понеделник, 9 януари 2017 г.

Лекар сезира КЗК за подарени четци за пръсти в болницитеСпоред него здравната каса е облагодетелствала незаконно пилотните болници, лекари и аптеки, получили безплатно устройствата.Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)
вероятно ще разгледа жалба срещу практиката на здравната каса да раздава безплатни четци за пръстови отпечатъци на болници, лекари и аптеки срещу съгласието им да участват в пилотните проекти. Жалбата е на д-р Георги Тодоров от Русе, който е ръководител на лабораторна практика и член на контролната комисия на Българския лекарски съюз. Той настоява КЗК да провери дали болниците, личните лекари и фармацевтите, които са получили безплатни устройства, защото са се съгласили да участват в пилотните тестове на системата, не получават по този начин конкурентно предимство. Цената на един четец е 300 лв. Според жалбата до КЗК на получателите на устройствата пилотно е обещана и безплатна поддръжка на софтуера за известен период от време.Проверка 3а конкурентно предимствоЛекарят настоява КЗК да провери дали НЗОК и здравното министерство са нарушили конкурентната среда с облагодетелстването на определен кръг лечебни заведения, дали казусът не представлява забранено споразумение между институциите и лечебните заведения, както и дали здравната каса не е злоупотребила с господстващо положение, тъй като на практика тя е монополист в сферата на договарянето и заплащането на медицински услуги.Четците за пръстови отпечатъци са задължителни за болниците, които искат да работят със здравната каса , от 1 ноември 2016 г., като всяка клиника има минимум едно устройство, с което регистрира постъпването и изписването на всеки пациент. В момента устройствата ще се внедряват пилотно при личните лекари и в аптеките. В същото време Върховният административен съд обяви въвеждането на четците за незаконно на първа инстанция, тъй като то стана не със законов текст, а с решение на надзорния съвет на здравната каса и с наредба. В пилотните проекти участваха над 20 болници, като те започнаха да чекират пробно пациентите от началото на лятото. От здравната каса съобщиха пред „Капитал", че в болниците от ноември 2016 г. досега са регистрирани 71 устройства за генериране на уникален идентификационен номер на здравноосигурени лица. Във връзка с пилотното внедряване на прототип на система за електронен амбулаторен лист, електронна рецепта и електронно направление, която е разработена от Министерство на здравеопазването, министърът на здравеопазването пък е отправил молба за целите на проекта да бъдат регистрирани между 15 и 20 устройства от болниците. Информацията, че при 363 болници с договор с НЗОК , са регистрирани само 71 четци, при положение, че в някои столични болници има по няколко, изглежда странно на фона на това, че всички болници са длъжни да регистрират пациентите по този начин. С един четец повече Д-р Тодоров изтъква, че безплатното получаване на четци и софтуер е довело до спестяване на средства за някои болници, а в същото време всички лечебни заведения са договорни партньори на здравната каса , изискванията за постъпване и изписване в болница са едни и същи, а всички клиники са регистрирани по Търговския закон и би трябвало да работят при едни и същи условия, като нито една от тях няма конкурентно предимство пред другите. Той допълва, че неплащането на определени суми и обученият персонал според него представляват сериозно предимство и се съмнява, че НЗОК би могла да има благосклонно отношение към участвалите в пилотното въвеждане на четците, а участниците да имат по-голям опит и улеснен достъп до системите й, защото са придобили опит и грамотност, каквито останалите нямат. „Досега не е обявен критерият, по който бяха избрани болниците, които получават достъп до пилотния проект, респективно им е предоставено техническото средство за участие и софтуерът. Същото се отнася и за общопрактикуващите лекари, които получават четци, а има данни, че в този процес ще се включат и аптеки", отбелязва в жалбата си лекарят.

