събота, 19 януари 2019 г.

Включването в системата за верификация няма да доведе до увеличение на цените на лекарстватаЗа аптеките няма такса за присъединяване, нито за поддръжка на системата за верификация на лекарствата.
От 9 февруари т. г. страната ни се включва в Европейската система за верификация на лекарствата. Засега се вписват в нея само лекарствата изписвани по лекарско предписание

Над 7 милиона опаковки (преобладаващи са медикаменти за болничната помощ) вече са успешно качени в българската система за верификация на лекарствата, която е свързана с Европейската система. Годишно на верификация подлежат 180 млн. опаковки медикаменти по лекарско предписание.
Досега над 1200 аптеки (от тях над 70 болнични), 50 търговеца на едро и 180 притежатели на разрешение за употреба са заявили желание да се включат в системата.
На фармацевтичния пазар у нас има достатъчна наличност от лекарствени опаковки, изписвани по лекарско предписание, произведени преди 09.02, но без новия идентификационен код, които ще се продават до изтичане на срока им на годност.
Стоковата наличност от тях може и да е за 2-3 год. макар, че обикновено тя е за 2-3 месеца. Така ще се гарантира плавен старт на системата за верификация, чиято цел е безопасност и защита на пациентите от фалшиви медикаменти*, и ще се реши проблема с нелегалния паралелен износ.
Това стана ясно по време не семинар, организиран от Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ)**.
Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ, по време на презентацията си „Системата за верификация на лекарствата - техническа иновация в полза на пациента“, съобщи:
-По оценка на СЗО в Европа фалшивите лекарства са от 1% до 4%. За съжаление у нас няма добра система за мониториране на фалшивите лекарства, затова и не можем да кажем какъв процент са фалшивите лекарства у нас. Предполагаме, че процентът и за страната ни е подобен. В развиващите се страни процентът им е много по-голям - между 10% и 30% от опаковките лекарства. Но да не игнорираме и огромните рискове и при покупките на лекарства по интернет. Половината от продажбите на лекарства в интернет са фалшиви. Всяка година над 1 милион души умират от употреба на фалшив медикамент (активните съставки в тях може да са вредни директно или косвено), а загубите са над 10 млрд. евро. Печалбите от фалшиви лекарства са 500 пъти повече от инвестициите, които се правят в оборудването, за да изглеждат фалшификатите като оригиналните лекарства, а санкциите са много, много малки в сравнение с други бизнеси.
По думите на Деян Денев, председател на УС на БОВЛ, фалшивите лекарства засягат най-вече пациентите. Защото, ако сред 10 000 опаковки има 10 фалшиви, те могат да им причинят непоправими вреди.
Според него проблемът с фалшивите лекарства ще се реши, чрез системата за сериализация*** (на входа) и верификация на лекарствата (на изхода), чиято цел е да гарантира, че пациентите от ЕС ще получават в аптеката точно това, което производителят е поставил във фабричната опаковка.
Новата система се въвежда в изпълнение на Директива 2011/62/ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и осигуряване на снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти.
След 09.02 т. г. електронната системата за верификация става задължителна за целия ЕС и Европейското икономическо пространство. Всяка опаковка ще носи поставен от производителя или вносителя уникален идентификационен белег (двумерен матричен баркод) и ще бъде защитена срещу подправяне.
Т. е. всяка опаковка от лекарствата, изписвани по лекарско предписание ще са вече с нов уникален идентификационен код с четири елемента - код на продукта, партиден номер, срок на годност и уникален сериен номер.Така всяка опаковка подлежи на пълно проследяване от производителя, през търговец на едро, аптека, до пациента като краен потребител. Важно е целостта и (стикер или вътрешно подлепване) да не бъде нарушена по пътя до аптеката, което гарантира, че до пациента стига точното лекарство – със сигурно качество от сигурен производител.
Уникалният идентификационен код на всяка лекарствена опаковка ще се сканира в аптеката, преди плащането т.е. при продажбата й фармацевтът, с помощта на специален четец, ще я дезактивира - "отписва" от системата като продадена. Което прави невъзможно опаковката повторно да попадне в аптечната мрежа, с други думи не може да бъде "зачислена" – да влезе в оборот в друга аптека. Това предпазва, както системата от незаконни играчи на пазара, така и реимбурсните системи от източване.
“Тези, които трябва да се притесняват от тази система, са хората, които се занимават с куфарна търговия с лекарства. Тези, които купуват от аптеки и изнасят в куфари и в бусове. Системата за верификацията на лекарствата, веднъж въведена и функционираща в цяла Европа, ще спре тези практики. Това ще гарантира, че лекарствата, доставени в българските аптеки, ще стигат само до българските пациенти, а няма от аптеката да отиват при други пациенти в Европа и да оставят българските без лекарства“, заяви той.
Проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз, подчерта, че след влизането на директивата в сила аптеките първоначално по-скоро по изключение ще сканират лекарства с новия код, които с течение на времето ще се увеличават значително.
Той съобщи, че около 4% от лекарствата в момента са с новия уникален идентификационен код, предимно лекарства в болничната помощ, т.е. процесът по въвеждане на верификацията ще е с дълъг транзитен период. Съобщи още, че в страната реално работят около 3600 аптеки. От тях 2300 имат договор с НЗОК (около 200 болнични) т. е. имат аптечен софтуер. Останалите обаче ще трябва да се снабдят с необходимото оборудване и четец и да се включат към системата за верификация. Санкции ще им бъдат налагани, ако не го направят т.е. решат, че и в дългосрочен план могат да работят по стария начин.
Оля Василева, директор на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства, бе категорична, че включването на страната ни в системата за верификация няма да доведе до увеличение на цената на медикаментите, нито ще повлияе на достъпа до терапия и е единствено за сметка на производителите.
Д-р Евгени Тасовски, изпълнителен директор на Българската генерична фармацевтична асоциация, подчерта, че за генеричните производители верификацията е сериозно предизвикателство, тъй като те произвеждат 2-3 пъти повече опаковки от оригиналните. Същевременно тя е и отговорност към обществото и към добрата репутация на самия производител. В България генеричната индустрия е с много висока оценка от САЩ, Бразилия, Ю. Африка и т. н. Т. е. това е залог за високо качество, спазване на всички условия за добра производствена практика.
Системата за верификация на лекарствата ще пресече опитите за пускане на компрометирани продукти на пазара, защото нелицензирани търговци не могат да генерират код, посочи Христофор Иванов, председател на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРТПЛ).
Участващите в семинара бяха единодушни, че верификацията на лекарствата е най-големият
публично-частен проект в ЕС до момента. Финансирането на системата е изцяло от производителите. Годишни вноски плащат и търговците на едро. За аптеките няма такса за присъединяване, нито за поддръжка на системата, следва да инвестират в софтуер и баркод четци.
БОВЛ е готова със системата, която е свързана с Европейския хъб (там ще присъстват всички кодове на лекарствата от всички държави) и работи, а в рамките на няколко месеца ще започне да функционира напълно.
Стана ясно и, че сигурността на данните, постъпили в европейския хъб, е гарантирана. Производителите ще знаят каква част от произведените от тях лекарства са продадени в България, но няма да има яснота точно коя аптека колко опаковки е продала. А разпространението на фалшиви лекарства у нас и в цяла Европа ще стане забравена лоша практика само до няколко години.
--------
*За фалшиви лекарства се приемат не само препаратите с променен състав или опаковка, но и тези, които са освободени за продажба извън ЕС, но впоследствие се прави опит да бъдат върнати обратно на европейския пазар. Напр. фалшиво лекарство е и това освободено за турския пазар, но вкарано на българския.
**На 18 април 2018 г. Българската система за верификация на лекарствата (БСВЛ) беше свързана с производствената среда на Европейския център (EU Hub). С това успешно бе изпълнена една от най-важните цели на БОВЛ България да бъде в първата вълна от Blueprint системи, интегрирани с Европейския център и работещи в реална среда, в изпълнение на изискване на Европейската Директива за фалшивите лекарства 2011/62/ЕС и допълващите делегирани актове 2016/16. Ключов момент за функционирането на Европейската система за проследимост и верификация на лекарствата и оперативната съвместимост между отделните национални системи е използването на хармонизиран подход за маркиране на лекарствата от държавите членки. За целта се въвежда двумерния баркод GS1 Data Matrix, който кодира уникален номер на продукта (по-голямата част от държавите в Европа използват GS1 GTIN, Global Trade Item Number), сериен номер, номер на партида и срок на годност. Идентифициращата информация от 2D баркода GS1 Data Matrix, ще бъде препращана към Европейски център (EU Hub) и към Националните системи, която за България е БСВЛ. Целта на Директивата за фалшифицираните лекарства (FMD) е да предотврати навлизането на фалшиви лекарства в законната верига на доставки и повишаване безопасността на пациентите.
***След 9 февруари 2019 г. ще се произвеждат само опаковки със сериализация - кодиране по правилата на верификацията.
Сериализацията в Русия е отложена с 1 година, а в Турция тя вече е въведена и се отчита намаляване на разходите с 20% към тяхната здравна каса.
В Азия много държави вече са внедрили системата за верификация. Великобритания е включена в системата. Към нея от т. г. се присъединява и Белгия. В САЩ тя ще функционира окончателно от 2021 г.
След 2019 г. в ЕС няма да има държава без работеща верификационна система за лекарствата.
В бъдеще може би към нея ще се включат и отис продуктите.
2019 г. ще бъде година на плавен преход. В аптечната мрежа ще се предлагат опаковки със и без уникален идентификационен код.

