петък, 11 октомври 2013 г.

Провинилите се в собствената си държава лекари няма да имат право да работят в чужбинарешиха евродепутатите на първото четене на проектозакона за признаване на професионалната квалификация.
Лекари, медицински сестри, акушерки, фармацевти и др. медицински специалисти, на които са наложени някакви дисциплинарни наказания, или са осъдени в собствената си държава, няма да имат право да упражняват професията си в други страни членки на ЕС. Информацията за провиненията им, както и техният опит и квалификация, ще се записват в електронна карта. до три дни след налагането на съответното административно наказание е записано в документа.
По време на дебата в пленарна зала Бернадет Верньо от Франция припомни, че в ЕС има около 800 регулирани професии, като от 2007 г. седем от тях автоматично се признават във всички страни членки на ЕС благодарение на директивата за професионалните квалификации. Това са професиите лекар, стоматолог, фармацевт, медицинска сестра, акушер, ветеринарен лекар и архитект.
„Опростяването на системата ще помогне на близо 50% от младите европейци, които съгласно неотдавнашно проучване заявяват, че искат да работят в чужбина. Освен това, то е от съществено значение за стимулиране на икономическия растеж, за повече гъвкавост на пазара на труда и за преодоляване на недостига на работна ръка”, подчерта Верньо. Различни оценки показват, че ще бъдат необходими около 16 млн. души за попълване на тези работни места в ЕС до 2020 г. Сегашната система за признаване на квалификацията обаче не е съвършена и допуска специалисти с отнети за практикуване права да избягат от закона в собствената си държава, като започнат работа в чужбина.
След като новата европейска директива бе приета с почти пълно единодушие от евродепутатите, предстои тя да бъде ратифицирана и от Съвета на Европа. Правилата трябва да влязат в сила от 2015 г.

Лекари-специалисти настояват: Само лекари да могат да практикуват мануална медицинаНа специална пресконференция, по повод Национална конференция с международно участие „Неспецифични болки в кръста и мануална медицина (11-13 октомври т. г.) доц. Величка Мълчанова, почетен председател на Българското дружество по мануална медицина на вертеброгенните заболявания и д-р Мариета Караджова, невролог, специалист по мануална медицина и председател на дружеството, алармираха, че  повечето от сега практикуваните в различна форма и под различно наименование методики за мануална терапия са, както рискови за пациентите, така и със съмнителен лечебен ефект, независимо от широката реклама и търсене.
В САЩ и много страни от Европа се практикуват недоказани и опасни методи за мануална терапия от лечители хиропрактици, остеопати и др. У нас освен досега познатите „чакръкчии”, и „правачи”, особено в последните десет години се забелязва и агресивното навлизане на техники и похвати от Далечния Изток като Юмеихо, Сайонджи терапиите и особено популярната напоследък Боуен терапия, подчерта доц. Мълчанова.
Не само българските лекари, но и лекарите от целия ЕС са силно притеснени от това и се обявяват единодушно за постигане консенсус по отношение въвеждането на единни правила за работа в тази специфична област, основаващи се на ясни медицински доказателства, както и за практикуването на мануална медицина, но само и единствено от лекари.
Българските специалисти бяха категорични, че особена тревога будят и твърденията, че с повечето от тези похвати се овладява не само болката но и се лекуват сериозни заболявания – мозъчно-съдови, енодкринно-метаболитни, депресивни разстройства, заболявания в детската възраст, колики при кърмачета и други.
За овладяване на проблема, с общо решение на ЕС на медицинските специалисти (UEMS), е формирана мултидисциплинарна присъединяваща комисия, начело с д-р Херман Лохер, председател на ESSOMM (Европейското научно дружество по мануална медицина), чиято задача е за около две години да изработи стандартите на подспециалността „мануална медицина“, по отношение теоретичната постановка и правилата за използване на утвърдени техники, както и изискванията за обучението с критериите за получаване на сертификат за правоспособност на лекарите-специалисти.
Предвижда се само лекари с придобита основна специалност по неврология, ортопедия, физикална и рехабилитационна медицина, ревматология, неврохиургия и обща медицина да имат право да се обучават по мануална медицина. Програмата ще включва 300 учебни часа теоретична и практическа подготовка по единна система, утвърдена за цяла Европа. Задължително сертификатът ще се издава след теоретичен и практически изпит.
По време на конференцията ще обсъжда създаването на единни европейски стандарти за подспециалността „мануална медицина”, които занапред ще трябва да бъдат спазвани от всички лекари, преминали курс на обучение и искащи да практикуват поставянето на диагнози по метода на т.нар. мануална терапия.
Мануалната медицина лекува доброкачествените механични нарушения на ставите и гръбнака. Това се отнася за доказани с изследвания дископатии, лумбаго, радикулити, някои типове главоболие, дискови хернии,както и болки в шията, гърба и кръста.
-------
В Националния център за обществено здраве и анализи са регистрирани 136 лечители, като тяхната дейност се наблюдава от специалистите на центъра.
От тях 100 са лекари, завършили и курс по хомеопатия, а останалите са медсестри рехабилитатори и др.
У нас обаче „работят” не по-малко от 1300 самозванци-без завършено медицинско образование.
За да могат да практикуват те трябва да преминат между 200 и 300 часа по обща анатомия и санитарни грижи към някой от висшите медицинските университети в страната. Към момента обаче нито един от тях няма програма, по която да ги обучава, независимо че изискването е въведено още преди седем години с изменение в Закона за здравето, обясниха от Сдружението на природолечителите в България.