Капитал Daily
Снимка: DarikNews.bg

 
Половината лекарства по здравна каса се отпускат в 4 вериги аптеки


България е трета в ЕС по наситеност с аптеки, но те са неравномерно разпределени 
 

Броят на аптеките, които са част от вериги, е нараснал повече от два пъти за шест години. В момента около 55% от лекарствата, плащани напълно или частично от здравната каса , се
отпускат от големите фармацевтични вериги, като около 50% се отпускат от четирите най-големи. Това сочи секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията за пазара на лекарствените продукти. Според документа, че в периода 2010 – 2015 г. броят на аптеките в рамките на веригите като цяло непрекъснато нараства - от 330 аптеки през 2010 година до 702 обекта през 2015 година. В периода 2011 – 2015 г. големите вериги аптеки притежават съвкупен пазарен дял между 48 и 54 на сто от пазара на реимбурсирани от НЗОК медикаменти с тенденция към неговото плавно увеличаване. Останалите продажби са в единичните независими аптеки и малките вериги с до три аптеки на един собственик. В периода 2011 – 2015 г. първите четири вериги по стойност на продажбите на реимбурсирани от здравната каса медикаменти са с пазарен дял в различните години между 44 до 49 %. По-големите вериги аптеки на пазара в момента са ”Аптеки Ремедиум“, "Subra аптеки“, ”Аптека Феникс“, "Санита“, "Ес Си Ес“, "Сейба“ и ”Софийски аптеки“, “PharmaStore”/"ФармаСтор”, ”Марешки“, ”Медея“ и "SOpharmacy“, като КЗК не дава информация за пазарния дял на отделните играчи. КЗК посочва, че само 4 вериги имат вертикална интеграция с търговец на едро, като единствено веригата SOpharmacy, свързана със ”Софарма”, е интегрирана по цялата вертикала, освен с търговец на едро и с производител. Другите три вериги, свързани и с дистрибутор, са Марешки-Фармнет; Медея-Медея-Фармако и Феникс-Ремеди Трейдинг.
В анализа се посочва, че развитието на веригите от аптеки води до модернизация на търговията на дребно с лекарства, въвеждането на стандарти в обслужването на клиентите, в мърчандайзинга и презентирането на продуктите, както и в изграждането на обектите. ”Конкуренцията между веригите от аптеки води не само до по-ниски цени, бързина и ефективност в обслужването, а и до по-високо качество на услугите, по-голямо портфолио и избор в обектите, договаряне на по-добри отстъпки и условия за доставка”, посочва антимоноплният орган. България е трета в ЕС по брой аптеки на 100 000 души В периода 2010-2015 година се увеличават и аптеките, които работят с НЗОК от 2040 на 2259, като в същото време драстично намалява броят на аптеките с прекратени договори със здравната каса – от 348 през 2010 година на 93 през 2015 година. Анализът на КЗК сочи, че България е една от държавите в Европа с най-голяма наситеност с аптеки на глава от населението и заема третото място в тази класация след Гърция и Кипър. У нас на 100 000 души се падат по 51 аптеки при 84 в Гърция и около 30 средно в ЕС. Контролът и регулациите допускат липси на медикаменти В същото време достъпът в отделните части на страната до аптека е неравномерен и това е един от посочените в анализа на КЗК недостатъци на пазара. Други установени от антимонополния орган проблеми са недостиг на напълно или частично реимбурсирани от НЗОК медикаменти и липса на подходящ механизъм за регулация на паралелния износ на лекарствени продукти, което води до значително увеличаване на паралелния им износ за страните от ЕС. Това от своя страна поражда сериозни рискове за дефицит на лекарства, в т.ч и животоспасяващи за потребителите на българския пазар. Като препоръка КЗК посочва, че трябва да се предвидят процедурни и управленски механизми, за да се да гарантира, че включването на нови лекарства в Позитивния лекарствен списък се основава на оценка на ефективността на разходите, въздействието върху бюджета и медикаментите се предписват икономически целесъобразно. Освен това комисията посочва, че сегашната система на ценообразуване чрез рефериране с други държави, от които се взима най-ниска цена, води до изтегляне на продукти от пазара. ”Надценките на дребно са пропорционални на цените на лекарството, което стимулира фармацевтите да се запасяват и да отпускат по-скъпи продукти. Освен това събирането на пълната ставка на ДДС от 20% увеличава натоварването на стойността и за НЗОК , и за пациентите. Необходимо е да се преструктурират надценките на едро и на дребно, за да не са обвързани с цените на лекарствата”, е друга препоръка на комисията. Освен това КЗК препоръчва затягане на контрола от компетентните институции, за да се пресекат нерегламентирани практики, в това число и паралелен износ на лекарства за други европейски държави, заради което има дефицити на някои медикаменти у нас. За участниците във вертикално интегрирани структури – производител-дистрибутор-аптека, комисията посочва, че не трябва да ограничават достъпа на конкуренти до предлаганите от тях стоки, но никъде не се отбелязва дали такава практика е засечена. Комисията посочва, че нормативното изискване един търговец (юридическо или физическо лице) да може да открива не повече от 4 аптеки, няма практически регулаторен ефект върху търговията на дребно с лекарствени продукти, тъй като не се спазва. Причината е, че в закона няма забрана за свързаност на лицата, носители на разрешенията за търговия на дребно, както и за осъществяването на други дейности - производство, търговия на едро и др. Така едно лице може да създаде група от самостоятелни юридически лица, всяко от които притежава по четири аптеки. ”В този смисъл следва да се преразгледат текстовете на закона с цел да се елиминира възможността за заобикаляне на законовите изисквания и да се създаде нов модел за ефективен контрол”, посочва КЗК.


