петък, 11 март 2016 г.

Новият мениджър „Връзки с обществеността” в Девин е Елина ЦанковаТя ще отговаря за всички комуникационни дейности на компанията, връзките с медиите, както и за утвърждаването на корпоративния имидж и идентичност на марката. Сред основните й задачи ще е също така организирането на събития и PR дейности, както и управлението на дигиталните проекти и комуникацията в социалните мрежи.
Преди да се присъедини към екипа на Девин, Елина Цанкова е заемала позицията Специалист „Връзки с обществеността” в Теленор, а преди това в GLOBUL, в продължение на пет години. Работила е също така като репортер и редактор в Българска национална телевизия.  Завършила е специалност „Журналистика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Притежава магистърска степен по „Публична комуникация” и има допълнителна професионална квалификация от London School of PR.

Прякото договаряне остава единствения начин за работа на болниците с НЗОКВ писмо до управителя на здравната каса Националното сдружение на частните болници настоява за коренна промяна в модела на договаряне.
От сдружението искат спешна среща с управителя и експертите на НЗОК за изготвяне на правила за извършване на медицинските дейности.
-В момента единствената възможност лечебните заведения да продължат да обслужват здравноосигурени пациенти е прякото договаряне на НЗОК с изпълнителите на болнична медицинска помощ, заявява в писмото д-р Николай Болтаджиев – председател на НСЧБ.
Според него след решението на Конституционния съд и отменянето на чл. 40 от Закона за здравното осигуряване за разделяне на медицинските дейности на основен и допълнителен пакет, нормативният хаос в системата на здравеопазването допълнително се задълбочава. Причината е, че заедно с чл. 40, автоматично отпада и Наредба 11, която регламентира работата по клинични пътеки и клиничните дейности в болниците. Д-р Болтаджиев пояснява, че е отменен и предходният нормативен акт – Наредба 40 и затова към момента работата на болниците по договор с НЗОК  остава неясна и законова нерегламентирана.
Управителният съвет на Националното сдружение на частните болници призовава управителя на НЗОК д-р Глинка Комитов разговорите да започнат максимално скоро, тъй като е необходимо регламентиране на болничното лечение на здравноосигурените пациенти, каквото настоящата законодателна база не предлага.

ВМА с уникален метод за изследване на тънките черва Уникален метод за изследване на тънките черва, както и на дебелото черво, въвежда Клиника по гастроентерология към Военномедицинска академия, ръководена от професор Крум Кацаров.
Диагностицирането се извършва чрез заснемане на 2 до 6 изображения в секунда от видео капсула  с размери 11 mm x 26 mm, тежаща по-малко от 4 грама. След приключване на изследването капсулата се изхвърля от организма по естествен път.
PillCam SB e най-широко използваната и много добре толерирана от пациентите система за капсулна ендоскопия. Тя осигурява прецизно и безболезнено изследване на тънките черва. Тази процедура е единствен метод и стандарт за откриване на лезии, оценка и проследяване на уврежданията на тънките черва, за откриване на източници на неизяснено кървене от стомашно-чревния тракт и много други заболявания.  PillCam SB има повече от 2 милиона употреби при пациенти в целия свят и повече от 1900 клинични проучвания.
PillCam Colon е минимално извазивен инструмент за директна визуализация на дебелото черво. PillCam Colon допълва колоноскопията,  може да се използва като нейна алтернатива в редица случаи, както и при пациенти, които имат по-висок риск от усложнения от колоноскопия, включително пациенти с кървене, с риск от седация, предишна непълна колоноскопия или при пациенти с възпалителни заболявания на червата.
Предварителните консултации за капсулната ендоскопия се извършват в Медицински център САНУС 2000, а самото изследване – на територията на Клиника по Гастроентерология, ВМА. Стойността на изследването ще се покрива от Здравната каса, а капсулата ще се закупува от пациента.
ПРЕДИМСТВА НА КАПСУЛНАТА ЕНДОСКОПИЯ:
•Проста, сигурна, неинвазивна процедура.
•Не изисква анестезия или седация.
•Не се прилага йонизиращо лъчение.
•Не изисква хоспитализация, пациентът може да извършва обичайните си дейности по време на изследването.
•При съмнение за непроходимост в ГИТ или риск от задържане на капсулата може да се приложи предварително тест капсула за установяване на проходимостта


КОНТРАИНДИКАЦИИ:
•Пациенти с дисфагия или други заболявания, водещи до затруднено преглъщане
•Пациенти с гастроинтестинална обструкция
- Механична обструкция – ахалазия, стриктури, извършени хирургически процедури, Ценкеров дивертикул
- орофагиални – деменция, педиатрични пациенти
- гастропареза, нарушен транзит през т. черва поради употреба на наркотични или психотропни вещества
•Стриктури и стенози
•Фистули
•Имплантирани електронни устройства (пейсмейкъри или други имплантирани електронни медицински изделия)
•Не се  препоръчва при деца под 2 г. или 10 кг. телесно тегло


