сряда, 10 декември 2014 г.

Петя Димитрова получи наградата „Жена на годината” в категория „Бизнес”


Главният изпълнителен директор на Пощенска банка, петата по активи банка в страната, прие наградата на женското списание за мода GRAZIA.
Наградата „Жена на годината” в категория „Бизнес” се връчва за постигнати високи резултати в подкрепа на местния бизнес и икономиката на страната. 
Конкурсът „Жена на годината” на списание GRAZIA се провежда за девета поредна година и отличава най-изявените дами в категориите – Бизнес, Мода лица, Мода дизайн, Култура Общество, Сцена актриси, Сцена музика, Спорт, TV шоу, TV публицистика, TV и кино актриси.
Носителите на призовете са определени в онлайн гласуване сред читателите на списание GRAZIA.

Бюджетът на НЗОК за 2015 г. бе приет на първо четене в НС

Бюджетът на НЗОК за 2015 г. ще даде устойчивост и за първи път от много години насам здравната каса няма да генерира милиони преразход, заяви министърът на здравеопазването д-р Петър Москов в парламента при представяне на Законопроекта за бюджета на НЗОК (ЗПБНЗОК) за следващата година.

Предлаганият размер на здравноосигурителната вноска е 8%, а съотношението на заплащане ѝ от страна на работодател/осигурителя и здравноосигуреното лице е 60:40.
Проектът на ЗБНЗОК за 2015 г. е заложен с балансирано бюджетно салдо.
Приходите и трансферите са общо 3 075 534 000 лева. Средствата за
здравноосигурителни плащания са в размер на 2 695 080 000 лв. Общият размер на заложените приходи за здравноосигурителни вноски е 2 040 705 хил. лв. Размерът на приходите за 2015 г. за лицата, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет, е на базата на информация от съответните компетентни институции и е в общ размер 978 279 хил. лв.
Приходите от трансфер от централния бюджет за покриване на недостига от средства са в размер 18 000 хил. лв.
Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания по основните видове медицинска помощ е, както следва:
- За здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) планираните средства са в размер 178 000 хил. лв. и представляват 6,6% от общата сума на средствата за здравноосигурителни плащания;
- За здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) - планираните средства са в размер 190 000 хил. лв. и представляват 7% от общата сума на средствата за здравноосигурителни плащания;
- За здравноосигурителни плащания за дентална помощ (ДП) са предвидени 120 000 хил. лв., което представлява 5% от общата сума на средствата за здравноосигурителни плащания; заложените средства за 2015 г. за тази дейност са на нивото на 2014 г.;
- За здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност (МДД) са предвидени 70 000 хил. лв., което представлява 3% от общата сума на средствата за здравноосигурителни плащания;
- За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение на територията на страната са предвидени средства в размер на 544 164 хил. лв.

Управителят на НЗОК д-р Румяна Тодорова заяви, че предвиденият бюджет за 2015 г. в сравнение с първоначалния бюджет за 2014 г. е с 252 млн. лв. повече. Спрямо реалното изпълнение за 2014 г. обаче бюджетът на Касата за следващата година е с около 150 млн. лв. по-малко. Тя изрази надежда, че мерките, за които говори здравният министър ще стопят разликата и дори да позволят да се изпълнят други закономерности в медицината.

вторник, 9 декември 2014 г.

Медицински комплекс „Д-р Щерев“ удвоява капацитета на родилното си отделение и вече може да посрещне до 2000 раждания годишноНа 9 декември- празника Зачатие на Св. Анна, покровителка на бременните и
майките, Медицински комплекс „Д-р Щерев“  откри официално реновираното си
и разширено родилно отделение.
Инвестицията, заедно с капиталовложенията за изграждането на новата сграда на болницата, надхвърля 10 млн. лева и е част от политиката на Комплекса да предлага медицински услуги на световно ниво с подчертан индивидуален подход в грижата за пациентите.