mediapool.bg
Снимка: Флагман.Бг

765 бебета по-малко се родиха през миналата година в сравнение с 2015 гПрез 2016 г. у нас на бял свят са дошли 60 609 бебета. Първенец е София - град, като в столицата са се родили 15 703 бебета т. е. те са с 430 повече през 2016-а спрямо предходната година. . След София по брой новородени през 2016-а се нарежда област Пловдив - 6695, а третото място е за област Варна - 4601.
На опашката пък отново, както и по други демографски показатели, е Видин, където броят на новородените е 413 или с шест повече от предходната година.
Това показва справка от регистъра за ражданията на МЗ.

Снимка: delnik.net

Скандал с новото лечение срещу хепатит ССкандал с новото лечение срещу хепатит С. Здравната каса изненада специалистите с нова схема на лечение, която налага определен медикамент, по икономическа, а не медицинска
съобразност. Касата, също така посочва най-евтиния медикамент, без тръжна процедура - показва проучване на "По света и у нас".Промяна в критериите за включване към новото революционно лечение се чака отдавна. Но очакванията бяха да се включат повече хора на лечение, още повече че цените на лекарствата падат непрекъснато, появи се трети конкурент. Вместо да разшири критериите, касата налага ограничение в избора на медикаменти по икономическа целесъобразност. А това не са взаимозаменяеми идентични лекарства, те са различни молекули с различно действие. И първи, лекарите протестират срещу подобно ограничение, което не е съгласувано и с националните консултанти.Проф. Красимир Антонов, гастроентеролог: "Никъде в света няма нали избор - първи избор втори избор. Има опции. И обикновено опциите са в основата на ефективността на лечението. Лечението трябва да покрива максимално по-широк кръг от пациенти.БНТ: А може би този избор е точно такъв? Проф. Антонов: "Не първия избор, ясно е написано, че този медикамент става за два генотипа. Той не може да се използва за хора, които имат напреднала чернодробна болест. Нещо повече при тези болни то е противопоказно. Така че той не може да бъде първи избор."Обикновено при пациенти, които имат много придружаващи заболявания, получават много други медикаменти се избира тази схема на лечение, която позволява най-малко лекарствени взаимодействия.За съжаление от министерството, и двамата заместник министри в надзора на касата, отказаха да отговарят на всякакви въпроси. От касата също обещават някакво писмено становище следващата седмица. А един от въпросите е доста смущаващ - защо и как се избира даден медикамент на дадена фирма, без да има някаква състезателна процедура за всички кандидати, защо касата отказва да преговаря за по-големи отстъпки, за по евтини лекарства, въпреки че компаниите сами настояват за това.Деян Денев, председател на Асоциацията на фармацевтичните производители: "За да се направи подобен избор, ако оставим настрани това, че медицинската целесъобразност трябва да е водеща, би следвало да има някаква състезателна процедура уредена в законодателството. Такава няма, т.е. касата действа в условията на административен произвол. Първо няма уредба, която да й позволява да прави това, второ имало е определен победител без да има състезание.Законодателството дава възможност на касата да дава отстъпки, но не казва, че в резултат на договаряне на тези отстъпки касата може да вземе решение кой е първи, кой е втори, кой е трети избор и именно поради липсата на такава процедура, това прави решението под въпрос от гледна точка на неговата законност.От десетилетия това е първият случай, в който медицината разполага с медикаменти, способни да елиминират вируса в тялото бързо, без странични ефекти и резистентност, и на 100 процента. А това дава надежди за елиминиране на епидемията хепатит С. И е важно сега как държавата реагира на това предизвикателство. Важен е и контекстът на тази скандал, защото ограничението в избора на лечение идва в момент, в който България е поела ангажименти в глобалния план на СЗО и на ООН за постепенно намаляване на смъртността и ограничаване на епидемията. От друга страна заявките на фарма-индустрията, че сваля цените, за да стигнат до милиони. Броят пациенти е тяхната печалба. А тук до лечение, я стигат 200 човека, я не. Толкова са тези, които отговарят на сегашните много строги критерии на касата.

