четвъртък, 24 март 2011 г.

PepsiCo създаде първата в света бутилка на био основа

PepsiCo - новатор и лидер в устойчивото опазване на околната среда представи първата синтетична бутилка (от PET материал), изработена от изцяло растителни, напълно възобновяеми материали.

Това дава възможност на компанията да произвежда опаковки за напитките си със значително намален въглероден отпечатък в околната среда.


„Зелената бутилка”, изработена от сурови материали на био основа, сред които са многогодишни треви, борова кора и царевични люспи, подлежи на 100% рециклиране и надхвърля значително възможностите на досега известните технологии.

Компанията очаква да разшири използваните възобновяеми източници, ползвани за бутилката и да включи обелки от портокали и картофи и други биопродукти от бизнеса си с хранителни продукти.

-Тази революционна иновация трансформира развитието на PepsiCo и на бизнеса за производство на напитки и е директен резултат от ангажимента ни към дейности по изследователска и развойна дейност. Ние сме в уникална позиция - в ролята си на един от най-големите производители на хранителни продукти да използваме земеделски субпродукти от нашите храни, за да произвеждаме щадящи околната среда бутилки за дейностите ни в областта на напитките. Това е устойчив модел на работа, който изразява на практика нашата концепция за целеви дейности, заяви Индра Ниуйи, главен изпълнителен директор на PepsiCo.

Чрез комбиниране на биологични и химични процеси PepsiCo откри начини да създаде молекулярна структура, идентична на материала PET (полейтиленов терефталат), който е базиран на петрол. Така компанията създаде бутилка, която изглежда и запазва продуктите по идентичен на досегашните бутилки начин.

PepsiCo ще започне пилотно производство на новата бутилка през 2012 г. След успешното приключване на пилотния проект компанията ще пристъпи към директно въвеждане в продажби.

С това нововъведение PepsiCo продължава лидерството си в екологичната устойчивост и води развитието към глобалните цели и ангажименти, които компанията обяви през 2010 г. за запазване на естествените ресурси на планетата чрез иновации, по-ефективно използване на земя, енергия, вода и опаковки.

Умерената консумация на алкохол намалява риска от внезапна сърдечна смърт при жените Магнезият в бирата предпазва от аритмия

Това доказва научно изследване, популяризирано за пръв път от авторитетното списание Hearth Rhythm - официалното издание на кардиологичната общност в Бостън, САЩ.
Проучването е в продължение на 30 години и цели да установи пряката зависимост между консумацията на алкохол – бира, вино и спиртни напитки, и влиянието им върху риска от внезапна сърдечна смърт при жените.

Резултатите се базират на проучвания, в които са участвали 85 067 жени на възраст между 30 и 55 години, които при започване на изследването не страдат от хронични заболявания. На всеки четири години от 1980 до 2010 г. е анализиран индивидуалният прием на алкохол от всяка от участничките в него.
50% от участвалите в изследването са консумирали до 15 грама алкохол дневно. При 4% дневната доза алкохол варира между 30 грама и 49.9 грама. По-малко от 1% от жените са консумирали повече от 50 грама алкохол на ден, а 26% от тях са били въздържателки.
В процеса на научното изследване сред участничките са отчетени 295 случая на внезапна сърдечна смърт и 987 случая с летален изход поради други форми на сърдечносъдови болести. Най-голям е броят на случаите на инфаркт на миокарда – 2195, при които обаче не се е стигнало до фатални последици.
Екипът на проучването стига до няколко ключови извода. Първият от тях е, че най-нисък е рискът от внезапна сърдечна смърт за тази категория от жените, които консумират между 5 грама и 14.9 грама алкохол на ден - равняващи се приблизително на бутилка бира от 330 мл.
Друг научно-обоснован факт е, че степента на риска от внезапна сърдечна смърт е почти една и съща както за участничките в изследването от категорията с най-висока консумация на алкохол, така и за тези от групата на въздържателките.
Идентична е зависимостта между степента на риск от „нефатален инфаркт” и умерената консумация на алкохол. Той е почти един и същ както за жените, които са отказали алкохола, така и за тези, които са били пълни въздържатели.
Тези факти подкрепят твърденията и на редица други учени, че балансираната и разумна консумация на алкохол може да има превантивен ефект върху сърдечно съдовите заболявания. Проведени са множество изследвания, които сравняват ефекта от умерената консумацияна бира, вино и спиртни напитки, за да се установи дали те притежават еднакви характеристики при намаляване риска от исхемична болест на сърцето. Най-вероятно предпазната роля се дължи на самия алкохол при малка и умерена консумация. В същото време обаче бирата има по-специална превантивна функция при ритъмни нарушения и поради още една съществена причина, поради наличието на магнезий, който играе положителна роля в превенцията на камерни аритмии.

Тези научни доказатeлства са важен медицински факт в борбата със синдрома внезапна сърдечна смърт. Според изнесена в края на миналата година статистика от Българското сдружение по кардиостимулация и електрофизиология, страната ни е на първо място по това заболяване в Европейския съюз.