76% от водещите компании у нас имат вътрешна система за дарителство


Служителите на 25 на сто от най-големите работодатели и рекламодатели в България даряват по ведомост

Подкрепа от висшия мениджмънт в компанията, легитимни благотворителни каузи, добра
обратна връзка за постигнатото и пълна прозрачност – това са условията да функционира успешно дарителството от работното място.
Около това становище се обединиха представителите на Виваком, Мобилтел, Инвестбанк, Аурубис, Кока Кола, Ситибанк, Овъргаз, Софарма и останалите компании, които участваха в представяне на социологическо проучване за практиките на дарителството от работното място сред 100-те български фирми с най-голяма печалба през 2014 г. В дискусията участие взеха и представители на Американската търговска камара, Глобалния договор на ООН и Българската минно-геоложка камара.

Данните от социологическо проучването на Junction Bulgaria, по поръчка на Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ),  за периода ноември 2015 - февруари 2016 г., сред 38 от най-големите работодатели и рекламодатели, сочат:
- за 2/3 от тези компании дарителството от работното място е устойчива практика -25% даряват средства всеки месец (дарителство по ведомост),
38,9% - повече от два пъти годишно, а 16,7 на сто – два пъти годишно на специални
събития;
-85% от фирмите, в които има дарителска практика, допълват събраните от служителите суми
-едва 24 на сто от най-големите работодатели и рекламодатели в България нямат вътрешна система за регулярно дарителство.
За международните компании благотворителността е неотменен елемент от корпоративните практики, но има и много български предприятия, в които дарителството от работото място е възникнало като част от тяхната вътрешна култура, отбеляза Стоян Михайлов, социолог от Junction Bulgaria.
-Ако 1 % от всички работещи хора в България даряват по 10 лв. месечно, за една година биха се събрали 3 500 000 лв. за добри каузи. Дарителството от работното място е въпрос на добър механизъм, но в основата си е лично и емоционално и отговаря на вътрешната ни потребност да помагаме на болни колеги или пък болни деца, но и не толкова спешни каузи, които отговарят на желанието на всеки да чува добри новини, да вижда развиващи се хора, които успяват с таланта и с образованието си, не само хора, чиито животи спасяваме каза Елица Баракова, изпълнителен директор на ФПББ.
------
Преди 15 години Фондация „Помощ за благотворителността в България” въведе за първи път в България механизма за дарителство по ведомост. Оттогава той е използван от повече от 102 компании в полза на над 70 благотворителни каузи. Само през миналата година близо половин милион лева са събрани и чрез дарителство по ведомост.


Здравната индустрия и медицината на прага на нова ера – бум на нови лекарства
Една от целите на СЗО е до 2030 г. да се постигне универсално здравно покритие


По думите на д-р Кунчо Трифонов, мениджър на IMS България, лекарствената консумация нараства в световен мащаб. Очакванията са глобалната им употреба през 2020 г. да нарасне с 24% спрямо 2015 г. и да достигне $1.4 трилиона и 4.5 трилиона опаковки. Над 50% от населението в света ще консумира повече от 1 лекарствена. доза дневно т. е. ръстът е 33% на база м. г.
Нарастването ще бъде най-голямо в Бл. Изток и С. Арабия. Ниската покупателна сила обаче ще затрудни навлизането на оригиналните лекарства на техните пазари. Но по-високото потребление ще се дължи на генеричните медикаменти.
У нас 55% от фармацевтичния пазарен дял се дължи на оригиналните лекарства и иновативните терапии, 30% на генериците и 15% на отис продуктите.
Статистиката показва, че развитите държави ползват предимно оригинални медикаменти и специализирани терапии, а развиващите се – генерични лекарства и отис продукти, като тенденцията ще се запази и занапред. През следващите 4 години  водеща ще бъде специализираната лекарствена терапия и то най-вече в областта на онкологията.
-Свидетели сме на истински бум в последните години на иновативни лекарствени терапии, които подобряват и удължават човешкия живот. До голяма степен това е обусловено от развитието на всяка иновативна компания, което протича главно в две основни области - революционната глобална инициатива за налагане на нови етични стандарти в отношенията пациент/лекар/индустрия/институции и инвестиции в създаването на нови лекарствени продукти. Новият модел на етични стандарти ще повиши доверието на пациентите към лекарите, съобщи маг. фармацевт Мирела Марчева, директор “Корпоративни връзки” на GSK– България, по време на второто издание на Бизнес Форум Фарма.
GSK стартира проект, за налагане на нови морални и етични стандарти в тези отношения и очакванията са, че много иновативни компании ще ни последват – прекратяваме преките плащания към лекари. Компанията ще инвестира в обучението на лекари, но чрез медицинските дружества, чрез съсловните организации.
По думите на Марчева всяка година в света от малария се разболяват 198 мил. души и умират 583 хил., от които 90% са деца. Добрата новина е, че са одобрени м. г. първите проучвания на компанията, по отношение разработване на ваксина, която ще спаси много човешки животи.
Това е и стратегическата цел, в която инвестира здравната индустрия в световен мащаб, като една от целите на СЗО (цел 3) е до 2030 г. да се постигне универсално здравно покритие и достъп до основните здравни услуги за всички пациенти.
Онкологията ще бъде водеща терапевтична област, за развитите нации, по отношение разходите за здравеопазване, през следващите години. Благодарение на таргетната терапия онкологичните заболявания са вече хронични с подобрено качество на живот и увеличена преживяемост. Така напр. пациентите с лупус в миналото са имали едва 4,5 год. преживяемост, след откриването на заболяването, а днес тя е много по-голяма, като пациентите имат изключително пълноценен живот. 73% от онко лекарствата  и 42% от новите лекарства са с потенциал за персонална медицина, която подобрява изхода за пациента и ефективността на цялата здравна система в дадена страна.
По време на форума Николай Хаджидончев, председател на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) и генерален мениджър на „Тева Фармасютикълс България” подчерта, че генеричната индустрия у нас има традиции и пазар в много страни на ЕС, САЩ и др. държави и осигурява работни места и на много хора (у нас те са 10% от заетите в ЕС). Основната цел на бизнеса е да се оптимизират разходите и да се намали цената на тези лекарства, каза той и акцентира, че между генеричните и биоподобните лекарства няма абсолютна идентичност.
Подчерта също така, че благодарение на генериците все повече болни хора имат достъп до качествено лечение. По думите му в ЕС годишно се спестяват 35 млн. евро на фондовете, в резултат употребата на генерични лекарства.
Второто издание на годишния Бизнес Форум Фарма, организиран от сп. "Мениджър" се проведе с подкрепата на GSK, NOVARTIS, Roche, AMGEN. Партньори на събитието бяха Националната пациентска организация и Агенция PR Play.

