петък, 20 април 2012 г.

Най-много са селищата без аптеки за безплатни лекарства в Русенска и Видинска област


В 39 общини няма нито една аптека, която да отпуска лекарства по линия на НЗОК, съобщи председателят на Българския фармацевтичен съюз Мирослав Ненчев.
Най-много са селищата без аптеки за безплатни лекарства в Русенска и Видинска област. Болните там пътуват всеки месец до областния град, за да си набавят необходимите им медикаменти. Така например в Русенска област от 8 общини в 4 няма такава аптека. Най-голям е проблемът в област Видин. Там  в 6 от 11 общини няма аптека, която да е сключила договор с РЗОК. А в 105 от 264 общини пък няма нито една аптека, която да отпуска лекарства за лечение на редки болести и за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти.
По думите на маг. фармацевт Ненчев от приблизително 4000 аптеки в страната договор с касата имат едва 50%, за частично платените лекарства, а едва между 25 и 30 % - за медикаментите, чиято стойност се плаща изцяло от здравния фонд. 
Според него търговците на дребно на медикаменти нямат икономически или други стимули, за да сключват договори с НЗОК.Аптеките не получават надценка за лекарствата, плащани на 100 % от касата, а само два лева на изпълнена рецепта, обясни той.

Няма да се откажем от пълната забрана на тютюнопушенето

Политиката на държавата, свързана с пълната забрана за пушене, няма да се промени между първо и второ четене на Закона за здравето, каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, по време на дебат „Забрана на тютюнопушенето - кой колко струва и кой плаща?", която заяви, че ще отстоява забраната да влезе в сила.
Според европейските регламенти тоталната забрана за тютюнопушене трябва да бъде въведена до края на годината.
228  милиона лева ще са преките щети за бизнеса, само за година, ако бъде въведена пълната забрана за тютюнопушене в закритите обществени места от 1-ви юни т. г., прогнозира Атанас Димитров, председател на Столичната асоциация на ресторантьорите. Ако мярката бъде приета, 18 000 души от ресторантьорския сектор ще бъдат съкратени, около 10-12% от ресторантите и заведенията ще спрат работа,  месечно печалбата за бранша ще бъде с 12 млн. лева по-малко, с 2 милиона лева ще намалеят средствата към НАП  и с 5 милиона - тези от ДДС, поясни той.
Според него бизнесът ще бъде готов да въведе тоталната забрана за тютюнопушене едва когато държавата има икономически ръст над 2-3%.
Според икономиста Георги Ганев законът не унищожава тютюнопушенето, а само дима.

30% по-ниски обороти отчитат заведенията, след като обособиха отделни зали за пушачи и непушачи. Обикновено частта за непушачи е на 10% пълна, а в другата няма място, твърдят ресторантьори.
Кметът на Кюстендил Петър Паунов, който въведе забраната в местните заведения преди година и половина, опонира, че в града няма фалирали заведения, а напротив - отбелязва се ръст от 40% сред посетителите .
Последните проучвания сочат, че 39% от населението у нас са пушачи. Цифрите показват, че най-висок е броят на пушачите сред мъжете - 46%, и сред хората между 26 и 40 години - 55%.
Проучването сочи още, че забраната за пушене на обществени места се подкрепя от 60% от всички българи.


Нова ера в антикоагулацията в България

Всяка една минута над петима души в света преживяват инсулт в следствие на предсърдно мъждене