Резултатите от клиничното проучване POET-COPD® показват, че Spiriva® (tiotropium) превъзхожда дългодействащия бета агонист salmeterol в намаляването на риска от изостряния на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Резултатите от едногодишното клинично проучване POET-COPD® (The Prevention Of Exacerbations with Tiotropium in COPD (POET-COPD® или Превенция на изострянията с Tiotropium при ХОББ) - публикувано в списание New England Journal of Medicine (NEJM), показва, че Spiriva® (tiotropium) , превъзхожда salmeterol, в намаляването на риска от изостряния при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).
POET-COPD® е голямо, едногодишно, рандомизирано, двойно-сляпо, двойно-затъмнено, сравнително клинично проучване, създадено с цел сравняване ефектите на дългодействащия антихолинергичен агент Spiriva® (18 µg) инхалаторно през HandiHaler® и на дългодействащия бета агонист salmeterol (50 µg) чрез HFA дозиран инхалатор (MDI) при изостряния на хронична обструктивна белодробна болест ХОББ.1
Проучването включва 7376 пациента, с умерена до много тежка форма на ХОББ от 25 страни в 725 центъра.1, които са отговаряли на следните критерии: възраст над 40 години, тютюнопушене (10 и повече години експозиция), диагноза умерена до много тежка форма на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и поне едно преживяно изостряне в рамките на предишната година, което изисква лечение със системни стероиди и/или антибиотици или хоспитализация.1
Изострянията (понякога наричани белодробни ХОББ пристъпи заради сериозното въздействие, което имат върху здравословното състояние на пациента), са ключов показател за напредването на болестта и намаляването на дихателната функция и тяхната превенция е главна терапевтична цел. , ,
-Изострянията на ХОББ могат да се появят дори и в ранните етапи на ХОББ (GOLD стадий II) и могат да се появяват многократно по време на болестта. Те се свързват със сериозни лични, медицински, обществени и икономически разходи. Превенцията на изострянията представлява главна цел на лечението и е основен източник на безпокойство при пациенти с ХОББ, казва проф. Клаус Рабе от Катедрата по медицина към университета в Кил и болницата Гросхансдорф в Германия. По думите му резултатите от клиничното проучване POET-COPD®, което сравнява двата дългодействащи бронходилататора, би трябвало да насочват клиничната практика в лечението на ХОББ и превенция на изострянията.
Резултати от клиничното проучване POET-COPD® показват, че Spiriva® значително забавя появата на първите изостряния при ХОББ. Наблюдавано е цялостно намаляване на риска със 17% (p<0.001) спрямо salmeterol.
Spiriva® намалява риска от първо умерено изостряне с 14% (p<0.001) и първото тежко изостряне, изискващо хоспитализация, с 28% (p<0.001) в сравнение с дългодействащия бета агонист salmeterol.1
Главният изследовател проф. Клаус Фогелмайер от Катедрата по вътрешни болести, Отдел „Белодробни болести” към Марбургския университет в Германия коментира резултатите от клиничното проучване така: „Изострянията дават сериозно отражение върху качеството на живот на пациентите, заболеваемостта и повишават риска от смърт. Това голямо клинично проучване на изострянията подкрепя прилагането на tiotropium като първи избор при поддържащо лечение при ХОББ, за да минимизира риска от изостряния в началото на болестта, като по този начин помага на пациентите да водят по-дълго активен живот.”
В клиничното проучване са регистрирани 4411 изостряния при 2691 пациенти и 44% от пациентите с изостряне са с умерен стадий (GOLD стадий II) на ХОББ. 1 Ефектът от Spiriva® върху времето до първото изостряне и годишната честота на изостряния на пациент е сходен за всички предварително определени подгрупи, анализирани по възраст, пол, тютюнопушене, стадий на ХОББ (GOLD стадий), индекс на телесна маса и използване на инхалаторни кортикостероиди в началото. Освен това, ползата от Spiriva® в сравнение с дългодействащия бета агонист salmeterol става видима още месец след началото на лечението и се поддържа в продължение на едногодишния период на клиничното проучване. 1
Анализите на безопасността в клиничното проучване POET-COPD® потвърждават профилите на безопасност на Spiriva® и salmeterol, както е описано по-рано. , , , Честотата на сериозни странични ефекти, странични ефекти, водещи до прекъсване на лечението и фатални странични ефекти са сходни при двете терапии. 1

…………………
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) - е прогресивна, но лечима болест, която с времето ограничава живота на пациентите и е основна причина за смърт и инвалидност в световен мащаб. Симптомите на заболяването включват кашлица, отделяне на храчки (слуз) и задух при физическо усилие. Острото влошаване на тези симптоми, т.е. изостряния (понякога наричани белодробни ХОББ пристъпи заради силното им отражение върху здравословното състояние на пациента) възникват често и могат да ограничат способността на пациента да извършва нормалните си ежедневни дейности. 13 Според най-новите данни на Световната здравна организация (СЗО) 210 милиона души живеят с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и повече от 3 млн. души са починали от тази болест през 2005 г. – повече отколкото от рак на гърдата и диабет взети заедно. Диспнеята (задух), основният симптом на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), е обикновено постоянна и задълбочаваща се и влияе сериозно на качеството на живот на пациента.13 В най-тежката си форма, тя дори не позволява на пациента да изпълнява елементарни действия като къпане и обличане.

........................
Изостряния на ХОББ
Изострянията на ХОББ (понякога наричани белодробни ХОББ пристъпи) представляват остро влошаване на симптомите на ХОББ и имат сериозно отражение върху здравословното състояние на пациентите. Честите изостряния показват влошаване и напредване на болестта. 2,3,4 Те се свързват с по-бързо намаляване на дихателната функция с течение на времето, а при тежки случаи - с повишен риск от смъртност и сериозен риск за здравето и качество на живот на пациента. 2,3,4 Икономическите анализи предполагат, че хоспитализациите в резултат на изостряния на ХОББ възлизат на 40-70% от всички медицински разходи за пациенти с ХОББ. , , , Хоспитализацията на пациенти с ХОББ се оценява на 6.1 милиарда щатски долара само в САЩ. 12 Тъй като хоспитализацията е най-скъпият компонент от лечението на ХОББ, интервенциите, намаляващи броя на хоспитализациите, ще окажат най-голямо влияние върху разходите за лечение на ХОББ при всички етапи на болестта. 9

………………
Spiriva® (tiotropium)
Spiriva®, дългодействащ антихолинергичен агент е първото инхалаторно лечение, което води до значително и дългосрочно подобрение на дихателната функция при еднократен дневен прием. Spiriva® повлиява положително клиничното протичане на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), като помага да се промени начина, по който пациентите живеят с болестта си. , Това е и най-широко предписваната терапия при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) по света. Spiriva® помага на пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) да дишат по-лесно като отваря стеснените дихателни пътища и спомага за това те да останат отворени в продължение на 24 часа. Spiriva® действа чрез въздействие върху доминиращия механизъм на обратимост на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) - холинергичен бронхоспазъм.
Spiriva® е демонстрирала значителна и дългосрочна бронходилатация (отваряне на дихателните пътища) и редукция на свръхраздуването на белите дробове. , При плацебо-контролираните проучвания, пациентите, лекувани със Spiriva®, имат по-малко задух при усилие и подобрена издържливост при упражнения. 17 В клиничното проучване UPLIFT®, Spiriva® демонстрира доказани ползи до 4 години след началото на терапията, които се изразяват в подобрени дихателна функция и качество на живот, както и в намалени изостряния и хоспитализации в резулат на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Тези ползи са доказани при различни стадии на ХОББ, в това число пациенти в ранен стадий на ХОББ (GOLD стадий II), * пациенти, които отскоро са на поддържаща терапия, * и по-млади пациенти (на възраст до 50 години).
В клиничните проучвания, най-често срещаната нежелана реакция, докладвана със Spiriva® е сухота в устата, която обикновено е слаба и често отзвучава спонтанно в хода на лечението.19 По време на 4-годишния курс на проучването UPLIFT®, Spiriva® демонстрира благоприятен профил на безопасност и благоприятно въздействие върху дихателните/сърдечносъдови съпътстващи заболявания и смъртност. 22 Бронходилататори с по-продължително действие, в това число Spiriva®, са предпочитана поддържаща терапия за ХОББ във втори или по-напреднал стадий според указанията на Глобалната инициатива за хронична обструктивна белодробна болест (GOLD).13

......................