сряда, 9 март 2016 г.

До 3 години затвор и до 5000 лв. глоба искат за проповядване на комунизъмПредлагат се още санкции от 500 до 2000 лв. за хора, носещи комунистически знамена и символи


Депутати от управляващото мнозинство искат да се криминализира проповядването на
комунистическа идеология в България. Мартин Димитров и Петър Славов от Реформаторския блок и колегата им Методи Андреев от ГЕРБ ще внесат в парламента промени в Наказателния кодекс, чрез които проповядването на социалистическите идеи се приравнява с фашистката и националсоциалистическа идеология. Те ще настояват наказанието за нарушаването на тази забрана да бъде затвор до 3 години или глоба от 3 000 до 5 000 лева. Предлагат и парична санкция от 500 до 2 000 лв. за хората, които носят, рисуват или разпространяват на обществени места знамената, отличителните знаци или символи на комунизма, фашизма и националсоциализма.
В проекта им за промени в Наказателния кодекс е записано, че поругаването на знамето и химна на Европейския съюз (ЕС) да се наказва с лишаване от свобода до 3 години или с глоба до 3 000 лева, пише Блиц.

Новоприетите студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще заплащат по-високи такси за обучение през учебната 2016/2017Приетото увеличаване на таксите се отнася единствено за новоприети студенти и няма да
важи за действащите студенти, които са започнали обучението си преди учебната 2016-2017 г., информират от Софийския университет.
Увеличението ще е за 23 професионални направления, като в зависимост от специалността ръстът е между 40 и 239 лева за редовната форма на обучение и между 15 и 370 лева за задочната форма.
Най-голямо е увеличението на годишната такса за задочно обучение в професионално направление „Педагогика“ - от 115 на 485 лева, и за редовно обучение в специалностите „Право“ и „Международни отношения“ – от 500 на 739 лева.
Годишната такса няма да поскъпва единствено във Факултета по медицина и Факултета по химия и фармация. 

Снимка: uni-sofia.bg

Преструктуриране на общинските столични болници може да има в резултат на Националната здравна картаСтоличният кмет Йорданка Фандъкова обясни, че е поставила като задача общинските
болници да предложат цялата гама от здравни услуги, а не всяка да работи сама за себе си и да предлага всичко макар и некачествено. Като пример тя посочи, че в София има 2 специализирани АГ-болници, чиято дейност се дублира от гинекологичното отделение във Втора градска болница, поради което е възможно преструктуриране на легловата база в него за друга цел. Общинските болници трябва да са в мрежа и да предлагат точно това, в което са силни и за което имат специалисти и оборудване, подчерта тя.
„Работим много, за да можем да отговорим на изискванията на новата здравна карта. Това е голямо предизвикателство. Очаквам следващата седмица първата среща с екипа, за да видим по какъв начин ние ще гарантираме запазването на общинските болници и в същото време да оптимизираме така тяхната дейност, че навсякъде да се предлага по-качествено здравеопазване“, коментира кметът на столицата, цитиран от „Дневник“.
Фандъкова обяви, че в момента общината разработва дългосрочна програма за инвестиции в поликлиниките, която се очаква да бъде завършена в следващите месеци и след това да заработи.

