петък, 16 март 2012 г.

Модерен апарат ще установява предразположеността ни към онкологични заболявания


Новото поколение техника - секвенатор MiSeq на американската фирма Illumina е предназначен за превенция и молекулна диагностика чрез генетичен анализ, който най-точно дава отговор дали по наследство човек е застрашен да развие някакъв вид онкологично заболяване. Изследванията с генетичния секвенатор MiSeq за диагностика на злокачествени и други тежки заболявания ще повишат терапевтичния ефект, тъй като лечението ще зависи от специфичните нарушения на ДНК. При ранно доказване на генетичния образ на рака или мутации на гени за предразположеност, се взима решения за индивидуално лечение на пациентите.
„Казано най-кратко със секвенатора MiSeq се определя молекулните изменения, свързани с диагнозата, прогнозата и терапията на заболяването. Пациентите ще се изследват предварително, преди да се назначи лечение. Така благодарение на молекулярния анализ ще се определя дали пациентът ще се повлияе добре от дадено лекарство или не. Изследването ще дава още и възможност  за определяне на точната доза медикамент, необходима за успешната терапия”, поясни проф. Иван Черноземски. При 10% от хората с рак се оказва, че болестта е наследствена. Анализът със секвенатора MiSeq ще даде възможност да се индивидуализира лечението при сърдечноболни, хора с психични заболявания и други хронични болести, обясни проф. д-р Драга Тончева, генетичен консултант към клиника "Малинов", ръководител на Катедрата по медицинска генетика на МУ-София и завеждащ Националния геномен център за социално значими заболявания. "Тя сподели, че има случаи, когато лекарство срещу аритмия би могло да я предизвика и това се дължи на факта, че има дефект в определен ген. По думите и новия апарат позволява да се използва за едновременно секвениране на няколко големи гени от генома на раковите тъкани и да дава информация за развитието на болестта и за лечението на всеки отделен пациент – така наречената персонализирана терапия. А с въвеждането на този радикално нов подход ще се създаде възможността терминът здравеопазване да върне истинския си смисъл и да спре да се асоциира с болнелечение. Персонализираната терапия е бъдещето на медицината, убедена е проф. Тончева.
Според проф. Дамян Дамянов, председател на Съюза на учените в България и председател на Българското хирургично дружество, една от основните причини за неблагоприятния изход от лечението при някои тежки социално значими заболявания е откриването на болестта в напреднала фаза като успоредно с това болничното лечение и скъпите лекарства натоварват както държавния, така и личния и семейния бюджет. Изследванията с новия апарат ще започнат през април, като вече започват записвания на тел. 02 965 57 11. Апаратът ще работи в столичната клиника „Малинов" и е първият от този вид в България. С новия апарат ще се изследва човешкото тяло с невероятна точност само за минути, а резултата след няколко часа ще сочи дали човек е застрашен да развие рак в даден момент от живота си.
Първоначално секвенатора MiSeq ще се използва за изследване за мутации и предразположеност към рак на млечната жлеза при пациенти и техни близки родственици..
Първите 95 пациенти ще могат да направят прегледи на цена 340 лв. От 15.03. т. г. желаещите може да се запишат на телефон 02 965 57 11.
Подобно изследване в чужбина струва около 5000 евро, съобщи д-р Максим Малинов, управител на клиниката.
По думите му само четири държави в Европа разполагат с този апарат, а това са – Великобритания, Холандия, Швейцария и Германия. България е петата европейска страна, която има възможността да предложи на пациентите си модерна диагностика и лечение.
Поетапно в клиника "Малинов" ще стартират генетични изследвания за рак на дебелото черво, белодробен карцином, болест на Алцхаймер, левкемии и други тежки социално значими заболявания.

Общата стойност на спестените финансови средства за една година, които НЗОК ще реализира от договорените до настоящия момент отстъпки, е 4 205 033 лв.


От 16.03.2012 г. НЗОК ще заплаща по-ниски цени за 25 лекарствени продукта.
Предстои подписване на споразумения за още 13 лекарства, за които фармацевтичните фирми са подали документи за договаряне с НЗОК през последните дни.
Договорените отстъпки са в размер от 0.04 % до 37,3%, а медикаментите са за лечение на злокачествено новообразувание на млечната жлеза, злокачествено новообразувание на простата, неинсулинозависим захарен диабет, ехинококоза, астма, хронични вирусни хепатити, болест на Паркинсон, шизофрения кистозна фиброза, акромегалия и медикаменти при наличие на трансплантирани органи и тъкани.
Общата стойност на спестените финансови средства за една година, които НЗОК ще реализира от договорените до настоящия момент отстъпки, е 4 205 033 лв.
Процеса по договаряне на отстъпки няма определен срок и фирмите могат да предлагат такива по всяко време. НЗОК гарантира, че всяко новопостъпило предложение ще бъде разгледано максимално бързо.
От 24.01.2012 г. в НЗОК са постъпили следните предложения:
1.AstraZeneca Pharmaceuticals AB, Sweden с вх. К№ 30-01-89/24.01.2012 г. и 05.03.2012 г. – за  2 лекарствени продукта.;
2.AstraZeneca AB, Sweden  с вх. К№ 30-01- 90/24.01.2012 г. – за 3 лекарствени продукта;
3.AstraZeneca UK Ltd, United Kingdom с вх. К№ 30-01- 138/24.01.2012 г – за 1 лекарствен продукт;
4.ГлаксоСмитКлайн ЕООД с вх. К№ 30-01-57/16.02.12 г. – за 5 лекарствени продукта;
5.Schering-Plough Europe- Belgium, представляван от Мерк Шарп Доум България ЕООД,  с вх. К№ 30-01-20/21.02.2012 г. – за 3 лекарствени продукта;
6.Мерк Шарп Доум България ЕООД с вх. К№ 30-01-41/21.02.2012 г. – за 2 лекарствени продукта;
7.Merck Sharp and Dohme Ltd. - United Kingdom, представляван  от Мерк Шарп Доум България ЕООД,  с вх. К№ 30-01-82/21.02.2012 г. – за 1 лекарствен продукт;
8.Novo Nordisk A/S с вх. К№ 30-01- 101/24.02.2012 г. – за 1 лекарствен продукт.
9.Eli Lilly S.A., Suisse с вх. К№ 30-01- 8/02.03.12 г.  – за 2 лекарствени продукта;
10.Novo Nordisk A/S Novo alle, Danmark с вх. К№ 30-01- 101/07.03.2012 г. – за 4 лекарствени продукта;
11.Рош България ЕООД с вх. К№ 30-01-95/08.03.2012 г. – за 3 лекарствени продукта;
12.Jansen-Cilag International N.V. с вх. К№ 30-01-36/09.03.2012 г. – за 2 лекарствени продукта.
13.Новартис Фарма ГМБХ с вх. К№ 30-01-22/09.03.2012 г. – за 7 лекарствени продукта;
14.Новартис Юрофарм Лимитед с вх. К№ 30-01-24/09.03.2012 г. и 12.03.2012 г. – за 2 лекарствени продукта.
Според действащата нормативна уредба НЗОК има право да договаря отстъпки при лекарства за домашно лечение, заплащани на 100 % от фонда. Това са лекарства, които са без аналог, единствени продукти по INN и не участват в определянето на референтна стойност с други лекарствени продукти. Също така фармацевтичните фирми по своя инициатива могат да предлагат отстъпки за лекарствени продукти с ниво на заплащане от НЗОК 25 %, 50 % и 75 %, които са единствен лекарствен продукт в група и не участват в определянето на референтна стойност. При тези случаи постигнатата отстъпка ще се разпределя пропорционално между заплащаното от НЗОК и доплащането от страна на пациента.


Healthgrouper: 90% от лекарите са недоволни от реформите


Международният интернет проект www.healthgrouper.com обяви предварителните резултати от проучване за удовлетвореността на лекарите от работата им. Изследването е направено между практикуващи лекари в България в различни държавни и частни лечебни заведения.
Смущаващ е фактът, че близо 90% от лекарите в страната изпитват силна неудовлетвореност от реформите в сектора.
На въпроса: ” До колко сте доволни от реформите в здравния сектор и как те се отразяват на Вашата работа като лекар?” над 87.2% от анкетираните лекари са отговорили, че са недоволни. 52.2% са много недоволни”, 27.2% са се определили като недоволни”, а 7.8% - “отчасти недоволни”.
Само 5.0% от общия брой анкетирани лекари са дали отговор отчасти доволни”. Нито един от анкетираните не е избрал опцията “много доволен”, а 7.8% от анкетираните нямат мнение.
И лекарите, работещи в държавният сектор, и тези в частния изразяват своето недоволство от реформите в здравеопазването, като разликата в процентите е минимална - 95% в държавните болници и 85% от частните практики.
Почти половината или 47% от всички анкетирани лекари отговарят, че биха променили работното си място. От тях 78.6% обмислят да заминат в чужбина, а значително по-малък процент (16.5%) искат да се прехвърлят от държавния в частния здравен сектор. Около 5% от анкетираните лекари дори обмислят възможността да променят професията си.
Въз основа на тези данни, оценката на www.healthgrouper.com е, че 4-5000 лекари от 35000 работещи в здравната система на Република България обмислят да заминат в чужбина и биха го направили при първа възможност.
Характерният профил на лекар, желаещ да замине в чужбина е мъж или жена на възраст между 36-45 год., със завършена специализация, трудов стаж от 10-15 години, практикуващ в държавна болница, недоволен от ниската заплата, липсата на ясно определени работни правила и без авторитет в обществото.
В по-голям брой от коментарите, лекарите посочват, че биха останали в България, ако се определят ясно правилата на работа и политиката на Министерството на здравеопазване.
Бих останал в уредена България, с правила на работа и адекватна политика на Министерството за Здравеопазване” – посочва гинеколог от София с 15 години професионален опит.
На въпроса: “Бихте ли препоръчали Вашата професия на по-младите си колеги?’’ 44% са заявили отрицателен отговор и са избрали съответните опции на скалата. Тревожно висок процент от от анкетираните доктори - 29% заявяват, че въобще не биха препоръчали професията лекар.
Направеното проучване даде възможност анкетираните да посочат какво не харесват в работата си в България. Анализът на съдържанието (content analysis) оформи 5 основни групи проблеми, които определят причините за недоволството от работата на лекарите в България.
  • ниските заплати и начина на финансиране от страна на НЗОК;
  • многото и сложни административни процедури;
  • неясните и частични реформи, липса на визия за развитие на здравната система;
  • отношението на обществото и медиите към лекарите;
  • корупцията в здравеопазването.
Всяка една от тези групи проблеми ще бъде поотделно разработена и ще бъде обявена  в окончателният анализ на www.healthgrouper.com, който ще бъде публикуван в края на месец март.

