, съгласно кратката характеристика на прилаганата ваксина.

BALKANIKA WEDDING & HONEYMOON EXPO - най-голямото сватбено изложение у нас


 се проведе в „Балната зала“ и зала „Средец“ на SOFIA HOTEL BALKAN за 9-ти път, в дните 21 и 22 януари, където на
Модел на Alegra с дизайнер Радостина Илиева
едно място бяха събрани над 60 фирми, представители на най-добрите работещи в различните сфери на сватбената индустрия на България.

Неговите организатори ЕКСПОЛАЙН ООД – Анета Пени и Ирини Батзака подкрепиха за първа година „Розовата фондация“ (Pink Fondation - pinkfoundation.bg) предоставяйки щанд, на който се продаваха сватбени аксесоари, изработени от деца, членове на фондацията. Част от парите, събрани от входните билети са предвидени за деца в риск от 3 до 18 години на „Розовата фондация“, която работи на територията на Трън, Пещера и Перник.
Изложението даде изключителната възможност на бъдещите младоженци и техните семейства да получат обширна информация, отнасяща се до организацията на сватбеното тържество в рамките на тези два дни.
Над 2500 посетители откриха не само булчинска мода, аксесоари, цветя и покани, бижутерия, сватбени агенции, видео и фото услуги, фойерверки и пиротехника, ресторанти, хотели, локации за провеждане на сватбеното тържество и туристически агенции с предложения за меден месец, но имаха и възможността и да участват и в тoмболата с над 20 награди. Имената на всички победители ще бъдат обявени на сайта на изложението www.balkanicaexpo.com
Модел представен от Гери Дончева и Ирина Сардарева
В ревюто на булчински рокли участваха фирмите изложители -  „Мели-М“ с дизайнер Марияна Викиева, Hristo Chuchev Design с дизайнер Христо Чучев, Love Bridal London, Le Grand Jour, Alegra с дизайнер Радостина Илиева, модна къща „Одета“, Ирина Сардарева – къща на шапките и Paloma Fashion с дизайнер Поля Кинова.
Тоалетите бяха атрактивно представени от Гери Дончева, Атина Хариту и балет „Фейм“ с хореограф Венцислава Станковска. Преди ревюто имаше открита сцена с демонстрации на грим и прически. След него Анета Пени, в качеството си на организатор, връчи и специалната награда на сп. „Сватба“ за „Звездна сватба на годината“. Отличието спечели сватбата на Енджи Касабие, диетоложката на звездите, а наградата от нейно име получи Наско Лазаров.

вторник, 24 януари 2017 г.

За първи път в България легендарният мюзикъл „Булевардът на залеза“ на Андрю Лойд Уебър по либретото на Дон Блек и Кристофър Хамптън
Сюжетът: Джо Гилис е сценарист, чиято кариера върви далеч от желаното. Той не си е плащап сметките с месеци и има опаснаст да му вземат колата. Един ден, докато му се налага да се измъкне от същите тези хора, които са след колата му, той паркира до една голяма, вече застаряваща къща на “Сънсет булевард”. Джо скоро открива, че това е домът на Норма Дезмънд, известна актриса, снимаща се в неми филми. От желание да направи голямото си завръщане, тя наема Джо да напише сценарий и след това се влюбва в него, което впоследствие донася много усложнения в живота на всички замесени.
Мюзикълът се базира на филма от 50-те години на миналия век, удостоен с единадесет номинации и носител на три Оскара: Best Story и сценарий (в съавторство с Чарлз Brackett, DM Marshman, Jr., и Били Уайлдър), Best Черно и бяло Art Direction / Set украса и най-добър Драматичен или Comedy Picture (Франц Уаксман). Останалите осем номинации са за най-добър филм, най-добър актьор (Уилям Холдън), най-добра актриса (Глория Суонсън, който загуби от Джуди Холидей), най-добър актьор в поддържаща роля (Ерих фон Щрохайм), най-добра поддържаща женска роля (Нанси Олсън), Best директор, Best B / W кинематография (John Зайц), и най-добре редактиран.
Спектакълът ще бъде поставен у нас изцяло от български постановъчен екип и български изпълнители. Режисьор на спектакъла е академик Пламен Карталов, диригент - Игор Богданов, сценографията е на Иван Савов и арх. Слава Савова, художник на костюмите е Цветанка Петкова - Стойнова, хореограф - Катя Богданова, хормайстор - Людмил Горчев, 3D-INTUITION studio, преводът на либретото е дело на Живко Ботев, а поетичният текст – на Живка Шопова.
Премиерата на култовия мюзикъл, отличен с 3 награди “Тони”, ще бъде на 27, 28 и 29 януари на сцената на Музикалния театър.