Текстът в ЗЗО, обявен за противоконституционен от Конституционния съд, ще бъде пренаписанСлед днешното заседание на МС здравният министър д-р Петър Москов каза: „Там, където
текстовете не са достатъчно прецизни и са дали основания на съда да постанови това решение, ние, съобразявайки се с мотивите на съда, ще променим тези текстове и отново ще ги внесем като поправки в закона.“
Той увери, че от решението на съда не произтича проблем нито за здравната система, нито за пациентите. И обясни, че остава в сила действието на старата наредба за основния пакет, която винаги е била правомощие на министъра.
От думите му стана ясно, че в МЗ ще се пренаписва Наредба 11 в стария й вид, която ще бъде публикувана и на разположение на НЗОК и на лекарите, за да може системата да продължи да функционира по начина, по който е заложено в програмните документи на правителството за реформа в здравеопазването.

Премиерът Бойко Борисов: Няма да искам оставката на МосковМинистър-председателят отговори на журналистическо питане дали продължава ли да здравния министър д-р Петър Москов, след решението на Конституционния съд от 08.03. т. г., който обяви, че отменя промените в ЗЗО, разделящи здравните услуги на основен и допълнителен пакет като противоконституционни така:
подкрепя
"Естествено, че продължавам да го подкрепям. Няма да искам оставката на Москов. Мен ме увери, че няма проблем с текстовете, ще бъдат коригирани и ще бъдат внесени пак".
Във връзка с това, че опозицията поиска оставката на Москов, Борисов беше лаконичен - "Има много да чакат."

------
Конституционният съдия Румен Ненков по БНР обясни:
Видът на здравните пакети да се определи със закон, а не с наредба. Разделянето на здравните услуги на основен и допълнителен пакет е отменено от КС, защото текстовете позволяват на министъра непрекъснато да променя правилата. Това е единственото възражение на КС.

Снимка: burgas-podlupa


Д-р Илко Семерджиев: Здравната система е в пълен колапс заради глупостите на Москов„Решението на Конституционния съд беше предопределено. Още когато министър Петър Москов внесе текста в Министерски съвет, аз прогнозирах, че той ще бъде даден на
Конституционен съд и че най-вероятно ще падне“. Това заяви д-р Илко Семерджиев.
„Неслучайно този рефрен беше повторен десетки пъти на политическо ниво, а днес имаме развръзката и тя е логична. Просто чл. 52 на конституцията не позволява българските граждани да бъдат сегрегирани на такива, които имат социално значими диагнози и на такива, които имат социално незначими диагнози. А на вторите да им се казва да си плащат втори път, след като вече са си платили здравната вноска, или да се редят в листата на чакащите. Напротив – конституцията изисква осигуряване на достъп до лечение за всеки, който коректно си е платил здравно-осигурителната вноска.
Никакви други условия и бариери не могат да бъдат поставяни на коректните български граждани. Предупрежденията не бяха чути от министър Москов поради липса на административен, управленски и правен капацитет. Този човек ни изгуби година и половина. Отговорността, особено политическата, трябва да бъде понесена на секундата. Ако министър Москов имаше поне малко достойнство, незабавно щеше да си подаде оставката. Ако премиерът Бойко Борисов имаше представа по какъв начин този човек вреди на държавата и на здравеопазването, щеше незабавно сам да му поиска оставката.
В момента вече отговорността за Москов се носи персонално от Борисов и от никой друг. Оценката ми за Москов е „слаб 2”. Ще спомена само няколко причини защо е такава. Преди по-малко от месец първият вот на недоверие за правителството бе внесен в Народното събрание по повод т. нар. реформи на здравния министър.
Миналата седмица Българският лекарски съюз на извънреден събор с 265 гласа „Не” и само 10 гласа „За” отказа да подпише Национален рамков договор 2016 и обяви, че Москов създава единствено нормативен хаос и предпоставки за корупция в здравеопазването. След това се получи съдебен вот на недоверие – Върховният административен съд бламира методиката за изготвяне на областните здравни карти и на национална здравна карта. След това Конституционният съд удари неговия основен и допълнителен пакет.
Хората отдавна са снели доверието от него заради хаоса, в който потопи здравеопазването, заради унижението с пръстовите отпечатъци, заради несправянето със задължителния имунизационен календар на децата до 6-годишна възраст. Собствените му съпартийци от ДСБ му искат оставката. ГЕРБ казват, че го търпят само защото единствено премиерът го защитава. Този човек няма нито един привърженик. Няма нито един човек, който да застане зад неговите решения. Единствено премиерът, но той ще понесе цялата отговорност за вредите, които Москов нанася. Всички ги виждат, само Борисов все още не ги е видял.
Сега Москов твърди, че ще префасонира така текстовете и пак ще ги внесе. Т.е. този човек се подиграва и с Конституционния съд на Република България. Ако сега се наложи да потърсите здравна помощ в момента, насреща ви стоят фиксираните бюджети на здравните заведения, които Москов създаде с постановление 57 през март 2015 г. Според него има някакви средства за оказване на здравна помощ, но до 15-о или 20-о число на месеца. След това хората, които потърсят някакъв вид здравна услуга, биват препращани за другия или за по-другия месец.
Това намират хората в момента в здравеопазването – хаос, какъвто не е имало, при това с много повече пари, които ние отделяме за здравни вноски за бюджета на НЗОК. Здравната система в момента е в пълен колапс. Тя не съумява да изпълнява функциите си спрямо българските граждани, спрямо пациентите и болните хора. Тя се занимава с глупостите на Москов, които той въвежда през нормативни актове. Тази система се занимава със себе си, а не с пациенти“, допълни още той.
Д-р Илко Семерджиев, бивш министър на здравеопазването, създател и първи директор на НЗОК, лидер на коалиция "Десните".

