сряда, 30 май 2012 г.

Терапията с TWYNSTA® позволява на пациентите с неконтролирана хипертония на монотерапия бързо да достигнат целевите стойности на артериално налягане

Ингелхайм, Германия - Нови данни показват, че TWYNSTA® - медикаментът, който се приема веднъж дневно и комбинира в една таблетка telmisartan (ангиотензин II рецепторен блокер) и amlodipine (блокер на калциевите канали), води до бързо и устойчиво понижаване на артериалното налягане, което може да помогне на повечето пациенти с неконтролирана хипертония, които са били на монотерапия с инхибитори на RAS (ренин-ангиотензиновата система), да достигнат целевите стойности на артериално налягане до 4 седмици.
Въпреки десетилетия упорити усилия, едва около 30% от пациентите, страдащи от хипертония в Европа, са с контролирано артериално налягане. “Това проучване ясно показва, че комбинирането на ARB (ангиотензин рецепторен блокер) и CCB (блокер на калциевите канали) е изключително ефикасен начин за оптимизиране контрола на артериалното налягане при повечето хора” заяви водещият автор на клиничното проучване TEAMSTA Switch, Проф Брайън Уилямс, Професор по медицина в Университета Лестър.
Обобщение на данните:
-Над 53% от пациентите са постигнали целевите стойности на амбулаторно кръвно налягане до 4 седмици, а 67.6% - до 12 седмици. След 12 седмици, нивата на контрол на артериалното налягане са варирали между 74.7-88% (в зависимост от оригиналната монотерапия) при пациенти, приемали telmisartan 80mg/amlodipine 5mg, и между 44.9-60.8% при пациенти, за които е било нужно увеличаване на дозата към telmisartan 80mg/amlodipine 10mg през четвъртата или през шестата седмица;
-Пациентите, чиято доза е била увеличена, са били тези, които са имали по-дълга анамнеза за хипертония (по-дълга история на хипертонията), по-високо систолно артериално налягане в началото и два пъти по-често са страдали от съпътстващ диабет;
-Чрез мониторинг на кръвното налягане в домашни условия, 73.4% и 78.5% от пациентите са достигнали целевите стойности на артериалното налягане (<140/90 mmHg) съответно след 4 и 12 седмици;
В началото на проучването 69% от пациентите са били с лека степен на хипертония (140-159/90-99 mmHg), която е намаляла до 27.1% след 12 седмици лечение, а 26.5% от пациентите са били с умерена (160-179/100-109 mmHg) или тежка хипертония (≥180/ 110mmHg), която е намаляла до 4.3% след 12 седмици лечение;
-TWYNSTA® показва добър профил на безопасност, а терапията е била понесена добре от тази група пациенти.Най-често срещаното нежелано събитие е периферен оток, който се е появил при 13.2% от пациентите, 5.2% от които са били определени като клинично-значими от лекуващия ги лекар.
Предишни данни потвърждават, че TWYNSTA® е безопасна и добре-понасяна от пациентите терапия и осигурява ефективно намаление на артериалното налягане и високи нива на контрол на налягането при пациенти, които са лекувани единствено с amlodipine, както и при пациенти с по-висок риск от сърдечно-съдови инциденти, включително пациенти с тежка хипертония, диабет тип 2 и затлъстяване.
-------
-Проф. Уилямс как може да се подобри контролът на артериалното налягане?
-Винаги съм твърдял, че при повечето хора е почти невъзможно напълно да се контролира кръвното налягане само с едно единствено лекарство. Поради тази причина сега започваме да се ориентираме към по-разумни комбинации от медикаменти за лечение на пациенти с хипертония. Не само за тези пациенти, които са резистентни, но и въобще обмисляме по-ранна употреба на такива комбинации.
-Колко ефикасна и безопасна е терапията с TWYNSTA® за пациенти на монотерапия с неконтролирана до този момент хипертония?
-Според мен това клинично проучване показва, че ако  до момента си бил на монотерапия и по-точно на монотерапия с блокер на ренин-ангиотензиновата система (RASrenin angiotensin system) и добавиш или комбинираш, ангиотензин II рецепторен блокер (ARB) и блокер на калциевите канали (CCB) като в клиничното проучване на TWYNSTA, резултатът ще е консистентен при повечето, ако не и при всичките пациенти. Това е другото важно нещо – терапията се е отразила добре не само на една група пациенти, а получихме добри резултати при всички участници. Именно това се очаква при една комбинирана терапия. Другото нещо, което бих искал да отбележа, е, че доказателствата все повече подкрепят тази комбинация. Съчетаването на блокер на ренин-ангиотензиновата система, като основа в комбинация с блокер на калциевите канали (обикновено amlodipine в повечето проучвания), предоставя една много ефикасна комбинация.
-Информацията, която и дават резултатите от мониторинга на кръвното налягане в домашни условия, е?
-Смятам, че проследяването на кръвното налягане в домашни условия в клиничното проучване TEAMSTA Switch е единствено по рода си в смисъл, че повечето проучвания за артериално налягане обикновено са фокусирани върху амбулаторно мониториране. Беше ни много интересно да видим дали ще получим консистентни резултати извън лабораторията, използвайки средните стойности на измерванията на артериално налягане в домашна обстановка. Това, на което бих искал да обърна специално внимание, е, че това не беше единичен мониторинг, а едно забележително проучване, тъй като пациентите всъщност се съгласиха сами да си измерват кръвното налягане през ден сутрин и вечер по време на цялото клинично проучване. Така че имаме стотици и стотици данни от мониторинг от всички участници в тази група, което е един много ценен ресурс за нас, чрез който можем да анализираме по-детайлно ефектите на тези медикаменти върху артериалното налягане извън клинични условия.
НЗОК разпределя за болнична помощ допълнителни над 16 000 000 лева