Министърът на икономиката Трайчо Трайков и здравният министър Стефан Константинов са подали оставки


Те са били приети на извънредно заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ, свикана от премиера Бойко Борисов късно снощи-15.03.2012 г..
Докато причината за освобождаване на здравния министър е ясна, на Трайков е неочаквана. При него неофициално се сочи, че причината е неуспешно проведеният бизнес форум в Катар

Проблемът със застаряването на населението и намаляването на работната сила в България за сметка на пенсионерите може да се реши чрез миграция


Тази своя теза министърът на финансите Симеон Дянков разви по време на представянето на доклад на Световната банка за възможностите за развитие на европейската икономика. В документа се подчертава, че основен проблем за растежа на Стария континент е демографският. „Демографската картина е сред слабите страни на България, но стига икономиката да се развива достатъчно бързо, тенденцията може да се обърне", смята Дянков. За пример той даде САЩ, където проблемът с намаляващата работна сила е решен с притока на имигранти. Ниските заплати в България обаче не са атрактивни за работещи от други страни. Данните на Агенцията по заетостта показват, че през 2011 г. са „внесени" едва 600 работници от страни извън ЕС. Броят им е намалял близо 3 пъти в сравнение с 2008 г. Според доклада на Световната банка до 2050 г. делът на пенсионерите в България ще се увеличи почти двойно в сравнение с 2010 г. За 40-годишния период хората в пенсионна възраст ще станат 33,8% от населението при 17,9% през 2010 г. Хората в трудоспособна възраст пък ще намалеят от 68,3% на 53,9%. Освен демографския проблем сред уязвимите страни на европейската икономика е и неефективното и скъпо държавно управление, пише още в доклада, представен от главния икономист на Световната банка за Европа и Централна Азия Индермит Гил. Според него основната слабост на правителствата в ЕС са големите разходи за социална защита - близо 60% от парите, които се отделят за това в световен мащаб, се падат на Европа. Икономистите на банката съветват да се увеличи производителността на труда особено в страните от Южна Европа, както и да се подобри бизнес средата.

Рибни консерви от Полша пак с червеи


Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) отново хвана рибни консерви от Полша с червеи. Пратката от 5040 консерви по 115 грама черен дроб от трескае иззета  преди да стигне до търговската мрежа.
Дистрибуторът сам е предупредил инспекторите за новата партида консерви. Те не представляват пряка заплаха, тъй като са минали термична обработка.
В началото на този месец инспектори на БАБХ заловиха друга партида с червиви консерви в складовете на дистрибутора -ловешка фирма. От агенцията са подали сигнал до Брюксел по системата за бързо предупреждение за опасни храни и фуражи (RASFF). 

15 март-Световен ден за защита на потребителите


На 15 март е Световният ден на потребителите. С отбелязването му се цели да бъдат напомнени основните им права.Мотото тази година е: „Нашите пари - нашите права". Кампанията е посветена на реалния избор във финансовите услуги и има за цел да напомни правата на потребителите при пазаруване на стоки и услуги. Инициатива е на Комисията за защита на потребителите.
За първи път е отбелязан на 15 март 1983 г. и оттогава става важна дата за потребителските организации в цял свят. Две години по-късно, на 9 април 1985 г., Общото събрание на ООН одобрява идеята той да стане Световен ден за защита на потребителите.
Датата е определена и в памет на американския президент Джон Ф. Кенеди, който на 15 март 1963 г. обявява пред Сената идеята за Закон за защита на потребителите. Кенеди посочва "четирите основни права на потребителя": правото на безопасност; правото на информация; правото на избор; правото да бъдеш чут. Впоследствие са добавени още четири: правото да бъдат задоволени основните потребности; правото на обезщетение; правото на образование; правото на здравословна околна среда. Тези осем права са залегнали в Правилата за защита на потребителите, приети от ООН.
В България се отбелязва от 1991 гНачалото на потребителската защита в България датира от 1999 г. Тогава е създаден специален Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (ЗЗППТ), който има за цел да установи по-добър баланс във взаимоотношенията на пазара между производители, търговци и потребители, ясни правила при осъществяване на търговските дейности, както и да осигури безопасност при потреблението и по-добро качество на живот. Във връзка със синхронизирането на българското законодателство с европейското на 10 юни 2006 година влезе в сила нов Закон за защита на потребителите (ЗЗП).

Електронен калкулатор за дължими здравни вноски в сайта на НАП

На сайта на НАП -www.nap.bg е публикуван безплатен електронен здравен калкулатор, който изчислява дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до момента.

За да изчисли задълженията си за здраве, човек трябва единствено да маркира месеците, в които е пропуснал да плати вноските си, и да посочи как се е осигурявал – като едноличен търговец, упражняващ свободна професия, земеделски или тютюнопроизводител и др.
Хората могат да проверят здравния си статус и на цената на един градски разговор от цялата страна на телефон 0700 18 700. Услугата е напълно автоматизирана и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона
Компютърната система извършва справка в реално време и „прочита” по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права, или не. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски.
След като провери задължението си, дължимите пари могат да се преведат директно по банков път.