novinite.bg
Снимка:  telekabeltv.bg

„Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот“ ще се проведе за 15-та поредна годинаФорумът е най-голямото и значимо кариерно изложение в България  и за това има заслуга фактът, че се организира не на база университети, а на база академични градове. Това дава
по-добра възможност на млади специалисти от различни висши учебни заведения да се срещнат с множество утвърдени и доказани работодатели на едно място, същевременно позволява на компаниите с едно участие да се свържат с хиляди амбициозни студенти и експерти, които търсят сериозна кариерна реализация.
По традиция „Национални дни на кариерата“ е придружен от предварителни специализирани „работилници” (уъркшопи), провеждани в различни университети в страната, непосредствено преди старта на събитието. Там студентите имат възможност да се запознаят в детайли с подготовката на автобиография и мотивационно писмо, да получат важни съвети за поведението си по време на интервю за работа, както и да получат кратка предварителна информация за фирмите, които участват в „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“.
По време на самото събитие ще се проведат дискусионни панели, „CV клиники“ и консултации с цел младите специалисти да могат в активен диалог с представителите на работодателите да обсъдят всички важни въпроси, които ги вълнуват.
Светлозар Петров, Управител на JobTiger сподели, че за 15-та година форумът предлага на студентите и младите специалисти възможност да поставят основите на своето кариерно развитие и да се срещнат с потенциални работодатели. Над 160 български и международни компании ще представят в София и още шест града в страната своите стажантски програми и свободни работни места.
„Национални дни на кариерата“ се утвърди като мястото, където започва кариерата на младите хора. Безспорно полезно и очаквано всяка година от бизнеса и студентите събитие, каза той на специална пресконференция.
Нели Ангелова, Мениджър Корпоративни връзки в Нестле България (компанията генерален спонсор на форума за 13-та поредна година), разказа за ангажимента на Нестле България към развитието на младите хора и представи плановете и инициативите на компанията за борба с младежката безработица в страната. Тя подчерта, че възможностите за кариерен старт в Нестле са изключително разнообразни и многобройни – от производство и администрация до продажби, маркетинг, финанси, технологии, изследване и развитие.
------
В края на 2013 г. бе обявен и стартът на инициативата на Нестле за младежка заетост в Европа - „Nestle Needs YOUth“ („Нестле се нуждае от младите“), в рамките на която в България компанията се ангажира да даде възможност на 330 младежи под 30-годишна възраст да започнат постоянна работа или стаж на различни нива и в различни отдели на компанията за периода 2014-2016 г. До момента над 280 младежи са намерили своето място в компанията и са част от Нестле България. Като продължение на усилията в подкрепа на развитието на младежите, през 2016 г. Нестле България и партньорите ѝ от Джобтайгър стартират съвместното провеждане на отворени часове за CV консултации в рамките на инициативата “Alliance for YOUth” („Алианс за младежта“), които ще се състоят по време на обученията в университетите, традиционно организирани като част от Дните на кариерата, както и в специално обособен кът по време на откриването на „Национални Дни на Кариерата“ в гр. София. Освен критериите за подготовка на успешно CV, сред темите, по които младите хора ще могат да получат консултации са: как да оставиш добър дигитален отпечатък, какви са каналите, по които можеш да търсиш работа или свободни стажантски позиции, твоят LinkedIn профил и други.
JobTiger.bg  е първият кариерен сайт в България, създаден през 2000 г. След повече от 15 години опит и международно ноу-хау има над 26 000 клиенти и контакт с повече от 325 000 кандидати за работа. През годините развива дейността си в посока изграждане на утвърдена HR агенция с иновативен и икономически ефективен подход. Освен пълен набор от услуги по подбор на персонал, екипът ни е и най-големият организатор на събития в страната, сред които най-мащабния кариерен форум в България – „Национални дни на кариерата” и първия изцяло онлайн форум „Виртуални дни на кариерата“.
------
Програма на форума:

15-16 март:  София, НДК, 5 етаж;
21 март:        Варна, Галерия „Графит“;
23 март:        Русе, Русенски университет „А. Кънчев“;
28 март:        Велико Търново, Великотърновски университет, V корпус;
30 март:        Свищов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“;
4 април:         Пловдив, Международен Пловдивски панаир, Конгресен център;
6 април:         Бургас, Бургаски свободен университет.