Д-р Стефан Константинов: Много клиники, хилаво здравеНапускайки поста на министър, казах, че точно във финансирането на болничната помощ е заложена бомбата с часовников механизъм за системата. Сегашната криза и дефицитът в бюджета на НЗОК доказват, че съм бил прав. При така конструираната система разходите непрекъснато ще се увеличават, без това да е свързано с подобряване на качеството. Ясно стана, че нарастващият брой болници в определени региони на страната нито направиха българите по-здрави, нито медицинският персонал по-доволен, нито финансистите по-спокойни. Броят на болниците  е един от реалните ни проблеми. Вместо да бъде решен из основи - било със силна регулация или с пазарни механизми на база дългосрочна стратегия, днес ни се подхвърлят претоплени идеи с дъх на мухъл. Доста повърхностно изглежда предложението в няколко региона в страната да се въведе забрана един лекар да работи в повече от една болница. Само да припомня, че НЗОК след милионите похарчени левове на българските граждани за информационна система би трябвало да знае много добре кой къде работи и по колко договора се отчита. Абсолютно нищо не пречи и сега касата да приложи правилото едни лекар - един договор, стига реално да го иска. Твърде наивно е обаче да се мисли, че създавайки изкуствен дефицит на кадри, ще намалим разходите за болнична помощ.
Ако приемем, че на лекарите в София се откаже втори договор, а такъв се разреши за лекарите в Благоевград например, първото, което ще се случи, е, че масово ще започнат да се продават дипломи и лекари от Благоевград да се водят фиктивно на договор в София.
Този феномен се видя ясно при налагане на медицинските стандарти, с които беше направен опит да се преструктурира болничната помощ. Оставам настрана чисто правните въпроси, които ще се породят от нееднаквото третиране на лекарите. Друга претоплена идея, която откровено мога да нарека глупава, е да се въведе коефициент на цените на клиничните пътеки в зависимост от вида болница. Не може една и съща манипулация, операция, лечение да се плаща различно в различните заведения или краища на България. Точно обратното - касата трябва да се стреми едно и също лечение да го плаща по най-ниската цена, постигана от болница. Това ще е реалният стимул за ефективност.
Големите болници трябва да получават повече пари не защото просто са такива и имат много персонал, а защото в тях се лекуват най-тежките случаи. И опираме до фундаменталния въпрос - клиничните пътеки не могат да направят разграничение между тежки и леки случаи, между едно или повече заболявания.
Вместо глупави идеи за коефициенти бързо да бягаме от клиничните пътеки и сериозно да се върви към въвеждане на диагностично свързани групи (ДСГ) - те ще осигурят прозрачното и справедливо разпределение на средствата между болниците. Очертаващият се дефицит от 130 милиона лева трябва да бъде покрит и ако управляващите не вземат правилните решения, да са готови следващата година да очакват още по-голяма сума. Но едва ли ще имат смелостта за подобни действия.
Да не говорим, че здравеопазването далеч не се ограничава само с болничната сфера и че промените в него трябва да се извършват синхронно във всичките му компоненти. А за такова нещо няма и намек към момента.

"В. Стандарт"

За повече правомощия на ОПЛ се обяви д-р Румяна ТодороваТрябва да се дадат повече правомощия на семейните лекари да извършват повече дейности, за да не се чувстват само разпределители на талони, заяви по Дарик радио д-р Румяна Тодорова, управител на НЗОК.

Според нея българският пациент има усещането, че ОПЛ е по-скоро диспечер, отколкото специалист. Би следвало те да дават направления директно за рентгенови снимки например, вместо първо да дават направление на пациента за травматолог или хирург, който пък да ги изпраща с друго направление на рентгенолог. Когато им се предостави възможност за повече функции потокът към болниците ще намалее и системата ще се облекчи.
По думите на д-р Тодорова са необходими значителни размествания в самата здравноосигурителна система, за да заработи тя в полза на хората
„Догодина ще правя всичко възможно електронната здравна карта да се въведе най-скоро. Трябва да се превърне в задача номер 1 на управлението", обяви тя.
Само така ще стане ясно кои болници са рентабилни. И ако 100-150 лечебни заведения работят интензивно по 24 часа, а ресурса се разпределя между 300, редно е тези лекарите да получават и по-голямо заплащане, поясни д-р Тодорова.
Тя бе категорична, че няма да позволи за имунизация на бежанците срещу морбили да се харчат парите на здравно-осигурените у нас.

Противогрипната вакснация е най-ефикасната защита от грип Пикът на грипната вълна се очаква в края на януари или началото на февруари, прогнозират здравни експерти.
Два от грипните щамове (California (H1N1) или т.нар. свински грип и Victoria (H3N2)) които ще върлуват тази зима, са ни добре познати, обясни д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Третият -Massachusetts е тип B „Масачузетс" също като Victoria.
Според него не се очакват сериозни усложнения извън обичайните пневмонии, трахеити и бронхити при възрастните и отити при децата. По-вероятно е грипът да засегне повече по-малките деца и младежите, които нямат имунитет. Това означава, че грипа не може да предизвика пандемия, но със сигурност ще зарази между 350 000 и милион българи.
Най-сигурният и ефективен начин да се предпазим от грипа е и си остава имунизацията. Според специалистите следващите два месеца са подходящи за имунизация срещу опасното заболяване. Те напомниха, че ваксините трябва да бъдат поставяни само от лекар.
За съжаление у нас едва 3-4% от хората си поставят ежегодно противогрипни ваксини. По този показател страната ни отново се нарежда на едно от последните места сред европейските държави.
По думите на националния консултант по епидемиология проф. Мира Кожухарова дори се наблюдава тенденция за намаляване на обхвата на противогрипните имунизации като една от главните причини за това е ниската информираност на населението.
Именно поради слабата информираност от Националната пациентска организация започват кампания за превенция „Ваксинирай се! Време е!”. Председателят на УС на НПО д-р Станимир Хасърджиев съобщи, че са подготвени информационни брошури, които ще се разпространяват в лечебните заведения в страната, а видеоклип ще се върти по телевизиите и в социалните мрежи.
От НПО планират и провеждането на анкета сред джипитата от шест областни града (София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора) с цел проучване на какво се дължи обхватът на имунизациите срещу грип в България, както и обучение на пациентски лидери по темата за ваксинопрофилактиката на грипните заболявания..
Специалистите бяха единодушни, че трудно може да се предскаже кога ще настъпи грипната епидемия, но че грипният вирус може да доведе до сериозни усложнения, особено при децата под 12 години, възрастните хора над 60 г. и пациентите, които страдат от различни хронични заболявания като астма, ХОББ, диабет, сърдечносъдови заболявания и увреден имунитет и затова те е желателно в предстоящите два месеца да се ваксинират.
Проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести припомни, че през миналата година около 85% от случаите на грип у нас са се оказали от щама В и напомни, че този тип грипен вирус не се поддава на лечение с Ремантадин, затова ако отново се появи, специалистите трябва да използват другите налични медикаменти.
До момента средно за страната на 10 хиляди души се падат 53-ма с остри респираторни инфекции, което все още не е предпоставка за тревога за грипна епидемия.
На горещия телефон 070010515 всеки може да получи информация къде е най-близкият кабинет, в който може да се ваксинира.

Парад в подкрепа на донорствотоНа 12 т. м. в столицата ще се проведе парад в подкрепа на
донорството-иницииран от Министерството на здравеопазването, Агенцията по трансплантации и пациенти. Той ще започне в 17 ч от НДК и ще завърши пред градинката на Народния театър "Иван Вазов". Там двама професионални фотографи ще правят снимки на известни личности с пациенти, чакащи за трансплантация.
Целта е да се популяризира каузата сред обществото по време на националната Седмица на донорството.
Днес от 11 ч пък започват игрите за трансплантирани и диализирани, които са организирани от сдружение "Български съюз на трансплантираните.