четвъртък, 17 януари 2019 г.

Изложението Balkanica Wedding & Honeymoon Expo 2019 с атрактивни идеи за сватбата


Увеличават се сватбите в традиционен български стил. Посолството на Мароко представя езотични сватбени традиции

На 19 и 20 януари 2019 г. в Sofia Hotel Balkan ще се проведе единадесетото издание на най-голямото в България сватбеното изложение – Balkanica Wedding & Honeymoon Expo 2019. Организатор на изложението е фирма „Експолайн“ ООД – представлявана от Анета Пени и Ирини Батзака.
По традиция събитието привлича интереса на двойките, на които предстои сватба и в рамките на два дни ги среща с различни представители на бранша. За първи път Balkanica Wedding & Honeymoon Expo 2019 представя мароканска сватба с любезното съдействие на Посолството на Мароко в София.
Анета Пени, издател на списание „Сватба”, създател на сп. „Дипломатически спектър“ и организатор на изложението обяви, че партньорство с посолство за събитието се прави за първи път, но планират да го превърнат в традиция и всяка година да се представят сватбените традиции в културата на различни страни. Тя акцентира, че по-решителните младоженци могат още в рамките на изложението за два дни да организират голяма част от сватбата си при специални условия с отстъпки от изложителите.
Специален гост на пресконференцията, във връзка с изложението, беше Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в Р. България, която разказа за мароканските традиции при организирането на сватба.
Жан Джадиди – изложител, флорист от „Мистър гарден“, представи тенденциите при декорациите с цветя. А водещия пресконференцията проф. Любомир Стойков, председател на Академията за мода, коментира сватбените облекла, които бяха показани.
По време на нея бяха демострирани традиционни марокански такшита, с които се облича
булката, както и прочутите марокански кафтани. Такшитата са ръчно тъкани със златни и сребърни конци, изработени от фина коприна, дантела и кадифе, украсени с камъни „Сваровски“ и други полусъпоценни камъни. Гостите се докоснаха до културата на Мароко и чрез дегустация на ароматния марокански чай и вкусни сладки.
По време на изложението ще има отделен
щанд, който ще представя българските обичаи и традиции като съпоставка с тези на Мароко. Общо 50 водещите компании в сектора на сватбената индустрия са участниците в изложението.
Избрани булчински рокли от своите най-нови колекции показаха: модна къща „Блинк“ с дизайнер Радослава Лазарова, Mille Bridal, Victoria Bridal, „Къща на шапките“ с дизайнери Ирина и Георги Сардареви, модна къща „Одета“ с дизайнер Валерия Лазарчева и сватбен бутик „Алегра“ с дизайнери Галя Долапчиева и Радостина Илиева. Дизайнерката Радослава Лазрова обобщи и някои от водещите тенденции: различни дължини на роклите, асиметрия,
солирани детайли, плохи, наслагване на прозрачни материи, деколте тип „лодка”, корсетите и голото рамо, което подчертава женствеността, акцентиране върху ръкавите, 3D флоралните мотиви, геометрични елементи. Цветовите комбинации са всички, известни до момента: бяло, айвъри, светло екрю или шампанско, както и използването на материя с телесен или нежен пастелен нюанс под основния цвят. Силуетите са най-разнообразни – А линия, „русалка“, тип „принцеса“ и рокли с висока талия, както и роклите две в едно. При материите изпъкват матиран сатен, дюпон, шифон, тюл, както и техни копринени варианти, разбира се, и дантелата. 
Издателят на списание „Сватба” сподели, че значително се увеличават сватбите в традиционен българските стил, за които се търсят народни носии и техни стилизирани варианти. Тези сватби са най-желани при смесените бракове и от българите, които живеят в чужбина, но правят сватбите си в България, в градчета като Жеравна и Копривщица.
Относно флоралната декорация Джадиди разкри, че най-предпочитани са пролетните цветя, ароматната фрезия, розата и по-конкретно – спрей розите. За българските сватби
предпочитан е здравецът, като символ на здраве. Силна тенденция са зелените сватби, които се правят с повече зеленина. Класическото бяло винаги присъства, но много се търсят и нежните пастелни цветове, като бледо розово и лилаво. Комбинацията от червено и зелено при цветята е предпочитана специално за сватбите в традиционен български стил.
Изложението Balkanica Wedding & Honeymoon Expo 2019 подкрепя и „Розовата Фондация“, основана от Албена Крушева в град Трън, където се провеждат кръжоци по интереси за деца от социланослаби семейства. Техни произведения ще бъдат включени в събитието с отделен щанд. Всички посетители ще имат възможността да опитат късмета си като участват в томболата с много подаръци и да се възполват от големите отстъпки, които фирмите ще направят на изложението.

