вторник, 3 декември 2013 г.

ВМА чества 122 години от своето основаване


Основите на военната медицина у нас са положени на 1 декември 1891 г, когато с указ на цар Фердинанд е създадена Софийската общогарнизонна болница с началник д-р Георги Золотович.
С полагане на венци пред паметника на загиналите медицински чинове започна отбелязването на 122-та година от основаването на ВМА.

В болницата бе открито пано-"Дърво на живота", то символизира почитта към починалите спасили човешки живот, ставайки донори. Благодарност към близките на дарителите изказаха д-р Мариана Симеонова, директор на Агенцията по трансплантации, проф. Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, Стоянка Ананиева - председател на сдружение „Български съюз на трансплантираните", и бившият футболист на ЦСКА - Георги Велинов, който е един от първите реципиенти на черен дроб в болницата.
Генерал Стоян Тонев, в предпоследния си ден като директор на  ВМА,  откри Клиника по функционална диагностика на сърдечносъдовата система.
За рождения си ден и за приноса му за развитието на медицината у нас ген. Тонев ще получи високо отличие от Министерството на отбраната, което ще му бъде връчено лично от военния министър Ангел Найденов.
Ген. Тонев бе награден и от председателя на БЛС д-р Цветан Райчинов, по време на тържеството, което продължи с концерт в Театъра на Българската армия. Там д-р Райчинов му връчи „Златен почетен знак" I степен.

Здравната ни система се нуждае от неотложна солидарна помощ
Продължаващото политиканстване и противопоставяне ще я вкарат в реанимация
 През последните години се натрупаха много неразрешени проблеми, които доведоха до негативни последици върху здравеопазването. Налагането на нова система на управление, финансиране и изцяло отричане на старата система Семашко не донесе тези резултати, които очакваше обществото. И ако използваме обективизма като метод за изследване на обективната действителност, ще получим изводи, които няма да са в полза на г* У обещаваните положителни тенденции в съвременната медицинска теория и практика. Изведнъж се оказаха много негативи на всички нива на функциониране на системата на здравеопазване, която се явява изключително важен сектор от нашия обществен живот.
Семейните лекари станаха основа на осигуряване здравния статус на хората. Първичната диагностика се възложи на тях, без те да разполагат с необходимите условия за работа и да могат да изпълняват това си задължение пълноценно. Натикани в малки кабинети, без необходимата съвременна апаратура, без достатъчни направления за специалисти и изследвания, липсата на физическа възможност за 24-часово разположение, нерегламентирани отношения с неотложната помощ върнаха този етап от лечението на нивото от началото на миналия век. И в продължение на 15-годишен период палиативните мерки за преодоляване на тези слабости не донесоха желаните резултати. Неудовлетворението на хората продължава да расте. Явно трябва да се търсят начини за решаването на съпътстващите недостатъци в системата. А преодоляването им преминава през нарастване изискванията към личните лекари за прилагане на съвременни методи, свързани с база, апаратура и организация, както и повишена взискателност към тяхната превантивна и профилактична дейност. За реализиране на тези изисквания държавата трябва да осигури добри условия за тяхното финансиране.
Сериозни пропуски бяха допуснати и в процесите по повишаване квалификацията на лекарите и друг медицински персонал. Заради групови интереси, които явно имаха влияние върху целия ход на прилагане на системата, бяха създадени значителни затруднения при добиване на специалност на лекарите. Имаше години, когато не се обявяваха конкурси за специализация, въпреки липсата на специалисти. И разбира се, това доведе до недостиг на подготвени кадри в определени специалности, особено в провинциалните болници, и оттук - сериозни пропуски в лечебната дейност.
Още в процеса на разработване в новата система на здравеопазване беше поставена като основа конкуренцията и тя до такава степен бе възприета от практиката, че измести напълно общественополезния характер на здравеопазването. И това доведе до изключително негативни последици, които влошиха медицинското обслужване на гражданите. Здравната каса не намери своето заслужено място в държавната политика в това направление. Натрупаха се различни болнични заведения стихийно, без да се проучат потребностите на хората, съобразени единствено с финансовите резултати на техните собственици. Това доведе до източване на обществени средства без съществен принос в лечебната дейност. Държавата не прояви по-голяма взискателност към желаещите да инвестират в здравеопазването. Не наложи изисквания, които да са в полза на по-голямата част от обществото, съобразени с райониране, инфраструктура, традиционни заболявания, възрастови особености и съществуващи материални условия.
В някои отношения се залитна в строителство на нови болници, без да се използват пълноценно съществуващите бази, а това доведе до изразходване на значителни средства от общонационалния продукт. Явно е необходимо изработването на строги правила и критерии, свързани със здравната карта, и прецизност при даване на лицензи за нови обекти. Това ще доведе до разумно изразходване на финансови средства и изпълнение на бюджета за 2014 г. в перото здравеопазване.
Въпреки че практиката доказа ефективната работа на бившите окръжни болници и техния стабилен статус на основен стълб на здравеопазването, в много случаи те са подложени на неглижиране на техните проблеми, за сметка на други "модерни" медицински институции.
Съществуването на още едно недомислие на системата е работата на лекарите на две места. И обикновено то е в държавно здравно заведение и частно такова. Даже се стигна дотам отговорни управленци да използват този начин на приложение на професията си, въпреки крещящото нарушение на закона за конфликт на интереси. Този проблем е необходимо да се постави в определени рамки, за да не се нарушава качествената работа преди всичко в държавните здравни заведения. Тук трябва да се подходи, като се изведе държавният и обществен интерес, а така също и финансовият на отделния специалист. Системата на финансиране на здравеопазването в съвременния свят се утвърди чрез здравноосигурителни каси и доброволното и солидарно участие със здравни вноски на населението. Тази форма намери приложение и у нас. Здравната каса премина през много перипетии в своето развитие, но се утвърди като полезна структура в решаване проблемите на здравеопазването. Усъвършенстването на управлението на здравната каса и ефективността й е свързана с усъвършенстване законовата основа в прилагане на нейната многостранна дейност. Ясно е;4 че предстоят още усилия за повишаване ефективността на системата, за нейното пълно прилагане в интерес на пациенти и медици. Правилни са и първите стъпки на правителството в тази посока. Те трябва да се подкрепят, за да се реализират. И всякакво политиканстване, противопоставяне пречи за развитието й в името на хората.