Европейски здравни карти ще се издават на още две местаОфисът в София се намира на ул. "Коломан" №1 (ОСК "Славия" офис 21), а в Силистра - на ул. "Добруджа" № 8, съобщиха от здравната каса.
Заявленията и в двата пункта могат да бъдат подавани всеки делничен ден от 10 до 16 ч.
Адресите на всички места, където могат да бъдат пуснати заявления, могат да се видят на списък, качен на сайта на НЗОК. Картата позволява на хора с изрядно здравно осигуряване у нас да ползват безплатна спешна и неотложна медицинска и дентална помощ при временно пребиваване в страна от ЕС. От началото на тази година документите се издават в 398 пункта, основно офиси на ДСК. По-рано старата фирма изпълнител си партнираше с пощите.
За да се сдобие със здравната карта, всеки трябва да попълни формуляр, който може да си купи за 6 стотинки или да разпечата от раздел "Заявление" на сайта на ЕЗОК или от страницата на НЗОК. Подаването на формуляра става лично или от упълномощено лице. И в двата случая подателят трябва да има документ за самоличност. Лицата до 14 г., които все още нямат издадени лични карти и непълнолетните, могат да подадат заявление след представяне на акт за раждане и личната карта на единия от родителите. За пенсионерите валидността на картата е 10 г., а за хора с увреждания тя се счита за валидна до срока на валидност на решението на ТЕЛК. За всички останали периодът е една календарна година. В момента картата е готова в рамките на 15 календарни дни, а преди срокът за изготвянето й беше двойно по-дълъг.

сряда, 9 октомври 2013 г.

ЕС с нови ограничения за цигаритеЗабраната за рекламата на тютюневи изделия ще важи и за електронните цигари

Цигарите с плодови и ментолови аромати, малките опаковки, с по-малко от 20 броя се забраняват. Това гласува на първо четене Европейският парламент в Страсбург.
В момента около 600 вида добавки - овкусители, овлажнители, оцветители, свързващи вещества и ароматизатори, се влагат в цигарите, за да коригират вкуса им, но повечето
от тях имат канцерогенен ефект.
ЕС е решен да премахне добавките в цигарените изделия, защото счита, че те поощряват пушенето и привличат младите към вредния навик. Канцерогенният ефект на добавките се получава при високата температура на изгаряне на безобидни вещества като ванилия, фруктоза или ментол.
Според Германския център за изследване на рака при изгарянето на захарите например формалдехидът, ацетонът и ацеталдехидът се преобразуват в канцерогени. Ментолът улеснява дишането и така поглъщането на никотиновия дим се облекчава. Това от своя страна увеличава риска от рак на белите дробове, защото димът прониква по-дълбоко в тях. Лакрицът подобрява вкуса и подслажда, но при изгаряне става канцерогенен. Други добавки, без изразен вкус като гума, глицерол и тартазин, които се използват съответно като свързващи вещества, овлажнители или оцветители, са с доказан канцерогенен ефект. Затова учените намират, че ограничаването на забраните само до ментоловите цигари или до нововъведения като малинови, ягодови или цигари с карамелов вкус, не е достатъчно. И тънките цигари са опасни, тъй като създават измамни илюзии, предупреждават експерти. Пушачите смятат, че поради по-малкия си обем те съдържат по-малко никотин, което е заблуда. Младите момичета ги предпочитат, защото им създават усещане, че са диетични. Изследванията показват, че 43% от жените и една трета от мъжете ги пушат, за да контролират теглото си. Електронните цигари също не са безопасни, защото съдържат никотин като традиционните. Те ще бъдат класифицирани като лекарствен продукт, само когато в описанието им се съдържат твърдения за лечебни качества или превенция, но няма да се продават в аптеките, а в магазините за тютюневи изделия. Продуктите, за които не се правят подобни твърдения, могат да съдържат не повече от 30 мг/мл никотин, да имат ясно предупреждение за рисковете за здравето и продажбата им да е забранена за лица под 18-годишна възраст. Това решиха депутатите, които обаче не приеха предложението за забрана на по-тънките цигари.
Според решението на европарламента върху всички опаковки на цигари трябва да има предупреждения за вредите за здравето, които да покриват 65% от повърхността им. Марката трябва да се изписва в долния край на опаковката. Забраната за рекламата на тютюневи изделия ще важи и за електронните цигари.
Предстоят преговори за закона между Европарламента и държавите членки, който цели да направи цигарите непопулярни сред младите хора.
Страните членки на ЕС ще разполагат с 18 месеца, за да въведат директивата в националното си законодателство, които ще започнат да текат от датата, в която тя влезе в сила, и с 3 години за разпоредбите относно добавките (8 години в случая с ментовите аромати). Тютюневите изделия, които не са съобразени с директивата, ще бъдат толерирани на пазара в продължение на 2 години, а електронните цигари - 3 години.

Лучено вино подсилва белите дробовеМаточината пази от вирусни заболявания и грип


Есента вече влезе във владенията си. Утрините захладняха, понижиха се и дневните температури. Барометърът започна да танцува, а с променливото атмосферно налягане ще се влошават сърдечните заболявания. Нахлуването на влажни маси обостря ставните страдания.
Обаждат се и сезонните депресии, които ще се влошават успоредно със скъсяването на деня. Зачестяват простудните заболявания.
В този сезон е важно да се мисли и за костите – за профилактиката на остеопорозата, която е особено необходима от октомври до март.
Сърцето и белите дробове са като скачени съдове.
При исхемична болест на сърцето една обикновена настинка може да влоши състоянието на белия дроб, да се „събудят” старите бронхити и сърцето да заработи неправилно със зачестяване на болковите пристъпи, нарушенията на сърдечния ритъм и т.н.
За да подкрепим белите дробове, е добре да си приготвим лучено вино.
Настъргват се 200 г кромид лук (по-добър е червеният сорт), добавят се 100 г чист пчелен мед и 750 мл бяло вино. Сместа се поставя в подходящ съд. Изчаква се 5 дни, като е добре няколко пъти през деня сместа да се разбърква. На шестия ден виното се прецежда в подходяща бутилка, остатъкът се поставя в тензух и се доизстисква. Приемат се по 30-50 мл два-три пъти дневно. За един профилактичен курс са необходими 4-6 бутилки бяло вино.
Чаят от маточина успокоява, премахва спазмите и помага при ускорен пулс. Системното пиене на чай от маточина по 1-2 чаши дневно предпазва от вирусни заболявания и грип, ако се пие преди лягане, осигурява здрав и спокоен сън. 1-2 чаени лъжички се запарват с чаша вряла вода и след 5 минути чаят се прецежда. Добре е чаят да се подслажда с мед и да се добави смляно индийско орехче на върха на ножа. Индийското орехче е товарният кон, който пренася активните вещества именно до сърдечния мускул. 
Бъзовият цвят помага при настинки висока температура, спадане на гласа и т.н., но антистенокардният му ефект е малко известен. Системното пиене на чай от бъзов цвят подкрепя сърцето, предпазва от стенокардни пристъпи. Приготвянето е както на чай от маточина. Една-две чаени лъжички се запарват с чаша вряла вода и след 5 минути чаят се прецежда. Добре е чаят да се подслажда с мед и да се добавя смляно индийско орехче на върха на ножа.
Двете билки може да се съчетаят. Една чаена лъжичка бъзов цвят и една чаена лъжичка сушени листа маточина да се запарят в чаша вряла вода за 5-10 минути и чаят да се прецеди. Може да се пие неподсладен, да се подслажда с мед или фруктоза (при диабет).


