сряда, 9 октомври 2013 г.

Биологичните средства -ново направление в терапевтичния подход на пациентите с ревматични заболяванияНа този етап лечението с биологични средства е хит в световен мащаб


Ревматичните заболявания са едни от най-честите причини за временна нетрудоспособност и трайна инвалидизация. От своевременното диагностициране, бързото и адекватно лечение на ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит и др. зависи предотвратяването или забавянето на тежките и необратими поражения от страна на ОДА и вътрешните органи, подчерта д-р Мадлен Николова, ревматолог в Клиниката по Ревматология, УМБАЛ „Св.Иван Рилски“-гр.София, на семинар-част от проекта „Сила за живот” на MSD България.
В България има три комисии, утвърдени от НЗОК  за отпускането на биологични средства, в градовете София, Пловдив и Варна, за лечение на ревматични заболявания. Само в софийската комисия се разглеждат документите на повече от 2 хил. души от столицата, Югозападна България и от цялата страна.
Пациентите с ревматични заболявания, на които предстои да преминат на лечение с биологични препарати, срещат изключителни затруднения.
При тях първо трябва да бъде регистрирано неповлияване на заболяването от променящи болестната активност средства в оптимални дози за поне 6 месечен период. Второ на всеки три месеца, при посещенията при ревматолог те  трябва да носят освен съответните изследвания и етапни епикризи, за подновяване на документацията. И трето наред с всичко това тези пациенти  имат и проблеми, както с необходимите им лабораторни и рентгенови изследвания за стартиране на лечението с биологични средства, така и с изследванията, необходими за продължаване на терапията след 6-месечното и първоначално прилагане.
Стриктното спазване на терапията и регулярното явяване през 3 месеца на контролен преглед, при специалист-ревматолог, е предпоставка за успех, особено при пациентите с потвърдена диагноза-псориазис и псориатичен артрит. У нас липсва точна статистика, но се приема, че приблизително 3% от населението ни страда от различни форми на псориазис.
Липсата на направления за специалист или подценяване на заболяването обаче често водят до влошава не само на доброто проследяване при тези болни, но и поставят лекарите пред изключително труден избор за по-нататъшното им лечение. А без съдействието на пациента при назначеното му лечение нещата просто се обезсмислят.
Трябва да съществува тясна връзка, близък контакт между ревматолога и пациента за да се създаде и едно добро до нормално качество на живот за последните.
Според д-р Валентина Решкова, от същата клиника на болница „Св.Иван Рилски“, 7,7% от хоспитализираните пациенти с псориазис имат и артритно заболяване.
Данни от световни имунохистологични проучвания показват, че  около 25% от болните с псориазис развиват средни до тежки симптоми и са с най-висок риск от проява на тежки възпалителни заболявания на други органи и системи, след години-т. е. измененият имунен отговор е съществен за появата на възпаление в кожата, ставите и кръвоносните съдове.
Новодиагностицирани пациенти със средно тежък до тежък псориазис имат малко асоциирани заболявания, но колкото повече години минават от началото на заболяването, толкова по-ясна става тази връзка. Идентифицирането на тези пациенти и ранното започване на системно лечение е от жизненоважно значение, подчерта също и тя.
От изключителна важност е навреме да бъдат обхванат болните с кожно заболяване, с кожно заболяване със системно засягане и със системно заболяване с кожно засягане, своевременно да бъдат насочени към дерматолог и ревматолог, навреме да са изследвани като състоянието им бъде проследявано от специалист на 3 месеца, на 6 месеца или на 1 година, единодушни бяха и двете ревматоложки.
Според тях  на този етап лечението с биологични средства е хит в световен мащаб.
У нас ние също разполагаме с модерни, съвременни биологични средства за лечение на ревматологичните заболявания и псориатичната болест. Псориатичният артрит се характеризира с хронично възпаление на синовията. Обичайно RF (ревматидният фактор) е негативен за разлика от ревматоидния артрит, където той е позитивен.
Лечение с голимумаб, първият приложен подкожно анти-TNF агент, който демонстрира ефикасност при свързани с PsA ентезит, дактилит и псориатична болест на ноктите, има безопасност подобна на тази на други анти-TNF агенти.
С новите анти-TNF-агенти за подкожно приложение, се овладява успешно активния псориатичен артрит, а така също и свързаните с него възпаления на сухожилията (ентeзит), възпаление и деформации на пръстите (дактилит) и псориатичната болест на ноктите.
Но ние сме единствената държава в ЕС, в която биологичните средства за лечение са реимбурсирани на 75% от НЗОК. Поради тази причина част от болните не се лекуват с тях, тъй като не са в състояние да доплащат 600-800 лв. месечно.


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар