петък, 16 март 2012 г.

Healthgrouper: 90% от лекарите са недоволни от реформите


Международният интернет проект www.healthgrouper.com обяви предварителните резултати от проучване за удовлетвореността на лекарите от работата им. Изследването е направено между практикуващи лекари в България в различни държавни и частни лечебни заведения.
Смущаващ е фактът, че близо 90% от лекарите в страната изпитват силна неудовлетвореност от реформите в сектора.
На въпроса: ” До колко сте доволни от реформите в здравния сектор и как те се отразяват на Вашата работа като лекар?” над 87.2% от анкетираните лекари са отговорили, че са недоволни. 52.2% са много недоволни”, 27.2% са се определили като недоволни”, а 7.8% - “отчасти недоволни”.
Само 5.0% от общия брой анкетирани лекари са дали отговор отчасти доволни”. Нито един от анкетираните не е избрал опцията “много доволен”, а 7.8% от анкетираните нямат мнение.
И лекарите, работещи в държавният сектор, и тези в частния изразяват своето недоволство от реформите в здравеопазването, като разликата в процентите е минимална - 95% в държавните болници и 85% от частните практики.
Почти половината или 47% от всички анкетирани лекари отговарят, че биха променили работното си място. От тях 78.6% обмислят да заминат в чужбина, а значително по-малък процент (16.5%) искат да се прехвърлят от държавния в частния здравен сектор. Около 5% от анкетираните лекари дори обмислят възможността да променят професията си.
Въз основа на тези данни, оценката на www.healthgrouper.com е, че 4-5000 лекари от 35000 работещи в здравната система на Република България обмислят да заминат в чужбина и биха го направили при първа възможност.
Характерният профил на лекар, желаещ да замине в чужбина е мъж или жена на възраст между 36-45 год., със завършена специализация, трудов стаж от 10-15 години, практикуващ в държавна болница, недоволен от ниската заплата, липсата на ясно определени работни правила и без авторитет в обществото.
В по-голям брой от коментарите, лекарите посочват, че биха останали в България, ако се определят ясно правилата на работа и политиката на Министерството на здравеопазване.
Бих останал в уредена България, с правила на работа и адекватна политика на Министерството за Здравеопазване” – посочва гинеколог от София с 15 години професионален опит.
На въпроса: “Бихте ли препоръчали Вашата професия на по-младите си колеги?’’ 44% са заявили отрицателен отговор и са избрали съответните опции на скалата. Тревожно висок процент от от анкетираните доктори - 29% заявяват, че въобще не биха препоръчали професията лекар.
Направеното проучване даде възможност анкетираните да посочат какво не харесват в работата си в България. Анализът на съдържанието (content analysis) оформи 5 основни групи проблеми, които определят причините за недоволството от работата на лекарите в България.
  • ниските заплати и начина на финансиране от страна на НЗОК;
  • многото и сложни административни процедури;
  • неясните и частични реформи, липса на визия за развитие на здравната система;
  • отношението на обществото и медиите към лекарите;
  • корупцията в здравеопазването.
Всяка една от тези групи проблеми ще бъде поотделно разработена и ще бъде обявена  в окончателният анализ на www.healthgrouper.com, който ще бъде публикуван в края на месец март.

Няма коментари:

Публикуване на коментар