Управителят на НЗОК, д-р Пламен Цеков, се срещна с директори на болници от пловдивска област.
Той ги запозна с последното решение на Надзорния съвет на НЗОК, да бъдат актуализирани бюджетите на болниците. За целта над 16 000 000 лв. ще бъдат разпределени пропорционално, спрямо първоначално заложените средства, само за работа по клинични пътеки.
Допълнителни средства ще бъдат отпуснати на болниците и за дейности, свързани с хемодиализа и онкология. Всички разпределени сега средства са от заделен вътрешен резерв, предназначен за болнична помощ, а не от оперативния резерв на финансовата институция, определен от Закона за бюджета на НЗОК.
Разпределението се прави във връзка с преразхода от 9 000 000 лв., който болничните заведения реализираха през първото тримесечие на годината. По предварителни данни тенденцията за преразход се запазва и през второто тримесечие. Очаква се с допълнителните средства болниците да покрият голяма част от надлимитната си дейност.
Д-р Цеков запозна присъстващите на срещата с идеята от следващата година НЗОК да не определя бюджети за всяко лечебно заведение, а общ бюджет за отделните области. Причината за предложената промяна е бюджетът на институцията да се изразходва максимално ефективно в условията на реална конкуренция между лечебните заведения.
Той пое ангажиментът по време на преговорите за НРД 2013 година НЗОК, заедно с БЛС, да работи за отстраняването на някои негативните практики, които в момента затрудняват работата на лекарите.  
На срещата стана ясно, че НЗОК предвижда да бъде въведена система, чрез която до третия час от приема на пациент в определено лечебно заведение във финансовата институция ще постъпват данни за него. Така чрез информационната система на НЗОК ще може да се проследява потокът от пациенти по области.


Всеки пети с хронично заболяване

18,2% от хората между 15 и 64 г. или 878 300 българи са поне с един траен здравословен проблем или заболяване, съобщиха от НСИ. Най-често те са свързани със сърцето, кръвното налягане или кръвообращението. Жените със здравословни проблеми са повече от мъжете във всички възрастови групи.
Статистиката показва, че мъжете умират 20 пъти по-често по време на секс, отколкото жените.

Хематолози от страната участваха в семинар посветни на диагностиката и лечението на неходжкинов лимфом и хронична лимфоцитна левкемия

Срещата на хематолозите от Северна България се състоя в Плевен, а Пловдив събра медицинските специалисти от Южна България - Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Смолян, Казанлък


Целта бе хематолозите да се запознаят с новостите в диагностиката и превенцията на тези болести, както и промените в начина на отпускане на лекарствата от страна на НЗОК. Организатор на инициативата е Рош България.