На церемонията по освещаването присъстваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, д-р Цветан Райчинов, председател на БЛС, Милка Василева – председател на БАПЗГ, почетният председател на БАПЗГ Станка Маркова, директорът на „Майчин дом“ проф. Виктор Златков, председателят на борда на директорите на Втора МБАЛ „София“ д-р Петър Угрински, Анелия Рачева, изпълнителен директор на МБАЛ „Надежда“, директори на водещи български инвитро клиники. Сред гостите бяха още популярни лица от шоубизнеса и телевизионери.
„Медицината е екипна работа. Радваме се, че имаме възможност да работим така добре в сътрудничество с други АГ и неонаталогични отделения, сред които са тези в „Майчин дом“ и „Токуда“. Благодаря на всички, че уважихте събитието“, каза доц. Атанас Щерев, докато получаваше поздравления за развитието на Медицински комплекс „Д-р Щерев“.
Телевизионната водеща Евелина Павлова покани гостите на виртуална разходка в родилното отделение. Обиколката беше излъчвана на живо на специални екрани в сградата на Комплекса. Виртуалната разходка бе последвана от специално организиран Ден на отворените врати с участието на известната акушерка Диди Димова, по време на който гостите получиха подаръци и участваха в различни томболи. За радост на посетителите голямата награда е осигурена от Медицински комплекс „Д-р Щерев“ - безплатно раждане. Родилният пакет включва всички медицински услуги за раждането и грижата за комфорта на родилката и новороденото в дните на следродилен престой.