Предстоят годишните награди на Академията за мода - „Златна игла 2016”Със специалния приз ще бъдат отличени категориите: „Дизайнер на годината”, „Модна къща на годината”, „Моден фотограф”, „Моден гримьор” и „Най-добър млад дизайнер”.
Имената на новите носители на „Златна игла” до последно ще се пазят в тайна и ще бъдат съобщени на официалната церемония в присъствието на много ВИП гости и представители на медиите. За големите награди вече гласува жури от 30-те най-добри модни и лайфстайл журналисти от печатните и електронни медии у нас с председател проф. Любомир Стойков.
Лица на Златна игла 2016 ще бъдат Мила Христова и Иван Симеонов, които ще открият грандиозния моден спектакъл. Преди връчването на призовете своите най-нови модни творения ще покажат изтъкнати наши и чуждестранни дизайнери и модни къщи. В ревю-спектакъла ще бъдат представени избрани модели от актуалните колекции на Romantika Fashion с дизайнер София Борисова – носител на Златна игла 2015, Star Dust с дизайнер Евгения Борисова, галерия-бутик RoRa с дизайнер Росица Рангелова, MEGZ с дизайнер Миглена Каканашева, Axel Hardy, Fashion Gallery Esil Duran, българската марка очила KWIAT, Paloma Fashion с дизайнер Поля Кинова, както и дизайнерът Стоян Радичев. Мъжка мода ще бъде представена от модна къща „Агресор” с дизайнер Марияна Папаличева и турската марка Weaver.
Водещи на гала-вечерта ще бъдат PR експертът и телевизионна водеща – Ива Екимова, носител на приза „БГ модна икона 2013” и актьорът Ники Сотиров, отличен с приза „БГ Модна икона 2015”. Специално участие по време на „Златна игла 2016” ще има талантливата певица и актриса Марина Кискинова. Подготовката на ревю-спектакъла е поверена на Боян Караиванов. За грима на манекените ще се погрижат професионалистите от Max Factor, а за прическите – от Beauty Club.
Статуетката „Златна игла” по традиция е дело на най-добрия български бижутер Анжело Красини.
Във връзка с предстоящото събитие проф. Любомир Стойков, председател на Академията за мода, сподели: „Изминаха 22 години, откакто Академията за мода учреди приза Златна игла! През този наистина сериозен период тя се утвърди като най-желаната награда от българските модни творци. Силно се надявам и вярвам, че Годишните модни награди ще отидат при най-заслужилите, при онези, които с талант, качество и професионализъм допринасят за издигането на репутацията на българската мода. Благодаря на журито, в чийто състав влизат най-добрите български модни и лайфстайл журналистиза интересните и оригинални номинации, предложения и класации”.

Диктаторът на модните подиуми Fashion TV ще отрази Sofia Fashion Week 2016Sofia Fashion Week, още с първото си издание, през септември 2015 г., показа, че е топ модното събитие на годината без аналог до момента в България. Доказателство за това
е огромният интерес, който световният медиен гигант –Fashion TV прояви към второто му издание.
Екип на световната модна медия ще пристигне в България специално за грандиозния моден форум в края на март. Освен, че ще бъде специален гост, екипът на световната модна телевизия ще отрази и вечерите на Sofia Fashion Week 2016 (от 22 до 26 март в EFE Hotel Marinela).
EFE Hotel Marinela, отговаря на всички условия за провеждане, на събитие от такъв ранг и бе домакин и на първото издание на топ модния форум на годината. Най-добрите ревюта и атрактивни дизайнери/брандове ще бъдат излъчени в няколко поредни репортажа за събитието.

Холдинг Варна АД осинови вълче от варненския зоопаркОт името на новите „родители” изпълнителните директори на Холдинг Варна Ивелина Шабан и Милчо Близнаков се ангажираха да се грижат ежемесечно за комфорта на
вълчето - Амарок. Така се е наричал гигантски вълк от митологията на инуитите-древни ескимоски народи.
През месец май Амарок ще навърши една година. Вълчето се радва на добро здраве и голям интерес от страна на посетителите на зоопарка. От управата на зоологическата градина споделиха, че Амарок е особено ценен за тях, тъй като той и братчетата му са първите вълчета, родени тук от десет години насам.
Кампанията „Осинови бебета в зоопарк Варна”, в която се включи и Холдинг Варна АД, стартира през 2013 г и цели да подпомогне  дейността на зоологическата градина, която е радост за малки и големи в морския град от 1961 година насам. От Холдинга се надяват техният пример да бъде последван и от други, за да виждаме вълнението в детските очи и да бъдем горди, че сме продължители на една хубава варненска традиция, каквато е посещението в зоологическата градина.