„Благодарение на новите лекарства, ако тези заболявания се диагностицират рано и навреме, е възможно да се превърнат в хронични. Важно е, че вече съществува по-лесна и бърза процедура за отпускането им”, коментира  проф. Стефан Горанов, ръководител клиника по хематология към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. 
„С промяната в заплащането на лекарствата, се увеличава възможността съвременните стандарти в лечението да бъдат достъпни за всички подходящи за лечение болни, а не да са лимитирани от търговете в Министерство на здравеопазването”, коментира и доц. Николай Цветков от УМБАЛ „Г. Странски“-Плевен.
-----
С неходжкинови злокачествени лимфоми в света  са около 1 000 000 души.Те засягат по-често мъжете, във възрастта между 20 и 40 години. Основната проява на лимфомите са увеличените лимфни възли. Неслучайно тези заболявания се известни като „рак на лимфните възли”. Най-честите локализации на увеличени лимфни възли по повърхността на тялото са шия, надключечни ямки, мишници и слабини.
Неходжкиновите злокачествени лимфоми съставляват близо 4% от всички злокачествени заболявания, като честотата им е 14-19 заболели на 100 000 души годишно и непрекъснато нараства. В сравнение със 70-те години броят на заболелите е нарастнал с около 80%, ежегодното увеличение е с 3-4%. Тази тенденция се наблюдава и у нас.  
Хроничната лимфоцитна левкемия е най-честият вид левкемия при възрастните, като възлиза на 25-30% от всички случаи. Приблизително 3 от всеки 100 000 души се разболяват от нея, като по-голямата част от пациентите отново са мъже. Това раково заболяване се открива най-често при хората в напреднала възраст - между 65 и 70 години, а 70-80% от хората с тази диагноза са над 55-годишна възраст.
Болестта протича нехарактерно и често се диагностицира случайно. Поради тази причина приблизително 40-60% от пациентите нямат симптоми по време на поставянето на диагнозата. При пациентите със симптоми, те са както следва: увеличени неболезнени лимфни възли на шията, под мишниците, на корема и в слабините; често появяващи се упорити инфекции, които са свързани с лошо функционираща имунна система; загуба на тегло; треска; нощно изпотяване; анемия; прекомерна умора (дължаща се на намаления брой червени кръвни клетки); чувство за пълнота в корема (дължаща се обикновено на увеличения далак); признаци на кървене (напр. при миене на зъбите, при издухване на носа или намек за кръв в урината).


Българското училище обучава малък елитарен кръг от деца и широка посредствена маса


Учениците не се справят с овладяването на българския език, математиката и информационните технологии. По данни от международните изследвания 42% от учениците у нас имат проблем с родната реч. За сравнение: в Европейския съюз този процент е 19,6. Други 47,1 на сто от нашите деца са в графа „неграмотни" по математика (за ЕС процентът е 22,2). А едва 36 на сто имат добри познания по информационни технологии (в ЕС - 64%).
Младите хора у нас излизат най-късно на пазара на труда - на 22 години, докато в Европа тази възраст е 20. Самонаетите (от 25 до 29 г.) са 5,7 на сто, докато в Румъния -11,4, а в ЕС средният процент е 8,7%.
Работната сила у-нас е 12,4 % с начално образование, 60,5% със средно, а 27,1% с висше.
Образователните институции у нас са неконкурентоспособни. А науката ни е в критичния минимум на преживяването си.
Това са част от основните изводи за състоянието на просветата и науката у нас, които бяха обсъдени на първия Съвет по образование и наука към президента Росен Плевнелиев. 
И след като в продължение на три часа изслуша министри, политици, синдикалисти, бизнесмени и представители на неправителствени организации президентът
 заключи, че каквото сега се реши да се промени в системата, ще има ефект след 10 г. И даде пример, че ако сме знаели преди години да инвестираме повече в „свободни агнета, които да отглеждаме по ливадите в планините", сега сме щели да ги продадем на Катар.

За какво не плащат касата и държавата


Близо 200 млн. лв. годишно вадят от джоба си болните българи за медицински изделия, които нито здравната каса, нито държавата покриват. Това неотдавна показаха разчети на експерти от Министерството на финансите. Ето за какво плащаме, а в ЕС тези консумативи се покриват от здравните фондове:
При операция на очно перде (т.нар. катаракта) пациентът сам покрива стойността на изкуствената леща. Цената й стига 3000 лв. Същото важи и за лазерните корекции.
В инвазивната кардиология здравната каса плаща по 1200 лв. за стент, а остатъкът над тази сума се покрива от болния. Обикновено става дума за 800-900 лв., ако болният иска да му бъде поставен лекарствоизлъчващ стент. Но най-дълбокото бъркане в джоба е за ендопротезите, които са спасителни при разкъсана аорта и аортна аневризма. Тяхната цена е между 16 000 и 20 000 лв., а касата дава 2000 лв.
Всички пирони, плаки, протези и изкуствени стави, които се използват в ортопедията, са извън покривания списък.
При операциите на херния пациентът сам поема т.нар. платно. То варира от 150 до над 1000 лв. при голяма херния .