Предстои всички лечебни заведения в страната да регистрират приетите и изписаните пациенти чрез единна регистрационна системаПилотен проект в седем лечебни заведения с положителен ефект
 Започва подготовката на лечебните заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ (ЛЗБП), за приложение на Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти.
През следващата година хоспитализациите и дехоспитализациите на всички здравноосигурени граждани ще бъдат в единна система. За целта при приема и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата свой български личен документ. След като Системата провери дали документът е валиден, ще обработи данните от него и ще регистрира хоспитализацията, като едновременно изпрати информация за това в Централното управление на
Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК). Цялата процедура ще отнема не повече от няколко секунди. Системата ще действа по същия начин и при дехоспитализацията на пациентите.
Регистрационнатасистема за хоспитализация и дехоспитализация на пациенти е разработена по поръчка на НЗОК и има за цел да бъде завишен контролът при прием и изписване на пациенти в ЛЗБП, като отчита двете дейности едновременно, както в болничното заведение, така и в НЗОК във времето, когато те реално се случват.
Как на практика ще работи Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация?
На Регистратурата на лечебното заведение за болнична помощ, в което предстои да постъпи, здравноосигуреното лице представя един от следните машинночитаеми български лични документи (БЛД):
-Лична карта;
-Паспорт;
-Моряшки паспорт;
-Карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
-Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
-Разрешение за (постоянно) пребиваване;
-БЛД от стар тип (зелен паспорт);
Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта.
Системата разчита чрез електронен четец данните от машинночитаемия БЛД, прави проверка за валидността на документа и регистрира хоспитализацията или дехоспитализацията на пациента.
Системата може да обработва едновременно документи, постъпили на няколко регистратури, ако лечебното заведение има такива.
При въвеждането на информацията в Системата, регистраторът полага квалифициран електронен подпис (КЕП) – тип професионален (в него се съдържа освен ЕИК на юридическото лице и ЕГН на конкретния регистратор). Това е необходимо, за да се гарантира сигурността на здравноосигурените. Системата оформя регистрацията във вид на електронен документ съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се състои от данните, прочетени от машинночитаемата зона на БЛД, както и от данните за ЛЗБП и за служителя, извършващ регистрацията, прочетени от КЕП, с който служителят подписва заявлението. При извършване на нарушения при регистрацията, регистраторът носи отговорност по глава девета „Документни престъпления“ от Наказателния кодекс.
Цялата операция от стартирането до финализирането на хоспитализацията отнема не повече от няколко секунди
По изключение упълномощеният служител на регистратурата на лечебното заведение може да въвежда данните за здравноосигурения ръчно. Това е предвидено за случаите, когато лицето е на възраст под 14 години и няма издаден БЛД. Тогава към данните на придружителя се въвеждат ръчно и тези на пациента, който ще бъде хоспитализиран.
Данните от документите от стар тип („зелен“ паспорт) и от Временни удостоверения, издадени от МВР при загуба на лична карта, също се въвеждат ръчно.
Ако в момента на хоспитализация здравноосигуреният няма личен документ, Системата отчита това, а по-късно в заявлението за прием се отбелязва датата, на която документът е бил представен.
Освен информация за валидността на личния документ, Системата подава информация и затова дали в същия момент здравноосигуреният не е хоспитализиран в същото или друго лечебно заведение. В тези случаи регистраторът сам преценява дали да регистрира настоящата хоспитализация, като поеме отговорността за нейната валидност.
Системата регистрира и дехоспитализация на пациентите от лечебното заведение, като за целта те отново представят своя валиден личен документ на регистратурата.
Ако пациентът е починал в лечебното заведение, ЕГН-то му се въвежда в Системата и тя отчита настъпилото събитие.
Какъв ще бъде ефектът от въвеждането на Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация
Регистрационната система позволява да бъде извършен допълнителен контрол върху ЛЗБП, като в реално време хоспитализациите и дехоспитализациите ще бъдат отчитани едновременно и в НЗОК. Така ще бъде намалена вероятността от отчитане на неизвършена дейност.
Пациентите също ще бъдат улеснени от Системата, тъй като използването на данните, прочетени от машинночитаемата зона на БЛД от болничната информационна система на ЛЗБП би съкратило времето, за което те ще бъдат хоспитализирани и дехоспитализирани.
Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация вече показа първите положителни резултати
Положителният ефект от приложението на Регистрационната система за хоспитализация и дехоспитализация вече бе отчетен в седем лечебни заведения в страната, в които тя бе приложена пилотно в продължение на два месеца. Това са МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ АД, Кърджали; МБАЛ-Харманли ЕООД;„Сити Клиник Кардиологичен Център“ МБАЛ ЕООД;МЦО “Ресбиомед“ ЕООД;СБАЛССЗ „Св.Екатерина” ЕАД, МБАЛ „Токуда Болница София“ АД, СБАЛОЗ ЕООД. За времето на действието на пилотния проект в тях са били хоспитализирани над 3000 души. Сред тях е имало представители от всички групи здравноосигурени, които системата може да отчита. Изписаните пациенти чрез Системата са нас 2300 души.
Какво трябва да не забравят здравноосигурените, на които им предстои да постъпят в болница?
Да носят със себе си валиден български личен документ. Това може да бъде:
-Лична карта;
-Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта;
-Паспорт;
-Моряшки паспорт;
-Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
-Карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
-Разрешение за (постоянно) пребиваване;
-БЛД от стар тип (зелен паспорт);
Български граждани без такъв (новородени и деца под 14 години) се приемат в лечебните заведения с документ на придружител/настойник, като данните им се вписват ръчно в Регистрационната система.
Какво е нужно на договорните партньори на НЗОК от лечебните заведения за болнична помощ, за да приложат Системата на практика?
Системата се състои от клиентска и от сървърна част. Клиентските части се инсталират в лечебните заведения, изпълнители на болнична помощ, а сървърната - в ЦУ на НЗОК.
Всяко работно място, на което ще се извършва регистрация на пациенти при постъпване в и напускане на ЛЗБП, трябва да бъде оборудвано по следния начин:
Работна станция (персонален компютър) с връзка към интернет и операционна система Windows 7 (или по-нова). По изключение е възможно да се използва и Windows XP.
Електронен четец. Разработената система е 100% съвместима със следните модели:3M CR 100;Vicomp VPR 620 Reader;Fujitsu fi-65F.
Квалифициран електронен подпис от тип Професионален, удостоверяващ професионалната обвързаност на автора на документа с юридическото лице, което представлява.