Симпозиумът на тема „Нова ера в антикоагулацията в България, организиран от Бьорингер Ингелхайм България, събра водещи български и международни експерти в областта на предсърдното мъждене.Специален гост на събитието бе известният в областта на предсърдното мъждене проф. Георге-Андрей Дан, завеждащ на Отделението по кардиология и Отдела по диагностика на сърдечносъдови процедури и аритмология на Университетска болница Колентина, Букурещ и член на Европейското кардиологично общество, Американската сърдечна асоциация.
Модератори на форума бяха проф. Асен Гудев, председател на дружеството на кардиолозите в България, от УМБАЛ Царица Йоанна и проф. Димитър Раев, водещ специалист в областта на артериалната хипертония от Медицински институт МВР.
Основните акценти на симпозиума, бяха свързани с превантивни мерки, препоръки и поведение, сърдечна недостатъчност, тежест и правилна оценка на риска от исхемичен инсулт при предсърдно мъждене (ПМ). Представени бяха още и новости около вече утвърдената революционна терапия за профилактика на инсулт при пациенти с ПМ Pradaxa® (dabigatran etexilate), резултат на 20-годишни новаторски изследователски разработки на учените в Boehringer Ingelheim. Тя е определена като най-големия скок в антикоагулацията (разреждащи кръвта препарати) за предотвратяване и предпазване от инсулт в последните 50 години.Ллечението с Pradaxa® се реимбурсира от НЗОК на 50% от цената на лекарството от м. януари тази година.
Статистиката показва, че от ПМ страда всеки четвърти европеец над 40 години, а рискът от инсулт нараства многократно с увеличаване на възрастта. Инсултите, свързани с предсърдно мъждене, са особено тежки и след тях пораженията на мускулната функция и говора са доста по-сериозни.
Доц. Елина Трендафилова, началник отделение по спешна кардиология към Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница, определи ПМ като „една от трите епидемии на 21-ви век заедно със сърдечната недостатъчност и диабета”. По думите и то засяга около 230000 души -3,14% от населението у нас, което го прави най-честата аритмия, съпроводена с пет пъти по-голям риск от изключително тежки инавалидизации, в резултат на мозъчния инсулт. Около 50% от пациентите с ПМ с висок риск от инсулт, които се нуждаят от постоянна антикоагулантна терапия обаче не я получават,  50% от тези, които я получават, не са дозирани адекватно и също са застрашени от инсулт, а 9% са предозирани. крайна сметка 75% от пациентите с ПМ в страната са изложени на риск от инсулт. ПМ удвоява смъртността и при жените и при мъжете, във всички възрастови групи, а инсултът при него е по-тежък, с близо два пъти по-лоша преживяемост и по-голяма честота на рецидивите. Над 55% от пациентите у нас, попадат в рисковата група, която се нуждае от антикоагулантна терапия. 32-50% от пациентите с ПМ имат отложен контрол на INR>2 т.е. 2/3 от тях не са протектирани, съобщи доц.Трендафилова , съобщи доц.Трендафилова.
По думите на проф. Дан, гост-лектор на симпозиума, ПМ е епидемия, чиито случаи зачестяват поради множеството рискови фактори и най-вече поради застаряване на населението в света.Състоянието се свързва с 5 пъти по-голям риск от инсулт, с голяма заболеваемост, смъртност и увеличени медицински разходи.
Според нето терапията с Dabigatran е доказано значително по-ефикасната, с по-голям профил на сигурност и по-рентабилната в сравнение с досега прилаганата стандартна терапия с Warfarin (aнтагонист на витамин К).
Проф. Раев, национален координатор на RE-LY за страната добави, че е щастлив, че и ние имаме принос в клиничното изпитване на PradaxaRE-LY и утвърждаването на тази революционна терапия.
Проучването включва повече от 18.000 пациенти, а резултатите от него показват, че в сравнение с досегашните лекарства, Pradaxa® предотвратява 35%  повече инсулти и случаи на системeн емболизъм в сравнение с познатите до момента терапии, като също така значително намалява риска от кръвоизливи в мозъка.
Pradaxa® е одобрена в Европа, САЩ, Канада, Япония, Австралия и няколко други страни на четири континента. Активната съставка на Pradaxa® - dabigatran etexilate е по-ефикасна и причинява по-малко кръвоизливи в сравнение с препаратите, познати до момента. Dabigatran etexilate е начело на ново поколение перорални антикоагуланти-директни тромбинови инхибитори, насочени към големи нерешени медицински нужди в профилактиката и лечението наостри и хронични тромбоемболични заболявания.
Директните тромбинови инхибитори постигат мощни антитромботични ефекти, чрез специфично блокиране активността на тромбина, както на свободния, така и на свързания в съсирека), основният ензим в каскадата на тромбообразуването. За разлика от витамин К антагонистите, които действат променливо, чрез различни коагулационни фактори, dabigatran etexilate осигурява ефективна, предвидима и постоянна антикоагулация с нисък потенциал за лекарствени взаимодействия и без такава с храни, както и без необходимост от рутинно проследяване на коагулацията или корекция на дозата.
Миналата година Европейската комисия одобри употребата на медикамента в ЕС за профилактика на инсулт и системен емболизъм при възрастни пациенти с неклапно ПМ с един или повече рискови фактори. Докато дозата от 150mg два пъти дневно се препоръчва за по-голямата част от пациентите, то дозата от 110mg също два пъти дневно е предназначена специално за възрастни хора над 80 год., за пациенти с повишен риск от кървене и за пациенти, на които е предписано да вземат верапамил, блокер на калциевите канали,заедно с dabigatran etexilate, при диабет, хипертония и др.заболявания.
-----


Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи световни фармацевтични компании.
От основаването и преди 125 години фамилно-притежаваната компания изследва, разработва, произвежда и предлага на пазара продукти с висока терапевтична стойност за хуманната и ветеринарната медицина.Нейното седалище е в гр. Ингелхайм, Германия и има 145 представителства в света и повече от 42 000 служители.
Boehringer Ingelheim реализира 12.6 милиарда евро нетни продажби през 2010 г., като инвестира близо 24% от тях в най-големия си бизнес сегмент - лекарствата с рецепта - за проучвания и развитие.


 
 

МТСП да плаща за бременните без здравни осигуровки

Министерството на труда и социалното подпомагане да поеме заплащането за проследяване на бременността на здравно неосигурените жени. В рамките поне на три-четири женски консултации в последните месеци на бременността, предложи зам. министърът на здравеопазването д-р Минчо Вичев, по време на кръгла маса на тема „Качество и сигурност -в интерес на пациентите", по повод на Европейския ден за правата на пациента във ВМА-София. Той одобри и предложението на пациентските организации държавата да се включи в осигуряването на част от средствата за обезщетения на хората, пострадали от лекарски грешки, но изрази съмнение, че създаването на гаранционен фонд за целта ще реши противоречията между засегнатите страни. По думите му държавата и  застрахователните компании трябва да бъдат ангажирани в заплащане на определените парични обезщетения, а също така трябва да се търсят и начини за увеличение на средствата, плащани в болниците за медицински застраховки на лекарите.
Адвокати вече са се специализирали и взимат тлъсти проценти от пострадали пациенти, тъй като законодателството ни в сферата на лекарската грешка не е перфектно, каза той. Д-р Вичев бе категоричен, че  без информационна система в цялата сфера на здравеопазването не може да се създаде електронна здравна картаЛошата координация между общия телефон за спешни повиквания 112 и номера за Бърза помощ 150 се дължи на нарушена връзка поради липса на софтуер, а който отговаря МВР, каза още той и продължи, че в 50% от позвъняванията адресите се записват на ръка, след това  се въвеждат в системата и едва тогава се изпращат екипи, поради което всяко второ обаждане на тел. 112 за „Спешна помощ" не се обработва адекватно и не стига до лекар. В сферата на „Спешна помощ" трябва да се решат нещата вътре в системата и тогава да се обсъждат заплатите на работещите, бе неговото становище. Според него натрупаните проблеми в МЗ са изключително много и в потвърждение на това  като пример посочи, че за диагностично-свързаните групи не е направено нищо, а се е вдигнало много шум за въвеждането им от началото на тази година.В заключение съобщи, че МЗ започва да преразглежда всичките 39 медицински стандарта по специалности

В България има 2 млн. неосигурени лица и ако месечната здравна вноска бъде вдината на 12%, това ще означава 500 млн. лв. дефицит, коментира д-р Любомир Киров, председателят на НСОПЛ. Той заяви, че най-големият проблем в организацията на здравеопазването е достъпът на пациента до най-подходящата помощ.
Как ще стигне пациентът от едно село до съответния град през зимата, риторично попита той.
Пламен Таушанов, председател на Асоциацията за закрила на пациентите, застъпи тезата, че държавата е необходимо  да поеме половината от средствата за обезщетения, както това се случвало, чрез фондове в страни като Франция, Германия и Белгия, в рамките на шест месеца, за да не се стига до грозни сцени за търсене на наказателна отговорност.