Д-р Атанас Михайлов
В."Монитор" 

 

У нас всяка трета двойка с репродуктивни проблеми чака 5 или повече години, за да се сдобие с детеБлизо 54% от анкетираните имат репродуктивни проблеми в момента, като мъжкият и женският фактор са почти изравнени. Това сочат резултатите от социологическо
проучване, проведено в периода 13.08 – 02.09.2013 г.,сред 1070 души имащи или имали репродуктивни проблеми в миналото, от Фондация „Искам бебе“ и Сдружение „Зачатие“. Всяка трета двойка с репродуктивни проблеми у нас чака по 5 или повече години, за да се сдобие с дете. 23,7% от анкетираните са чакали между 1 и 5 години. Данните показват, че най-често двойките откриват проблема във възрастта 28-29 години, докато през 1990 г. тя е била 20-21 г..
30,4% от хората, попълнили уеб-базирана анкетна карта, публикувана на интернет страницата на сдружението и във фейсбук страницата на Фондация посочват, че са имали проблем в миналото. От момента на установяването му до раждането на дете са минали средно 5 години. При 58,5% от тях това се случва след инвитро/икси процедура. 57,8% от семейства са финансирали инвитро процедурите сами, без помощта на Фонда за асистирана репродукция (ФАР).
Над 90% от анкетираните, които в момента имат репродуктивен проблем, знаят за Фонда за асистирана репродукция и биха се възползвали от него. Около 14% заявяват, че фондът не поема медикаментите за лечение на стерилитет.
Резултатите от проучването показват още, че от ФАР не са се възползвали висшистите, най-младите и най-възрастните семейства.
Близо 43% от анкетираните посочват, че ако в най-близката до тях болница има специализиран кабинет, това ще спести време за решаване на проблема. „Поради тази причина ще настояваме да се възстановят кабинетите по стерилитет, които работеха. в 28-те окръжни болници в страната, но бяха закрити през 90-те години”, поясни Радина Велчева, председател на фондация „Искам бебе”.
Според данни от предишно проучване от април над 145 000 семейства имат репродуктивни проблеми, а между 360 и 500 хил. души не знаят дали имат репродуктивен проблем, а при наличието му не са наясно към кого да се обърнат. 30 000 от жените, които не могат да забременеят обаче са разчитали на самолечение, включително и с билки, а 4% от запитаните са посочили като причина за репродуктивните си трудности психологически причини.
------
От 2009 г. до края на септември 2013 г. от ФАР са отпуснати пари за 3891 двойки. Отказ са получили 62 семейства, а документите на 369 жени предстоят да бъдат разгледани.Щедро пилеем политическото си времеПолитическото ни време е особен пясъчен часовник, в който подробности от пейзажа като предизвестени вотове и провалени кворуми, като фикуса на властта „Атака" и оцеляването на „най-академичния кабинет", изтичат безвъзвратно заедно с времето на няколко поколения, с индивидуалното време на всеки от нас. Това време от нашия живот
прахосваме в момента. Пилеем го с шепи, щедро и охотно, сякаш е безкрайно. А знаем, че не е така.
Затова би трябвало да се запитаме независимо от множеството линии на деление,които задават в момента политическата карта на България - център и периферия; мнозинства и малцинства; леви, десни и незнайно какви -наясно ли сме с онова, което все пак ни свързва? Осъзнаваме ли, че като общество сме се озовали в патова ситуация? Че парламентарното безумие корозира изцяло българския обществен живот?
Въпросът е какво точно очакваме - как ще цъфнат налъмите ли? Очакваме как ще се взираме за пореден път в бездната, както се случва в българската най-нова история на всеки 15-20 години, утешавайки се с прочутото прозрение на Цветан Стоянов, че България няма дъно.
Ето защо, въпреки вувузелите и протестите, въпреки недоволството на протестиращи и непротестиращи, политическият ни живот си върви по инерция, без значение дали народни избраници гласуват, или не в парламента, или пък някои вкупом летят до Брюксел, за да пуснат писмо в кутията на нечия политическа централа и да вечерят със скандал на „Гран плас".
А времето си тече тихо и неотменно. Но нищо в България не помръдва: няма нови чужди инвестиции, бизнесът е стихнал, а извън намалелите протести животът е напълно замрял. Всички в страната са се „снишили", сякаш добре са усвоили тарикатските уроци на Тодор Живков как да се посрещне приливната вълна на „перестройката".
Инак все се тюхкаме и вайкаме защо и поради чие бездушие пак няма лекарства за онкоболните; как да разрешим хуманитарната криза със сирийските бежанци; как да се спасят от фалит БДЖ или Български пощи? Кой да ни каже, щом неведението е общо?
У нас политиката не е само крепене на статуквото, нито пък е проект, открит към бъдещето; тя е стремеж властта да се превърне в черупка, с която да се докрета до следващите избори. С пълна сила са съотносими думите на един от най-големите   парламентарни оратори - д-р Никола Генадиев, който в зората на задаващите се национални катастрофи се обръща от трибуната на XIII НС към политическия елит с думите: „Хора без вяра и без доблест, възвисете духа си над партизанските страсти и погледнете какво става около вас."
Сами се досещате, че макар да е било чуто, предупреждението не е имало особен ефект.

Тони Николов
(Със съкращения от портал „Култура")