Д-р Красимира Каракашева, хирург в МБАЛ-Бургас, секретар на ОС на БСП-Бургас 
В."Дума"

До 31 декември т. г. всеки здравно осигурен може да смени досегашния си личен лекар и да се регистрира при новФормулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от секцията „Вие питате" на интернет страницата на НЗОК.

Във формата се попълват личните данни и данните на предишния лекар. Новоизбраният лекар трябва също да нанесе своите данни и данните на практиката, в която работи. Те трябва да бъдат вписани и в здравноосигурителната книжка на пациента
Не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран за смяната, тъй като тя става по служебен път. ОПЛ за децата, които не са навършили 18 години, се избира от родителите им
Всеки има право да смени личния си лекар два пъти в годината - през юни и декември. Освен това може да го направи и извън този срок при смяна на постоянния адрес, прекратяване на договора за работа с НЗОК на личния лекар и др., припомнят от НЗОК.

За по-малко деца с увредено зрение и увреден слух"Това е  акцента тази година на благотворителната инициатива "Българската Коледа"
за 2013/2014 г., съобщи президентът Росен Плевнелиев, който обяви началото на единадесетото издание  в УМБАЛ "Царица Йоанна -ИСУЛ" в София.
"Българската Коледа" през 2013/2014 г. си поставя за цел да подпомогне
университетските и областните болници в страната, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за ранната диагностика и активното съвременно лечение на зрителни и слухови заболявания на децата. Цел на кампанията ще бъде още и разпространението на успешните медицински модели за грижа за тези деца, пример за който е болница "ИСУЛ".
Малките деца не знаят какво значи ясно виждане и чуване, затова рядко се оплакват. За съжаление за техните проблеми често се разбира едва когато тръгнат на училище. А без навременна грижа уврежданията могат да бъдат фатални и за цял живот. В детските отделения на областните болници липсват апарати за ранна диагностика и лечение на тези заболявания и нашата цел е децата, в цялата страна да получат навременна и адекватна помощ и да може да се лекуват в България. Помагайки за закупуването на тази апаратура, дарителите на „Българската Коледа" ще дадат възможност зрението и слухът на много деца да бъдат спасени и ще им подарят щастливо детство и радост на родителите им. „Българската Коледа" ще разгледа всички постъпили заявления от родители на деца, нуждаещи се от скъпоструващо лечение, и ще вземе решение съобразно събраните средства. Вярваме, че грижите за децата ни са най-важното.
Вярвам, че и тази година в навечерието на Коледа ще отворим сърцата си, за да дарим вяра и надежда на нуждаещите се от подкрепа деца”, каза Плевнелиев.
В предишните 9 издания на "Българската Коледа" са събрани общо 19 505 174 лв.
Десетото издание на "Българската Коледа" събра дарения с общ размер 2 072 500 лева, в допълнение на това бяха дарени лекарства за 255 466 лв. или общо 2 327 966 лева.
Заявления за подпомагане с пари от кампанията "Българската Коледа" вече могат да се изпращат целогодишно.
Желаещите да станат дарители могат да изпращат SMS, на кратък номер 1117 за абонати на Mtel, Vivacom и Globul, на стойност  1 лев, а за потребители на предплатени услуги на всички мобилни оператори - 1,20 лв. с ДДС. Можете да дарите 1 лев с гласово обаждане  на номер 09001117 за фиксирани абонати на Mtel и Vivacom, като стойността на едно обаждане е 1 лев. За по-големи дарения възможността е банков превод или чрез ePay.bg по сметка в ОББ.
IBAN: BG13UBBS80023300186210; банков код BIС: UBBSBGSF; ОББ, клон "Централен". Титуляр на сметката е БНТ - за "Българската Коледа".
Наведнъж могат да дарят до 10 000 лв. Титуляр на сметката е БНТ и върху парите не се начислява лихва.


