събота, 23 април 2011 г.

МЗ въвежда информирано решение за преждевременно изписване от болница

 За да се гарантират по-добре правата на пациентите и лекарите, каза министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов, при посещението си в МБАЛ Бургас .
Новата мярка се налага заради случаите на по-ранно изписване на пациенти от лечебните заведения, които нерядко завършват с усложнения и неблагоприятни последици за тях. За да е сигурно, че няма злоупотреби от страна на лечебните заведения и че лекарите са разяснили възможните последици на болните хора, МЗ ще въведе ново информирано решение. В този документ ще се посочват възможните рискове за здравето и живота на пациентите при по-ранното им изписване, които ще могат да напуснат болничното лечебно заведение едва след като го подпишат. Ако въпреки това са съгласни да напуснат болницата, по този начин ще е сигурно, че хората наистина са наясно с рисковете и сами са взели това решение, каза д-р Константинов.
Този документ ще запази и сигурността на лекарите, които   не могат да накарат насила хората да стоят в болница. В случаите когато пациентите доброволно са я напуснали  по-рано и след това са настъпили усложнения, лекарите няма да са отговорни за това.
В информираното решение ще се посочва и че при преждевременно напускане на лечебното заведение, разходите по оказаните медицински грижи остават за сметка на пациента.

Високопланинско климатолечение в Родопитеза болни с атопичен дерматит


Организират Клиниката по кожни и венерически болести (ККВБ) на УМБАЛ «Александровска», съвместно с Българското дерматологично дружество високопланинско климатолечение, в периода 06 – 21 юни и 01 – 16 септември. В рамките на престоя ще се проведе първото в България „Високопланинско ваканционно училище за болни с атопичен дерматит”.
ККВБ организира безплатни консултативни прегледи на пациенти с алергични кожни проблеми, които ще се проведат от 26 до 29 април от 12 до 14 часа в кабинет № 329 на клиниката.
За контакти и записвания:
 д-р Серафимова – GSM - 0898/556817,
 email: dr_serafimova@abv.bg

Ваксинопрофилактиката, с активната роля и съдействие на здравните медиатори, ще подобри достъпът до здравеопазване, на ромското население