БСП: ГЕРБ наду двойно заплати на чиновнициРеформата „Дянков" в държавната администрация от септември 2012 г. наду чувствително заплатите на чиновниците, а по времето на ГЕРБ са назначени повече служители в сравнение с времето от 2004 до 2009 г. Това обяви вчера червеният депутат Петър Мутафчиев. Той се позова на протокол от заседание на МС от 28 ноември 2012 г.
Със 153,43% са увеличени заплатите в „Гражданска въздухоплавателна администрация" - до средно 1893 лв. В Комисията за защита на конкуренцията скокът е 103,82% до 1775 лв. Почти двойно са скочили заплатите и в Центъра за противодействие на корупцията БОРКОР - средно до 1893 лв.
При министерствата най-много, с над 50%, са скочили заплатите в здравеопазването. Там вместо 925 лв. са вземали средно 1389 лв. С 27,44% са се увеличили заплатите в Министерството на правосъдието -до средно 1300 лв. Във финансите заплатите са нараснали с 19,58% до средно 1226 лв., а в труда и социалната политика със 17,24% до 1362 лв. С над 16% са се увеличили заплатите в министерството на икономиката до 1302 лв. а в образованието скокът е до 12,69%- 1027 лв.
„За периода от 1 август 2009 г. назначените служители по служебно правоотношение са 8408. От 1 януари 2004 г. до 31 юли 2009 г. са назначени 9798 служители.
Часове по-късно ГЕРБ отвърна на атаките. „Искам да успокоя Петър Мутафчиев, че в Министерството на финансите са раздавани много по-големи размери на допълнителни възнаграждения от цитираните от него и това не е от мандата на ГЕРБ или от мандата на сегашното правителство. Това е, откакто съществува данъчната администрация в този вид. Това, което направи ГЕРБ с реформата от средата на 2012 г., е да премахне всички ДМС - в над 64 закона бяха направени промени, с което се въведе модел на заплащане, който има постоянна и променлива част", контрира Владислав Горанов от ГЕРБ.
„В Министерството на здравеопазването са увеличавани заплати само на служители в Спешната помощ, в държавните психиатрични болници и в центровете за кръводаряване", контрира бившият здравен министър Десислава Атанасова.
„Заплатите на публичната администрация са твърде ниски. Ако България има проблем със служителите в публичната администрация, той не е свързан със заплатите, а с техния брой", коментира Томислав Дончев от ГЕРБ.

 В."Труд"

Китайският мед може да причини тежки алергии
Той залива пазара ни и е три пъти по-евтин от българския. Може да бъде опасени да предизвика тежки алергични реакции. Причината за това са полените, съдържащи се в него.
Вносът на мед от Китай се е увеличил тройно за последната година,но трудно може да се намери на пазара с етикет Made in China.
България остава все още слаб консуматор на мед. Около 3000 т. или една трета от цялото българско производство на мед остава на нашия пазар. Други 3000 т. отлежавала при производителите в очакване на по-добри цени, а останалото количество се изнася най-вече към Германия, Австрия и Италия.

Проф. Черноземски 8 пъти хвърля оставка, но с гордост носи ордена на Мечо ПухКато министър световноизвестният онколог разчита на солидния гръб на Алф


Онкологът проф. Иван Черноземски отдавна има звезда в алеята на славата на медицината - и светът, и държавата, и съсловието са му засвидетелствали професионално и човешко признание. Той е носител на най-високото държавно отличие -
орден "Стара планина I степен", за големите си заслуги в областта на медицината и борбата със злокачествените заболявания. Международният му авторитет личи от избирането му първо за експерт към Световната здравна организация, а по-късно и за вицепрезидент на Европейското бюро на СЗО. Бил е министър на здравеопазването, национален консултант по онкология, Лекар на годината, ръководил е държавни, научни и обществени институции. От него са се учили на медицина десетки випуски лекари. И в момента продължава да е председател на Международната изследователска фондация "Хасуми - България", която е фокусирана в търсенето на ваксини и терапии срещу рак.
И кое отличие трогва най-силно в емоционален план светилото в онкологията? Присъденото му преди дни - Почетен гражданин на София. "Защото това е моят град и е знак за най-човешкото признание на другите хора, които го чувстват свой", казва проф. Черноземски.
Професорът 8 пъти е хвърлял оставка от най-високи длъжности, включително от министерската. И всеки път решителността на иначе деликатния и толерантен човек е изненадвала политическите бабаити.
Така през ноември 1990 г. авторитетното медицинско сп. "Лансет" включва като акцент в новините си оставката на министъра. Цитира го, че е в невъзможност да изпълнява функциите си заради липса на средства за здравеопазване и натиск, зад който прозират икономически интереси. Конкретно - няма пари за лекарства, болните са оставени сами на себе си, лекарите мизерстват.
"Подбутваха ми куфарчета. Предлагаха да ми подарят една голяма сграда в София
и две други прекрасни в страната. Колкото пъти мина покрай тях, ме обзема голяма... радост, че не приех, усмихва се бившият министър.
Оставката му е нещо нетипично. И не само за онези години. "Когато не си съгласен само да "седиш" на поста министър или директор, без да можеш да вършиш работата си, както е полезно за държавата, за хората и както го изисква моралът, казваш: "Дотук съм". Така е морално." Всички, които познават лично доктора, знаят, че е искрен и няма повод да се черви за нито една от оставките си, напротив. Новините за състоянието на здравеопазването днес толкова приличат на тогавашните, че ако не са актуалните дати и имена, човек би помислил, че чете стар вестник, съгласява се бившият министър.
Е, някои неща са тръгнали на добре, но не всеки го забелязва. Например началната заплата на д-р Черноземски била с 2 лв. по-малка от тази на портиера на раковата болница. По-късно, вече като професор, но неудобен на конюнктурата, го назначават на щат с половин сестринска заплата в онкоцентъра, на който е бил и директор. При положение, че през годините престижни чужди институти са му предлагали космически за онова време пари и невиждани за България условия за работа.
Друг парадокс е, че проф. Черноземски започва кариерата си като участъков лекар във врачанското с. Габаре, въпреки че по успех е в първата тройка на завършващите. Това му дава правото да не ходи по разпределение, а да си избере елитна болница в столицата или друг голям град. Жалко за пропиляната привилегия, клатят глави колегите му тогава. Когато става министър, пък се чудят как се е уредил.
"Имаше як гръб - шегуват се политическите репортери от онова време. - Точно зад министерското му кресло висеше постер с Алф - симпатичното извънземно от популярния в началото на 90-те години сериал. Може ли да не направи кариера с такъв гръб!" Те си спомнят и как нуждаещи се от съдействие пациенти влизаха в министерството свободно почти като в черква. На фона на скенерите за оръжие на входа на всяко ведомство днес звучи като легенда, но режимът в здравното министерство тогава е така либерален, че отива в другата крайност.
Няма ток, в министерството е тъмно като в гора, а Черноземски довършва нещо. И обезумяла от безсилие жена нахлува в министерския кабинет да го убива с нож,
защото някъде си отказали да лекуват дъщеря й.
Всъщност професорът е най-изненаданият от всички, когато го канят за поста. Научава го на "второ позвъняване", докато се запознава с технологиите за космическа храна в института, който я произвежда. Казват му, че важен човек го търси по телефона, но ученият продължава да наблюдава как се "готви" за астронавти с молба да звъннат друг път. "От горе" проявяват упорство и след половин час все пак успяват да му съобщят, че е предложен за министър и трябва да отиде при Андрей Луканов, за да го е видял поне веднъж лично преди гласуването. "По-късно бях свидетел как министър-председателят се опитваше да помогне с максимално възможното за здравеопазването", разказва Черноземски.
И скоро Алф е окачен от самия министър в кабинета му - послание към всички заварени във ведомството, че властта се деполитизира и придобива човешко лице. За това говорят и първите му срещи като държавник - с лидерите на лекарския съюз и с представители на Светия синод. Като символ на убеждението му, че грижата за душата на човека е не по-маловажна от тази за тялото му. Особено от позицията на лекар на болни от рак. При тази диагноза живеят повече хората, които имат дух и упование, убеден е онкологът.
"Където и да съм работил, съм бил екипен "играч" - отборният потенциал на хората винаги е повече от сбор от качествата на отделните личности. И никога не съм сътрудничил на Държавна сигурност. Предложиха ми преди научен конгрес в чужбина, но отказах с думите, че две неща не мога да правя, а за държавата е по-добре да се занимавам с това, от което разбирам. В интерес на истината се държаха възпитано, не ме притискаха и след този случай не повториха", не крие лекарят. А от онкология със сигурност разбира много, щом не само е специализирал в Норвегия, Холандия, Великобритания, Франция, САЩ, но е оставил следа от работата си там. Колегите му смятат, че е успешен онколог, защото е следвал мечтата си. Истината е, че открива призванието си случайно. Увличал се от литература, история, изкуства. Щял е да следва новата за времето си у нас специалност "Театрознание". Предвидим избор за син на химик, но и цигулар, и отдадена на благотворителност майка. Но се разболява от начална туберкулоза и по време на лечението открива предизвикателствата на медицината. Кандидатства и тя става съдбата му.
Дори след 53 г. отдаденост на онкологията, стотици научни публикации, две специалности - по патоморфология и онкология, и хиляди съпреживени съдби проф. Черноземски няма самочувствието на победител. Така ще е с всеки лекар, докато медицината не реши докрай ребуса на рака. "Коварен, изменчив противник, за когото тъкмо си помислиш, че си напипал слабото му място, и той намира нов начин да ти се изплъзне. Ако някой лекар мисли, че знае всичко за рака, той е опасен за медицината", разсъждава професорът. Факт.
Още по-убедителен, когато го изтъква емблематичен онколог - открил за световната
наука 6 туморни щама ICS - съкращение от първите букви на Иван Черноземски, София
Ракът не е подминал дори семейството на лекаря, който със сигурност познава най-перспективните терапии. Болестта отнася свата на професора, а по-късно млада си отива и сестрата на снаха му. След трагедията дъщеря й Рада влиза в семейството на сина на проф. Черноземски - Николай. Вече завършилите висше образование внуци Иван и Евгений чувстват 16-годишното момиче като сестра.
Никой от наследниците в семейството на онколога не поема по пътя му. Дори Иван Черноземски-младши. Носи с гордост името, но със същото достойнство отстоява правото да бъде себе си. Качество, което професорът уважава. Иван е дипломиран социолог, Евгений учи туризъм. Семейството се шегува на медицински жаргон, че онкологът е първи и изолиран случай в лекарското поприще. Не съвсем - братът на дядото на професора емигрира във Франция и след време започва там лекарска практика. Синът на професора, Николай, казва: "Как да стана лекар?! Не си спомням родителите ми да са се прибирали по светло. И двамата преживяваха дълбоко всяка смърт на пациент, особено ме впечатляваше страданието на мама, която въпреки сериозната си практика на педиатър до края не можеше да приеме смъртта на дете."
Работата на професора във фондация "Хасуми", както и във всички други фондации, в които е участвал или е ръководил, е доброволческа, иначе той и съпругата му фотограф живеят от пенсии - неговата максимална и нейната от 155 лв. Нищо ново. Като подреден човек онкологът има списъци с ангажиментите по месеци. Напосоки хващаш някой от графиците. Октомври 2004 г. - от общо 11 дейности 9 са без заплащане, а другите две - под минималната заплата в момента. Сходно е положението в който и да е друг период.
Човеколюбието му е по наследство. Майка му Фанка всеки ден ходела в черквата в "Лозенец", до която живеели, да помага на нуждаещи се. Не си и помисляла да чака индулгенции за добрините. Затова я уважавали и яростни врагове. Нещо подобно, но вече на политическо ниво се случва и с професора на сесия на СЗО през 2001 г. Говори от трибуната за заплахата от глобалния тероризъм. Уж чете като отговорен политик, но повече следва вътрешния си човешки глас. Когато тръгва по пътеката, от едната страна за поздрав му протягат ръка араби, от другата - евреи.
Представата за проф. Черноземски обаче няма да е пълна без случки от живота му, преди да се окаже под прожекторите. Самият той се забавлява от спомените за първите години с бяла престилка. В селото приемали лекарите сърдечно и се обиждали, ако не уважат поканата им за почерпка.
След една "уважителна" вечер обаче възрастна жена търси доктора да я прегледа, че е тежко на гърдите. Той я приканва да диша. Веднъж, два пъти, три пъти - нищо не чува. Колежка се залива от смях - е, тя и да се скъса да диша, няма да чуеш, докато не си сложиш слушалката!
Със същата естественост професорът общува с държавни глави и нобелови лауреати, три пъти се среща с папа Йоан Павел II. Но в най-трудните години, когато хора умират от липса на лекарства, не може да се домогне до родните бизнесмени. Колкото са по-богати, толкова по-малко дават за нуждаещите се, убедил се ученият.
Телефонът му звъни непрекъснато и сега - нито една кампания срещу рака не минава без него, нито научен форум, нито обществена или благотворителна проява. Но сред многото грамоти и благодарствени писма проф. Черноземски пази и една много специална - на почетен ПУХ-овец. Висшият "орден" на формацията на малките изпълнители от "Мечо Пух".
Много от познатите се обръщат към светилото в онкологията само с "докторе" като израз на най-чистосърдечно преклонение пред професията. Той така и вдига телефона си - "доктор Черноземски". И като обикновен лекар е готов да помогне на всеки, който го потърси, независимо че е световноизвестен авторитет в медицината.

 Любомира Николаева
"В. 24 часа"

Няма да ви вземем скъпо...Националната агенция по приходите обяви обществена поръчка за фирма, която да проучи какви са причините да не се плащат данъци, дали хората познават данъчно-осигурителната система и какви са тенденциите в поведението на българските данъкоплатци за последните три години.

