четвъртък, 17 март 2016 г.

Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин: Аз не отговарям за зъбите на пенсионеритеВицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин, в писмен отговор до депутат от РБ посочва, че по повод дискусия за реформа в сферата на денталната медицина, проведена през юли месец миналата година в НС, Министерство на труда и социалната политика е изразило очакванията си пред БЗС и Асоциацията на денталните мениджъри в България, че МЗ ще създаде работна група, която да работи за постигане на по-добро здраве за гражданите над 65-годишна възраст, в което да бъдат включени и мерки за тяхното зъболечение.
-За съжаление към настоящия момент в Министерството на труда и социалната политика (МТСП ) няма обратна връзка за продължаване на инициативата за създаване на механизъм за лечение на цялостно обеззъбени възрастни хора с цел подобряване качеството на техния живот и разработване на
система за частично включване на лечението на тотално обеззъбените здравноосигурени хора от НЗОК, посочва той.
Социалният министър и изрично уточнява, че МТСП няма възможност да финансира здравноосигурени пациенти на здравната система, които са тотално обеззъбени и за които следва да се намери механизъм чрез промяна в законодателството в областта на здравеопазването, което е от компетентността на МЗ.
По думите му мерките за зъболечението на пенсионерите е реформа, която се отнася единствено но здравното ведомство, а не до социалното и той не отговаря за зъбите на пенсионерите.

В болниците вече няма да се плаща такса за нощувка на майка при болното и детеТова ще важи за всички лечебни заведения от началото на април.
Промяната е възможна, след като от настоящата наредба отпада параграфа „различни услуги“.
Изборът на лекар или екип, обаче, ще продължи да се заплаща, но само ако преди това пациентът е подробно информиран кой и какви процедури ще извърши.
Съгласно промените не се допуска доплащане за придружител на лица с увреждания, които не могат сами да се обслужват.
Изрично се забранява  допълнителното заплащане за престой на придружител на деца до 7 години, както и за по-големите до 18 год., които се нуждаят от осигуряване на допълнителни грижи т. е. не могат сами да се обслужват, като например след операция, счупвания на ръка или крак, ако имат някакви ментални проблеми или други увреждания,.
Предвижда се роднините също да бъдат освободени от въпросната такса, ако майката не може да нощува в болницата при детето си.
Забранява се също така и доплащането на пациенти за дейности, които се заплащат от НЗОК.
С промените се забранява още на болниците да искат доплащания или дарения от пациентите, по време на хоспитализацията им, както и един месец преди и след нея, което ще рече, че във всеки друг момент това е възможно. Всички лекари ще са длъжни да уведомяват пациентите за вида, действието, приложението, страничните реакции, реда и начина на приемане на лекарствата. Лекарите в извънболничната помощ вече имат задължение не само да информират пациентите си за необходимостта от болнично лечение, но и да документират решението си, дори и когато пациентът отказва хоспитализация. Те ще предоставят и
по-изчерпателна информация за адрес, телефон и други форми на контакт в работното им време, а извън графика им, през нощта, в почивни и празнични дни - на дежурния кабинет. Към новите им задължения влизат семейни консултации за превенция, както и промоция на здравето, чрез насърчаване на кърменето, самопорфилактиката, активният начин на живот и др. Ще се гледа също така и процентът на хоспитализирани пациенти от всяко конкретно джипи. Наредбата определя и реда за вписване на пациент за планов прием. Удължаване може да има само при липса на медицински риск и с изричното му писменото му съгласие, изразено след като е получил информация за срока, в който ще бъде осъществена хоспитализацията, възможните рискове и алтернативи, включително и възможността да се обърне за прием към друго лечебно заведение. Въвежда се изрично условие, че лечението на пациенти срещу заплащане не може да променя реда в листата на чакащите.
Лечебните заведения ще публикуват актуална информация за листата си за планов прием,
поредност на пациентите и определените дати за хоспитализация, а НЗОК ще поддържа в интернет страницата си национална листа за планов прием на лечебните заведения, с които има договор. Наредбата не допуска пациентите да доплащат за дейности, финансирани от НЗОК.
Регламентира се услугата и "самостоятелен сестрински пост", която представлява допълнителни индивидуални грижи от медицинска сестра или акушерка извън осигурените необходими здравни грижи.
Болниците ще могат да събират допълнителни такси за самостоятелна стая, самостоятелен сестрински пост, допълнителен помощен персонал, специално меню. Те ще могат да искат доплащане, само ако са осигурили на пациента базови условия и предлаганите в повече услуги се различават от тях. Близките на тежкоболните ще могат да наемат личен санитар срещу заплащане.
Изписването на лекарства по международни непатентни наименования (INN) се отлага, с няколко месеца, за прецизиране.