Третата национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, се състоя на 20 и 21 април в Русе, в рамките на Европейската имунизационна седмица, която се провежда във всички страни членки на ЕС, в периода 23 - 30 април 2011г.
Целта на форума, организиран от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към МС, съвместно с Комисията по здравеопазването към 41-то НС, под егидата на унгарското председателство на Европейския съюз, бе подобряване и постигане на максимален обхват, на подлежащите на имунизация роми, по националния имунизационен календар.
Сред официалните гости на събитието за първи път присъстваха и посланици на страни-членки на Европейския съюз - Унгария Хърватска, Чехия, Словакия и Португалия, представители на посолството на Великобритания и народни представители.
Участие в него взеха Десислава Атанасова, председател на Комисията по здравеопазването при 41-то НС, зам. министрите на здравеопазването – Гергана Павлова и д-р Михаил Зортев, Н. пр.
г-жа Юдит Ланг, извънреден и пълномощен посланик на република Унгария в България, Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор на Република България, Росица Иванова, държавен експерт в Секретариата на НССЕДВ към МС и Старши програмен ръководител, проф. Тодор Кантарджиев, консултант по микробиология, фармацевтични компании, представители на съсловни организации, лекари, пациентски организации и др..
По време на срещата, над 220 души, дискутираха взаимодействието между ОПЛ, здравните медиатори и Регионалните здравни инспекции (РЗИ), начините и средствата за разширяване на имунизационния обхват в България и др..
Беше даден и стартът на нова извънредна имунизационна кампания, срещу полиомиелит сред ромската общност, в кварталТрите гълъба” на гр.Русе, която ще се осъществи със съдействието на здравните медиатори и ще обхване 70 000 ромски деца ,от 13 месеца до 7 години с пропуски в имунизациите ,от цялата страна.
България е една от европейските страни, в които успешно се реализира и все повече се налага професията "здравен медиатор", който трябва да изгради мост между институциите и ромската общност, каза при откриване на форума Десислава Атанасова, председател на здравната комисия.
Досега в 57 общини техният брой е 105. Предвижда се той да достигнат до 130, защото там, където те работят здравните медиатори, се повишава броят на здравно осигурените, нараства, здравната култура и здравният статус на уязвимите малцинствени групи като цяло се подобрява, каза още тя.
Обвързаността на изплащането на социални помощи със задължителната ваксинопрофилактика даде положителни резултати, обяви Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика. Той определи работата на здравните медиатори като апостолска, защото където ги има, се подобрява социалният статус на ромите и вече се наблюдава ограничаване на раждаемостта при ромските жени до 2-3 деца.
Моделът със здравните медиатори се налага като много успешен, затова възнамеряваме да го развием и в други сектори като социалните грижи, образованието, културата и сигурността. Убедени сме, че това е пътят за качествени промени в интеграцията на ромското население у нас, допълни Росица Иванова от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към МС.
Подобряване на достъпа до здравеопазване на ромското население, е предизвикателство и приоритет на унгарското председателство на ЕС заяви посланик Ланг.
В Европа, живеят около 10-12 млн. роми. Те са най-голямото етническо малцинство, чиито достъп до здравеопазването е неадекватно т. е. здравното им състояние е обезпокояващо. Сред тях най-често срещаните заболявания са туберкулозните, хепатитните,онкологичните и сърдечно-съдовите, а 15-16% са с някакво хронично заболяване или инвалидизация. При ромите заболеваемостта и смъртността е висока. Същевременно продължителността на живот е ниска. Това показват и данните от европейско проучване, съгласно които продължителността на живота при тях е с 10 години по-ниска от средните показатели за Европейския съюз. Изследването показва още, че 32.5% от ромите никога не са виждали зъболекар. 40% от ромските жени над 16 г. пък никога не са били преглеждани от гинеколог,а посещенията при лекар са единствено поради бременност.
Системните проблеми, които се срещат при тях, са обусловени от дискриминацията и сегрегацията на общността. Целта е да се насърчи създаването на мрежа за интегрирането на ромското общество в цяла Европа, заяви още посланик Ланг.
По думите и проблемите могат да бъдат преодолени само, чрез засилване на първичната профилактика и на ваксинопрофилактиката. В тази връзка даде за пример ситуацията в Унгария, където властите са се концентрирали, при ромите, върху следните 5 основни елемента – образование, работа, подобряване на живота и медицинското обслужване, активно социално и политическо участие в живота. Тя обяви, че унгарското председателство на ЕС ще се бори за пренасянето на техните добри практики на територията на всички останали страни-членки на ЕС.
Посланик Ланг разказа, че моделът на здравно медиаторство т. нар. „здравни посетители” в Унгария датира от 1915 г.. В момента в страната й работят малки под 5000 здравни посетители, като всеки един от тях обхваща до 145 семейства. Те са натоварени с ваксинациите на децата от 0 до 6 г.. И от 6 до 18 г., ако те не посещават училище. В резултат на това между 79 и 98% от населението на Унгария е почти напълно обхванати от ваксинопрофилактиката.
Освен здравни посетители, общата ромска стратегия за подобряване на здравния сектор там включва организиране на подвижни скрининг кабинети (станции), информационна кампания за здравословен начин на живот и здравословно хранене.
Според здравните власти в Унгария усилията за осигуряване на добри условия на живот на ромите трябва да се съсредоточат върху родилките, децата от 0 до 3 годишна възраст и тяхното психично и психосоциално здраве т. е. акцентът е поставен на майчиното и детско здраве.
България извършва окуражаващи стъпки в утвърждаването на модела на здравното медиаторство и очаквам през следващите години то да се развие още повече, подчерта в заключение унгарският посланик.
В момента в България има около 15 ромски лекари, предимно в Сливен. От две години се провеждат обучения за кандидатстване в медицински университети и има приети ромски младежи, а в медицинските колежи в София и Пловдив се провеждат обучения за здравни медиатори.
5-та поредна година държавата осигурява делегирани бюджети за заплати на здравните медиатори, а кметовете на общини все повече се убеждават в ползата от сътрудничеството си с тях.
----------------
Проблемът с осигуровките на ромите бе една от най-дискутираните теми на проведеният в Русе форум, посветен на имунизациите. Млад безработен ром попита председателя на здравната комисия в парламента Десислава Атанасова защо е било променено законодателството и здравните права сега се получават след платена вноска за 36 месеца назад, вместо за шест. Депутатът отговори, че това е мярка, която има за цел да дисциплинира тези, които не внасят осигуровки. „Смятам, че връщане на старите текстове от закона няма да повиши събираемостта. Според мен не е редно някой да плаща за шест месеца само когато има нужда от болнично лечение”, отбеляза тя. Ромите обаче призоваха да бъде преразгледан въпросният текст от закона. Като мотив те изтъкнаха, че бедността не им позволява да платят осигуровките си за три години назад.
Здраве нет


Ромските жени, които искат да имат по-малко деца, но не могат да си платят за гинеколог, ще получават безплатни спирали. Това вероятно ще залегне в национална програма по семейно планиране, която се очаква да реши и някои от проблемите, произтичащи от липсата на здравно осигуряване при част от ромите.
Програмата се разработва от МЗ съвместно с неправителствени организации.