БНТ1
Снимка: ruse.topnovini.bg

Последното плащане за лекарства за 2016 г. отново направено за сметка на болницитеЧаст от средствата за аптеки за ноември месец са платени със средства, пренасочени от плащанията за медицински изделия в болничната помощ. Това става ясно от стенограмата на
последното извънредно заседание на надзора на здравната каса от 21-ви декември 2016 г., качена на сайта на НЗОК вчера. Припомняме, първоначално Надзорния съвет на фонда реши да прехвърли ноемврийското плащане към аптеките за тази година, като то бъде извършено от новия бюджет на касата. Тогава от фармацевтичния съюз заплашиха, че ако това се случи, хората ще останат без лекарства по празниците, тъй като аптеките ще спрат работа. Ден по-късно председателят на надзора и зам.-здравен министър д-р Ваньо Шарков свика спешно заседание в своя кабинет в МЗ, за да се вземе ново решение – в полза на изплащането на медикаменти. Заседанието е с една единствена точка, засягаща само плащанията към аптеките. Така с новото си решение надзорът единодушно приема 3 млн. лв. от дължимите на болниците около 3,3 млн. лв. за медицински изделия да се пренасочат и, вместо да се платят на лечебните заведения, да се дадат на аптеките. Остатъкът от малко над 300 000 лв. все пак отива за болничните консумативи. Така надзорът отново дава пари за лекарства за сметка на болниците, въпреки забележката на зам.-здравния министър д-р Бойко Пенков : „Получих информация, че аптеките са направили официално изявление, че ще работят и ще обслужват хората по линия на НЗОК. Те не подкрепят становището на фармацевтичния съюз“, която остава без внимание.


zdrave.net
Снимка: БНР 

МС утвърди две национални здравни програмиПравителството одобри новата Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ), която ще действа в периода 2017 - 2020 г.
РМШ е една от най-разпространените форми на рак при жените и е тежък социално-икономически проблем на съвременното обществено здравеопазване. Ежегодно в света се регистрират около 528 000 нови заболели и 266 000 смъртни случаи. Най-голяма е тежестта на проблема в Източна Европа, където смъртността от РМШ е над два пъти по-висока, отколкото в останалите части на Европейския регион на СЗО.
В сравнителната европейска статистика, България се нарежда на място, близко до това на най-неблагополучните страни с трайна възходяща тенденция на показателите за заболеваемост и смъртност. По данни на Националния център за обществено здраве и анализи, регистрираните болни с рак на маточната шийка в страната са 412,1 на 100 000 жени за 2015 г. в сравнение с 401,9 на 100 000 жени през 2014 г. Всеки ден в България умира една жена с РМШ и се диагностицират три нови случая на заболяването.
Профилактичните HPV ваксини са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата на ваксинопрофилактика. В свои становища от 2013 г. СЗО, Световният алианс по ваксини и имунизации (GAVI) и Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) твърдо застават зад профила на безопасност на HPV ваксините и продължаването на тяхното прилагане в света. Според регистрационните данни, описани в кратките характеристики на профилактичните HPV ваксини те притежават над 90% ефикасност по отношение превенцията на предракови изменения и РМШ.
От 2012 г.МЗ съвместно с НЗОК и НСОПЛБ разработи и приложи механизъм за обхващане на целеви групи от населението с HPV ваксини, осигурени с публични средства по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в периода 2012-2016 г. Програмата дава възможност на родителите да получат достоверна медицинска информация за рака на маточната шийка и методите за профилактика, да направят информиран избор за провеждането на имунизацията на своята дъщеря и не на последно място, след консултация с медицински специалист да изберат вида на прилаганата ваксина, осигурена с публични средства.
Необходимите средства за изпълнението на Програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на МЗ. Запазва се механизмът на финансиране на разходите за ваксини и дейността по поставянето им от НЗОК, чрез трансфер на средства от МЗ, което вече е заложено в Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г.
Правителството прие и Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България 2017-2021 г. В страната ни резултатите от целенасочени
изследвания, извършени от пет университетски болници и Националната лаборатория по ен-теровируси на Националния център по заразни и паразитни болести, представят заболяването като сериозен здравен проблем за децата в ранна възраст. Преобладаваща част от заболелите са деца на възраст от 6 до 23 месеца. Превенция на заболяването може да се осъществи чрез въвеждането на ефективна профилактична програма за прилагане на ротавирусни ваксини, чрез която да се постигне предпазване от умерено тежки и тежки форми на ротавирусен гастроентерит. От януари 2013 г. Световната здравна организация (СЗО) препоръчва включване на ротавирусните ваксини в националните имунизационни програми, като част от комплексна стратегия за контрол на диарийните заболявания чрез подобряване на профилактиката и лечението. Направеният ситуационен анализ относно повсеместното разпространение на ротавирусите налага изводи, които потвърждават необходимостта от разработване и изпълнение на Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в България, което е в съответствие с националната здравна стратегия (2014-2020) и препоръките на СЗО. С приемането на програмата България изпълнява препоръките на СЗО като осигурява публични средства за провеждане на специфична профилактика на подлежащи на имунизация с ротавирусни ваксини деца, като основната целева група са децата от 6 седмична възраст.