20 % повече компании участваха в кариерния форум „Дни на кариерата“

в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти, по време на форума за кариерно развитие  - „Дни на кариерата“.
Тази година, за да представят своите свободни стажантски и работни позиции и да потърсят подходящи членове на своите екипи, се включиха 60 компании. 
Над 4500 студенти и млади специалисти посетиха събитието, което се проведе в Университета за национално и световно стопанство.
Форумът се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.
Постоянен и нарастващ е интересът от страна на бизнеса към форума. Затова говори факта, че през м. декември 2013 г. в „Дни на кариерата“ участваха 50 водещи български и чуждестранни фирми, а сега техният брой вече е 60, т.е. с 20 % увеличение спрямо миналата година“, подчерта доц. д-р Йордан Близнаков - директор на Между университетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС.
„Вече 13 години организираме кариерни форуми. Средно 1 от 6 студенти намират работа благодарение на „Дни на кариерата“. Възползвайте се от възможностите, които компаниите, участващи в събитието днес, ви дават“, призова Светлозар Петров, Управител на JobTiger.
Всяка година събитието осигурява безценна за студентите и младите специалисти възможност, на кариерните щандове да се срещнат с представители на големи български и международни компании. Те могат да посетят и всяка от практическите работилници, които част от компаниите провеждат паралелно през целия ден.

Национална пациентска организация подкрепя отбелязването на Деня на пациентската солидарност - 6-ти декември

Целта е да се даде гласност на идеята, че всеки човек има право на равен достъп до качествени здравни грижи, независимо от заболяване, религия или националност, към
която принадлежи.
В рамките на инициативата, организирана от Международния алианс на пациентските организации(IAPO), пациентски организации от целия свят се обединяват в дух на солидарност, за да отправят призива си за висококачествено, ефективно и достъпно здравеопазване, изяло ориентирано към пациента.
Според главния изпълнителен директор на Международния алианс на пациентските организации(IAPO), г-н Джо Гроувс, отбелязването на Деня на пациентската солидарност е възможност да се повиши информираността и значението на ориентираното към пациентите здравеопазване.Според него това значително ще подобри здравните системи на държавите и най-важното,ще подобри пътя на пациента, с цел гарантиране на по-доброто качество на живот.
Денят на пациентската солидарност се отбелязва за първи път през 2011 г. и се инициира от Фондацията „Морис Моузес“ в Кения, като през годините значението на този ден набира все по-голяма популярност и подкрепа сред много организации от цял свят.Потребителите на Facebook ще са защитени с онлайн скенер на ESET

Най-голямата социална мрежа в света Facebook ще повери защитата от вируси и зловредни кодове на потребителите си на лидера в проактивната информационна сигурност ESET. Сканирането на съдържанието на мрежата, която има над 1 млрд. регистрирани потребители, ще се осъществява от технологията ESET Online Scanner на ESET.
„Нашата цел е да предложим на потребителите най-добрите технологии, за да подобрим тяхното преживяване с нашите услуги и да защитаваме по-добре техните устройства,“коментира Четан Гоуда, лидер на подразделението, отговарящо за борбата със спам и зловредни кодове във FacebookESET Online Scanner за Facebook ще намали значително броя на зловредните линкове, сред милиардите кликове в мрежата ни всеки ден. Това ще направи потребителите много по-защитени”, смята той.
Как работи ESET Online Scanner за Facebook?
Ако устройството, от което потребител достъпва своя профил в социалната мрежа, се държи подозрително и показва признаци за възможна зараза от зловреден код, то потребителят ще бъде уведомен със съобщение. В последствие, при желание от страна на потребителя, той или тя може да свали и инсталира малка програма, която да сканира компютъра. Сканирането и резултатите от него се изпращат до Facebook и ESET, без да се налага нормалната работа на потребителя с компютъра да бъде прекъсвана - бърза, лесна и доказано ефективна защита от вируси. 
Борбата със зловредните кодове
Още през 2012 година Facebook представи услуга за засичане на зловредни кодове и дейности в акаунтите на потребителите, а в последствие предложи и избор на всеки от няколко безплатни анти-вирусни решения. Сега Facebook обяви партньорството си с ESET, което дава на потребителите много по-големи възможности за отстраняване на вируси и зловредни кодове. Създадени на база легендарната технология NOD32, решенията на ESET дават отлични резултати в предпазването, защитата и отстраняването на вируси и зловредни кодове, фишинг атаки, спам и други видове зловредни активности в интернет.