През HandiHaler®
През HFA дозиран инхалатор
Глобална инициатива за хронична обструктивна белодробна болест
В клиничното проучване UPLIFT®, Spiriva® не променя темпа на влошаване на дихателната функция при участниците в клиничното проучване като цяло, което е било първичната крайна точка (Spiriva доставена през HandiHaler®)
Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, et al. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med 2011;364(12)
Donaldson GC, Seemungal TAR, Bhowmik A, et al. Relationship between exacerbation frequency and lung function decline in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2002;57:847–52.
Soler-Cataluña JJ, Martínez-García MÁ, Román Sánchez P, et al. Severe acute exacerbations and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax 2005;60:925–31.
Wedzicha JA, Seemungal TA. COPD exacerbations: defining their cause and prevention. Lancet 2007;370:786–96.
Celli B, Decramer M, Leimer I, et al. Cardiovascular safety of tiotropium in patients with COPD. Chest 2010;137:20-30.
Kesten S, Celli B, Decramer M, et al. Tiotropium HandiHaler® in the treatment of COPD: A safety review. Int J COPD 2009;4:397-409.
Ferguson GT, Funck-Brentano C, Fischer T, et al. Cardiovascular safety of salmeterol in COPD. Chest 2003;123:1817-24.
Rodrigo GJ, Moral VP, Marcos LG, et al. Safety of regular use of long-acting beta agonists as monotherapy or added to inhaled corticosteroids in asthma. A systematic review. Pulm Pharmacol Ther 2009;22:9-19.
World Health Organisation. Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/index.html. (Accessed 10 December 2010).
World Health Organization. World Health Report 2004. Statistical Annex. Annex table 2 and 3: 120-131.
Hilleman DE, Dewan N, Malesker M, et al. Pharmacoeconomic evaluation of COPD. Chest 2000;118(5)1278-1285.
Strassels SA, Smith DH, Sullivan SD, et al. The costs of treating COPD in the United States. Chest 2001;119(2):344-352.
Rodriguez-Roisin R. Impacting patient-centred outcomes in COPD: exacerbations and hospitalizations. Eur Respir Rev 2006; 15: 99, 47–50.
Chapman KR, Mannino DM, Soriano JB, et al. Epidemiology and costs of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2006;27:188–207.
Casaburi R, Kukafka D, Cooper CB, et al. Improvement in exercise tolerance with the combination of tiotropium and pulmonary rehabilitation in patients with COPD. Chest 2005;127:809-817.
Vincken W, van Noord JA, Greefhorst APM, et al. Improved health outcomes in patients with COPD during 1 year’s treatment with tiotropium. Eur Respir J 2002;19:209-216.
Casaburi R, Mahler DA, Jones PW, et al. A long-term evaluation of once-daily inhaled tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2002;1:217-224.
Celli B, ZuWallack R, Wang S, et al. Improvement in resting inspiratory capacity and hyperinflation with tiotropium in COPD patients with increased static lung volumes. Chest 2003;124:1743-1748.
O'Donnell DE, Fluge T, Gerken F, et al. Effects of tiotropium on lung hyperinflation, dyspnoea and exercise tolerance in COPD. Eur Respir J 2004;23(6):832-48.
Tashkin DP, Celli B, Senn S, et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008;359:1543-1554.
Decramer M, Celli B, Kesten S, et al. Effect of tiotropium on outcomes in patients with moderate chronic obstructive pulmonary disease (UPLIFT): a prespecified subgroup analysis of a randomized controlled trial. Lancet 2009;374:1171-78.
Troosters T, Celli B, Lystig T, et al. Tiotropium as a first maintenance drug in COPD: secondary analysis of the UPLIFT® trial. Eur Respir J 2010;36:65-73.

Световният ден на водата – 22 март бе отбелязан с пролетно парти и създаване на Фондация „Български национален воден съвет”

Новосъздадената фондация „Български национален воден съвет” (БНВС) е неправителствена организация, посветена на мисията за подобряване на здравето, трудоспособността и качеството на живот на хората чрез правилна хидратация на организма.
Членове на Обществения съвет на БНВС са:
• Проф. д-р Стефка Петрова - Национален консултант по хранене и диететика, Директор на Националния център по опазване на общественото здраве.
• Проф. д-р Донка Байкова – диетолог, заместник-председател на Българското дружество по хранене и диететика.
• Проф. Людмила Матева – Ръководител на катедра „Вътрешни болести” в Медицинска академия и ръководител клиника по гастроентерология, МБАЛ „Св. Иван Рилски”.
• Доц. Д-р Даниела Попова – диетолог, Завеждащ Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, член на УС на Българското дружество по хранене и диететика.
• Проф. Светослав Ханджиев - водещ специалист в областта на диетичното хранене и метаболитни заболявания, член на генералните съвети на Световната и Европейската асоциация за изучаване на затлъстяването, член на Европейското научно дружество по хранене, председател на Сдружението по здравословно хранене.

• Ст.н.с. д-р инж. Лилия Владева – национален експерт по минералните води в България, консултант и член на АПБНБ, дългогодишен сътрудник на Институт Фрезениус, Германия.
• Проф. Антон Антонов – биофизик, Председател на Научния съвет на Центъра по биопсихофизични явления към Югозападен Университет – Благоевград.
• Д-р Игнат Игнатов – Ръководител на Научноизследователски център по медицинска биофизика и консултант на Националния център за опазване на общественото здраве.
• Д-р Георги Шишков – специалист по хранителни непоносимости.
• Д-р Огнян Симеонов – диетолог алтернативна медицина.
• Милчо Бошев - Председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.
• Добромир Симидчиев - Директор "Капиталови дейности" в „Софийска вода” АД.
• Проф. Валери Стефанов – Ръководител на Академията за образователни иновации, професор по история на литературата в СУ „Климент Охридски”, писател.
• Прошко Прошков – кмет на община Лозенец.
• Асен Григоров – журналист и медиен консултант.
• Иглика Трифонова – кинорежисьор.
• Людмила Филипова – писател.
• Йоана Буковска – актриса.
• Хилда Казасян – певица.
• Искрен Пецов – певец.
• Възкресия Вихърова – театрален режисьор.