От 20.04. българите спират да работят за държавата


Започват да работят за себе си

От Института за пазарна икономика изчислиха , че 20 април образно казано е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството, за да си платят данъците и ще започнат да работят за себе си.Това е  т.нар. Ден на свобода от правителството (Tax Freedom Day).
В България този ден традиционно се пада някъде през месец май, като по-ранното му настъпване през последните 3-4 години се дължи до голяма степен на по-ниските приходи след рекордната 2008 г. и появата на бюджетен дефицит.
Казано по друг начин, държавата уж изземва по-малко, но всъщност пак харчи както преди за сметка на натрупани резерви и нови дългове.
От 20 до 25 април пък са дните, в които данъкоплатците би трябвало да работят допълнително за държавата, за да покрият и дефицита през 2012 г.. Но така или иначе тези дни рано или късно ще бъдат отработени до края на годината в полза на държавата.
През 2012 г. са необходими 111 дни, за да се изработят предвидените 24,8 млрд. лв. приходи в бюджета. Взет е под внимание и фактът, че 2012 е високосна година, което означава един допълни­телен ден за работа и попъл­ване на хазната.


Десет от най-загадъчните болести на съвремието


1. Болестта на „пълзящата кожа" 
С нея учените се сблъскаха съвсем наскоро. Симптомите й наподобяват кадри от научно-фантастични филми. Страдащите от това загадъчно заболяване усещат, че под кожата им като че ли пълзят насекоми. По-късно на тези места се появяват отворени рани.
2. Синдромът на хроничната умора
Много хора погрешно приемат обикновената умора за синдром на хроничната. Страдащите от този синдром не могат да станат от леглото в продължение на дни. Те просто нямат сили за това, въпреки че се хранят нормално и не са подложени на никакви физически и умствени натоварвания.
3.  Болестта на Кройцфелд-Якобс
Тази болест е по-известна като „луда крава". От нея човек може да се зарази, ако яде месо от болно животно. Всички случаи на това заболяване сред
хората до момента завършват със смърт. Все още не е открито никакво лекарство срещу нея.
4. Шизофренията
Тя е едно от най-загадъчните психически разстройства. Човекът, страдащ от това заболяване, не може да прави разлика между реалност и фантазия. За шизофренията са характерни симптоми като халюцинации, несвързана реч, мании. Учените не са успели да разработят тестове, с помощта на които да се открива болестта на по-ранни стадии от нейното развитие.
5. Автоимунните нарушения
Към тях се отнасят такива болести като кожната туберкулоза и морската болест. Тези болести са много и всяка една има индивидуален характер. Затова причината за тяхното възникване остава загадка за учените.
6. Алотрифагията
Тази болест се нарича още „извратен апетит". При някои хора възниква физическата или психическата потребност да ядат например тебешир, хартия, стъкло или пръст. Учените свързват заболяването с недостига на минерали в организма, но това са само предположения - точните причини за нея не са установени.
7. Птичият грип
Човекът няма изграден имунитет към тази разновидност на грипния вирус и затова той се смята от специалистите за голяма потенциална опасност от пандемичен взрив. До момента има известни неколкостотин случая на заболели от птичи грип хора, като в приблизително половината от тях заболяването е довело до смърт. Разработването на ваксина срещу него все още е в ход.
8. Настинката
Тази невинна на пръв поглед болест може ежегодно да нанесе на световната икономика поражения за милиарди долари. Поради настинка всеки ден от работа отсъстват милиони хора в целия свят. Учените не са създали ефективна ваксина, тъй като на практика заболяването се причинява от стотици видове вируси.
9. Болестта на Алцхаймер
Със старостта при много хора се влошава паметта, но при страдащите от тази болест това влошаване е бързо и необратимо. Причината за болестта остава неизвестна, поради което няма и ефективно лечение. Знае се обаче, че пушачите не страдат от Алцхаймер.
10. СПИН
Първият случай на болен от СПИН е бил констатиран преди 25 години. Днес ХИВ вирусът е разпространен навсякъде. Особено силно страдат от него африканските държави. Медикаменти против болестта все още няма въпреки усилията на специалистите в тази област.