В академия „Изпечи с любов“ избраните от над 500 участници се развихрихаНай-популярната марка брашно в България „София Мел“ дава възможност на начинаещи любители сладкари и пекари да научат основни похвати в приготвянето на различни печива Второто издание на академия „Изпечи с любов“ за начинаещи любители пекари и
сладкари предизвика огромен интерес сред хора от всяка възраст и професия. Избраните измежду 500 записали се участници се развихриха в кухнята на домакините от Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии (СГХСТ), напътствани от Таня Донева, популярна от сайта „Вкусното ми Хоби със Страст и Любов“, и лектори от училището. Любителите пекари се научиха на тънкостите при месенето, украсяването и изпичането на хляб със семена и мъфини със стафиди и овесени ядки.
Академия „Изпечи с любов“ се фокусира върху възможността всеки желаещ да научи основни похвати в приготвянето на печива и сладкиши, подходящи за цялото семейство. Кампанията дава възможност участниците да проявят своята креативност в кухнята, да научат традиционни рецепти и модерни похвати при приготвянето на различни сладки и солени изкушения. Необходимите техники, подборът на правилните продукти и малките кулинарни тайни се предават на любителите пекари в приятелска атмосфера, благодарение на професионалистите от СГХСТ и на гост-блогъри.
През следващите два месеца академия „Изпечи с любов“ ще продължава да събира десетки начинаещи в пекарството и сладкарството. По време на обученията ще се приготвят разнообразни печива, сред които: кифли, пандишпаново реване, дребни сладки, баници, традиционен хляб и други вкусни изкушения, които са лесни за изпълнение в домашни условия. По време на първия курс на Академията през месец ноември, в компанията на певицата Деси Добрева, участниците приготвиха и украсиха коледна питка и меденки с шоколадова глазура.
Академия „Изпечи с любов“ няма такса и всички желаещи имат възможност свободно да се регистрират за предстоящите курсове през м. февруари и м. март. Кандидатите трябва да отговарят на условията и правилата, които са публикувани на www.sofiamel.bg/academy.

Дехидратацията намалява имунната ни защита – с 2 л. вода дневно борим вирусите през зиматаПо данни на НЦЗПБ у нас около 1200 души дневно са повалени от грип и остри респираторни
заболявания. Най-застрашено е населението в активна работоспособна възраст между 30 и 64 години. Прогнозите на специалистите са грипната вълна да достигне своя пик в края на месец януари тази година.
От съществено значение за превенцията на грипа е поддържането на устойчива имунна защита. Един от съществените фактори за нейното наличие е нивото на хидратация на организма.
В тази връзка д-р Райна Стоянова, диетолог и експерт по здравословно хранене, споделя:
-Имунната система изключително се повлиява от водния прием. Нужни са ни поне 2 литра вода дневно, независимо от студеното време. Повечето хора обаче не приемат достатъчно течности, особено през зимата. Водата поддържа клетъчния имунитет, затова трябва да организираме деня си така, че да не забравяме за правилната хидратация. Може например да оставим бутилка на бюрото си, за да ни подсеща, че не сме пили достатъчно през деня или да си правим кратки почивки за по чаша вода.
Според изследване на Мичиганския университет - САЩ 1/3 от хората в активна възраст не са достатъчно хидратирани, а дехидратацията е съпътстващ фактор в генезата на множество заболявания освен грипа и вирусите. Недостатъчният дневен прием на вода може да доведе до камъни в бъбреците, затегнат стомах и черва, гастрит, забавен метаболизъм, нарушена обмяна на веществата, мускулни крампи, по-силни предменструални болки. Един от най-верните индикатори, показващ недостига на течности, е урината. При дефицит на течности тя става тъмна и с остра миризма.
Водата е и един от най-евтините и най-ефикасни начини да си гарантираме по-бавно стареене. Консумацията на 1,5 - 2 литра вода дневно не само изчиства токсините от организма, но и ни кара да се чувстваме живи, млади и сияйни. Храненето в условия на стрес и замърсена градска среда задължително включва и засилена хидратация, за да се стимулира дрениращата функция на бъбреците и да се извеждат от организма водноразтворимите вредни вещества.