НС на НЗОК прие проекторешение, което ще замени неподписания НРД 2016Така нареченият „служебен рамков договор” за 2016 г. е публикуван за обществено обсъждане.
След това ще бъде гласувано проекторешението, като новите регламенти трябва да влязат в сила от 1 април.
В него е записано, че НС на НЗОК сам ще приеме решение за коригиране на цените при неизпълнения или превишения на обеми и цени, както в извънболничната, така и в болничната помощ. При недостигнат лимит разликата няма да бъде прехвърлена за следващия месец. Ако бюджетния лимит за даден месец бъде надвишен, НЗОК следва да направи проверка на надвишените дейности, но не и да ги плати.
Записано е още, че НЗОК сключва договори за оказване на медицинска помощ за „Заболявания, за които се осигурява комплексно лечение“ само с лечебни заведения или техни обединения, които са осигурили комплексното лечение на тези заболявания.
За случаите по клинични пътеки, отчетени като амбулаторни процедури, заплащането е определено на 60% от цената на пътеката.

Конституционният съд определи разделянето на медицинските дейности в два пакета за противоконституционно, но от първи април ще има основен пакет, както и пръстов идентификаторЩе има и допълнителен пакет, който обаче ще бъде регламентиран с нови промени в Закона за
здравното осигуряване, съобщи зам. здравният министър д-р Ваньо Шарков.
-КС посочва, че разделянето на пакетите на основен и допълнителен не е противоконституционно, но отправя изискване критериите да бъдат описани в закона, а наредбата, която определя тези критерии е 400 стр. и едва ли е нужно в закона да има 400 стр. Въпреки всичко ние ще се съобразим с решението на КС. За всички е ясно, че един инфаркт и един кожен обрив не са едно и също нещо. Разделянето е логично и в него има смисъл. Критериите ще бъдат изброени. Така че проблем няма. От началото на април ще има основен пакет, в него ще са всички грижи които гражданите са получавали през миналата и по миналата година с допълнение че има пътеки за допълнително лечение, така че хората да не бъдат изписвани на 3,4 ден след инфаркти или инсулти а да се продължи лечението им и това ще е разписано в основния пакет който вече е на сайта за обществено обсъждане. А това че част от заболяванията трябва да бъдат в надграждащ пакет, няма значение как ще се нарече, но ще бъде регламентирано в следващите месеци и ще работи през следващата година. Така или иначе НРЗ 2016 ще има. Трудно е, но всички си даваме сметка, че никой не е доволен от българското здравеопазване. Но ако си стоим спокойно това няма да се промени, каза той и подчерта, че хаос в здравеопазването няма.
Той коментира, че още има мушмороци, които искат да взимат неправомерно пари от НЗОК, но това ще бъде прекратено, тъй като въвеждането на пръстов идентификатор в болниците ще доведе до намаляване на разходите в здравеопазването. А предимството е, че пациентите ще може да получават SMS, ако някой използва идентификатора им.

Правителството прие Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК ще сключва договориКасата вече ще "купува" медицинска дейност от лечебните заведения в конкретни обеми и на конкретни цени, но. пак ще има и  лимити.
В регионите като София, Пазарджик и Пловдив, в които броят на болничните легла за активно лечение, продължаващо лечение и рехабилитация и по съответни медицински дейности надвишават определените от Националната здравна карта потребности, директорите РЗОК ще избират по определени критерии лечебните заведения, с които да сключат договори. Идеята, където има надвишаване, НЗОК да не финансира всички съществуващи лечебни заведения.
Изборът на лечебни заведения ще се извършва по отношение на дейности в обхвата на основния и допълнителния пакет здравни дейности, въз основа на резултатите от оценяване по пакет от критерии, включващи както общи критерии за лечебното заведение, така и специфични за конкретната медицинска дейност. Определените критерии включват своевременност и непрекъснатост, комплексност, обем и сложност, качество на диагностично-лечебните дейности и удовлетвореност на пациентите от оказваните от лечебното заведение медицински услуги. Предвидени са и допълнителни критерии за сравнителна оценка на болничните структури при равни други условия.
Предимство за договор ще имат тези, които осигуряват 24-часов прием, имат спешно отделение и приемат тежки случаи, т.е. големите многопрофилни лечебни заведения.
В проекта се предвижда и възможност НЗОК еднолично да решава дали да намалява цените на клиничните пътеки при преразход.
За оценяване на лечебните заведения, които са разположени в отдалечени и труднодостъпни райони, е предвиден специален ред, с което се гарантира достъпът на населението до медицинска помощ, независимо от надвишените потребности за общия брой легла в дадена област.
За тях ще е важно и колко далеч са от най-близката болница със спешен прием, каква е безработицата в района и броят на възрастното население.
Наредбата регламентира най-общо и пръстовата идентификация за прием в болница и получаване на лекарства по линия на здравната каса. Посочва се, че чрез пръстовата идентификация пациентът ще удостоверява лично пред НЗОК, че съответната медицинска услуга му е била предоставена.
От 1 юни достъпът до всякаква медицинска помощ ще става чрез пръстов идентификатор. Въвеждането му е предвидено в служебния рамков договор за 2016 г. В болниците отпечатък ще се дава и при изписване, а не само при постъпване. Така пациентът ще удостоверява, че реално е бил в болницата или кабинета, освен това "целта е предотвратяване или минимализиране на случаите на отчитане на неизвършена дейност", пише в мотивите на проекта. Проектът не предвижда пациентите да могат да откажат да им се "генерира код" чрез даване на отпечатък. Децата, както и до сега ще се вписват в документацията с ЕГН - няма да дават отпечатък.
Наредбата е част от Националната здравна карта, приета в края на миналата година и вече обжалвана в съда от частни и общински болници.