четвъртък, 15 март 2012 г.

Черният чай предотвратява рискът от диабет и редуцира теглото


Черният чай съдържа специфични вещества, които понижават холестерола и намаляват способността на храносмилателната система да поема мазнини, предотвратява рискът от развиване на диабет и помага за намаляването на теглото.
Но за целта редовната му консумация трябва да бъде без никакви добавки като мляко, захар или мед, съобщиха британски учени.
Добавките неутрализират положителните свойства на чай и увеличават риска от затлъстяване, са категороични те.
Тези полезни свойства на черния чай потвърждава и екипа, ръководен от професор Винченцо Молас. Той заяви, че черния чай, особено с цитрусови нотки от бергамот стопява безусловно мазнините. Изследване, в което са участвали над повече от двеста пациенти показва, че броят на мастните клетки в организма им е намален с 30% именно след неговата консумация. С 22 % е намалено и нивото на кръвната захар. Освен това високото съдържание на кофеин в него стимулира мозъчната дейност, но без да влияе върху сърдечносъдовата дейност за разлика от кафето. За сведение чаша черен чай съдържа почти толкова кофеин, колкото и чаша черно, силно, ароматно кафе.
Редица международни проучвания показват още, че черният чай има силно бактерицидно действие. И освен, че премахва микроорганизмите в от устната кухина той  предотвратява възпалението на венците и меките тъкани в устата.
Австралийско изследване пък доказва, че тези хора, които пият по три чаши черен чай дневно, понижават кръвното си налягане с 2-3 мм живачен стълб.
В изследването са включени95 мъже и жени със средно систолично налягане между 115 и 150 mmHg. Половината от тях са консумирали средно по три чаши черен чай дневно в продължение на шест месеца, а половината плацебо напитка със същото количество кофеин и подобен вкус.
В края на проучването само в първата група е отчетено намаляване на систоличното и диастоличното кръвно налягане с 2-3 мм живачен стълб.

Карането на велосипед топи килограми и удължава живота


С помощта на колелото лесно се свалят излишните килограми, тъй като час каране е просто минус 1000 калории. Освен това се задействат на първо място дългите мускули на краката и таза, а едновременно се стяга коремът и се свиват прасците и фигурата се източва.
Данните от проучване, проведено от специалисти от университетската болница в Копенхаген, показват, че карането на колело може да увеличи живота с над 5 години.
В изследването продължило 20 години са взели участие 5000 души в добро здравословно състояние, които карат велосипед всеки ден, от двата пола на възраст между 21 и 90 години. Резултатите показват, че хората, които редовното карат колело с бързи темпове живеят с 5,3 години повече, а  тези, които карат по-бавно – със средно натоварване удължават живота си с 2,9 години. При дамите резултатите са за 3,9 години допълнителен живот при интензивно въртене на педалите и 2,2 години при средни скорости. Колкото по-интензивно е натоварването, толкова по-дълго ще живеете е извода на датските учени.

Розмарин: 2 в 1 - и билка и подправка

Розмаринът е вечнозелено растение с изключително много приложения не само в кулинарията, но и в медицината и ароматерапията и затова е трудно да се определи кое е нейното най-важно свойство. То цъфти с множество светлосини цветове в края на пролетта и много рядко през есента.
Като билка розмаринът засилва паметта. Гърците например са изплитали венец от розмарин и са си го поставяли на главата, за да мислят по-добре.
Розмаринът притежава тонизиращо действие и антимикробни свойства. Стимулира централната нервна система и кръвообращението, което го прави полезен за хората, страдащи от ниско кръвно налягане. Маслото от розмарин се използва при депресии, физическа и умствена преумора, сърдечна невроза, при безсъница, истерия, неврастения, мигрена, хипертонии и импотентност, а така също и при простуда. Масло от розмарин се използва в ароматерапията за успокояване на болка след наранявания, артрит, ишиас и невралгии. При менструални болки то е изключително ефикасно, ако втрие в коремната област.
Ароматът на розмарин подобрява мозъчната дейност и повишава настроението, установиха британски учени. В изследването са включени 20 души. Всеки от тях е изложен на различни нива на аромата на розмарин. Учените са насочили вниманието си изключително  към етеричното масло 1,8 цинеол. Резултатите са повече от убедителни и потвърждават, че поемането на 1,8 цинеол в кръвта, чрез подушването на аромата на растението, подобрява значително мозъчната дейност и влияе върху настроението, чрез различни неврохимични пътища. Участниците в експеримента с високи нива на това етерично масло показали по-добра скорост и точност при изпълнението на задачите, в сравнение с тези, които имали значително по-ниско съдържание на това етерично масло.
В кулинарията розмаринът е идеална подправка за месо, риба, зеленчукова салата, картофи, скара1 хляб и дори десерти. Съчетава се с другите подправки изключително добре и придава на ястията неповторим вкус.