• Ива Дойчинова – журналист.
• Магдалена Гигова – журналист.
• Людмил Кържилов – журналист.
• Стефания Темелкова – медиен експерт, преподавател в НБУ.
• Виктория Стойчева – медиен експерт и PR консултант.
• Фани Давидова – юрист, Програма Достъп до информация.
• Мариела Гемишева – дизайнер.
• Росица Букова – Движение на българските майки.
• Гергана Захариева – Българска асоциация по йога.
• Александър Пелев – юрист и журналист.
Целите на БНВС са: планиране и провеждане на комуникационни кампании по теми, свързани с правилната хидратация на организма и човешкото здраве; организиране на научни форуми на тема хидратация и здраве и широка комуникация на докладваните на тях теми; организиране на различни културни, медийни и арт-събития, посветени на водата като източник на живота; установяване на връзки със сродни организации в други страни на Европейския съюз и обмен на информация и практики в областта на водните проекти; подготовка на комуникационни проекти на водна тема и кандидатстване за европейско финансиране; осигуряване на експертен потенциал и експертна помощ за членове и симпатизанти на Водния съвет при изготвянето на техни бизнес проекти и проекти в областта на културата и комуникациите, свързани с темите за водата и подпомагане с информация и експертиза на сродни организации и организации, които с дейността си допринасят за адекватното отношение на обществото към темите и проблемите, свързани с водата.
…………………

ИВАН СТАМБОЛОВ, председател на УС на фондация „Български национален воден съвет” (БНВС):
Искам да благодаря на всички, които за краткото време след основаването на Фондацията се присъединиха към нея. Това само доказва още веднъж, че темата за водата е актуална, вълнува хората, обществото я намира за важна и е готово да се присъедини към мисията на Българския национален воден съвет.
Как се роди идеята за Водния съвет. През последните години ми се наложи да работя по няколко комуникационни проекта, свързани със здравословното хранене, хранителните непоносимости, затлъстяването и други теми, които ме срещнаха с експертите по хранене и диететика. От началото на тази година сме обслужваща ПР агенция на фирма Девин. В процеса на работата по нашите съвместни проекти видях, че темата за водата и хидратацията на организма е особено актуална не само у нас, но и в Европа и Америка. Подобни сдружения, посветени на хидратацията работят успешно във Великобритания, Германия, Франция и много други страни от Европейския съюз, както и в Съединените щати и Канада. Рано или късно ние ще влезем в контакт с тях и ще развием съвместни проекти.
Каква е нашата мисия. Фондация БНВС е неправителствена организация, посветена на подобряване на здравето, трудоспособността и качеството на живот на хората чрез правилна хидратация на организма. Човешкото тяло е съставено предимно от вода и водният баланс в него е изключително важен за живота. Водата е здраве, красота, младост, енергиен и информационен източник, пречистване, лечение, средство не само за физическо, но и за емоционално равновесие. Убедени сме, че темата за водата не се комуникира в обществото достатъчно добре. Вярваме, че можем да организираме експертен и творчески ресурс, който да промени това. Надяваме се да получим широка обществена подкрепа, за да може „Водният съвет” бързо да се наложи като ефективно работеща организация в полза на обществото.
Целта ни е хората да разберат, че пиенето на вода подобрява тяхното здраве, работоспособност и качество на живот. Тази цел ще постигнем чрез организиране на научни форуми по темата, комуникационни кампании и културни събития. Най-важният орган на Фондацията е нейният Обществен съвет. Той е отворен и няма ограничение за броя на членовете му. До момента имаме над 30 потвърдили участието си и всеки може да намери имената им в Интернет на сайта на фондацията nwcb.eu, както и в пресдосието. Фондацията започна и работа по посока на партньорства с организации със сродни интереси.
Финансирането на Фондацията се осъществява от дарения, спонсорства, партньорства с фирми от бранша и по Европейски проекти.

Ива Дойчинова, член на Обществения съвет:
Аз съм воден терминатор, известна съм с това, че по време на предаване изпивам моята вода, чашата на другия водещ и водата на всички гости. Искам да споделя това, което открих за себе си, от последователи на учителя Петър Дънов – една-две чаши чиста топла вода сутрин действат изключително добре за поддържане на теглото, за пречистване и ми дават много енергия
Магдалена Гигова, журналист, член на Обществения съвет :
Медиите сме длъжници по отношение на популяризирането на водата, защото или пишем скучно или повърхностно по темата. Аз бях като камила и почти не пиех вода, докато не се срещнах с една лекарка по аюрведа в Индия и тя ми обясни, че тялото възприема всяко нещо – млякото, супата,виното, дори тютюневия дим, като храна, а не като вода. Нашето тялото си иска 2-та, дори 3 литра вода на ден минимум и понеже хабим вода, докато говорим, работим или се вълнуваме, трябва и да пием вода, защото иначе тялото си я набавя от други места - например от течността в ставите или клетките. Така нарушаваме водния си баланс, а той е важен за физическото и психическото ни здраве. За да променим мисленето на хората, ние журналистите, трябва да им го обясняваме така простичко.
Проф. Д-р Донка Байкова, диетолог, член на Обществения съвет :
Искам да споделя няколко мои виждания за водата: 60-70% от човешкото тяло е вода, ето защо е време да говорим директно за водата и да ги убедим, че без нея здравето ни е подложено на риск. Правени са научни конференции за мазнини и въглехидрати, но сега дойде времето да говорим и обсъждаме най-важното - водата. Ние, българите, забравяме да пием вода, а тя ни е много важна, защото така изглеждаме по-млади, по-красиви, по-слаби и в добро настроение. А и когато не пием вода, в организма зацикля редукционният процес и контрола на теглото също е затруднен. Затова трябва да разнищим темата за водата, да обясним на хората колко да пият, тези задължителни 30мл на килограм тегло ще ги разгледаме от всички възможни аспекти.
Доц. Даниела Попова, диетолог, член на Обществения съвет:
Приветствам тази инициатива. Водата е едно от основните хранителни вещества и ние може би не я оценяваме, но животът започва във вода, нашето тяло е предимно вода и от началото до края всичко в него става във водна среда. Във всички диетични режими има вода, тя участва в превенцията на здравето в много хранителни режими, както и в клиничните режими на определени заболявания. От раждането до реанимацията – навсякъде има вода. Пожелавам по вода да върви на Водния съвет и да има добри резултати от тези мероприятия най-вече за здравето на всички хора.
Йоана Буковска, актриса, член на Обществения съвет:
Приех да бъда част от тази инициатива, защото за мен водата е алфата и омегата. Началото и края на всичко. Хората в града забравят, че ние живеем на синята планета, защото по-голямата част от нея е вода. За нас, самочувствието, че живеем на една планета, която е като град, е изместило истината, че живеем на планета, която в по-голямата си част е вода и природа. Водата е толкова стара и мъдра, че нищо чудно накрая да се окаже, че не ние правим проект за водата, а хората сме проект на водата.