„Книги за смет” се завръща с нови заглавия и участието на още градовеЗа четвърта поредна година „Книги за смет”, най-успешната инициатива, обединяваща четенето и отговорното отношение към околната среда, ще стартира вчера в София и ще се развие поетапно в различните градове до края на месец май. Тази година към участниците се присъединява Кюстендил, като по традиция кампанията ще се проведе и в Бургас, Велико Търново и Плевен.
Кампанията, в която срещу килограм пластмасови отпадъци можеш да вземеш книга по желание, и тази година ще предложи няколко нови заглавия, отпечатани специално за целта. Организаторите издателство Smart Books и фондация „Credo Bonum”, с помощта на партньорите им от Българо-американска кредитна банка, Екопак България и общините Бургас, Велико Търново и Кюстендил добавят към селекцията произведенията „Макс и Мориц”, „Тайната градина” и „Война на световете.
Както и на предишните издания в пунктовете по градовете ще бъдат приемани само пластмасови бутилки от вода, бира, безалкохолни, растителни масла, туби и шишета от козметика, санитарни продукти и перилни препарати, кофички от кисело мляко, пластмасови чаши и чинии. Найлонови торбички, стреч-фолио или опаковъчно фолио, каси, стари пластмасови детски играчки също са сред списъка с пластмасови изделия, за които ще може да получите книга. Всички отпадъци трябва да бъдат изпразнени от съдържание и смачкани, за да заемат по-малко място. Събраните пластмасови изделия ще бъдат подложени на вторично сортиране, след което ще бъдат рециклирани, за да влязат отново в битовия свят.
Само през изминалата година кампанията реализира събирането и преработването на над  14 тона пластмаса, като в замяна раздаде над 11 хиляди книги на участниците. За сравнение – според изследванията, спестената енергия от рециклирането на една единствена бутилка може да захрани компютър за около 25 минути.

Получаване на паричен превод с карта от банкомат е последното нововъдение от EasypayИзпратените парични преводи от България и чужбина вече могат да бъдат изтеглени от
всеки банкомат в страната, освен директно от касите на Easypay, независимо от обслужващата банка. Картата се издава безплатно и гарантира на притежателите й възможност за сигурен и бърз достъп до парите 24 часа в денонощието. . Клиентите могат да я получат в офисите на Easypay, заедно с разписката за получаване на превода. Парите могат да бъдат изтеглени веднага чрез определен брой безплатни транзакции, описани в разписката. В случай, че изпратената сума е по-голяма от 400 лева, веднага след първото теглене от банкомата, клиентът може да продължи да тегли до пълното усвояване на превода. Картата става невалидна след изтегляне на цялата сума от един паричен превод, получен чрез системата на Easypay. Тя не може да бъде презареждана и не е предназначена за разплащания в Интернет или в търговската мрежа.
Новата услуга стартира пилотно през месец март 2016 в част от офисите на Easypay в Източна и Централна България, като поетапно ще бъде въведена и в цялата страна. Услугата e съвместен проект на Easypay и Тексимбанк.

Над 8000 младежи посетиха форума „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ в търсене на успешен професионален стартНа 15 и 16 март в НДК, за петнадесета поредна година, се събраха на едно място студенти и младежи търсещи работа или стаж и топ работодатели от всички основни браншове у нас.
Форумът посетиха над 8000 студенти и младежи, които се срещнаха с представители на всички компании-участници в обособените за целта кариерни кътове и научиха от тях за свободните позиции и възможностите за професионално развитие, които те предлагат. Както всяка година, много от тези първи срещи в неформална среда ще положат началото на стотици успешни кариери. Статистиката през годините сочи, че всеки шести посетител на „Национални дни на кариерата“ получава предложение за стаж или работа. Безплатни кариерни съвети и консултации, които да спомогнат за по-успешния им кариерен път, получиха всички желаещи на щандовете на организатора JobTiger и генералния спонсор Нестле България. По време на форума се проведе и поредица от дискусионни панели, където представители на различни компании обсъдиха заедно с посетителите актуални теми, свързани с пазара на труда и стартирането на кариера.
Освен всичко това всеки, пожелал да се снима с талисмана на събитието – Тигъра, имаше възможност да спечели награди, осигурени от организатора на събитието.