Знаете ли, че:

-Розмаринът спира косопадът и засилва растежа на косата. Достатъчни са само няколко капки от масло от розмарин, които се втриват директно в скалпа. Това също така предотвратява и нейното накъсване и изсушаване;
-Екстрактът от розмарин или розмаринова киселина помага за удължаване на срока на годност на кремове и лосиони, приготвени в домашни условия. Нужни са само няколко капки;
-Маска с есенциално масло от розмарин подхранва епидермиса и го обогатява с минерали, органични киселини, както и с множество витамини (A, B1, B2, C, E).Има противовъзпалително, свиващо, успокояващо действие и регулира производството на себум. Редовната употреба спомага за пълното премахване на мъртвите клетки от кожата, видимо затваря порите на лицето и намалява появата на черни точки.

Обобщено казано розмаринът действа многопосочно-обезболяващо, антисептично, спазмолитично, затягащо, стимулира мозъка, подобрява кръвообращението, ефикасно при целулит, пърхот, оплешивяване, главоболие и болезненост на мускулите.

България внася от Европейския съюз 90% от говеждото и 80% от свинското месо


България внася от Европейския съюз 90% от говеждото и 80% от свинското месо, тъй като страната ни не може да произведе достатъчно от продуктите, за да задоволи вътрешните нужди на пазара и на месокомбинатите.
Кирил Вътев, председател на Асоциацията на месопреработвателите в България подчерта, че заради засиленото потребление на Китай и Русия се е стигнало и до дефицит на месото.
От началото на следващата година свиневъдните ферми трябва да отговарят на изискванията за хуманно отношение към прасетата, а именно в тях да има комфорт-климатици, душове, за да се къпят, чесалки и дори играчки, за да се избягва канибализмът между тях.
От 190 свиневъдни ферми у нас само 12 не отговарят на тези условия и изисквания.

103 фирми предлагат работа за студенти


В зала „Арена Армеец София" се проведе форумът „Национални дни на кариерата 2012 -Добра кариера, добър живот", по време на който бизнесът предлага стажантски позиции на студентите. През т.г. фирмите, предлагащи работа, са 103 - с единадесет повече от 2011 г.
У нас 70 000 младежи до 29 години или 19% са безработни. Почти половината от тях дълго време не могат да си намерят работа, защото имат много ниско образование и квалификация - някои от тях дори нямат 10-и клас. У нас все по-трудно се реализират младежите без квалификация и с ниска степен на образование.Компютърни специалисти, инженери, икономисти, специалистите по човешки ресурси и експерти с познания по редки езици са най-търсените сега на пазара, съобщи Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, цитирайки данни от началото на тази година, по време на 11 издание на Националните дни на кариерата, които се проведоха на 13.03 в София.
Около 2000 свободни места за студенти и абсолвенти по стажантски програми предлагат работодателите у нас. Продължителността на програмите варира от три месеца до година и половина, а най-често заплатите са от 270 до 450 лева. Отделни компании обаче са склонни да предложат и по-високо заплащане на предпочетените от тях кандидати. Някои от офертите към стажантите включват безплатен транспорт до работното място, покриване на разходите за квартира и социални пакети.
По думите на Лозанова стажантска програма за близо 600 бакалаври и магистри стартира до два месеца. Продължителността на програмата ще е девет месеца.
600-те младежи се очаква да започнат работа по програма за заетост на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Те трябва да имат завършено висше образование и специалност заявена от конкретното ведомство.
Проектът на Агенцията по заетостта се разработва в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси - Укрепване капацитета на институциите“ и е на стойност около 3 млн лева.
От първото си издание през 2002 година до днес форумът Национални дни на кариерата е посетен от близо 137 000 младежи.
По програмата „Старт в кариерата" миналата година над 1100 души са стажували в различни министерства, ведомства и в общини. А близо 22 000 души са започнали стаж или са намерили работа през форума досега, сподели управителят на "ДжобТайгър" Светлозар Петров, един от организаторите на проявата.
Домакини на форума ще бъдат още Варна, Велико Търново, Русе, Свищов и Пловдив.
Във Варна и Пловдив бизнесът е представен от по 32 фирми, между 15 и 19 компании ще набират млади кадри във Велико Търново, Свищов, Русе и Бургас.

-----
Междувременно КНСБ излезе със становище за младежката безработица. От синдиката предлагат безработните и неактивни младежи да бъдат обособени в подгрупи, за които да има програми и мерки съобразно спецификата на подгрупата. КНСБ предлага и създаване на програма за споделено работно място между младеж и лице в предпенсионна възраст и между двама младежи. Синдикатите искат от Агенцията по заетостта да разкрие т.нар. младежки бюра в Пловдив, София-град, София-област, Благоевград, Варна, Пазарджик, Сливен, Пле­вен, Бургас и Стара Загора.
Синдикатът предложи и две нови схеми по оперативната програма - за 10-месечен стаж на младежи, завършващи висше, плюс 6 месеца субсидирана заетост, и за специална подготовка - мотивация, чужд език и компютър за хора до 29 г..