Българска федерация волейбол и Нестле България подпомагат 18 училища в страната под мотото на ЖИВЕЙ АКТИВНО!В рамките на дългосрочното партньорство между БФ Волейбол и Нестле България през т. г. ще бъдат подпомогнати редица училища в страната да развиват този спорт и да
създават цялостно отношение към движението и волейбола и стимулиране на активния начин на живот сред подрастващите.
Волейболните отбори на 18 учебни заведения в градовете Пловдив, Варна, Бургас и София ще получат спортно оборудване и екипировка.
Като част от партньорската програма, съвместно ще бъдат организирани серия от турнири по волейбол за ученици. Te ще се проведат в четирите града, като част от инициативата Живей Активно!, която в продължение на 11 поредни години популяризира активния начин на живот и балансираното хранене в цяла България.
Пловдив беше домакин на първата спортна надпревара. Волейболният отбор на СОУ „Цар Симеон Велики“ се класира на първо място, следван от представителите на  Езикова гимназия „Пловдив“. На всички участници бяха връчени подаръци от организаторите: волейболни мрежи, топки и спортни екипи.
Следващите турнири за ученици ще се проведат във Варна, Бургас и София, като датите ще бъдат уточнени допълнително.

Стартира петото издание на фотоконкурса „Благотворителността през обектива”Български дарителски форум и фондация „Помощ за благотворителността в България” организират за пета поредна година фотоконкурс на тема „Благотворителността през обектива”.
Конкурсите всъщност са два – за фотографски проект и за фотография.
Грантовата програма дава възможност на фотографите да осъществят свой фотографски проект и е единствената по рода си в България. Ще бъдат финансирани до три проекта на стойност по 2 000 лева всеки. Срокът за участие е 9 май 2016.
Конкурсът за фотография ще отличи до 3 фотографии, като ще бъде връчена една Голяма награда от 500 лева. С онлайн гласуване ще бъде избрана и Награда на публиката. Срокът за участие е 28 август 2016.
Победителите ще бъдат избрани от жури в състав: Борис Мисирков, Елица Баракова, Красимира Величкова, Надежда Павлова, Надежда Чипева, Темелко Темелков.
Наградените фотографии и фотографските проекти ще бъдат подредени в изложба, която ще бъде открита през октомври 2016 в София, а след това ще пътува в различни градове на страната.
Наградите за победителите са осигурени от спонсорите на конкурса - Аурубис България, Райфазен банк.
Партньори на конкурса са Българска фотографска академия „Янка Кюркчиева”,  Българско фотографско сдружение, Фото Форум, Фотосинтезис Арт Център.
Медийни партньори са: Vesti.bg, Мениджър, Обекти, Информационен портал за НПО в България.
Подробности за категориите и условията вижте на сайта: http://www.blagobektiv.org/

ПМГ „Акад. Никола Обрешков“- Бургас- 45 години на върхаС двуседмична програма ПМГ „Акад. Никола Обрешков“- Бургас отбеляза своите 45 години сред училищата- първенци в българското образование

Старт на празничната програма бе даден със състезание по математика за учениците от 1 до 7 клас.  Победителите бяха  наградени на официална церемония на 8 март в
Културен център Морско казино. Заедно с това бе представен и новият сборник, който ПМГ- Бургас издава по случай рождения си ден. Сборникът е насочен към учениците от 4 до 7 клас и излиза под името „Математика в търсене на таланти“. Авторски колектив от гимназията е подбрал най-доброто от състезанията по математика в последните години, за да улесни подготовката на учениците, борещи се за място в природоматематическите гимназии в страната.
Въпреки подчертаната си математическа насоченост, от ПМГ не са забравили да включат в програмата и изяви по други предмети. Спортен празник и домакинство на Националното състезание по физика допълват разнообразието от събития.
Ръководството на ПМГ не е подминало и онези учители, които са оставили години от своя живот пред черната дъска, създавайки победители в олимпиади и състезания, а днес вече са в заслужена почивка.
Кулминация на тържествата ще бъде празничният концерт, който ще разкрие разнообразието от таланти, които учениците от ПМГ- Бургас притежават. Освен изненадите, които математиците са подготвили за своите гости, поздрав ще поднесат възпитаници на НУМСИ „Панчо Владигеров“, ГЧЕ „Г.С. Раковски“ и  ГПНЕ „Гьоте“.