Министърът на младежта и спорта и футболисти от Левски и ЦСКА откриха петото издание на „Купата на Кока-Кола: Движи се!“Лео, Михаела Филева, Михаела Маринова и Кристиян Костов бяха сред посланиците на тазгодишното издание на турнира 

Събитието даде официален старт на инициативата, която има за цел да популяризира активния
начин на живот сред подрастващи и младежи по забавен и увлекателен за тях начин. За трета поредна година футболната надпревара ще се състои в 8 региона в страната, за да допринесе за повишаване на физическата активност, движението и спорта сред подрастващите.
През 016 г. за „Купата на Coca-Cola: Движи се!“ ще бъдат спечелени и две специални награди за феърплей, които лично кметът на Столична община ще връчи на избрани отбори от София.
В тазгодишното издание на турнира ще участват 15000 ученици от над 370 училища в цялата страна.
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев подчерта колко е важно да има повече частни инициативи, които да насърчават младежите да спортуват, както в училище, така и в свободното си време. Той се обърна към присъстващите отбори-участници в турнира, с призив да се наслаждават на играта и да използват всеки удобен повод да спортуват и да се движат.
През 2016 г. футболната надпревара ще се състои на територията на 8 региона в страната: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, София и Стара Загора и отново ще протече под мотото „Движи се!“
Освен ученици на възраст между 12 и 14 години, тази година в надпреварата ще се включат и участници от нова възрастова група. По-големите състезатели в турнирите, на възраст между 14 и 16 години, също ще имат шанса да участват в мачовете за София и да премерят сили за голямата награда. Шампионите от двете възрастови групи ще си тръгнат не само с престижния трофей, но и с голямата награда – посещение на едни от най-вълнуващите футболни
надпревари това лято. Двата отбора ще посетят два четвърт-финални мача от UEFA Euro 2016, които ще се проведат във Франция.
В тазгодишното издание на „Купата на Coca-Cola, освен състезанието по танци „Раздвижи своя талант“, което ще се проведе за втора поредна година, всички фенове и поддръжници на отборите ще имат възможност да се включат и в редица нови предизвикателства. За да се привлекато и родителите на стадиона, ще бъде организирана специалната семейна игра „Веселата Джага“, в която са предвидени атрактивни награди за малки и големи. Скоростна надпревара с тротинетки ще покачи адреналина на публиката и ще предложи редица забавни моменти на всички, които вземат участие в нея. Много други игри и спортни активности ще дадат възможност на момчетата и момичетата, които не са преки участници във футболния турнир, да се раздвижат и да се забавляват заедно любимите си звезди, сред които Михаела Филева, Михаела Маринова и Кристиян Костов.

МЗ е платило 250 000 лева за консултантски услуги, включващи и правен анализ на отменения от КС текстВ суматохата около отменения от Конституционния съд (КС) текст от Закона за здравното
осигуряване на заден план остана любопитната подробност, че Министерството на здравеопазването използва платени консултантски услуги, част от които целяха именно правен анализ относно разделянето на здравния пакет на основен и допълнителен. През август миналата година МЗ изпрати покана до консултантската компания “Ърнст енд Янг“ в рамките на процедура без обявление по Закона за обществените поръчки и в последствие бе сключен договор на стойност близо 250 000 лева с ДДС. Предметът на договора е “изготвяне на правен анализ, необходим за разработвания от Министерството на здравеопазването проект на наредба за определяне на основния и допълнителния пакети медицинска помощ, издавана на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, както и необходимостта от подпомагане от правна страна разработването на механизъм за определяне на дейности от извънболничната медицинска помощ по приоритетни заболявания, които да бъдат включени в основния и допълнителния пакети и на икономически анализ за определяне на необходимото финансиране за тях и разработването на методология за остойностяване на клинични пътеки“. От договора става ясно, че компанията трябва да направи правен анализ, върху който да стъпи нормативно наредбата, която здравният министър издава на основание на Закона за здравното осигуряване. Миналата седмица КС отмени чл. 45, ал. 2 от този закон, обявявайки го за противоконституционен заради неяснота и липса на критерии, по които едни заболявания ще влязат в основния пакет, а други в допълнителния. КС освен това посочва в решението си, че такива критерии липсват и в наредбата. Същата, за консултациите по която МЗ е платило сериозен хонорар на “Ърнст енд Янг“. Според юристи, когато се анализира евентуалната законосъобразност на подзаконов акт, трябва да се вземе предвид и съдържанието на текста, който дава основание да се издаде този акт, а именно – закона. Защото законосъобразността и правната рамка на дадена наредба винаги зависи от закона, който дава правомощие на министъра да я изработи. “Наредба № 11 от 9.12.2015 г. на министъра на здравеопазването за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г. и бр. 99 от 16.12.2015 г.), също не съдържа критерии за разделение на медицинските дейности между основния и допълнителния пакети. Единствената посочена разлика е, че дейностите от основния пакет се планират за изпълнение без отлагане във времето, докато дейностите от допълнителния пакет в зависимост от състоянието на пациента по медицинска преценка могат да бъдат планирани за изпълнение или преоценка с отлагане във времето, но не по-късно от два месеца.“, се казва в решението на съда. Mediapool попита здравното министерство дали в изготвения от дружеството правен анализ е имало предупреждения, че текстовете в ЗЗО са неясни и има опасност да не издържат в съда. Другият въпрос беше дали министерството има право и възнамерява ли да потърси някакви компенсации от фирмата, след като КС се произнесе, че включително и в наредбата, за която са ползвани консултантските услуги, има правни неясноти. Лаконичният коментар на министерството бе, че “всички документи, които МЗ е получило от консултантската компания по договора, в момента се анализират и ще се оцени тяхната полза“. В същото време от договора с “Ърнст енд Янг“ става ясно, че срокът на изпълнение на услугите е четири седмици считано от датата на подписване на договора, която е 18 септември 2015 година. Тоест, свършеното по договора е предоставено на министерството още през октомври миналата година, но анализ на неговите ползи се прави едва сега – пет месеца по-късно, ако се вярва на отговора на МЗ . Също от договора е видно, че ако министерството не предяви забележки в срок от 20 дни след получаването на анализа, се счита, че приема изпълнението без забележки. С почти същите въпроси Mediapool потърси и “Ърнст енд Янг“-България – дали в предоставения анализ е имало предупреждения за неясни текстове в ЗЗО и как ще коментират решението на КС, според което и в консултираната с тях наредба има правни неясноти. Оттам отговориха, че “за съжаление, договорите ни с клиенти не ни позволяват да коментираме конкретните анализи и доклади, които предоставяме като консултанти“. В договора между МЗ и “Ърнст енд Янг“ действително има клауза за конфиденциалност, но когато сметката е платена с пари на данъкоплатеца, а резултатът пада в КС, поне този, който е дал парите, дължи смислено обяснение.