Лекари от МБАЛ - Търговище спасиха от сигурна смърт 24-годишна жена и бебето й


Усложнения при родилката и новороденото са се получили, след като майката избрала да роди в домашни условия.24-годишна жена е родила в дома си и седем часа след раждането тя и бебето са били настанени за лечение в МБАЛ - Търговище. Родилката е приета с обилен кръвоизлив, с остатъци от околоплодни обвивки и част от плацентата, без опасност за живота. Бебето е било с прерязана, но не вързана пъпна връв, което криело висок риск от инфекции. В момента състоянието му е добро, въпреки че изследване със скенер установява малък вътремозъчен  кръвоизлив.
Според неонатолът д-р Радост Едрева, момиченцето ще бъде наблюдавано, за да се следят последствията от раждането. 
В тази връзка акушер-гинеколози от Търговище призоваха да не се ражда в домашни условия.

Лошата дума разболява


Древни философски школи твърдят, че животът се дели на три нива. Първото е неопределената материя, или т.нар. Велико физическо ниво. Второто се нарича Велико ментално ниво, а последното е духовното ниво. Древните са доказали, че съществува хармония, съгласуваност и съответствие между различните енергийни нива. Те се преливат едно в друго, без да има ясно разграничение между най-висшето и най-нисшето. Цялото наше материално и духовно съществуване е функция на определени вибрации, които са недоловими за човешките сензори. В някои поднива на Великото духовно живеят същества, наречени Ангели и Архангели. По-високото енергийно стъпало е обитавано от Майстори и Адепти, а енергийно над тях са Великите Йерархии на Ангелските войнства. На най-високата точка на пирамидата - нейния връх, който е отделен от постамента чрез Окото, е Божествената енергия.
Невидимите божества и ангелските войнства осъществяват своето влияние в енергийното пространство на еволюционното развитие в космическа памет. Накратко тяхната философия е следната, изказана от техния Майстор: "Полумъдрите, признавайки сравнителната реалност на света, си въобразяват, че могат да не се подчиняват на неговите закони. Това са суетни и самонадеяни глупаци, които се разбиват в скалите и биват разкъсани на части от елементарните заряди на своята глупост. Истински мъдрите, познавайки природата на света, я използват чрез закона против законите, по-висшето срещу по-нисшето, и с помощта на изкуството алхимия преобразуват нежеланото в това, което има стойност. И по този начин триумфират. Майсторството е в използването на по-висшите сили против по-нисшите, в избягването на болката на по-нисшите нива чрез вибриране на по-висшите. Оръжието на Майстора е трансмутация, а не самонадеяно отхвърляне".  Тази философия впоследствие се е превърнала в учение, доразвито от древните лами. Те са я материализирали в едно от най-успешните медицински диагностики. Според тях всяко лечение започва от нервната система (окото под малката пирамида, а то, според анатомията, е предният дял на мозъка). Малката пирамида изземва функциите на епифизата - жлезата на човешкия дух. В основата си лечението е установяване на енергийното равновесие - инг-янг. При първия контакт с болния се използва едно основно правило от древната медицина (възстановяването на инг-янг). Според тази философия в човека циркулират три основни биоенергии. Генетичната, получена от родителите. Захранващата, получена от храната, и защитната - обкръжаващият ни Космос. Тези три енергийни стъпала отговарят на велико физическо, велико ментално и духовно ниво.  Най-важната част от едно лечение е вярата. Без нея болният не може да си открие душата на лекаря. Вярата в самия себе си, в доброто и в помощта на околните е първата стъпка към началото на лечението. Именно това е една от тайните на източните лекари. Тяхно основно правило е възстановяването на разтроената биоенергия чрез променяне на мисленето в положителен аспект. Най-важният компонент е болният да се научи да запазва спокойствие, да се отпуска и почива. Както е казал Буда - чрез релакс човек за известно време "погребва миналото". Това състояние на съзнанието се характеризира с отпускане на тялото и изключване на част от функциите на ума. Друг  начин за "психическа почивка" е разходката в планината или парка. Според тибетските лами тези разходки не трябва да траят по-малко от час. Важен момент от това психическо упражнение е физическото натоварване на тялото. Добре е да бъдете сам. Важно е човек да концентрира своето внимание върху дишането, да върви спокойно и с умерена стъпка. Един час ходене помага за премахване на умората, раздразнението, неврозите, възстановява енергията. Състоянието на вътрешен покой и духовно равновесие носи и хармонията с Космоса и природата. По този начин може да се  изпълни заветът на Буда: "Бъдете безпристрастни". Следващото основно правило, съпътстващо процеса на лечение, е да се освободите от раздразнението, недоволството и най-вече от гнева. Или както казва един мой учител: "Да изгоним дявола от нас".  Това е почти невъзможно при хората от големия град. Някои лами смятат, че съществува магия на думите. Според тях енергията на всяка произнесена дума се запазва в продължение на две години. Чрез специален словоред на определени думи майстори лами доказват, че могат да се лекуват повечето болести. Всеки от нас може да си помогне, като направи така, че от всяка дума да се излъчва любов и уважение. Всяка лоша дума ни вкарва нас самите в лоши енергийни нива. Когато човек е раздразнен и ядосан, източните монаси препоръчват да се усамоти и да помисли на първо място къде е неговата вина в наличния проблем. Един велик лама казва: "За да живеете добре, трябва повече да давате, отколкото да взимате. Колкото повече давате, повече ще получите."   

