вторник, 1 януари 2013 г.

У нас на пазара има продукти само с 10% месо и 90% соя


Месните продукти, в които преобладава соята, няма да се наричат колбаси. За тях ще трябва да се намери ново име, така че да не се подвеждат потребителите, съобщи изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Йордан Войнов.
Нова наредба ще определи горна граница за влагането на растителните суровини. Наредбата ще обхване и етикетирането на месните продукти, а изписването на съдържанието на соя и процентното съдържание ще станат задължителни. 
В началото на тази година ще започне дискусия между държавните експерти и представители на месопреработвателните компании, за да се определи точното количество на соята в колбасите. 
По този начин те ще налагат на пазара качествени храни, които са произведени от месо.
От първи януари 2013 г. българските мандри няма вече да работят едновременно млечни и имитиращи продукти.