mediapool.bg

България ще плати на Турция за бежанците 11 млн. 500 хил. лв. за три годиниБългария ще помага на Турция в грижата за бежанците. Това става ясно от стенограмата на днешното правителствено заседание.
В годините до 2019-а страната ни ще изплати общо близо 11 милиона и 500 хиляди лева, които ще помогнат на южната ни съседка да изхранва и подслонява имигрантите.
Премиерът Бойко Борисов уточни, че с тази помощ не трябва да се спекулира, защото тя не отива за Турция като държава, а за храна, здраве и образование на бежанците.
"Държа да уточня, че средствата, които се предоставят по Механизма на Европейската комисия за Турция, отиват не в турската държава, а в бежанските лагери за храна, здравни услуги и образование. Там са се родили над 60 000 деца, трябва някой да се погрижи за тях". Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на днешното правителствено заседание.
На него беше прието предложение до Народното събрание за ратифициране на Общото споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на механизма за Турция в полза на бежанците.

Novinite.bg

Академията за мода отличи най-добрите модни творци със Златна игла 2016

Учредените преди 22 години престижни награди бяха връчени в 5 категории  по време на гала-спектакъл


Проф. Любомир Стойков в краткото си емоционално слово припомни, че идеята за връчването на престижните български отличия е родена в Париж, където е учредена
през 1994 г. Академия за мода. Той сподели, че за тези 22 години "Златна игла" се е превърнала в чувствителна мембрана, реагираща на най-високите постижения на българските модни творци. Проф. Стойков почете паметта и спомена поименно отишлите в по-добър свят личности, допринесли много за развитието на българската мода.
По традиция за големите призове гласува жури от 30-те най-добри лайфстайл и модни журналисти от печатните и електронни медии. Имената на наградените бяха обявени от: Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на банка ДСК; Мирослав Печев, собственик на фирма Софсток (изключителен представител на кафе Lavazza за България, Сърбия и Черна Гора); Биляна Дражева, мениджър корпоративни комуникации Мтел, бизнес дамата Йордана Димитрова-"Мисис България 2012" и Христо Дурчев, изп. директор на "Балкантел".
Ревю-спектакълът преди церемонията откриха лицата на Златна игла 2016 – Мила Христова и Иван Симеонов. Двамата бяха облечени с тоалети на миналогодишните ANDREWS/, от колекция пролет-лято 2016
Гости на ревю-спектакъла бяха водещи дизайнери и различни модни къщи за дамско и мъжко облекло, както и представители на модни аксесоари.
Ревю-спектакълът откри София Борисова с избрани модели от колекция Fashion and Diamonds. Модна къща RORA с дизайнер Росица Рангелова представи колекция „15 минути слава”, вдъхновена от Анди Уорхол в стила на поп-арт културата, а като лице на колекцията дефилира примабалерината Марта Петкова с дъщеря си Борислава.  
Axel Hardy показа колекция „Алегория на лятото”, провокирана от красотата на тропиците. Българската марка очила KWIAT представи хитови предложения за 2016-та. Star-Dust с дизайнер Евгения Борисова, показа лятна колекция Floral chic. Модният бранд Weaver показа мъжка спортна колекция пролет-лято 2016, издържана в street style. Върху музикално изпълнение на квинтет „Бела Воче” Fashion Gallery Esil Duran с дизайнер Есил Дюран представи колекция, вдъхновена от свободата на женския дух, съчетана с бижута – дело на мис Бони и лице на колекцията –  Мадлена Иванова.
Колекцията на модния бранд MEGZ с дизайнер Миглена Каканашева беше представена по атрактивен начин, чрез танцов етюд, който показа идеята за това как изкуство и комерсиалност в модата успешно си кореспондират в името на красотата! 
Дизайнерът Стоян Радичев представи официална колекция пролет-лято 2016, вдъхновена от синия цвят – олицетворение на тържественост. Дизайнерката на модна къща „Агресор” – Марияна Папаличева, представи колекция мъжка младоженска мода извън стандартните рамки на представата за мъжкия костюм. На финала на ревю-спектакъла модна къща Paloma Fashion с дизайнер Поля Кинова показа официална колекция олицетворение на женственост, изтънчен вкус и класа.