 Д-р Петър Кътев

Българките живеят най-малко в ЕС


Класацията е на френския Национален институт за здравеопазване и медицински изследвания (Inserm), цитирани от Франс прес. 
Продължителността на живот на жените у нас е 77,4 години, докато французойките и испанките, а лидери в класацията, живеят средно до 85,3 г.. 
Проучването е правено за 2010 г. и  отчита също така и  продължителността на живота без физическа недееспособност (ПЖБФН), което ще рече средното време, преживяно от населението без проблеми със здравето, тоест "продължителността на живота в добро здраве".
И по този критерий българката е  пак на опашката с 67,2 г. Водещи са  Малта с71,6 години и Швеция с 71 г.. 
Според данни от изследване на Евростат обаче жените у нас се очаква да доживеят средно до 82 г., а мъжете - до 78,6 г. За сравнение - в ЕС пределната възраст е съответно 86 и 82,4 години.

Лекари от варненската болница "Проф. д-р Д. Стаматов" направиха рядка операция

С нея те спасиха 33 годишна бременна жена, с тумор на яйчниците,  и запазиха ембрионът и.
Гинеколозите отстранили 6-килограмово онкообразувание от корема й. В същото време запазили настоящата бременност и бъдещите детеродни функции на жената, която е родила здраво момиченце
Специалистите от АГ болницата във Варна следят развитието на бременността и на друга пациентка с идентични проблеми. През март т.г. тя претърпяла подобна операция с отстраняването на 5-килограмов тумор.  

Пациентите с дефицит на растежния хормон няма да доплащат за своето лечение


От 16.04.2012 г. НЗОК заплаща напълно за един лекарствен продукт и частично за още две лекарства за лечение на това заболяване. Доплащането при частично платените лекарства ще бъде поето от фирмите, които ги произвеждат, стана ясно от получено потвърждение от двете фирми, производители на оригиналните медикаменти. 
До 05.04.2012 г. в Приложение 1 на позитивния лекарствен списък, за лечението на дефицит на растежния хормон, бяха включени два лекарствени продукта с международно непатентно наименование Somatropin. В публикуваната на 05.04.2012 г. актуализация на Приложение 1 на списъка беше включен нов лекарствен продукт (Omnitrop solution for injection) със същото международно непатентно наименование. 
По тази причина от 16.04.2012 г. НЗОК започна да заплаща напълно цената на новия лекарствен продукт, а другите два станаха с доплащане. 
С поетия ангажимент от страна на фирмите пациентите няма да доплащат за нито едно от изброените лекарства, гласи прессъобщението на НЗОК.

