вторник, 4 януари 2011 г.

На 21 декември 2010 г. почина Екатерина Благоева Костова - журналистка от в."Аз буки" и дългогодишна председателка на журналистическото дружество в редакцията

След кратко боледуване.

Екатерина Костова е e родена е на 7 февруари 1959г. Тя е гпсихолог, един от създателите на националния седмичник за образование и наука “Аз Буки” – издание на Министерството на образованието, младежта и науката. Работила е във вестниците “Учителско дело”, “Орбита”, “АБВ”. Пишеше за образование, проблеми на деца със специални образователни потребности, десегрегация на ромите в училище, младежки дейности и др.

Тя имаше един син на 17 години, когото обичаше до болка.

Катето, както я знаем всички колеги, бе много активна в СБЖ. Участваше напоследък активно със собствена гледна точка във всички Общи събрания.

Дарителската сметка засега ще остане отворена, тъй като сме сигурни, че Благо няма да успее да има нормално бъдеще, разчитайки на социалните помощи. Нека заедно направим поне това - да осигурим условията, нужни това момче да израстне с достойство.

Поклон пред паметта на Катя!
Титуляр: ЕКАТЕРИНА КОСТОВА
IBAN BG53 BPBI 7942 1016 2465 01
BIC BPBI BGSF,
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД – Пощенска банка