Сред ВИП гостите уважиха събитието Златна игла 2016, сред които Веселка Крачунова – дизайнер на VHK Fashion, Елена Кристиано, Наталия Гуркова-Михалевич, Евгени Минчев и много други.
Водещи на гала-вечерта бяха очарователната телевизионна водеща и PR експерт – Ива Екимова, носител на приза „БГ модна икона 2013” и актьорът Ники Сотиров, отличен с приза „БГ Модна икона 2015”.
Специално участие по време гала-спектакъла имаше и талантливата певица и актриса Марина Кискинова.
Златните игли връчиха предишните носители на наградите в съответните категории; София Борисова дизайнер на модна къща „Романтика Фешън” – трикратен носител на приза Златна игла и Дизайнер на годината за 2015-та.; Калина Манолова – старши мениджър корпоративни клиенти на модна къща ANDREWS/, носител на приза Златна игла 2015 в категория Модна къща на годината. Кирил Чалъков – Моден гримьор за 2015-та; Диляна Флорентин – Моден Фотограф за 2015-та и Христина Ангелова – Най-добър млад дизайнер за 2015-та.
Всеки от тазгодишните наградени получи сертификат на Академията за мода лично от нейния председател проф. Любомир Стойков. Статуетките Златна игла по дългогодишна традиция са дело на най-добрия български бижутер – маестро Анжело Красини. Банка ДСК присъди специална парична награда в категорията Най-добър млад дизайнер. Всички наградени получиха също подаръци от Max Factor и цветя от „Жарден Флорист”.
След церемонията всеки от наградените със Златна игла 2016 имаше свое индивидуално представяне, подготвено специално за гала-спектакъла на Академията за мода.
Дизайнерът на годината – Светослав Колчагов, представи модели от колекция висша мода Roma („Рим“) на „Колчагов Барба”, която отдава почит на класическата красота във всичките й измерения. Колекцията е вдъхновена от Вечния град  и отразява неговата цветната палитра, разкош и мистична енергия. В дизайнерските модели на Светослав Колчагов се преплитат деликатна дантела, златни платове, скъпи кадифета и топли червени цветове. Светослав Колчагов е работил за някои от най-известните и влиятелни световни дизайнери и модни марки като „Аликзандър Маккуин”, Прийн” (Preen), „Бърбъри” и Вивиън Уестууд. През 2011 г. в колаборация с италианския специалист по маркетинг Емилио Барба, Светослав Колчагов създава модния бранд за висша мода „Колчагов Барба”.
Модна къща на годината – FEDE fashion studio с дизайнер Вяра Георгиева представи колекция Little Princess, вдъхновена от философията на Екзюпери за завладяващата сила на малките неща, на красотата в детайла. Колекцията на FEDE fashion studio е разказ за любовта – любовта на дизайнерката Вяра Георгиева към роклята.
Костадин КръстевКоко – Моден фотограф за 2016-та, който е вече двукратен носител на приза Златна игла, показа пърформънс, който пресъздава подготовката на една фотосесия със специалното участие на Олга Модева. Извън церемонията той беше подготвил и изложба с 12 емблематични фотографии, създадени от него през последната година. Костадин КръстевКоко е снимал голяма част от представителите на българския елит – музиканти, певци, актьори, политици, спортисти и др. Снимал е фотосесии и корици за почти всички списания в България, а редица дизайнери също му се доверяват за фотосесиите на новите си колекции.
Елиза Попова – Моден гримьор за 2016-та, показа пърформънс с участието на Диляна Попова, Мария Силвестър, Славена Вътова и други, специално подготвен за Годишните награди на Академията за мода Златна игла 2016. Портфолиото й включва работа със световни козметични компании, рекламни кампании на едни от най-големите български модни брандове, рекламни и музикални видео клипове, работа за телевизионни формати и за едни от най-добрите модни издания в страната. 
В категорията Най-добър млад дизайнер – студентите по мода от НХА Теодора Спасова и Йоан Гълъбов, които създават бавна мода и безвремеви дизайн за модната марка MINOAR, представиха идеята за неангажираното освободено тяло. Те показаха комбинация от 6 техни колекции, която демонстрира възможността за съчетаване на облеклата им в тяхната не отминаваща носимост и духа на бавната мода.