Дипляна с данъчни облекчения в офисите на НАП


Брошура се разпространява в офисите на Националната агенция за приходи (НАП), в която подробно се описва законните възможности за намаляване на данъка върху доходите като например купуване на осигурителен стаж, внасяне на вноски за допълнително доброволно пенсионно или здравно осигуряване, застраховка "Живот" или дарение, с които данъчната основа може да бъде намалена с до 65%.
Намалението на данъка при ипотечен кредит за млади семейства пък важи и за двойки, които към момента на сключване на договора не са имали граждански брак, но са сключили такъв до края на календарната година, за която ще се ползва облекчението. Диплянката описва подробно и най-големите данъчни намаления като например възможността за намаляване на подоходния данък с до 15% при дарение за културата или с до 50% при дарение в полза на фондовете за асистирана репродукция или за лечение на деца. Даренията в полза на детски ясли, градини,
училища и други образователни институции също могат да намалят данъчната основа и данъка включително в случаите, когато са направени в натура Тяхната стойност обаче не може да е по-висока от 5% от данъчната основа за годината, поясняват от НАП.
Данъчните припомнят, че всеки, който иска да се възползва от облекчението за дарение, трябва да е на трудов или граждански договор. Възможността е валидна и за хора със свободни професии или за тези, които имат доходи от наем или други постъпления, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. Едноличните търговци могат да се възползват от същото облекчение, но по друг ред, определен в Закона за корпоративното подоходно облагане, припомнят още от НАП.
Независимо от предназначението на даренията общата им сума през годината не може да бъде повече от 65% от общия доход, заработен през нея.
Освен брошурата, която може да се намери във всички офис на приходната агенция или да се свали от интернет, информация по данъчни казуси може да се получи и на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор от цялата страна.

------
Промени в Закона за автомобилните превози, одобрени от кабинета предвиждат
и билетите за автобус да се издават от касови апарати, свързани с НАП. Целта на промените е да спрат нерегламентираните практики, при които превозвачите укриват оборот. Билетите за междуселищни и международни пътувания вече трябва да съдържат имената на пътника, датата на пътуването и номера на мястото в превозното средство.

Лекарите от Районната лекарска колегия в Благоевград събраха 920 лева в помощ за пострадалите от наводненията в хасковското село БисерПаричната помощ е преведена по дарителската сметка на РК на Българския лекарски съюз в Хасково, откъдето ще разпределят средствата между най-нуждаещите се хора. Първи на призива на Българския лекарски съюз за събиране на финансова помощ за бедстващите хора от Бисер откликнаха медиците от Русенска област, които дариха 4500 лева.

Върху администрацията целенасочено се извършват действия, с които се отнемат права и придобивки на служителите


КНСБ е срещу готвените промени в Закона за държавния служител, които налагат и изменения в други 48 закони. Според президента на КНСБ Пламен Димитров анонсираните от финансовия министър Симеон Дянков изменения не спомагат държавните служители да се чувстват по-защитени и са опит да се отнемат права на чиновниците. Димитров даде за пример премахването на клас прослужено време. Според него начинът, по който се определя заплатата на държавните служители, ще доведе до намаляване на базовото възнаграждение. Върху администрацията целенасочено се извършват действия, с които се отнемат права и придобивки на служителите, допълни той.
От синдиката недоумяват защо се придава статут на държавни служители на работещи в администрация, които не са такива по смисъла на закона за администрацията. Става въпрос за НОИ, НЗОК и Икономическия и социален съвет. От КНСБ предлагат чрез изготвяне на кодекс за държавната служба, който да съдържа общи правила за уреждане и уеднаквяване на всички режими на наемане, упражняване на труд, почивки, отпуски и работно време, да се уеднакви статутът на работещите в ДАНС, МВР и МО държавни служители. Броят на държавните служители изкуствено се увеличава, за да може повече хора да бъдат засегнати от промените в новия закон, с които се орязват пари и права обяви Димитров. Сега те работят на трудов договор, а не по служебно правоотношение. Това не са хора, които подпомагат функционирането на държавната власт, а съвсем друг тип администрация, коментира юристът на синдиката Чавдар Христов. Правело се, за да бъдат засегнати повече от новия ред за заплащане на чиновниците, с който се отнема класът за прослужено време и възнаграждението се разделя на твърди 70% плюс 30% бонус според заслугите. Системата за оценяване обаче е изключително субективна и дава пълна власт на началника, твърдят синдикалистите. Новото плащане за привличане и задържане на ценен служител пък давало възможност за наливане на пари на точно избрани хора. В КНСБ се опасявали, че тихомълком новият ред за заплащане щял да бъде разпрострян и върху групата служители в администрацията, които сега са на трудов договор и им се плаща според Кодекса на труда. Вече открито се говори за премахване на класа и в частните фирми, предупреди Димитров.
КНСБ не очаква, че закона преминал на първо четене, няма да бъде приет от НС.
По повод скандала с бонусите Димитров заяви: "Бонусите са елемент от системите на заплащане. КНСБ не смята, че бонусна система не трябва да има, но допълнителното възнаграждение не трябва да надвишава една четвърт от заплатата на служителя". Президентът на КНСБ поясни, че синдикатът е категорично против бонуси, които са в пъти над заплатата.
От КНСБ настояват държавните служители да имат право на ефективни стачни действия, за да изразят недоволството си в случаите, когато правата им се нарушават.