Фондация „Наследство в бъдещето“ с три събора през 2016 г.Това са V-ти Национален събор на овцевъдите в България, Съборът на народното творчество и животновъдство „Рожен“ и „Ирин Пирин“ – Съборът на Югозапада. Трите форума ще
популяризират и утвърдят българщината и приемствеността между поколенията, което е мисия на Фондация „Наследство в бъдещето“, създадена по идея на Симеон Караколев.
Петото издание на Национален събор на овцевъдите в България ще се проведе в периода 6-8 май  2016 г. край Петропавловкия манастир до град Лясковец. Събитието се организира от Фондация „Наследство в бъдещето“ и Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България, в партньорство с общините Лясковец, Велико Търново и Горна Оряховица. Съборът преплита стопанския и етнокултурен аспект на овцевъдството, като традиционен поминък и включва в себе си изложения на животни, био продукти, техника, различни фермерски състезания, изложения на занаяти, богат фолклорен конкурс,  народни борби, кулинарни атракции и др. Фермери от всички краища на България, представители на чуждестранни браншови организации, дипломати и над 2500 участници във фолклорния конкурс, са сред 150 000 посетители в единственото по рода си събитие в Европа през миналата година.
Роженският събор ще обедини цяла България от 15 до 17 юли. Той бе възстановен и обновен след 9-годишно прекъсване по инициатива на Симеон Караколев и Фондация „Наследство в бъдещето“, в партньорство с община Смолян и община Чепеларе, и се превърна в събитие №1 за 2015 г. посетено от над 350000 души.
Съборът на народното творчество и животновъдство – Рожен и през 2016-та ще съчетае пъстротата на фолклорни изпълнения, експозиции на национални и регионални музеи, етнографски сбирки, изложение на занаяти, аромата на чевермета и Съборът на народното творчество и животновъдство – Рожен и през 2016-та ще съчетае пъстротата на фолклорни изпълнения, експозиции на национални и регионални музеи, етнографски сбирки, изложение на занаяти, аромата на чевермета и традиционни ястия, изложения на животни, на месни и млечни храни,  конни състезания и атракции, разнообразни детски събития, народни веселби и нестинари.
Тази година Фондация „Наследство в бъдещето“, в партньорство с община Разлог, поставя началото и на една нова традиция: „Ирин Пирин“ – Съборът на Югозапада. Събитието ще е от 17 до 19 юни до Разлог и ще акцентира върху фолклора и традициите, вдъхновени от духа на Югозападна България. Посетителите на събора ще се насладят на характерния за региона мелодичен двуглас на пиринската песен, на танците на мистичните кукери, на специфичните обреди и обичаи, както и на традиционните за региона ястия и фермерски продукти.

Десетки деца споделиха радостта от ските с Петър ПопангеловИнициативата „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ привлече над 11500 участника за последните две години

Петър Попангелов, най-известният български алпиец, бе основно действащо лице в спортен празник в Боровец с обучение по ски. Събитието даде старт на петото издание на кампанията
„Спортът е по-добрият начин децата да пораснат” на Съюза на пивоварите в България (СПБ), която се осъществи благодарение на партньорството на СПБ със сдружение Европейски спортни политики и практики (EССП), подкрепени от легендарния Петър Попангелов, екипа на „Бороспорт“, Министерство на младежта и спорта и ентусиастите, включили се в белия празник.
Целта на инициативата е да популяризира здравословния начин на живот и семейния спорт като превантивна практика подрастващите да не експериментират с алкохол.
През 2015 г. кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ привлече повече от 6000 участника. Всяка година Съюзът на пивоварите надгражда дейностите с нови спортни предизвикателства, занимания и инициативи за превенция.
Откритият урок по ски започна с демонстративно спускане на Петър Попангелов и продължи с изявите на десетки деца. Под негово ръководство те показваха какво са научили по специално изградено трасе с вратички на писта „Иглика”. Легендарният български скиор съветваше всеки участник как да подобри уменията си, насърчаваше децата да продължат с изявите си и да бъдат по-уверени в следващите представяния на пистата.
Еуфорията от магията на ските, българската музика, забавните игри, викторината за планината и снежните спортове, арт ателието на пистата, овациите на родителите и публиката създадоха силно емоционална и запомняща се атмосфера. И както се полага за отдадените на спорта - родители и деца получиха медали, куп награди и много снимки, за да съхранят за дълго настроението и удоволствието от белите писти.
Лилия Иванова - главен секретар на Министерство на младежта и спорта, Веселина Минчева – председател на ЕССП, Ивана Радомирова – изпълнителен директор на СПБ и Петър Попангелов, приветстваха присъстващите родители и деца с благодарност за усърдното участие и с обещание за нови срещи с младите таланти.
На финала Ивана Радомирова сподели: „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат. Родители, вие можете да повлияете е изключително важна за Съюза на пивоварите социално отговорна програма. Достъпът до дейностите по нея е свободен и безплатен. Партньорствата, доброволчеството, споделените ценности на заинтересованите страни са от ключово значение за успеха на кампанията.