сряда, 16 март 2016 г.

От март 2016 г. клиентите на OMV ще дегустират първата серия от 5 гурме сандвичиИталиански, Баварски, Франкфуртер, Вегетариански и Сладък сандвич

Те са резултат от партньорството на OMV със световноизвестния експерт и популярен шеф Андре Токев.
Прясно изпечен хляб и висококачествени продукти, както и оригинални съставки, примамват с
перфектна визия и вкус. Сандвичите са приготвени по уникални рецепти на президента на Българската асоциация на професионалните готвачи шеф Андре Токев.
В стремежа си да осигурява винаги най-високо качество на предлаганите продукти и услуги, компанията предоставя на своите клиенти уникална възможност да се насладят по време на пътуване  на истински кулинарни шедьоври. С Италиански, Баварски, Франкфуртер, Вегетариански и Сладък сандвич пътуването се превръща в истинско кулинарно пътешествие.
След успешното налагане на собствената марка кафе - VIVA, OMV България се фокусира върху разработването на разнообразно, здравословно и висококачествено предложение в категорията сандвичи, като взима под внимание световните тенденции в храненето на мобилните си клиенти и следва философията на марката: „We care more“.
Проучвания на диетолози и експерти от водещи световни агенции показват - идеята за здравословно хранене става все по-популярна сред потребителите от цял свят и у нас. Статистиката сочи, че здравето е особено важен фактор при взимане на решение за покупка и хората стават все по-внимателни при избора си на хранителни продукти. В тази връзка, проучване, направено от OMV България, показва, че продажбите на пакетирани и традиционни храни и печива на бензиностанциите, значително са намалели в полза на свежите и прясно приготвени сандвичи и ястия. Вземайки това предвид, решението на компанията да подмени портфолиото със сандвичи идва съвсем естествено. Така клиентите гарантирано ще се радват на висококачествени, прясно приготвени храни, съдържащи съставки характерни за сезона с отлични качества и вкус целогодишно.
OMV предвижда подмяна на асортимента от сандвичи няколко пъти в годината, за да осигури здравословно разнообразие с най-високо качество и превъзходен вкус, запазвайки отличната си позиция в негоривния бизнес сектор.
-Нашето внимание към детайла и фокусът върху нуждите на клиентите ни са в основата на доброто позициониране на OMV/VIVA на пазара. През годините сме доказали, че винаги сме се опитвали да се адаптираме, а доста често и да изпреварваме новите тенденции, поставяйки клиента на първо място и интересувайки се от неговите потребности и търсене. Именно за да отговорим на все по-големите очакванията към нас, въведохме новите сандвичи по рецепта на шеф Андре Токев, с което вярваме, че ще задоволим взискателния им вкус. Наблюдавайки  реакцията на клиентите, дни след пускането им в продажба, вярваме, че това е само началото на едно успешно сътрудничество. За първите дни от старта продажбите надминават в пъти предварителните очаквания, коментира Петър Величков, Управител на OMV България.
-Приех поканата на OMV България да подготвя новото меню със сандвичи, тъй като за мен OMV е символ на качество. През всички тези години като клиент на компанията, никога не съм 
останал разочарован от нивото на обслужване.
Предоставих рецептите на моите любими сандвичи и проведох обучения на персонала за приготвянето им. Застанах с лицето си зад тази кампания. Вярвам, че сандвичите на обектите на OMV ще съдържат винаги пресни съставки съгласно оригиналните рецепти, достигайки качеството, на което изключително много държа и изисквам както от себе си, така и от новия ми VIVA отбор, каза шеф Токев.
------
Меню сандвичи:
Вегетариански сандвич с хляб от елда (Рустик багета от елда, кьопоолу, нахут, саламурено сирене, маслинова паста, магданоз, печени сусамени семена)
Италиански сандвич (Чиабата, зехтин Екстра Върджин, Мортадела Пистачо, салам, Моцарела, песто, балсамик сироп, рукола, мариновани чушки)
Баварски сандвич (Леберкез, немско кисело зеле, чипс лук, Кайзер земел, мариновани чушки, зърнеста горчица, майонеза)
Франкфуртер сандвич (Хот дог хлебче, майонеза, кетчуп, кисели краставички, чипс лук, франкфуртер)
Сладък сандвич (Белгийска вафла, Нутела, пудра захар)
------
OMV центровете за услуги предлагат от 1994 година много повече от гориво на своите клиенти. Зоната на магазина и ресторанта, както и предлаганите услуги в обектите на OMV, постоянно се подобряват, за да удовлетворят нуждите на клиентите на OMV. VIVA създава една нова култура на бензиностанциите, която превръща спирането на обекта в приятна почивка от забързаното ежедневие и се характеризира с високо качество на средата, топ качество на продуктовата гама и персонал, ориентиран към клиента.
В допълнение на прясно приготвените закуски, VIVA също така предлага повече от 1,500 пазарни артикула от ежедневна необходимост, органични продукти, FAIRTRADE – сертицифицирано кафе, подаръци, VIVA винотека и други. Има почти 900 OMV бензиностанции с VIVA в девет Европейски държави простиращи се от Германия до Румъния, включително 180 в Австрия.
------
Андре Токев е основател на Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ), официално жури на най-престижния конкурс за професионални готвачи в Европа "Bocuse d'Or" и носител на единствената за източна Европа диплома – Global Masterchef Degree. Храната за него всеки път е едно ново изживяване и носи преди всичко настроение. В работата си той държи предимно на качеството –по отношение на продуктите, вид, аромати и вкус на ястието. И тъй като марката OMV за него е именно символ на качество, той с удоволствие предоставя на компанията любимите си рецепти за сандвичи, вярвайки, че те ще бъдат приготвяни и поднасяни на клиентите с професионализъм и специално отношение.