Глобул" дари 10 000 лв. на фондация "Деца с проблеми в развитието"


Глобул" дари 10 000 лв. на фондация "Деца с проблеми в развитието" с цел да подпомогне усилията й, насочени към осигуряване на издръжката на медицинския център "Деца с проблеми в развитието" към нея. Средствата бяха събрани по време на Зеления коледен фестивал, който се проведе в София в празничния период с подкрепата на "Глобул" и продължи до началото на 2012 г. Посетителите на Зеления коледен град имаха възможност да закупят продукти и услуги на оператора, както и специални благотворителни артикули, като "Глобул" удвои всички реализирани приходи в рамките на фестивала. Допълнително хиляди клиенти на оператора подпомогнаха каузата чрез лични дарения в кутиите на фондация "Деца с проблеми в развитието", разположени в над 20 магазина на "Глобул" в страната.
Фондация „Деца с проблеми в развитието" е създадена през 2006 година от родители на деца с детска церебрална парализа, аутизъм, синдром на Даун и др..

Знаем ли какво се случва отвътре?


-Всеки ден 11,5 л. смляна храна, течности и храносмилателни сокове преминават през храносмилателната ни система, а само 100мл. се отделят с изпражненията.
-Една зеленчукова салата се храносмила за  за 2 часа и половина.
-Всеки човек изяжда около 500 кг. храна ежегодно, което се равнява на теглото на средноголяма крава.  

сряда, 14 март 2012 г.

Вижте нещата отвътре и си помислете дали си струва да чакате заболяването да ви връхлети


Информационната кампания за рака на дебелото черво „Виж нещата отвътре" се провежда за втора година у нас и е посветена на Световния месец за борба с рак на дебелото черво.
Организаторите на инициативата - Асоциация на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) съобщиха, че целта им е да информират за нуждата от редовни профилактични прегледи за образувания, които могат да станат тумори на дебелото черво.
Партньори на събитието са район Възраждане на столична община, клуб ”Млад онколог”, фармацевтична компания Рош и МОЛ София.
Ракът на дебелото черво се развива най-често след 50-годишна възраст е вторият най-често срещан злокачествен тумор. Той е сред малкото познати форми на рак, които подлежат на скрининг и могат да бъдат открити в начален стадий и съответно лекувани успешно. Според статистиката в страната се регистрират над 4600 нови случая годишно, което е 13,4% от всички тумори. С всяка изминала година обаче броят на новорегистрираните с рак на дебелото черво расте.
У нас за съжаление заболяването се открива сравнително късно - 1/3 от случаите или 33% се диагностицират в четвърти стадий, за разлика от развитите държави, където този процент е 20-25%. Причината за това е липсата на Национален популационен скрининг. Тя подчерта че с кампанията провокират хората да видят нещата отвътре и да си помисляте дали си струва да чакат заболяването да ги връхлети, каза Жени Адърска, председател на АПОЗ.
Според д-р Росица Кръстева, химиотерапевт от МБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ” най-често симптомите се появяват едва в късния стадий на болестта и те са анемия, болка, редуване на диарични с кървави изпражнения или констипация. Нейната препоръка е дори и при най-малките съмнения да се търси специализирана лекарска помощ.
Заболяването вече може да се диагностицира чрез тест, откриващ генетични аномалии в клетките, намиращи се в изпражненията. Надеждите на българските лекари са той да се прилага скоро и у нас. На колоноскопия обаче трябва да се подлагат всички, които имат някакви оплаквания като кървене, неясни коремни болки или са фамилно обременени.
Открит навреме ракът на дебелото черво е лечим. Дори и при напредналите форми има много възможности болестта да се контролира и овладее като хронично заболяване с новите таргетни терапии. Доказано е, че петгодишната преживяемост при ранните стадии е между 80 и 90%, а при напредналите - от 60 до 30%.
До 20 март пред Мол София е изложен макет на дебело черво с диаметър 3,5 м и дължина 10 м, на който нагледно може да се види как се образуват тумори в червото и
 как могат да бъдат лекувани.

вторник, 13 март 2012 г.

Всеки пети е имал психично разстройство поне веднъж в живота си


У нас психични и поведенчески разстройства проявяват над 2% от хората. Като цяло на всеки 100 000 души население у нас се падат малко над 2000 с психични и поведенчески разстройства. Рискът за всеки средностатистически човек в страната да бъде засегнат от психическо заболяване е 19,5%. Най-често разпространени са тревожните разстройства, като особено уязвими са хората на възраст между 50 и 64 години.
Всеки пети българин е страдал, поне веднъж в живота си, от психично разстройство, а някои от тях са развили дори и по-тежко психично разстройство. Това показва последното изследване на психичното здраве на българите на Националния център по опазване на общественото здраве и анализи (НЦОЗА).
През 2010 г. над 155 000 болни българи са били под наблюдение на психиатричните заведения, клиники, отделения, кабинети и амбулатории.
Близо 36 000 души са с шизофрения и налудни разстройства, а умствена изостаналост - 35 000. Редовно медикаменти срещу депресия вземат над 70 000 души у нас, което е равно на 1,1 % от населението на страната. Засегнатите от психични разстройства вследствие злоупотреба с алкохол са повече от 13 хил. души, от разстройство на настроението над -27 хил. и от различни видове депресии над 15 хил. българи.
От НЦОЗА отчитат, че болестността у нас от чести психични разстройства е доста висока - между 10 и 30% общата популация.
Тревожните разстройства са най-голямата група сред честите психични разстройства - 11,4%, като групата на хората между 50 и 64 г. е най-засегната от този вид заболявания. Най-голяма е злоупотребата най-често алкохол, сред младите българи между 18 и 34 години - 4,4%. Употребата на алкохол от по-възрастните между 35 и 65 години, които страдат от психични разстройства, също е около 4%.
Според експертите от НЦОЗА е налице тенденция за увеличаване на честите психични разстройства с напредването на възрастта. В България има 12 центъра за лечение на психичното здраве с около 1500 легла, според експертите това е крайно недостатъчно за лечението на този вид заболявания.