Огнян Сименов, диетолог тибетска медицина:
Да се научим отново да пием вода, защото сме го забравили. Най-добре е да пием енергизирана вода, вода, която излъчва любов и спокойствие и се надявам скоро хората да разберат колко е важна енергията на водата, надявам се да се появи и фирма, която да предлага такава вода. Добре е водата да бъде в бутилки от синьо стъкло. Ако съхранявате вода за пиене в бутилки различни от пластмасови е добре да ги оставяте на терасата, за да ги грее слънцето, така водата става енергизирана и жива.
Антоанета Салфидж, фондация „Аз обичам водата”:
Водата е много важен елемент. Много се радвам, че с появата си Фондацията увеличава приятелите на водата. Ние хората, ползваме водата и не се замисляме, но ако ни спре кранчето, ще имаме сериозни проблеми, но не правим нищо целенасочено и съзнателно, за да благодарим на водата, че я има. Водата може и без нас, но ние не можем без нея и затова трябва да се отнасяме към нея с почит и уважение като към стихия. Водата помни и пренася информация.

Световният ден на водата – 22 март

бе отбелязан с пролетно парти и създаване на Фондация „Български национален воден съвет”(БНВС).

Със специално медийно събитие AVON – най- голямата козметична компания за директни продажби в света отбелязва 125-та си годишнина

Фокусът на АVON в България през 2011 г., освен върху кампанията за борба с рака на гърдата „От любов към живота”, е и върху кампанията за борба с домашното насилие над жените, която е продължение на глобалната политика на АVON за подкрепа на жертвите на домашно насилие.
Мотото на кампанията е „Говорете открито за домашното насилие”.
С това послание AVON провокира и българските жени да застанат очи в очи с проблема и да говорят открито, без да се страхуват или срамуват по темата.
В световен мащаб домашното насилие е един от най-сериозните проблеми на съвременната жена.
Според данни от проучване на „Европейското женско лоби” в рамките на Европейския съюз всяка пета жена е жертва на домашно насилие, но много малко от тях си позволяват да говорят за това, поради страх, безпомощност, срам и неудобство. Около 80% от анкетираните жени обаче споделят, че основните причини за домашното насилие над тях са финансови.
125 години AVON
 


подпомага финансовата независимост на жените по света. И сега безрезервно застава зад тази кауза и целенасочено работи за информиране, образоване и предпазване на потенциалните жертви на насилие.
Андреа Джанг, изпълнителен директор на AVON, през т. г. ще посети 12 световни града, където ще бъдат дарени средства на различни неправителствени организации, с цел подпомагане на жертвите на домашно насилие и техните семейства.
В началото на годината Глобалният посланик на AVON, Рийз Уидърспун и Андреа Джанг, анонсираха създаването на „1-милионен фонд на надеждата” за борба с насилието срещу жените, който поставя началото на мащабен глобален проект за подпомагане на жертвите на домашно насилие.
Себастиан Бако, управляващ директор на AVON за Дунавския регион, сподели по време на събитието: Бизнесът, особено голям бизнес като нашият, носи голяма отговорност за бъдещето на децата ни. Ето защо ние в AVON посветихме тази година на борбата срещу домашното насилие, тъй като жените и децата ни, заслужават да живеят по-добре. Светът ще бъде едно по-добро място, ако всеки от нас се събуди и ако всички се обърнем към моралните ни ценности в обществото. Вече 125 години компанията за жени AVON променя съдбите на милиони жени през годините, вдъхновява ги да бъдат финансово независими и подобрява качеството им на живот.


………..
AVON, като най-голямата компания за директни продажби в света на козметични, модни продукти и бижутерия, основен играч на развиващите се пазари, с над 10 милиарда долара годишен приход, е фактор в икономиката на много от пазарите, където е представена. Мултинационалният гигант отбелязва 6% ръст в оборота за 2010 г., с спрямо 2009 г. Ръстът на представителите за 2010 г. е с 4% спрямо предходната година. Това прави 6,5 милиона независими представители. AVON има над 42 хиляди служители, в над 100 страни по света. Компанията се радва на 90% познаваемост на марката, предлага иновативни технологии в сферата на козметиката и се гордее с най-много жени на мениджърски позиции, в сравнение с други публично-търговски компании.
AVON притежава богато портфолио от продукти. В света 2 от всеки 5 жени за закупили продукт на АVON през последната година.
Повече за AVON и продуктите, може да научите на адрес: www.avoncompany.com. и avon.bg.

………..
Фондация за жени на AVON
До момента „Фондацията за жени на AVON”, която е създадена през 1955 г., дарява над 800 милиона долара в над 50 страни в свята, за най-важните за жените каузи, като борбата с рака на гърдата и домашното насилие.
У нас от 2009 г. стартира набирането на средства за „Говорете открито за домашното насилие” като са продадени над 20 000 благотворителни продукта.
…………………………………………………….
Снимката с тортата:
• Валентина Бешевишка, регионален маркетинг директор на AVON и Себастиан Бако, управляващ директор на AVON за Дунавски регион разрязват тортата за юбилея на компанията

понеделник, 21 март 2011 г.