Ударен концерт на възглавници в РусеЗа втора поредна година Концерти на възглавници ще зарадват русенските малки и големи 20 март 2016г. от 11:00 и 17:00ч. в Регионалния Исторически музей (пл. “Ал. Батенберг” №3) в Ударен Концерт на възглавници ще бъдат видяни маримба, тимпани, барабани, ксилофон и много други интересни музикални инструменти. 
почитатели на класическата музика с една много вълнуваща и енергична програма. Този път, на
Преди музикалното събитие, всички гости са поканени да участват в Работилница на възглавници, в която ще се изработват и украсяват ударни инструменти по най-необичайни и креативни начини.
Ударен Концерт на възглавници в Русе се осъществява по покана на Община Русе, Общинска фондация “Русе – град на свободния дух”, Регионален исторически музей – Русе,Фондация “Америка за България” и МФ “Мартенски музикални дни”

„Пълмед“ с Център по дерматология и алергологияТой се оглавява от известният пловдивски дерматовенеролог и алерголог доц. Румяна Янкова.
В него се извършват консултации, разнообразни
изследвания и предоперативното обслужване не само за лежащо болните в болницата, но и за пациентите на всяко друго болнично лечебно заведение, отделение и ДКЦ.
В модерния център традиционното епикутанно (пач тест) тестуване се извършва с най-новите, непрекъснато обновяващи се и окомплектовани европейски серии, авторизирани от Международната изследователска група по контактен дерматит. Същите серии ще се използват и при провеждане на ежегодната безплатна есенна седмица за алергологично тестуване и лечение на пациенти с дерматити и екземи.
Центърът разполага и с модерен дерматоскоп, както и с дигитален микроскоп за изследване на пигментни образувания и нарушения на кожата. В тази връзка центърът ще се включи активно в ежегодно провеждащата се безплатна европейска кампания „Евромеланома“ с прегледи и консултации за пациенти със съмнителни пигментни тумори, бемки и други образувания.
За информация и записвания на часове - ДКЦ „Пълмед“, тел. 032 607349.

LG с престижната награда Overdrive на General Motors за 2015 годинаLG Electronics и LG Chem бяха отличени за принос към разработване на програмата на електрическия автомобил Chevy EV, по време на церемонията „Доставчик на годината“ за 2015 година, която се проведе в Cobo Center, Детройт.
LG бяха отличени от General Motors за осигуряването на иновативна автомобилна технология и съставни части за разработване на електрически автомобил (EV).
Наградите Overdrive се връчват всяка година на най-добрите 4 партньора на General Motors в секторите Покупки, Инженеринг, Качествен контрол, Производство и Логистика. Победителите се избират на база постижения и качество на техническата иновация, качество на продукта и конкуретни цени.
LG Chem е в дългогодишно партньорство с General Motors, доставяйки на компанията акумулаторни батерии за модела първо поколение Volt през 2010 г., както и за Spark EV през 2014 г. и за най-новия Bolt EV. Това партньорство се затвърждава с избирането на LG Chem за „Доставчик на годината“ шест последователни години. Близкото сътрудничество между LG Chem и General Motors беше подчертано през 2010 година, когато компанията LG е удостоена от GM с титлата „Корпорация на годината“.