Максималната стойност на поръчката е 30 хил. лева без ДДС, гласи още информацията.
И тук на човек му идва да викне: дайте ни сумата на нас, даже не цялата, ще го направим и за 10 хиляди и ще ви кажем какви са причините да не се плащат данъци. То е ясно - едни не плащат, защото си гледат само печалбата. Другите - защото са бедни. Първите си наемат и платени верни счетоводители за целта и усилено изучават книгата "Как да не плащаме данъци". Иначе щеше ли да има рекордьори, както писа един колега в ДУМА, по разлика между оперативна печалба и печалба преди данъка, когато "лъсва" загуба за милиони, просто ей така... Тези, които не плащат данъци, нямат пари за частни финансови съветници как да спестят (то от какво ли?) някой лев. Те просто нямат пари за нищо. А читавите хора, които имат способност и съвест да си ги плащат, бяха прогонени в годините на прехода да плащат данъци и осигуровки някъде другаде по света. А НАП ще проверява ли как се харчат парите от нашите данъци, побързаха да попитат някои форумци. Че то ние много-много досега не го усещахме ни по здравеопазването, ни по образованието, ни по сигурността, твърдят те. И напомнят, че договорът с държавата има две страни. И двете със своите права и задължения.
Ако спечелим поръчката на НАП, ще им кажем още, че трябва да се опростят и редът, и неразбираемата книжнина около плащането на данъците. Сега за попълването на декларациите, колкото и да ни убеждават, че са елементарни, трябва да си наемеш специален човек. Да смята и да пресмята, да пише и брише... Нужна е и друга култура от страна на хората зад гишетата на НАП, да се научат най-сетне как да вземат най-добре парите на отишлите пред тези гишета. Щото като отидеш да внасяш декларацията или вече да плащаш сумата, жална ти райна - вместо данъчните тебе да черпят, едва ли не ти трябва да им отидеш някъде на крака с хляб и мед. Гледат през тебе като през стъкло, другаде се почесват зад ушите, надават глас или ровят дълго купчината с книжа, за да сверяват едно или друго пред тебе. Като забравят, че данъкоплатците им изкарват заплатите. Разбира се, това не се отнася за цялата армия от данъчни служители, но за кацата с меда и една лъжица катран стига. Само ни дайте поръчката!


Ева Костова
В."Дума"
 Националната агенция по приходите ще проучва защо българите не си плащат данъцитеНационалната агенция по приходите (НАП) обяви обществена поръчка за фирма, която да проучи какви са причините да не се плащат данъци, дали хората познават данъчно-осигурителната система и какви са тенденциите в поведението на българските данъкоплатци за последните три години. Максималната стойност на поръчката е 30 хил. лева без ДДС.
Изпълнителят ще трябва да анкетира данъкоплатци, осигурители и самоосигуряващи се, които поне веднъж в последната година са имали контакти с агенцията - подавали са декларации или плащали задължения. В условията на поръчката се казва, че трябва да бъдат изследвани физическите лица и едноличните търговци, юридическите лица, както и големите данъкоплатци на България.
Изпълнителят ще получи списък с имената на големите данъкоплатци и осигурители. За 2012 година те са около хиляда дружества, съобщават от НАП. Техните вноски в държавния бюджет и за осигурителните фондове формират 35% от всички данъчни и осигурителни приходи в страната през миналата година. Сред тях са всички банки и пенсионно- и здравно-осигурителните дружества.

В."Дума"

Дефибрилатори трябва да бъдат монтирани на гари, автогари, летища и други оживени места у насМинимум 100 автоматични кардиовертер дефибрилатора трябва да бъдат монтирани на гари, автогари, летища и други оживени места, както е в развитите държави, а полицаи, пожарникари, фелдшери и медицински сестри да бъдат обучени да работят с
животоспасяващата техника, настояха от Дружеството на кардиолозите. За да се случи това обаче са необходими законодателни промени, тъй като сега с дефибрилатори могат да работят само и единствено лекари.
Много човешки животи могат да бъдат спасени от внезапна сърдечна смърт, посредством тези апарати, заяви председателят на кардиологичното дружеството доц. Иво Петров.
В развитите страни с най-добро покритие с външни дефибрилатори делът на преживелите клинична смърт е между 20 и 30%.
По думите на доц. Елина Трендафилова, съпредседател на Българската сърдечна и съдова асоциация тревожен е факта, че българите не са обучени как да помогнат на свой близък при остро сърдечносъдово заболяване.
Тя подчерта, че трябва да се обучат общопрактикуващите и всички лекари какво е внезапна смърт и поне 1 г. да се събират данни къде се случват най-често тези инциденти, за да може да се прецизира къде да се поставят т автоматичните дефибрилатори.

Какво у нас е наред, че гражданското общество да ни е наредИва Николова, журналист: Като типична българка смятам, че трябва да покажем на всички европейци, че нашето лично достойнство е обратнопропорционално на нашата бедност, но за съжаление във властта влизат само нетипични българи