При радиация не се пие мляко

След експлозията в ядрената централа във Фукушима безпокойството от радиационно облъчване в световен мащаб расте.
Високите дози радиация, получени за кратък период от време, увреждат организма. Според количеството радиация се определя и степента на увреждане. В медицината това състояние се нарича „лъчева болест", както и „остър радиационнен синдром", „остра радиационна болест" или „радиационно отравяне".
Остротата и видовете симптоми варират в зависимост от количеството радиация. На какво количество радиация е било изложено тялото пък зависи от силата на радиацията и разстоянието между човека и източника на радиация.
Абсорбираната доза радиация се измерва с единицата „грей" (Gy). Има определен праг, при който се изявяват клинично симптомите. За такъв се приема D=l Gy (100 rad). Ако погълнатата доза е по-ниска от посочената стойност, не се наблюдават клинични изяви на болестта. Дози над 6 Gy са нелечими и водят до смърт в рамките на два дни до две седмици.
Първите симптоми на лъчева болест обикновено са гадене и повръщане. След първите симптоми е твърде възможно за кратко време да липсват каквито и да било симптоми, след което обаче последващата симптоматика е много по-сериозна. На колкото по-голяма радиация е бил изложен човек, толкова по-бързо и по-остро ще се развият симптомите на болестта. Около десетина минути до няколко часа след гаденето и повръщането идват диария, главоболие и висока температура, следвани от окапване на косата, повръщане на кръв, кръв в изпражненията и ниско кръвно налягане, евентуално последвана от кома и смърт. Обикновено радиационното отравяне нанася и повреди на кожата.
Третиране на лъчевата болест се изразява главно в предотвратяване на по-нататъшна радиоактивна изложеност, след което се лекуват увредените вътрешни органи и се приемат обезболяващи.
Как можем да се предпазим от тежки поражения?
Събличането на дрехите и обувките след излагане на радиация елиминира близо 90% от външното заразяване. Допълнителното измиване с вода и сапун премахва от кожата част от радиационните частици. Калиевият йодид предотвратява бързата абсорбция на радиоактивен йодид от страна на щитовидната жлеза. За съжаление, калиевият йодид предпазва само от вдишване на радиационни частици, а 98% от радиационното излагане при хората се получава от млякото и други млечни продукти. Кравите, облъчени с радиация, произвеждат и замърсено мляко. Според експерти много от случаите на рак на щитовидната жлеза при експлозията в Чернобил са можели да бъдат ограничени, ако хората са били предварително предупредени да не консумират мляко. Освен млякото всички растителни култури поемат радиацията.

Стартира първото практическо обучение по професията "Дула" в България

Това обявиха организаторите от сдружение "Естествено".
Дула означава жена, която служи, нейната роля е да създава емоционален, психически и физически комфорт на бременната жена, а също и да подкрепя партньора й т. е. тя е професионален придружител на бременните жени, която им оказва подкрепа по време на раждането, обясни Дебра Паскали Бонаро от САЩ, сертифициран инструктор за обучение на дули към асоциация "DONA International" и преподавател по акушерство в университети в Пенсилвания и Ню Йорк.
Бонаро допълни, че тази професия датира от древността и най-значимата й роля е непрекъсната подкрепа от момента, в който почва раждането до часове след това.
Професията „Дула” е характерна за развитите страни. Регистрирани са повече от 7000 сертифицирани дули в 20 страни по света. В Европа тази професия активно се практикува в над 20 държави, сред които Холандия, Белгия, Австрия, Дания, Швеция, Франция, Германия, Италия, Англия, Швейцария, Испания и др. Дулата не е медицинско лице, професията се практикува обикновено от жени, но има и мъже. В някои страни тези услуги се покриват от държавата или чрез здравните застраховки. В САЩ има организации от дули, които се спонсорират от фондации, има и организации на доброволчески начала.
Според редица изследвания раждането протича по-безпроблемно, когато жените получават подкрепа през цялото време. Резултатите от тях сочат, че вероятността от цезарово сечение (секцио) при жени, подкрепяни от дула, е с 51 % по-малка за сметка на естественото раждане. Според данните, 41 -57% по-малко случаите, при които се използва вакуум екстракция или форцепс, а вероятността за обезболяващи средства, включително упойка и епидурална анестезия също с 28 % по-малка.
В първото у нас практическо обучение по професията „дула" са включени 30 жени от страната. Повече от 50% от тях са акушерки, които ще бъдат запознати с техники за обезболяване на бременната жена, ще бъдат обучени как да се грижат за емоционалния й комфорт, както и как да ускорят процеса на раждане. Обучението е от 17 до 20 март в София. Участниците ще получат професионален сертификат и ще могат да практикуват професията.
У нас на първо време ще заплащат семействата, които желаят присъствието на дула. Обмисля се вариантът дулите да сключват договор с болниците, в които ще оказват подкрепа, коментира Калин Йонов от сдружение "Естествено".
В някои болници в София като "Света София", "Свети Лазар" и клиника "Щерев" вече се допуска присъствието на дула по време на раждане.

Корупцията, липсата на средства и неправилното разпределение на парите в здравеопазването

са основните проблеми на сектора. Това сочат резултатите от национално представително проучване на агенция „Ноема", направено по поръчка на „Филипс".
Данните бяха представени на дискусия за превенцията и ранното откриване на социално значимите заболявания. Изводите са, че българите са най-нехайни към здравето си в ЕС. Хората над 45-годишна възраст у нас са слабо информирани какви профилактични прегледи трябва да се правят и как да се хранят, за да не развият тежко и нелечимо заболяване, а 20–38 годишните знаят много по-добре как се живее здравословно, но най-вече от интернет, а не от личните си лекари.
Изследването обхваща здравноосигурени българи от столицата и другите областни градове на възраст между 18 и 70 години, 2.6 % от анкетираните посочват като основен проблем недостатъчните финансови средства в здравеопазването, а 21.6% - корупцията и неправилното разпределение на средствата.
Други близо 20% определят като проблем на системата некомпетентните или нечестни лекари. Лошата политика на правителството се посочва от 17.2% от анкетираните. Същият процент хора определят като проблем високата цена на здравните услуги. По-малко са оплакващите се от недостига на направления, лекарства, лошата материална база и техника и недостатъчния брой професионалисти.
Въпреки че много проучвания показват, че българите са една от най-болните и недоволни от здравната си система нации, изследването на „Ноема" констатира, че 90% от хората у нас оценяват здравето си като „добро", „много добро" или „отлично". Като цяло над 50% от участниците в проучването , здравноосигурени хора на възраст между 18-70 години от София и областните градове в страната, смятат, че здравето им не е изложено на риск. Притеснения от сърдечносъдови заболявания през следващите пет години имат 13,6 % от жените и 18,4% от мъжете, а от онкологични - 2,6% от жените и 0% от мъжете.
Оптимистичните нагласи на хората контрастират на националната статистика, която сочи 51% смъртност от сърдечносъдови заболявания и 28% - от онкологични. 19,5% от българите се притесняват от влошаване на зрението, а 16,9% от проблеми с опорно-двигателния апарат.
Повече от половината българи смятат, че у нас няма достатъчно медицинско оборудване за ранна диагностика и борба със заболяванията, а над 45% считат, че развитието на съвременните технологии в медицината ще им позволи да живеят по-дълго.
Българите са и сред водещите в Европа по хронични заболявания, показва още изследването. 7 % от хората между 20 и 25 години страдат от тях. След 35-годишна възраст засегнатите са над 14 %. Между 46 и 55 години - 20%. А над 56-годишна възраст засегнатите са близо 50%.
Прогнозите са, че до 2050 г. 50% от хората в развитите държави ще страдат от хронични заболявания.
Според глобалните тенденции в грижата за здравето, застаряването на населението по света се развива с темпове, каквито не са били наблюдавани до сега.
Ако през 2000 г., броят на хората на възраст над 60 г. е бил 600 милиона, то през 2006 г. тази цифра надвишава 700 милиона, а до 2050 г. се очаква техният брой да се утрои и да достигне 2 милиарда души.