Бойко: Във всяко село полицай с патрулкаПремиерът забрани пътуванията в студа

Във всяко село да има полицай с патрулка. Или поне по една на две села.Това нареди на вътрешния министър Румяна Бъчварова вчера премиерът Бойко Борисов. МВР ще се сдобие
с 300 нови автомобила, а старите да се командироват в селата и да отговарят за сигурността на гражданите, поиска Борисов на правителственото заседание вчера. „Възложил съм на министрите на вътрешните работи и на финансите да намерят Законовата форма за разполагане на патрулки по селата за опазването на обществения ред. Тези автомобили ще вършат прекрасна работа по селските райони и се надявам вече следващите дни хората да видят там полицаите", обяснява премиерът. Борисов също така призовава гражданите да не пътуват в следващите ледени дни освен в най-краен случай. Той нарежда на министрите си да осигурят екипи на ДАИ, които да следят ТИР-овете, за да не се повтарят случаи като на магистрала „Тракия" по празниците. „ДАИ да присъства навсякъде, да следят ТИР-овете, защото тези безобразия трябва да престанат. Московски да се свърже с превозвачите, да ги предупреди изрично и във всички екипи да се вкарат и ДАИ. Така че това безобразие искам да го няма следващите дни. На място - областни дирекции, пожарни, пътнопочистваща техника - всичко, което Бъчварова е подготвила - всеки да си знае мястото", отсича премиерът. Той нарежда и на зам. здравния министър Ваньо Шарков да отчете ситуацията с грипната епидемия и дори призовава ваканцията на учениците да се удължи и след понеделник. „Фактически четвъртък и петък, събота и неделя са почивни. След това ще решаваме дали трябва да се продължи още. Затова имайте пълна готовност - за тези, които са неразумни и тръгнат в такова време - да имаме готовност съответно да им се окаже помощ. Армията също, Ненчев, да имат готовност с тежките машини", раздава още задачи Борисов. Той настоява да се вземат такива мерки, „че да не се допусне отново същият хаос". „Дават го минус 22 градуса и снеговалеж. Все пак обръщаме се към хората, че при такива минусови температури и нашата техника може да аварира, така че, докато мине бурята поне, само в краен случай да се предприемат пътувания", препоръчва премиерът. Правителството организира специален национален щаб по повод предстоящите обилни снеговалежи и силни ветрове. Негов шеф е вътрешният министър Румяна Бъчварова.


България днес
Снимка: alarmanews.com
 

НЗОК и МЗ подготвят експерименталното въвеждане на пръстови отпечатъци и за достъп до ОПЛ и аптекитеПръстовите отпечатъци вече се използват при влизане в болниците, но в края на 2016 г. Върховният административен съд ги отмени на първа инстанция. Решението се обжалва.От началото на тази година с пръстови отпечатъци ще се влизат в кабинетите на някои ОПЛ, лекари-специалисти  от ПИМП и в аптеки. Целта е да се провери как работи системата и какви са проблемите, които могат да възникнат.
МЗ поддържа тезата си, че след въвеждането на пръстовите отпечатъци болниците харчат по-малко. И от НЗОК твърдят същото и, че ще разполагат с достатъчно компютърни сървъри, така че системата да работи бързо и да не блокира.