- Госпожо Николова, реагирахте остро срещу думите на немския посланик за медийната свобода в България. Какво ви подравни в неговата позиция?
- Не приляга на един посланик да изнася тези, непроверени чрез фактите. Освен това не обичам да ме възпитават хора, които не разбират от занаята ми. Аз не го уча как да е посланик. При все че имам много претенции към него. Той излезе заедно с френския
посланик у нас с декларация по повод вътрешнополитически събития, но неговият колега, немският посланик в Париж, не е излязъл с декларация към френските власти, които дискриминират мои сънародници, без оглед на това каква е тяхната етническа принадлежност. Това не ме интересува. Тези хора, тези български роми са депортирани от франция и тук се показва двоен стандарт. Това се е Случвало само в хитлеристка Германия и не мога да си представя как в съвременни условия това може да се случи. Тамошният германски посланик немее по въпроса, а тук ще ни учат на свобода на медиите и словото. Не съм съгласна. Още повече че „Дой-че веле" има принадлежност към Германия. Да си съберат екипа на „Дойче веле" и на тях да им обясняват какво да правят. Искам да им видя реакцията.
- Защо позволяваме чужди дипломати да ни поучават по всякакви теми?
- Защото сме крайно крмплексирани хора. Но аз съм типична българка и затова, че сме най-бедната държава в Европа,.според мен трябва да покажем на всички европейци, че нашето лично достойнство е обратнопропорционално на нашата бедност. И като една типична българка искам да кажа, че във властта влизат само нетипични българи и затова те никога не отстояват българските интереси.
- Много хора твърдят, че за четири петилетки и половина идеологическата цензура се замени с икономическа автоцензура. Лукс ли е да си независим и мислещ журналист у нас?
- Ами ако е лукс, аз съм най-луксозният човек на този свят. Аз винаги съм била свободомислеща и независима. Да, медиите имат собственици. Не се сещам някъде да нямат собственици. Който не иска да споделя дадена кауза и идея преди всичко, да отиде да изтегли един кредит от банка, да направи най-независимата медия на света и тя да обере цялата аудитория, а другите да изгинат. Трябва да си абсолютно недемократичен човек, непазарен човек и да не знаеш правилата на играта, за да приказваш такива приказки, като някои колеги след напускането си в последно време. Не ти харесва - иди си, но много моля не прави геройство от уволненията си. Аз съм уволнявана, но това не създава моята творческа биография. Моята творческа биография
е от това, че аз винаги съм правила неща в съответствие със стандартите на занаята. С уволнения не се прави биография. Тя се пише с журналистически материали. И страшно ще ужася уволнените напоследък, като кажа, че това не е позиция. Те не съдържат позиция. Те съдържат разследване, информация, репортаж, но не и позиция. Ние позициите си ги изказваме като граждани, но това не е журналистика.
- Защо у нас няма истинска разследваща журналистика? Какви са качествата, които трябва да има истинският разследващ журналист?
- Тук проблемът е икономически. Дори не става дума за качества. Повечето западни редакции имат такива отдели наистина, има отделни журналисти, които обаче не се занимават с нищо друго. Те се занимават единствено с разследването, което правят. За да е качествено едно разследване, трябва много време. Журналистът може да му отдаде цял месец, два, три, но през това време той не дава никаква друга продукция. А у нас по чисто икономически причини, защото е много скъпо да се издържа едно такова звено, журналистите между другото правят и разследвания. Затова нека да кажа на всички: в България няма разследваща журналистика. Има журналисти, на които се подхвърлят определени материали и пресята информация от заинтересовани кръгове и тя се изнася. Затова много ви моля, колеги, кажете: аз имам тази информация, но не го наричайте разследване. Разследването е нещо друго.
- Много нашумя сериалът „Четвърта власт". Какво е мнението ви за него? Точна картина ли е той на нашите медии?
- Аз съм вестникар и смятам, че вестникарството е върхът на журналистиката. Едно е да подреждаш думите и на следващия ден да ги четеш, съвсем друго е да говориш в ефира и кой чул, кой не чул... Мога да кажа със сигурност следните неща: сценарият е писан от хора, които нямат представа какво е това вестникарска редакция. Като поетеса аз не бих поискала от изкуството да бъде правдиво. Не се боря за соцреализъм, те се борят за това. Те казват, че това е правдива картина, а тя изначално
е неправдива, защото не отговаря на абсолютно нищо, което е в действителност. Те не са стъпвали в редакция, в която работят вестникари. Те не знаят какво е планьорка, не знаят какво представлява бюрото на един вестникар. Също така не знаят как един вестникар събира информация. Това са някакви глупости, срещнал се в една кола, дошъл от не знам си къде. Бях се подготвила да го гледам, признавам си, че заспах.
- Живеем сякаш от протест на контрапротест, от вот на вот, от скандал в скандал. Докога можем да издържим така?
- Отдавна никой нищо не издържа. Това е инерция, автопилот. Първо - както едни посочени, добре финансирани, добре отглеждани, лустросани „граждански" организации бяха назначени да представляват гражданския интерес, опорочиха така нареченото гражданско общество, което си остана неродена мома в България и още дълго ще бъде такава, така и протестите. Това е втора серия на същия филм. Сега опорочихме и това. Аз съм върл републиканец, но вече ме е срам да казвам думата гражданин, защото те опорочиха и нея. Аз се учудвам на способността от нищото да правим всичко в катран и перушина. Нито протести има, нито контрапротести има, нито гражданско общество, нито политика. Какво у нас е наред, че гражданското общество да ни е наред и медиите да са ни наред - нищо. Обществото е в една ситуация, която може да бъде минус, може да бъде и плюс. Аз, понеже съм положителен и градивен човек, гледам на това като плюс. Започваме отначало и този път може да не сбъркаме.
- Защо политическият език падна толкова ниско? И защо медийният език също го последва?
- Помислете дали е така, или политиката последва медийния език. Опростачването, или както казва моят любим поет Иван Радоев - обуначването на нацията, започна още 1990 година с криворазбраното слизане при народа, с криворазбраното принизяване на изказа. А сега сме в ситуация, в която тези хора и да искат повече - не могат. Има една категория хора, която е най-страшната. На тях четенето им нанася вреди и трябва да им бъде забранено с указ, защото четенето е осмисляне, а те не могат да мислят. То си е божа работа, не става всеки да може. И всъщност нивото на политиците е такова. Те не могат да се изразяват по друг начин. Някои говорят с купешки фрази. Те говорят с такива, защото не знаят нормалния говорим език. Други говорят на вулгарен, мутренски език, защото не могат да се изразят по друг начин. И ние седим и какво правим? Не ги чуваме нито едните, нито другите.
- Медиите ли създадоха продукта „Бойко Борисов", или той успя да ги манипулира така, че да го превърнат в рейтингов рекордьор?
- Има хора, които казват, че те са го създали. Но истината е, че медиите в България не могат нищо да създадат. Могат много да разрушат, но не и да създадат. Ние не сме градивни, деструктивни сме. Истината е, че той го направи. Нека съпоставим нещата. Това съвпадна с времето, когато поп културата, ширпотребата беше започнала да надвива. На мен са ми казвали примерно: „Абе, поетесата, какво се изказваш". Когато нивото, в което някой е на по-различно такова, независимо по-високо или по-ниско на компетенция, на образование, на мислене е презрян, тогава тези, които презираш, ще те управляват. Това ни се случи. А медиите, както каза Асен Агов, вървят след победителите.
- Преди време написахте книга за смъртта на синята мечта. Накъде върви десницата, Реформаторският блок може ли да е нейното възраждане, или ще се окаже поредна илюзия?
- Ако трябва да се изкажа като журналист, с тази книга, написана през 2009 година, станах пророк. Но това не ме радва, защото нямаме стабилна държава, която да стои на два крака - силна левица и силна десница. Мястото на десницата е заето от един симулант, в лицето на ГЕРБ. Също така с онази, старата десница си отидоха много знаещи и можещи хора. Просто се отказаха от политиката. Реформа-торкият блок няма да успее. Той допусна в сърцевината си своите отрицания. Десният избирател за разлика от левия е много капризен, затова и все повече падаше десницата през годините. Левият избирател може да се мобилизира само заради възможността да прескочи границата, да отиде на избори. Той има такива каузи, а десният иска да харесва. Така че Реформаторският блок няма да успее. Аз разговарям с много десни хора и те не го разпознават за свой.
- Каква е прогнозата ви на наблюдател за предстоящата политическа зима?
- Ако имах карта за цирка, да ходя всеки ден там да гледам, щях да го предпочета. Там поне е изкуство и акробатите рискуват наистина, а не се преструват, че правят нещо. Иначе има стъпки на правителството, които дават надежди за социално спокойствие. Някакви парични решения за майки, за възрастни, за топлофикация, нещата, които изкараха хората февруари месец. Може би това ще удържи нещата донякъде. Ако обаче правителството не предприеме по-драстични мерки, като разбиването на монополите, които са терористи, ако не започне рязко подобрение на здравеопазването, ако не вкара поне 4,5% пари за образование, нищо добро не предвещавам на цялата ни държава.
 
 Иван Гайдаров
 В."Земя"