Националното сдружение на общините предупреди, че има опасност много общински здравни заведения да фалират

НЗОК е намалила с близо 38-40% бюджетите на 46 общински болници в сравнение с 2010 г. Това обявиха от Националното сдружение на общините (НСОРБ) на среща с комисията по здравеопазване в парламента, здравния министър д-р Стефан Константинов и представители на здравната каса.
Кметовете очакват половината от болниците до 2-3 месеца да фалират.
Общинските лечебни заведения обслужват 1/3 от населението, а получават 10% от парите за болнична помощ, заяви кметът на Карнобат Георги Димитров .
За януари и февруари болниците не са получавали и лев за дейност. Проблем има и с диспансерите - болните се увеличават, а бюджетът е орязан с 40%, допълни кметът на Благоевград Костадин Паскалев.
Председателят на НСОРБ Гинка Чавдарова се закани, че щом държавата не иска да помогне, ще се търси начин да бъде принудена.
Депутатът от ДПС д-р Нигяр Джафер изнесе данни от 2008 г., според които в София на пациент се падали средно 269 лв. за лечение годишно, а в Нови пазар - едва 22,27 лв., във Велики Преслав - 29,56 лв., в Белоградчик-38,35лв. Към 1 500 000 българи потребяват под половината от средната сума за лечение (138 лв.) Според депутатката показателите се влошават и положението сега е още по-лошо.
Министър Константинов и представители на НЗОК увериха, че бюджетирането е прозрачно.
От НСОРБ предложиха на здравния министър да бъде преразгледана методиката на финансиране и да има равнопоставеност на болниците. Според предявителите на сдружението здравната карта е съобразена със здравни критерии, но не и с демографски фактори, отдалеченост на районите и равните права за достъп до медицинска помощ.
От сдружението твърдят, че завишените медицински стандарти са причина за това положение и те трябва да бъдат променени.
Депутатите от ГЕРБ обаче не се съгласиха с това искане. По думите на депутата д-р Лъчезар Иванов трябва да се мисли за пациентите, а не за болниците, което означава те да се лекуват в модерни здравни заведения с квалифициран персонал.
Не сме удовлетворени от срещата, защото не постигнахме нито едно макар и малко конкретно решение и стъпка какво да правим в тази ситуация. Не разбрахме какво е мястото на общинските болници в системата на здравеопазване", заяви след срещата Чавдарова.
Паскалев я определи като изключително безсмислен разговора.
Лъжа е твърдението, че има повече средства за здравеопазване, бе категоричен той и настоя Бойко Борисов и д-р Стефан Константинов да поемат отговорността си.

Пациентски организации и представители на държавата се обединиха около идеята за създаването на фонд за превенция и лечение на зависимости.

Според Пенка Георгиева, от конфедерацията "Защита на здравето", за първи път държавата сяда на една маса с пациентските организации, за да решат заедно проблемът с лечението и профилактиката на зависимостите. Идеята по думите й е да се създаде фонд, по примера на много европейски държави, обединяващ усилията на всички институции и организации. Крайната цел е да се намали броят на зависимите българи, които по данни на СЗО, са почти 8% от населението на страната.
Зам. министърът на здравеопазването Гергана Павлова, която е и национален координатор по наркомании, съобщи, че до есента ще е готов конкретният план за работа на фонда, което означава, че министерството съвместно с пациентските организации трябва да изясни основните приоритети и краткосрочните цели, по които да започне да работи новата структура. Предстои да се изчислят и нужните финансови средства.
Идеята бе подкрепена и от д-р Даниела Дариткова - заместник-председател на Комисията по здравеопазване в парламента, според която Законът за администрацията позволява създаването на такъв фонд и остава само да се убедят финансистите, че той ще бъде устойчив във времето.

Национален консенсус предвижда болните от множествена склероза да започнат лечение веднага след диагностициране на заболяването