сряда, 16 януари 2019 г.

„Коледният топ 10 на изплащане” от БНП Париба Лични Финанси: Половината от заявленията за покупка на изплащане през декември бяха за стоки за забавление


Шест от десетте най-търсени продукта бяха на по-ниски цени в сравнение с годишната класация

Стоки за забавление бяха целта на 50% от заявленията за покупка на изплащане, подадени към БНП Париба Лични Финанси през празнични месец декември. Това показва класацията „Коледният топ 10 на изплащане“, изготвена от един от лидерите на пазара на потребителско кредитиране в България. Според данните на компанията, продуктите за забавление – телевизори, смартфони, лаптопи, конзоли за игри, многофункционални аудио системи и игри за конзоли, са на шест от десетте топ позиции.
Друга интересна тенденция е, че в последния месец на 2018 година, шест от десетте най-търсени стоки бяха на по-ниска средна цена в сравнение с победителите в годишната класация „Топ 10 на изплащане“. Например, най-търсеният модел смартфон през последната година струваше 900-950 лева. През декември хората най-често купуваха на изплащане устройства на цена 300-350 лева. Същият тренд се наблюдава и при телевизорите, лаптопите, диваните, климатиците и готварските печки.
Класацията „Коледният топ 10 на изплащане“ се издава за първи път и целта ѝ е да представи картина на потребителското търсене през празничния сезон. Тя класира най-търсените модели сред десетте най-търсени типа стоки, според данните от постъпилите молби за потребителски кредит от БНП Париба Лични Финанси за покупка на стоки на изплащане. Рейтингът е базиран на молбите за финансиране на над 45 000 стоки през декември 2018 г. 
Таблица 1: Сравнение между класациите „Коледният топ 10 на изплащане“ и „Топ 10 на изплащане“ от БНП Париба Лични Финанси
„Коледният топ 10 на изплащане“
„Топ 10 на изплащане 2018”
1. Смартфони - 300-350 лв.
1. Смартфони – 900-950 лв.
2. Телевизори – 700-750 лв.
2. Телевизори - 1 050-1 100 лв.
3. Перални – 680-730 лв.
3. Перални - 700-750 лв.
4. Лаптопи – 500-550 лв.
4. Дивани – 1 070-1 120 лв.
5. Конзоли за игри – 450-500 лв.
5. Лаптопи - 650-700 лв.
6. Дивани – 700-750 лв.
6. Климатици - 850-900 лв.
7. Игри за конзоли – 60-80 лв.
7. Матраци - 200-250 лв.
8. Климатици – 750-800 лв.
8. Обзавеждане за спалня - 750-800 лв.
9. Готварски печки – 630-680 лв.
9. Хладилници - 550-600 лв.
10. Аудио системи – 1 200-1 250 лв.
10. Готварски печки - 670-720 лв.

Кредитните карти от БНП Париба Лични Финанси се използват най-често в хранителни магазини и бензиностанции 
Всеки ден на 2018 година се използваха повече от 31 000 кредитни карти Mastercard, издадени от БНП Париба Лични Финанси. Около 70% от трансакциите през декември бяха на ПОС терминал на средна стойност 50 лева, а 30% от тях бяха на банкомат на средна стойност 100 лева. Сред десетте топ цели при използването на картите са плащания в магазини за храни, козметика и дрехи, аптеки, бензиностанции, удоволствие и други.
Кредитните карти, издавани от БНП Париба Лични Финанси, България са с револвиращ кредитен лимит до 10 000 лева. Те имат много приложения: хората могат да плащат на ПОС терминал и онлайн, да теглят пари, да купуват стоки на изплащане с равни месечни вноски в рамките на кредитния лимит, да прехвърлят средства от картата към своя банкова сметка и много други.
Кредитната карта има и много предимства като 0 лева годишна такса, няма такса за покупки на ПОС терминал и онлайн, безплатно СМС известяване и дълъг гратисен период до 58 дни при покупки на ПОС терминал или през интернет. С редовното използване и обслужване на кредитната карта клиентите могат по-добре да контролират разходите си, да поддържат стандарта си на живот и да изградят добра кредитна история.