вторник, 19 април 2011 г.

Баща преби дежурния лекар от детското отделение на болницата в Бяла Слатина


пред очите на една от осъдените в Либия медицински сестри - Валя Червеняшка, и му счупи телефона, за да не се обади в полицията, съобщиха от ОДМВР - Враца. Д-р Иван Янакиев е освидетелствал нараняванията си при съдебен лекар.
21-годишният ром от Бяла Слатина, носел на ръце 4-месечния си син и обяснил, че идва с бебето, което било изписано предишния ден, защото продължава да кашля, плаче и е неспокойно.
Докторът започнал прегледа, но в един момент нервите на бащата не издържали. Сторило му се, че лекарят умишлено се бави. Той се нахвърлил върху педиатъра с псувни и обиди, като взел да го блъска, да го удря по лицето и да го рита. Лекарят се пресегнал за телефона си, за да звънне за помощ, но агресивният мъж грабнал преди него апарата и го разбил в мозайката на пода.
Валя Червеняшка, която в този момент се занимавала с друго болно дете, успяла все пак да се обади в полицията. Когато униформените пристигнали, от побойника нямало и следа, но той вече е открит и е арестуван.

Отпада таванът от 43 г. за жени, които искат да заченат ин витро със собствени яйцеклетки


До 51-годишна възраст ще е позволено ин витрото за жени, които искат да заченат с донорски яйцеклетки. Предстоятс промени в Наредба № 28 на МЗ.
Поправките бяха инициирани лично от здравния министър д-р Стефан Константинов. Очаква се новите текстове да бъдат оповестени на сайта на МЗ одо края на тази седмица.
В тази връзка Радина Велчева, председател на фондация "Искам бебе",съобщи, че стартират програма „Ева" за раковоболни жени, които ще могат да замразят свои яйцеклетки преди предстояща им химиотерапия. Така те, след  успешно лечение, ще могат да станат майки. За първите 3 раковоболни жени са намерени пари от частни дарители, но за в бъдеще ще се търси помощ и от държавата.

БЛС реши на 52-я извънреден събор да наложи минимална цена от 24 лв. на прегледите без направления


Това обаче противоречи на два здравни закона, според които лечебните заведения сами определят цените за всичко, което не се плаща от НЗОК.
Досега минимумът не беше определен от БЛС и всеки лекар, медицински център и болница решаваха сами колко пари да искат от пациентите.
С определянето на долния праг, на консултацията със специалист, тези лекарите, които не го спазват, нарушават правилата за професионална етика и според закона за съсловната им организация могат да бъдат наказани с порицание, глоба до 5 минимални работни заплати или временно отнемане на правата за практикуване. За изпълнение на решението ще следят членовете на 28-те подразделения на етичната лекарска комисия в страната.
-Решението за налагане на минимална цена на частните прегледи бе взето заради много случаи на определяне на необосновано ниски цени. Сумата от 24 лв. е преценена от БЛС като обективна и тя е 10% от минималната работна заплата, коментира председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов.
Според него 12 лв. е абсурдна цена на преглед, която няма как да покрива разходите. Такива цени обикновено се предлагат от колеги, настанени в помещения в общински и държавни заведения, където не се плащат високи наеми. Тези ниски цени водят до нелоялна конкуренция, поясни д-р Райчинов.
Определянето на минимален праг от БЛС е залегнало в чл. 57 на Етичния кодекс, който е приет още през 2003 г., заяви зам.председателят на лекарския съюз д-р Юлиан Йорданов и допълни, че сега новото е, че се определя какъв да бъде този праг.
От МЗ пък обявиха, че фиксирането на минимална цена ограничава конкуренцията, ще ощети и лекари, и пациенти и е в разрез със здравното законодателство в страната.
-Струва ми се, че не е това начинът в една пазарна икономика да се определят такива минимални цени. Не съм убеден, че цените могат да бъдат едни и същи в големия град и в малките населени места. Мисля, че този текст ще увисне във въздуха, коментира пред bTV здравният министър д-р Стефан Константинов.
------
-Решението на Българския лекарски съюз да бъде въведен минимален праг от 24 лв. за преглед е поредната сензация в здравеопазването. Бях на лекарския събор в началото, никой не говореше за такива промени. Затова се изненадах, че има такова решение. Наистина лекарите имат право да определят хонорари. Това е съвсем нормално, да имат цени за труда си. Например цената на здравната каса е твърде ниска, започва от 8 лева прегледът, но там стои и подписът включително на председателя на лекарския съюз в консултативния съвет. Аз неволно се сещам за това, какво ставаше с хляба, когато цената се вдигаше, и всичките тръгваха да разследват хлебопроизводителите дали има някакво картелно споразумение. В момента знаете какво се говори за цените на горивата. Струва ми се, че не е това начинът в една пазарна икономика да се определят такива минимални цени, а още повече не съм убеден, че цените могат да бъдат едни и същи в големия и малкия град. Този текст ще увисне във въздуха. И много ми е интересно да видя как ще може да се прилага реално. Няма да съм първият, който е изразил несъгласие с тези неща и как ръководството е решило да отнема лекарски права? Тук изобщо не става въпрос за такова нещо, а за принципни постановки и дали това в държава, член на Европейския съюз, е възможно. Имали сме много пъти дискусии, участвал съм в тях и преди да стана министър, и не трябва да се бърка желанието за по-високи доходи с опитите административно това нещо да бъде наложено. Мисля, че това няма как да се случи. В случая имаме една организация, която, от една страна, договаряше с касата и е приела определени условия, сега изведнъж се казва цена минимална, и най-вече, най-притеснителното, заплахите, които след това се отправят, че ще бъдат взети лекарски права, заяви здравният министър пред в-к”Стандарт”.