Съчетани по вкус-от 11 януари, всяка събота и неделя от 16:00 часаСарит и Итмар притежават „Хъни и ко“ - един от най-посещаваните (и най-малки)
ресторанти в Лондон, специализиран в приготвянето на домашна храна, характерна за Близкия изток. Живеейки и работейки заедно, двамата имат силна, откровена и колоритна връзка помежду си, която се крепи на любовта им към храната. Заснети у дома, в собствената си кухня, двамата създават прекрасни, простички ястия, които отразяват техния произход и житейски път. В различните епизоди има и моменти, представящи други двойки, които говорят, оплакват се и спорят за удоволствията (и проблемите), които ни носят храната, любовта и брака. 

Храна за щастие с Джейми Оливър-от 12 януари, всеки понеделник от 13:00 часаВ поредицата “Храна за щастие с Джейми Оливър” става въпрос за онези простички, очарователни, изкушения, които всички обичаме. Тя събужда носталгични спомени,
отдава почит на традициите и на любимите неща от детството ни. Тя превръща готвенето в ритуал и ще ви покаже рецепти които ще повдигнат настроението ви и ще оправят денят ви. 

Тези рецепти попадат в десятката – от невероятния бургер и ненадминатия сандвич със сирене, до модернизирани вечни класики, като овчарски пай, хрупкава лазаня с патешко и още много – това е храна, която ви обгръща с топла прегръдка. Ще откриете любими, позабравени рецепти, като пиле  по киевски и равиоли болонезе, нови класики от целия свят, както и някои изключително интересни и вкусни пудинги.

Заснета в есекския дом на Джейми, поредицата включва децата му Попи, Дейзи, Петал и Бъди, и е изпълнена с вдъхновяващи рецепти, невероятни вкусови комбинации и изключително хитри начини за приготвяне на храната. 

От 8 януари 2015 г. -Домашните рецепти на Гордън Рамзи - всеки четвъртък от 13:00 часаГордън Рамзи е един от най-популярните майстор-готвачи в света, с два ясно изразени стила на готвене. 
В ресторантите си поднася зашеметяващо сложни и изтънчени ястия, докато у дома сътворява също толкова вкусна, но много по-простичка, лесна и бърза за приготвяне храна. Сега, в тази практична поредица за готвене у дома, той ще научи и нас, как всеки ден да приготвяме невероятна храна – за закуска, обяд и вечеря.

Деца изработват коледна украса за педиатричните клиники на 14 болнициВ Националния дворец на децата бе открита благотворителна арт работилница за
изработване на Коледна украса, под мотото „Дари Коледно вълшебство за болните деца“. Тя е част е от Националната инициатива за подобряване на болничния престой на децата с помощта на специално обучени аниматори и мобилни библиотеки – „Приказки без край“ и ще продължи до 12.12.т. г.
Специални гости на събитието бяха лицата на „Приказки без край“ актьорите Димитър Рачков и Енчо Данаилов – Бате Енчо, които освен, че се забавляваха заедно с децата в изработването на Коледна украса, но и подариха на десет деца по два билета за празничния концерт-матине на представителните състави на Националния дворец на децата "Съкровищата на дядо Коледа", който ще се проведе на 13.12.2014 г. в НДК.
Част от изработената от децата украса ще бъде дарена по време на специално детско празненство на 11 декември на Специализираната болница за активно лечение по детски болести в София, която е част от „Приказки без край“. Всички други украси ще бъдат дарени на детските клиники на останалите 13 болници, включени в аниматорската програма.
Националната инициатива „Приказка без край” се реализира в България от месец ноември 2012 г.
Целта й е хоспитализираните деца да се възстановят по-бързо в стресиращата болнична обстановка чрез четене, музика, театър и празненства. Едновременно с това инициативата позволява да се засили емоционалната връзка между децата, родителите и лекарите.
Организатори на националната инициатива са ГлаксоСмитКлайн и Панадол Бебе, с подкрепата на Българска педиатрична асоциация. Медийни партньори са Нова телевизия и Нет инфо.
България бе официално отличена на международен форумСпециална делегация от Junior Chamber International (Международна младежка камара) България взе участие в Свеовният Конгрес на JCI, който се проведе в края на месец
Ноември в Лайпциг, Германия. Основният акцент за нашата страта, бе отличаването на JCI Bulgaria със статус на Пълноправен член на Международната Организацията, която през 2015 ще чества 100 годишнината от своето създаване. За да бъде отличена със този статут JCI Bulgaria премина през 3 предприсъединителни фази на членство и покри редица стратегически и административни изисквания на международната централа най-важният от които бе фокусирани върху качество и количество на развиваните проекти на локално, национално ниво и международно ниво. JCI България бе представлявана от Националнят Президент 2014 Темелко Дечев, Националнят Президент 2015 Николай Стоянов, Националнят Президент 2013 Ивайло Николов, Локалният Президент на Варна Яна Янакиева и Вице-президентът „Международни Отношения“ Виктор Модев.
Целта на традиционния международен форум е да се начертае и съгласува рамката за действие на JCI през 2015 г. в световен мащаб, да се заздравят вече съществуващи партньорства и съвместни проекти и да се положат основите на нови. Неправителствената организация JCI развива проекти в 5 основни направления: бизнес, култура, социални, образователни и международни дейности, като основен приоритет е създаването на възможности, които помагат на хората в България, сами да допринесат за по-добро и устойчиво развитие на странта ни.
Представителите от България имаха възможност да вземат участие в много професионални обучения и да проведат срещи с представители на организацията и ключови партньори от петте контитента. Областите в които ще бъдат съсредоточени инициативите на JCI Bulgaria са подобряване на бизнес климата и предприемаческият еквилибриум, насърчаване на културните дейности, стимулиране на социалната отговорност сред отделните граждани и фирми, развиване на образователни и международни проекти.