LG представи, на изложението за потребителска електроника CES®, което се провежда в Лас Вегас, новата спираща дъха гама от интелигентни роботиТе са част от иновациите на компанията в областта на изкуствения интелект (AI) и развитието на портфолиото свързани с Интернет на нещата (IoT). Тя включва домашен робот, който
LG Hub Robot
дублира функциите на умен асистент, който подобрява удобството на потребителите и тяхното ежедневие. LG също така пренася силата на IoT и умните технологии извън дома със своите нови роботи проектирани да се използват на летища и други публични места.
Атрактивният Hub Robot на LG пренася концепцията за умен дом на следващото ниво. Роботът се свързва с други умни електро уреди в дома и чрез дигиталния асистент на Amazon Alexa потребителите могат с гласови команди да извършат различни домакински действия, като например да се изключи климатика или да се смени програмата на пералнята. Hub Robot е снабден с интерактивен екран, който показва различен тип информация, като например изображение на продуктите в хладилника и рецепти, придружени с аудио инструкции за изпълнение стъпка по стъпка. Допълнително Hub Robot предлага различни ежедневни удобства на потребителите, като възможността да пуска музика, да наглася аларми, да прави напомняния, както и да дава актуална информация за времето и автомобилния трафик.
Със своя приятен и антропоморфен дизайн роботът на LG Hub Robot може да си взаимодействия с цялото семейство по различни начини. Той може да се движи и върти, както и да изразява различни емоции чрез дигиталното си лице на предния екран. Hub Robot е проектиран да реагира на езика на тялото на потребителите, като например кимане с глава, когато се отговаря на прости въпроси и следи кога някой от семейството е излязъл или е отишъл да спи. Роботът може да разпознава различните членове на семейството със своята камера, той може да бъде програмиран да ги поздравява по индивидуален начин.
Hub Robot функционира най-добре, когато е разположен в общите части, където се събират всички членове на семейството, като например в хола или в кухнята. Той може да бъде комбинира и с новите мини роботи на LG, които могат да бъдат разположени в останалите стаи. Те също са оборудване с елегантни дисплеи и могат да използват повечето функции на Hub Robot и така да го допълнят в по-доброто изпълнение на задачите.
С разширяването на интелигентните си системи LG те вече не се простират само в рамките на дома. Роботът Airport Guide Robot – който скоро може да се види на международното летище Incheon в Сеул – е интелигентен информационен асистент за пътуващите, който може да отговаря на въпроси на четири езика: английски, китайски, японски и корейски. Само чрез сканиране на билета на потребителя, роботът може да даде детайлна информация относно времето за качване в самолета, за номера на изхода, както и какво е времето в града към който отива. Airport Guide Robot предлага напътствия как да се стигне до различни места в рамките на летището, заедно с приблизителното време, което ще отнеме ако се ходи пеша, а при нужда може да придружи загубили се или закъснели пътници до техните изходи или други места на летището.
LG Airport Guide Robot
Като един от първите иноватори в областта на автономните прахосмукачки, новата гама на LG няма да бъде завършена без робот за индустриално почистване. Airport Cleaning Robot на LG е голяма автономна прахосмукачка, която е снабдена с торба за прах с голям капацитет, както и с различни четки и мотори. Роботът може да почисти всичко от плочки до килими, той е снабден с последните умни сензори и множество камери, които му осигуряват безопасна работа дори и в най-натоварените летища. Airport Cleaning Robot има редица лазерни и светлинни сензори от технологията LIDAR, както и чувствителни брони му помагат да засече препятствията. Благодарение на технологията за едновременно локализиране и сканиране (SLAM) роботът винаги знае къде се намира.
LG показа и новото поколение прахосмукачки от висок клас CordZero™. Акцент в гамата са подобрените модели CordZero Handstick и CordZero Canister, които предоставят възможността на потребителите да изпробват новите възможности на технологията за засмукване на LG AERO SCIENCE, която издига почистването на нови нива.
Новият CordZero Handstick предоставя най-висок клас засмукваща сила благодарение на своя умен инверторен мотор Smart Inverter Motor™, който се върти 16 пъти по-бързо от самолетен двигател, което позволява на 3D турбо перката да създаде мощен въздушен поток. Smart Inverter Motor разполага с 10-годишна гаранция и осигурява превъзходна работа и издръжливост, при това с компактни размери, както и предоставя мощността си директно към почистващата глава чрез мощната дюза Power Drive Nozzle™. Освен това, чрез технологията Axial Turbo Cyclone™, въздушната струя създадена от Smart Inverter Motor формира мощни завихряния, които улавят праха още по-ефективно. Модерната 5-степенна филтрираща система на прахосмукачката разполага с филтър HEPA 13, който елиминира по-голямата част от праха, който в други случаи би се разпространил във въздуха при чистене. С двете си сменяеми литиево-йонни батерии Dual PowerPack™, устройството разполага с допълнителна енергия и може да продължи да работи без да се налага да се спира и презарежда.
Моделът за 2017 на LG CordZero Handstick е с нов по-ергономичен дизайн, който включва телескопична дръжка, която позволява лесно да се настройва височината и може безпроблемно да достига високите тавански ъгли. Технологията против заплитане предотвратява вероятността падналите косми от косата или козина от домашните любимци да останат на четката. Всички тези възможности, в комбинация със зареждащата стойка за стена, улесняват домакинската работа повече от всякога.
LG CordZero Canister
Новата прахосмукачка CordZero Canister идва с редица подобрения, които имат за цел да предоставят на потребителите максимално удобно и лесно почистване. Smart Inverter Motor усилва въздушната струя заедно с Axial Turbo Cyclone, като в комбинация с литиево-йонната батерия PowerPack™ 72V предоставя силна засмукваща мощ. Прахосмукачката е снабдена с последната технология на LG RoboSense™ 2.0 technology, чрез която устройството автоматично следва потребителя без повече да е необходимо да я дърпате или бутате. Системата за предотвратяване на сблъсъци на CordZero Canister интелигентно идентифицира препятствията и ги избягва чрез монтирания отпред сензор. Прахосмукачката също така разполага с дюза Power Drive Nozzle, а дръжката Opti-balanced Handle™, разполага със сертификат за ергономичност в САЩ и е проектирана да увеличи контрола и лесното ползване от страна на потребителя, като намалява напрежението върху китката и лакътя. CordZero Canister има най-новата 7-степенна филтрираща система, която чрез филтъра HEPA 14 елиминира по-голямата част от праха, който в други случаи би се вдигнал във въздуха при чистене.