------
Решението на Българския лекарски съюз да въведе минимален праг на цената на частните прегледи е картелно споразумение и може да бъде атакувано по Закона за защита на конкуренцията.Ако лекарите въведат горен праг на цените, това вероятно ще наруши принципите на пазарната икономика, но няма да има характера на картелно споразумение. В този смисъл всеки пациент би могъл да атакува в Комисията за защита на конкуренцията въвеждането на долна ценова граница на прегледите, за да се обяви това решение за нищожно. Отделно Комисията за защита на конкуренцията, може и да се самосезира сама, ако реши, каза Асен Георгиев, главен юрист на Центъра за защита правата в здравеопазването.
------------
Без съд за джипи, ако оперира неуспешно

Лекарският събор описа 10 вида медицински грешки

Съдебна отговорност ще носят само онези лекари, допуснали грешки по немарливост или умишлено, а не заради недостатъчна квалификация. Това е едно от новите тълкувания по въпроса в кои случаи медиците носят отговорност за неуспешното лечение на пациента. Промените бяха оповестени в края на извънредния 52 събор на Българския лекарски съюз в с. Равда.
Ако джипи направи неуспешна операция, той не трябва да бъде съден, защото не притежава квалификацията на хирург.
Общо 10 вида грешки бяха описани в класификация, съставена от БЛС.
Личните били само 2% от нещастните случаи според справка на съюза. Грешките биват още системни, административни, поради недостиг на лекарства и др. Понятието „лекарска" бе заменено с „медицинска", както било на Запад.
Национален регистър на трудните за диагностика и лечение случаи ще бъде създаден до края на 2011 г., съобщи председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов.
По-рано здравният министър д-р Стефан Константинов разкритикува идеята всяка болница да има информатор, който да събира данни за грешки на колегите му. „Стига толкова агенти и информатори. 20 г. се чистим от ДС. Лекарските грешки са като грешките във всички професии и има достатъчно институции, които да ги установят - заяви той. - Човек, когато е съгрешил, трябва сам да си понесе отговорността. А не да се каже: Лекарите поемат отговорността, защото има грешки в системата. Тях ги поемат политиците."
Така съборът реши да смени названието медицински информатор с анализатор. „Целта е, ако някъде нещо се е случило, то да не се повтаря в други лечебни заведения", коментира д-р Райчинов. Оповестяването щяло да е анонимно, без да се споменават имена на болници и конкретни лекари. Идеята е медицинските екипи да се поучат от вече допуснати грешки и да ги избягват. Според д-р Райчинов министърът не разбрал напълно системата, тъй като не успял да остане и да чуе презентацията за нея.
„Няма никаква драма, този анализатор нито ще бъде ДАНС, нито ще диша във врата на колегите си, той просто ще събира една информация, от която всеки ще може да се ползва, за да се учат от грешките на другите", разясни той.
Съюзът не успя да се преобразува в лекарска камара, защото идеята не събра достатъчно гласове. Без съществени промени остана и етичният кодекс на БЛС. „Решихме да бъде създадена лекарска експертна комисия - една централна и няколко областни, които да проверяват, когато е необходимо, случаите с допуснати медицински неблагополучия", съобщи още д-р Райчинов.
НЕЛИ ИВАНОВА, ДИМЧО РАЙКОВ
В-к „24 часа”