В-к "Труд"

Специални предложения на топ брандове от Fashion Days с до -80% намаление през месец юни

Най-успешната компания за онлайн пазаруване в Централна и Източна Европа – Fashion Days, в началото на летния сезон и дългоочакваните летни отпуски, предлага на потребителите си специални кампании на някои от най-обичаните модни марки.
И през юни всички клиенти на компанията могат да се сдобият с качествени модели и аксесоари на любимите си дизайнери на преференциални цени с до -80% намаление на адрес: www.fashiondays.bg
Списъкът с колекции*, който Fashion Days планира през следващия месец, е много разнообразен, за да може да задоволи всеки вкус и предпочитания.
Лятото обещава да бъде незабравимо с луксозните слънчеви очила на Emporion Armani & Giorgio Armani и Guess. Стилни дамски и мъжки часовници очакват почитателите на Roberto & Just Cavalli, Morellato watches, Giovine by Lancaster watches и Maurice Lacroix. Всички с по-екстравагантен вкус могат да се сдобият с обувки на Bronx, D&G и Dolce Gabanna, Ed Hardy и Juicy Couture. Уникални модели на Fossil очакват любителите на качествените чанти. За дамите, които се грижат за естествената си красота с качествена козметика Fashion Days има специални предложения от Berkeley Square 1920 (BSQ 1920).
Другите кампании, които ще допринесат към личния стил на всеки, присъединил се към най-големия онлайн клуб за пазаруване в Централна и Източна Европа са: Columbia, BijouBijou, French Connection, Volcom, Helly Hensen, Pepe Jeans и Cheap Monday.
*Поради непостоянния моден пазар е възможно в списъка с колекции да настъпят малки промени.
-------
В основата на Fashion Days е идеята да предостави на клиентите си луксозни продукти по достъпен и удобен начин. Изключително динамично развиващия се моден клуб за онлайн пазаруване, който днес има над 2 000 000 почитатели в 6 европейски държави е създаден от креативните швейцарци Ян Вихр и Маркус Окумус през юли 2009 г. в Цюрих. Освен в Швейцария, където е централата на Fashion Days, и в Германия, където компанията има офис, сайтове за пазаруване има в България, Румъния, Чехия, Унгария, Словакия и Словения.
Само за 3 години компанията се превръща в пазарен лидер във всички тези страни, като осигурява над 300 атрактивни работни места. До края на годината се очаква Полша, Литва, Латвия и Естония да се присъединят към групата на Fashion Days и да Компанията е предпочитан партньор на едни от най-популярните модни марки и производители в света, като предлага техните продукти с отстъпки до -80%. Благодарение на качеството на продуктите и услугите си, Fashion Days успява да се докаже и като абсолютен експерт в модата, приел като своя мисия да помага на клиентитe да експериментират, усъвършенстват и разнообразяват индивидуалния си стил.

Регистрационните форми за избор и смяна на личен лекар вече са публикувани на интернет страницата на НЗОК


Два пъти в годината, през месец юни и през месец декември, всяко здравноосигурено лице има право да смени първоначално избрания личен лекар с друг, сключил договор с НЗОК