По време на Изложението за потребителска електроника (CES) в Лас Вегас, LG Electronics демонстрира своята разширена гама от аудио продуктиТя може да задоволи широк спектър от потребители – от заклети аудиофили, до обикновени потребители, които предпочитат мобилността и гъвкавостта. Най-новите аудио устройства на LG съчетават в себе си последните технологии, за да могат да използват максимално синергията между премиум телевизорите на LG и да разшири възможностите на потребителите откъде могат да пускат и слушат тяхната любима музика.
Новият SJ9 саундбар на LG се възползва от мощта на Dolby Atmos® технология, за да пресъздаде ултимативното аудио кино изживяване, докато изчистения дизайн веднага добавя естетически акцент във всеки дом. За да може да създаде подобен мощен и детайлен звук, SJ9 е снабден с няколко авангардни говорителя – включително и два мощни насочени нагоре – което обгръща слушателя от всички ъгли.
LG представи и елегантния SJ8 саунд бар, който предоставя LG is also unveiling its elegant SJ8 sound bar which delivers силно аудио представяне в тънък и ефикасен дизайн с 38 мм профил. Новата система може да се комбинира лесно с новата гама за 2017 г. телевизори на LG. Чрез TV Perfect Fit Kit потребителите могат да интегрират SJ8 с определени ТВ модели на LG, като подменят оригиналната стойка със саунд бар системата. SJ8 е снабден с много от възможностите на SJ9, включително 4K звук, 4K Pass-Through технология и вградените способности да се пуска съдържание чрез Chromecast.
Последният от гамата саунд бари на LG е SJ7, който е мощна и гъвкава 320W система, която чрез своя дизайн за разделяне на две части може да се разположи както хоризонтално, така и вертикално, в зависимост от предпочитанията на слушателя. Двете половини на SJ7 се свързват заедно безжично и предоставят страхотен стерео звук. Една от половинките разполага с вградена батерия, което й позволява чрез натискането на един бутон да се превърна в задна колона и така да подсили surround sound изживяването. Чрез друг бутон, преносимата част може да се използва като безжична Bluetooth колонка навсякъде и по всяко време.
Създадени за парти маниаците, като са взети предвид и създателите на музика, аудио системите LOUDR на LG разполагат с мощни възможности чрез, които да се създаде перфектната парти атмосфера.
LOUDR CJ98 разполага с мощен 3,500W звук, което автоматично създава жива клубна атмосфера. Вградения Party Thruster позволява на DJ чрез плъзгането на ръчка да се контролира силната част на денс песента, за да може да се синхронизира по перфектен начин преминаването към частта с още по-плътен плътен бас със светлинните ефекти. CJ98 разполага с редица уникални контролери, бутони за повторение на част от песента и възможности за споделяне. Феновете на караоке изпълненията ще бъдат доволни с голямото разнообразие от гласови ефекти, както и функцията Karaoke Star, която елиминира вокалите от дадена песен и позволява на изпълнителите да сменят бързо инструментала.
LOUDR OJ98 е друга стилна комбинирана аудио система, която е проектирана да подсили парти атмосферата, чрез сгънатите конуси скрити в основата, позволяват да се подобри значително акустиката на устройството. Светлинните ефекти Sparkle Lighting на OJ98 от своя страна пулсират в ритъма на музиката. За да засили доброто изживяване на всяко парти OJ98 е снабден с функцията Party Kick Starter, която симулира звука на форсиран двигател на състезателна кола. Аудио системата е разработена специално за DJ-и, като е висока 109 см и позволява да се сложи таблото с Party Thruster и другите контроли на идеално разстояние за работа.
По време на CES, LG представи и портативната аудио система модел FJ7, който е разработена с цел максимална преносимост и 400W качествен звук без деформиране. Тъй като при FJ7 мобилността е приоритет, системата идва с удобни дръжки и колела, което я прави лесна за пренасяне навсякъде, където ще бъде проведено партито.
LG представи още и своя умен хладилник Smart InstaView Door-in-Door, който е оборудван с множество удобни функции, осигурени от гласовия асистент Amazon Alexa, и базиран на