Режисьорите на NESCAFE 3in1 са--Милена Воденичарова и Иван Иванов

В истинско снимачно студио Nescafé® 3in1, най-обичаната марка кафе, обяви имената на двамата победители в кампанията, целяща да открие нови и талантливи млади режисьори

На специална церемония екипът на компанията представи Иван Иванов и Милена Воденичарова, които успяха да докажат своя професионализъм, като се пребориха с конкуренция от 5000 участника и седнаха на своите режисьорски столове.
Двамата ще видят имената си в новата реклама на топлата напитка, която ще стартира в телевизионния ефир.
Александър Кадиев, водещ събитието, успя за кратко да се изяви и като режисьор на специалната платформа на NESCAFÉ® 3in1, която остава отворена за всички желаещи да се развиват в тази насока. Той сподели, че добре комбинираните кадри, музика и текст са само началото в изграждането на всяка една гениална идея. 
Първият финалист Милена Воденичарова е на 39 години от Габрово и е завършила „Финанси и банково дело“. Клипът и „Червената чашчица“ успя да впечатли не само журито на кампанията с креативност и оригинални идеи, но и присъстващите журналисти и гости на събитието.
Вторият победител Иван Иванов е от Русе. А мотото на неговия първи опит в режисурата бе - „Бъди нестандартен“.
Горд съм, че представлявам напитката, превърнала се в нарицателно за предпочитано кафе! Радвам се, че толкова много млади хора се включиха в надпреварата зарежисьорския стол. Всички те ни дават стимул постоянно да развиваме бранда NESCAFÉ® 3in1 и да търсим иновативни начини за комуникация с нашите клиенти във всяка една точка на България. Главната цел на NESCAFÉ® 3in1 и през 2012 г. е да продължи традицията си да вдъхновява и стимулира креативното развитие най-вече на младите хора. Любимата марка кафе на цяло едно поколение не спира да предлага разнообразни активности, които провокират творческо мислене и артистичност у всеки един човек без значение от неговата възраст!“, заяви Янис Драмис, бизнес мениджър „Напитки“ в Нестле България.
В продължение на два месеца повече от 5000 фенове направиха своя дебют в режисурата. Най-много са участниците във възрастовата група 20-30 години, но сред тях има и 14 над 60 години. Зад всички тях стои екипът от професионални оператори - Емил Христов, Орлин Руевски, Антон Бакарски и Красимир Андонов, а музиката е създаде специално от бат Венци от Ъпсурт.
За съжаление голям брой реклами няма да бъдат излъчени по телевизията, но за радост те ще останат в Интернет пространството и могат да бъдат гледани на www.nescafe.bg, където ще са подредени в различни категории За всяка има възможност за гласуване, от страна на потребителите, за най-допадащите им. За рекламите, получили най-много гласове, ще има естествено и награди – кашон с горещото нещо, без което сутрин е тежко - NESCAFÉ® 3in1.
 

Fine Line -кауза за оздравяване на обществото в България


Стартира дългосрочна кампания за здравословен начин на живот

Fine Line  е нова  българска компания, чиято цел е да популяризира у нас здравословно-правилно и балансирано хранене и здравословния начин на живот т. нар.хелтиливинг .Тя интегрира различни подходи за постигане на това, чрез серия от услуги и програми. Освен здравословна сготвена гурме храна (принципът на  хранене е  по-често, с по-малко количество, с по-добро качество храна 5 пъти дневно, с цел засилване на метаболизма), компанията предлага още консултации в различни области на здравето и лайфстайла