Втора актуализация на националния консенсус за диагностика, лечение и рехабилитация на болните от множествена склероза (МС) от края на миналата година предвижда болните да започнат лечение веднага след диагностициране на заболяването, съобщи в интервю за БТА проф. Иван Миланов, началник на Клиниката по двигателни нарушения в многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Свети Наум" в София, участвал в изготвянето на консенсуса.
Националният консенсус за диагностика, лечение и рехабилитация на болните от МС е създаден за пръв път през 2000 г. Тогава и НЗОК започва да заплаща лечението на пациентите с интерферони, които забавят развитието на заболяването.
До 2000 г. болните от МС бяха напълно безпомощни, поставяше им се диагноза и всичко спираше до там, коментира проф.Миланов. Той уточни, че от 11 години насам в България се прилага поддържащо лечение на пациентите с МС, което е необходимо, за да не се стига бързо до състояние на инвалидност. Лечението на заболяването у нас, което се покрива от НЗОК, започва след втората година от диагностицирането на заболяването.
В новия консенсус залагаме на тезата, която развиват в последните години западните специалисти, че лечението на МС, трябва да започне веднага след като се диагностицира, обясни Миланов. До 2005 г. се смяташе, че когато човек се разболее, трябва да се изчака една-две години, да се види как ще протича заболяването и тогава да се приложи съответното лечение. Сега се смята, че не бива да се изчаква и колкото по-рано започне лечението, толкова по-добре, отбеляза той.
Националният консенсус не е депозиран още в НЗОК, защото е свързан с допълнителни средства, а моментът не е много подходящ, имайки предвид, че сме в условията на финансова криза, посочи Миланов и допълни, че ще се наложи да се изчака по-благоприятен момент.
Според специалиста проблемът с лечението на болните от МС е бил от 2000 до 2008 г., когато НЗОК е покривала лечението само на 600 души, но към момента този
проблем е преодолян.
По данни на проф. Миланов към момента НЗОК покрива лечението на всички пациенти, които имат нужда и отговарят на условията. Пациентите вече не чакат много, както преди - обикновено изчакването е около месец, за да се придвижат необходимите документи, уточни той.
Достигнахме прилично европейско ниво в лечението на пациентите с МС, съпоставяйки с нивото на лечение на други заболявания, посочи проф. Миланов. Той отбеляза, че извън факта, че засега у нас лечението не започва веднага след поставяне на диагнозата, по отношение на диагностиката и лечението по нищо не се отличаваме от САЩ и Европа. Каквото лечение ще получи един пациент там, ще го получи и у нас, допълни експертът.
МС е прогресиращо инвалидизиращо заболяване, което засяга обикновено млади хора на възраст между 25-35 години. Заболяването на този етап е неизлечимо, води до тежка инвалидизация и смърт. Прилаганото лечение е много скъпо, продължава цял живот и има поддържаща и забавяща развитието на болестта роля. Тежката инвалидизация настъпва след 15-20 години, когато пациентът вече е на инвалиден стол. Със съвременното лечение продължителността на живот на пациентите е увеличена, като тежката инвалидност е отложена във времето. Кога ще настъпи инвалидността зависи и от лечението, и от формата на заболяването, има по-доброкачествени и по-злокачествени форми, обясни проф. Миланов.
У нас общият брой на пациентите с диагноза МС е около 3 600, като всяка година се
разболяват нови 80 души. Към момента от лечение се нуждаят около 1 200-1 500 пациенти. При останалите болестта е необратима, тъй като лечението се прилага до достигане на определена степен на инвалидност, обясни проф. Миланов.
Самото лечение на заболяването е два вида - пристъпно и извънпристъпно. Когато пациентът получи пристъп, той постъпва в болница. В продължение на 4-5 дни му се поставят кортикостероиди във високи дози, които повлияват на пристъпа като намаляват силата му. Това лечение струва около 700-800 лева, като НЗОК заплаща част от тази сума. Пациентът може да има два пристъпа годишно, много рядко могат да бъдат четири, но обикновено повечето пациенти имат по един пристъп в годината, обясни проф. Миланов. Извънпристъпното лечение е с интерферони.
Засега у нас се прилага лечение с четири вида интерферони, които са сходни помежду си. Годишно този вид лечение струва около 12 000 евро.
След всеки пристъп състоянието на пациента се влошава и води до прогресираща инвалидизация, посочи проф. Миланов. Той обясни, че инвалидизацията се оценява по специална скала. Когато пациентът стигне до степен на инвалидизация 4,5 по скалата е доказано, че вече интерфероните не му действат, защото той влиза във фаза на заболяването, при която автоимунния компонент започва да се губи и започват дегенеративни процеси.
На практика при тази степен на заболяването, медикаментите вече не могат да повлияят, посочи специалистът.
Експертът отбеляза, че в момента се извършват много клинични проучвания на западни компании на нови медикаменти за лечение на заболяването, които са по-ефикасни и в
следващите пет години ще започнат да се прилагат и у нас. С приложението на новите медикаменти вероятно пациентът ще има с 50 процента повече шансове от сега, смята проф. Миланов. Той каза, че все още у нас не се води статистика каква е средната
продължителност на живота на пациентите с множествена склероза, както и за икономическите загуби за обществото от заболяването.
Лечението на общо 1 154 болни от множествена склероза е било покрито от НЗОК
миналата година, посочват в справка за БТА от НЗОК. В позитивния лекарствен списък са включени общо шест лекарства за основното лечение на множествената склероза. Те принадлежат към групата на интерфероните и се изписват на пациента със специален
протокол. Единичната цена на тези лекарства е от 273,73 лв. до 1 985,04 лв. Всички лекарства се изплащат от НЗОК на сто процента, посочват от касата.
Освен лечението с интерферони, НЗОК заплаща и за симптоматичното лечение с лекарства, повлияващи костната структура и минерализация. Частично се заплащат и други лекарствени продукти, прилагани за лечение на заболяването - кортикостероиди - и други средства, повлияващи мускулно-скелетната система. Клиничните пътеки за лечение на множествена склероза са две - мултиплена склероза и физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система. Първата е неврологична, а втората - физиотерапевтична.
През тази година цената на неврологичната пътека е 533 лева, а на физикалната - 438 лева, информират от НЗОК. През миналата година за двете пътеки е заплащано съответно по 520 лева и 428 лева.

46 канцерогенни вещества в папиросите

Четиридесет и шест канцерогенни вещества се съдържат в цигарите, те поразяват всички органи и системи, сочат данните на Световната здравна организация. 1.6 млн. души умират всяка година от онкологични заболявания, провокирани от тютюнопушенето, показват проучванията.
В същото време рискът за непушач да заболее от рак на белия дроб е с 20-30 на сто по-голям, ако живее с пушач.
Пет години след спирането на цигарите вероятността човек да развие карценом на устата, гърлото, езофагуса и пикочния мехур намалява наполовина. Според изчисленията на СЗО повече от 40% от рака е предотвратим, ако се избягват рисковите фактори като тютюнопушенето.

Приемайте лекарствата с вода от чешмата

Млякото и натуралните сокове могат да променят ефекта на лекарствата и затова медикаментите трябва да се пият само с чешмяна вода. За това предупреждава германската Асоциация на фармацевтите. В млякото се съдържа калций, който се свързва с лекарствата и може да им попречи да попаднат в кръвта. Сокът от грейпфрут оказва влияние върху лекарствата за високо кръвно налягане, както и
върху медикаментите за хронични заболявания и метаболитни разстройства. Възможно е сокът от грейпфрут да подсили както ефекта от лекарството, така и страничните му ефекти. Той потиска ензимите в тялото, които отговарят за разграждането на много медикаменти, обясняват специалистите.