Elсeа - подчертава естествената красота на косатаПлод на 20-годишният опит, креативност и професионализъм на Laboratories NOREVA-LED, Франция е серията от безамонячна боя за коса „Elсeа” - създадени на принципа на капилярното боядисване.

Elсéа Сoloration Еxperte е гама за боядисване с висока толерантност, разработена и тествана от дерматолози. С 18 блестящи нюанса, създадени да задоволят желанията на всички жени се подчертава естествената красота на косата и се покрива напълно гамата от съвременни, модерни нюанси.
Elсéа не съдържа амоняк, резорцин, парабен и ППД, предизвикващи алергии.С нея капилярните фибри остават запазени, а косата изглежда блестяща и здрава със сияен цвят.
Оцветяващата смес е гъста, кремообразна- предотвратяваща разтичането по време на боядисването и има приятен аромат.
Боята осигурява 100% покритие на белите коси още от първия път, а добавените светлоотразяващи пигменти в нея и придават сияен блясък. Тя се прилага върху сухи, неизмити коси. При небоядисани коси боята се нанася равномерно върху цялата коса и се оставя се да действа 30 минути. При боядисани коси,сместа се нанася първо върху корените. След 20 минути остатъкът от боята се разпределя върху цялата коса и след 10 минути се измива и леко подсушава, преди да се нанесе балсамът, чието действие е за около 5-10 минути.
Балсамът  е обогатен с мляко от хибискус и UV филтри, които възстановяват фибрите на косъма, подхранват и защитават косата от вредните UV лъчи, улеснява сресването и също я прави блестяща.
С Elсéа дълготрайността на боядисването е гарантирана на 100% .


Дейности на Фондация „Христо Гешов”-част от националната кампания за превенция и лечение от хепатит В и С- „Хепатититът до мен”

12.12.2014 година /петък/-12:00 часа зала „Академик" гр. София – футболен турнир
„Звезди играят срещу обикновени хора”  В футболната среща, ще участват – Ивайло Петров Иванов — Пифа (биваш футболист на ЦСКА), Иван Ласкин, Кака Лара, Дидо от
Д2 и др.
13:00 часа скринингова акция за безплатно изследване за хепатит Б и Ц –
пред джамия „Баня Баши”. В мобилна лаборатория ще бъдат изследвани
бежанци и поклонници по време на петъчната молитва.
20:00 часа благотворителен търг в пиано бар Арбат. На търга ще бъдат
продадени с цел набиране на средства за кампанията „Хепатитът до мен”,
различни вещи на хората взели участие във футболната среща „Звезди
играят срещу обикновени хора”