Улеснен е достъпът на хората до регистрационните форми (бланките), попълвани при първоначален, постоянен и временен избор на личен лекар. Досега те можеха да се закупят само на определени места, но вече могат да се изтеглят от интернет страницата на НЗОК - www.nhif.bg, от секция „Вие питате”.
В „Регистрационна форма за постоянен избор” здравноосигуреното лице вписва своите лични данни. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен  лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи се вписват и техните лични данни. В регистрационната форма се попълват и данните на предишния му лекар, както и на неговата практика. От своя страна новоизбраният личен лекар попълва своите лични данни и данните на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия си избор. Същите данни се нанасят и в здравноосигурителната книжка на пациента. Тя остава за съхранение у пациента, а номерът й се вписва в „Регистрационна форма за постоянен избор”.
Смяната на личен лекар може да стане и извън определените за това месеци, ако обстоятелствата налагат това например смяна на постоянния адрес на здравноосигурения, прекратяване на договора за работа с НЗОК на личния лекар или др..
Всеки здравноосигурен гражданин, който няма избран личен лекар, може да направи първоначален избор по всяко време на годината. За целта трябва да се попълни лично „Регистрационна форма за първоначален избор на личен лекар”. Осигуреното лице и избраният личен лекар удостоверяват с подписите си верността на данните.
При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, осигуреното лице има право да направи временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор за работа с НЗОК. При временен избор на личен лекар здравноосигуреното лице има право да получи първична извънболнична медицинска помощ във всяко лечебно заведение за първична извънболнична помощ на територията на цялата страна. За целта трябва да бъде попълнена отново „Регистрационна форма за временен избор на личен лекар”. В нея, освен своите лични данни, здравноосигуреният или негов родител, настойник или попечител, трябва да посочи причината за временната промяна на личен лекар. Новоизбраният временно личен лекар попълва в регистрационната форма както своите лични данни и данните на практиката си, така и датата, до която е временната регистрация на лицето при него. След нейното изтичане здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.Обновеният сайт http://erekcia.com/ само за 3 месеца има над 23000 уникални посещения

Ттрите награди за сайта Erekcia.com  показват, че българския мъж търси начини как да стане още по-добър в леглото 


Комуникационната платформа,  се превърна в тотален хит сред мъжете на възраст 30-50 години и  само за 3 месеца има над 23000 уникални посещения. Това говори за изключителния интерес на българина към сайтове, които му помагат да покаже още по-добро представяне в секса.

Сайтът беше обновен по инициатива на водещата компания в областта на уеб-дизайна eDesign. Целта на инициативата е да се повиши информираността на българския мъж за качеството на сексуалния му живот, да се дадат отговори на въпроси, свързани с проблемите в ерекцията, да се улесни достъпът на българина при доказани специалисти в областта, да се даде възможност за онлайн консултация с лекар чрез сайта, както и чрез интерактивна игра мъжете е само да се информират за кампанията, започнала на 14 февруари под надслов „За повече удоволствие в секса“, но и да спечелят награди чрез участието си.
Изключителният интерес от страна на посетителите и интерактивните елементи в сайта спечелиха на http://erekcia.com/ вече три престижни награди за уеб. На 3 април 2012 платформата получи отличието Site of the Day от независимото международно жури на CSS Winner. Малко след това сайтът сечели същата категория и в специалната селекция на престижното международно състезание за уеб, организирано от http://www.awwwards.com/ – награда за дизайн, креативност и иновация в Интернет, която отличава най-добрите уеб-постижения по целия свят. Организаторите издават и печатно издание с отличените проекти, сред които на датата 10 октомври 2012 година ще бъде включена и страницата http://erekcia.com/. А на 29 април 2012 година иновативността, креативността и полезността на сайта му спечелиха и „Оскар“ за уеб – наградата „Любим уеб-сайт“ на FWA (Favorite Website Awards). Създадената през 2000 година в Англия програма е най-популярната в света за отличия в сферата на креативността в Интернет, с над 45 милиона посетители на година, а отличените проекти се публикуват на страниците на NY Times, Washington Post и повечето IT издания по света.

понеделник, 28 май 2012 г.

Вредните вещества, които могат да причинят алергия, ще бъдат изписвани от 1 юли върху етикетите на виното

Това гласят промени в наредбата за етикетирането на храните, приети вчера от Министерския съвет.Дава се гратисен срок на винпромите у нас да продават със старите етикети продукцията, произведена или бутилирана до 30 юни включително, до изчерпване на количествата.Така в рамките на гратисния период  ще се продават вина със стари и с нови етикети, каквито до момента все още няма на пазара. "Пробутването" на вино със стари етикети ще се хваща по партидния номер. Нарушенията на наредбата ще се санкционират с глоби до 100 000 лв..
Измененията са хармонизирани с европейското законодателство. 
-----

Във винарската промишленост се използват за избистряне на белите и червените вина растителни протеини, албумин, казеин и други, които са опасни за хората със склонност към алергии, по подобие на фъстъците в храната. За ядките изискването е въведено още със закона за храните. За виното пък беше даден гратисен период от 3 години, за да се докаже дали остатъчното количество алергени е в рискови норми.
 Сегашните лабораторни методи в ЕС обаче не са успели да определят предела на безопасна норма във виното, поради което Еврокомисията е решила алергените да се изписват превантивно върху етикетите.