Родителите са с "двойствен морал" по отношение минимално насилие над децата

Само 43% от тях са съгласни малолетните да могат да ги съдят, ако те нарушават основните му права


Над 2/3 или 68% от хората у нас одобряват използването на „минимално насилие” като шамари, издърпване на ухо или напляскване върху децата. Привърженици на подобни форми на възпитание се срещат сред всички възрастови групи, даже и сред по-високо образованите. С други думи това означава, че 68% от децата ядат бой – минимален..
Същевременно също 70% от запитаните родители смятат, че когато става дума за насилие над деца, не бива да се пренебрегват дори подадените анонимни сигнали. На това мнение са и хората, които нямат деца. А 83% от анкетираните обаче смятат за неприемливо използването на силови възпитателни методи. Това сочат данните от проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ), по повод предложенията в проектозакона за детето, от февруари.
От данните в изследването става ясно, че голяма част от участниците имат „двоен морал” по въпроса с насилието над децата у дома.
„Разминаването говори за „двоен морал". Родители, упражняващи минимално насилие, имат персоналното усещане, че контролират ситуацията", коментират социолозите.
Данните сочат още, че издърпването на ушите, напляскването и боя се срещат по-често в семействата, които живеят без сключен брак. Мнозинството от българските граждани 91% одобряват заложеното в проектозакона изискване децата до 8-годишна възраст да не се оставят без надзор дори и вкъщи.83% са на мнение, че без наблюдение не трябва да остават и децата до 12-годишна възраст, ако оставането сами би създало опасност за физическото, психическото и нравственото им развитие.
85% смятат, че децата до 14-годишна възраст не бива да се разхождат сами след 20 часа, а задължително трябва да бъдат придружавани от възрастен. Близо 3/4 или 74% одобряват подобна мярка и за тийнейджърите между 14 и 18 години, когато излизат на обществени места след 22:00 часа.
От НЦИОМ посочват, че жените и по-образованите респонденти одобряват по-често от останалите това изискване.
Относно предложените права на детето в новия закон с най-висока подкрепа се ползва правото на закрила на детето от въвличането му в политически, религиозни и синдикални дейности – 93%.
83% от анкетираните се обявяват срещу използването на насилие и други методи на възпитание, които уронват достойнството на подрастващите. Най-последователни и твърди в отхвърлянето на насилието над децата в семейството са отново младите и образовани хора, по-голямата част от висшистите, жителите на големите градове и представителите на нежния пол.
Сравнително слаба е подкрепата на идеята детето да има възможност да съди родителите си, ако те нарушават основните му права. Това предложение се одобрява от по-малко от половината участници в изследването -43%. Хората, които застават зад тази мярка, са предимно млади, образовани и не семейни.
Според 60% от интервюираните при развод е нужно психолози или социален работник, които да оказват подкрепа на детето и да следят за спазване на правата им и да ги защитават. Вещи лица да следят за защита на правата на детето след развода, искат пък по-образованите, живеещите в малките градове и в селата.
60% смятат, че най-доброто, което може да се направи за децата, останали без родителска грижа, е настаняването им при близки и роднини. Интересното е, че тази мярка се подкрепя по-слабо от хората с високо образование, които смятат, че към всеки конкретен случай трябва да се подхожда индивидуално и не винаги роднините са най-подходящото решение. 47% от запитаните посочват приемни семейства или осиновени - 43%. Едва 23% споменават опцията „настаняване в специализирано заведение". Според социолозите от НЦИОМ това говори за липса на обществено доверие и за наличие на очакване в бъдеще дейността им да бъде свивана и ограничавана.
Спирането на социалните помощи и налагането на глоби като санкции за родители, които не полагат грижи за децата си, са одобрявани от 86% или над 3/4 от интервюираните. 76% стигат дори до по-голяма крайност, а именно ограничаване на родителските права отново най-често според младите, образованите и заможните респонденти.
МВР и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) са институциите, към които гражданите най-често са склонни да се обърнат, ако са свидетели на това как родител лишава детето си от грижи, посочат от НЦИОМ.
47% биха отишли в полицията, а 46% – в ДАЗД. Мъжете по-често биха се обърнали за съдействие към МВР, а жените към ДАЗД, която е предпочитан адресат на оплакването от всички възрастови групи, без най-възрастните.
30% от интервюираните посочват, биха подали оплакване в дирекция „Социална подкрепа”, а 25% биха позвънили на телефон 116 111, специализиран за деца в риск, който е особено популярен, както сред младите и образовани българи, така и сред жените и жителите на столицата.
Едва 6% от запитаните не биха обърнали внимание на дете в риск и не биха информирали за това нито една инстанция.