собствената webOS платформа на LG. Хладилникът притежава 29-инчов сензорен LCD дисплей, който моментално става прозрачен само с две докосвания на екрана. Сега, благодарение на webOS, потребителите могат да изследват множеството функции и приложения като например, архив от рецепти от Food Channel, който да ги ръководи докато приготвят ястия. 
Интелигентният гласов асистент Alexa Voice Service на Amazon може да търси рецепти, да изпълнява музика, да показва най-известните достъпни поръчки от Amazon.com, да добавя артикули към списъка за пазаруване и още. С над 6000 достъпни умения, Alexa също така може да контролира вашия умен дом, да поръча такси, да настрои таймера в кухнята и да провери времето – всичко без да използвате ръцете си, а само гласа си. С Alexa, обикновената дневна рутина в кухнята – като готвенето или планирането на деня – се превръща в динамично, забавно преживяване.
В допълнение към услугите, предлагани от Amazon, хладилникът Smart InstaView Door-in-Door предлага разнообразие от други удобни функции. Менюто Smart Tag позволява на потребителите да добавят стикери и етикети за идентифициране на това дали храната я има в наличност, също така и за вкарване на срока на годност за бъдещо напомняне. Членовете на семейството могат да създават бележки, които да си оставят един на друг и да правят списъци за това какво трябва да се свърши, които да излизат на дисплея. Панорамната 2 мегапиксела широкообективна камера в хладилника заснема снимки на интериора от различни ъгли и ги прехвърля безжично към който и да е смартфон – функция, която трябва да има всеки, на когото му се е случвало да отиде на пазар без списък за пазаруване.
LG разкри и най-новата си линия телевизори LG SIGNATURE OLED TV W като върха на новата си линия от телевизори с плосък панел. Линията на LG за 2017 на OLED телевизори, която съдържа моделите 77/65W7, 77/65G7, 65/55E7, 65/55C7 и 65/55B7, ще продължи своята репутация с ненадминатите си способности да пресъздава най-живите картини на всяко ТВ предаване със своите перфектни черни цветове, безкраен контраст и разширена цветова гама. Последните модели OLED телевизори на компанията са създадени на базата на  тези постижения и идват с множество от нови иновативни функции, създадени за да трансформират телевизията в пълноценен център за забавление. OLED телевизорите на LG за 2017 притежават невероятния тънък като острие дизайн на сериите B7 и C7, Picture-on-Glass дизайна на сериите E7 и G7 и уникалния Picture-on-Wall дизайн на най-новата серия W7.
Елегантният тънък като бръснач профил на W7 прави телевизора да изглежда сякаш се носи във въздуха, в допълнение към чувството за потапяне. Панелът на OLED, с големина от само 2,57 мм. в 65-инчовия модел, може да бъдат вграден директно в стена само с магнитни скоби, което елиминира всяка празнина между телевизора и стената. Усещането за потапяне в картината е пълно благодарение на насочените нагоре колонки и ненадминатия Dolby Atmos звук. Този дизайн на W7 създава илюзията на гледане през прозорец, а не на телевизор.
Серията W7 OLED TV се основава на революционната технология за контролиране на затъмняването на пикселите, която създава перфектно черно без да губи какъвто и да е цвят, за да предложи неограничен цветови контраст с 1 милиард възможни цветове. В допълнение, всички OLED телевизори на LG за 2017 използват технологията ULTRA Luminance, за да доставят по-голяма яркост, където е необходимо.
OLED телевизорите на LG за 2017 г. са първите телевизори в света, които предлагат Dolby Atmos, което може да достави съдържание с най-съвременни изображения и най-съвременни звукови технологии едновременно, създавайки мощна система за забавление. Dolby Vision и Dolby Atmos заедно доставят цялостното решение, което се използва от създателите на професионално съдържание и дистрибутори по целия свят. Над 80 заглавия са съвместими с Dolby Vision и над 100 заглавия са достъпни за Dolby Atmos, с 25 достъпни и за двата формата. В допълнение, над 100 часа оригинално съдържание е достъпно за Dolby Vision сред водещите ОТТ доставчици по целия свят и скоро потребителите ще имат достъп до заглавия за Dolby Vision на Ultra HD Blu-ray disc, които се очаква да са достъпни през 2017 г.