Компанията Fine Line ползва най-добрите експерти в областта на здравето и лайфстайла като доц.Румен Бостанджиев, сексолог и психотерапевт, д -р Стефка Стефанова, педиатър, д-р Райна Стоянова, гл. диетолог и експерт по хранене, д-р Силвия Паскалева, експерт в областта на физиотерапията и рехабилитацията, проф. Любомир Стойков, консултант в областта на публичните комуникации и лайфстайл и др., за да промени вредните нагласи и навици на българина още и с  подходящи физически натоварвания и грижи за тялото и духа. А в областта на превенцията и профилактиката физиотерапията тук  прилагана е незаменима.
Fine Line разполага  също така и с онлайн консултанти извън страната, Галина Толкингтън от САЩ и  Елисавета Шидерска от Испания,.за да могат всички да бъдат запознати с тенденциите в храненето и спорта от САЩ и Европа.Процесът по привличане на специалисти от различните области е отворен, тъй като идеята е всички, които са експерти в областта си, имат холистичен подход и искат да участват в кампанията по популяризиране на здравословния начин на живот в България, да се присъединят.
Здравословният и пълноценен начин на живот е въпрос на личен избор и съвсем не е труден,а може да бъде лесен, удобен и приятен , увери Гергана Вълова, управляващ директор на Fine line.
По думите и  в компанията изповядват философията „Здрав дух в здраво тяло.” и вярват, че красотата е съчетание от двете.Тя продължи, че Fine Line не налага лишения или ограничения, напротив всичко е позволено, но с мярка. Защото искаме да покажем къде е границата и да улесним хората в България, които са подложени на перманентен стрес, ноай-вече в последните години, поясни Вълова.
Първият официален посланик на Fine Line кампанията е Богдана Трифонова, не само защото е привърженик на каузата, но и заради самата себе си, водеща на сутрешния блок на БГ Радио „Стартер“, позната още и от телевизионния ефир в предишния сезон на „Часът на мама“ по BTV. 
Резултатите от различни социологически проучвания у нас показват: българинът не  умее да се храни здравословно, не се движи достатъчно, не спортува, не ходи на психолог, не посещава културни събития и има доста изкривена представа за диетата като понятие. По малко от 10% от населението не само, че не спортува, но не се движи пеша. Под 7% пък са тези, които спортуват у дома. 
У нас с нормален BMI, във възрастовата група 15-69 год., е около 50% от населението .
27 % са с наднормено тегло, което ни нарежда на едно от първите места в света, а по 9% са със затлъстяване и с поднормено тегло.Мъжете с наднормено тегло са повече от жените, 32% срещу 21%, но при поднорменото тегло жените ги превишават, а именно мъжете са 3%, а жените-15%.
Това означава, че жените възприемат диетата като глад, което води от своя страна до сериозни здравословни проблеми.
По отношение на теглото, близо 30% от градското население на възраст от 15 до 69 години се чувства с тегло над нормата, което означава, че останалите просто не осъзнават проблемът. Българите, с по-висок социален статус като образование, доходи, интереси и  висок стандарт на живот, са с 10% повече от останалите, които реално се грижат повече за себе си, включително като превенция на здравето и които отговарят на въпроса, че се чувстват с наднормено тегло. Казано с други думи 40% от хората с по-висок социален статус отговарят положително на този въпрос срещу 29% от градското население. 
Данните от проучвания, за последните пет години, сочат, че  главоболието се е увеличило с над 25%, настинките с 13%, безсънието, високото кръвно налягане, холестеролът също са се нараснали. Нивото на сърдечносъдовите заболявания също е увеличено на 20%.
Представителната извадка за градско население на възраст от 15 до 69 години, с нисък , среден и  висок статус показва, че на въпроса „С какво предпочитате да се храните и какво купувате най-често?“, при хората с висок статус над 60% търсят органични продукти и здравословните храни, което показва по-голяма познаваемост и осъзната нужда от такива продукти. А при първите две групи  между 45% и 54% търсят икономичните, органични продукти и нискокалорични храни, а едва 20% знаят какво е Феър Трейд.
По отношение на съставките в храните, които населението трябва да избягва, данни показват сравнително ниско ниво на познаване на опасните съставки - под 30%. Най-високи са процентите при избягване на изкуствените оцветители и добавки, а най-нисък е процента на избягване на карбохидратите. 
Повече за новата и единствена по рода си компания и кампания за здравословно хранене и начин на живот-Fine Line може да намерите в сайта -www.fineline.bg