Със 150-метрова лента, кандидат за рекордите на Гинес, благоевградчани отбелязаха Световния ден срещу СПИНЗа 23-ти път отбелязваме Световния ден за борба със СПИН - 1 декемвриСтуденти, ученици и доброволци разпънаха 150-метровата червена лента  пред ГУМ в Благоевград.
„Ние сме горди с червената лента заради дължината й, благодарение на която кандидатствахме за книгата на „Гинес", с тези думи откри кампанията в Световния ден срещу СПИН Бианка Равначка от Регионалната здравна инспекция в Благоевград

Приходи и разходи в бяло

Няма човек, който да не е закърмен с народни приказки. Казват, че те помагали за оформянето на идентичността и културата ни. По това, което се случва в здравната ни система обаче, може да се съди, че една от най-малко разказваните притчи у нас е тази за злата мащеха, която накарала заварената си дъщеря да донесе вода в сито.

Бюджетът на НЗОК за 2014 г. породи 2 дни ожесточени парламентарни спорове, но за съжаление не по същество. Затова се наложи отново лекарите да посочат големите пробойни в „ситото” на здравната каса – хиляди българи с възможности отказват да си плащат здравните вноски, държавата плаща за възрастните и децата само наполовина, а болниците се роят безконтролно.

Може би е време държавата да влезе в ролята на злата мащеха и вместо да увеличава сумите в разходната част на бюджета на касата, да спре течовете в системата и да наблегне върху увеличаването на приходите. Това, че се намериха 27 млн. лв., не променя нещата. Дори и още един милиард да налеят, парите пак ще изтекат неизвестно как и незнайно къде. Ето защо е толкова важно да има здравна карта. И лекарите вече го осъзнаха.

- И милиарди да налива държавата в болниците, пак няма да стигат, ако не се затегне контролът на разходите.В.”Монитор”

Лекарското съсловие поиска:Без роене на болници в големите градовеНастояват за бързо въвеждане на здравната карта

Няма место за повече болници в големите градове. Около това мнение се обединиха главният секретар на Българския лекарски съюз д-р Димитър Ленков и директорът на болница „Света Екатерина” проф. Генчо Начев по ТВ7.
„Лечебните заведения в София, Пловдив, Варна и останалите големи градове са твърде много. Затова ние настояваме здравната карта да влезе в действие през 2014 г.”, заяви  главният секретар на Българския лекарски съюз. Проф. Начев пък допълни, че ако някой иска да разкрие болница в Париж, това няма как да стане. Властите във Франция обаче щели да му посочат друг регион, където нуждите са по-големи.
Същата практика трябвало да се прилага и у нас. Само така парите за болнична помощ щели да стигат, а пациентите щели да имат по-добър достъп до здравни грижи. 
И двамата експерти се обединиха около идеята, че здравната реформа е сбъркана от години и няма политическа воля за промяна. Те посочиха като пример факта, че държавата вини болниците за повишения прием на пациенти. А именно тя по закон е превърнала лечебните заведения в търговски дружества, след което ги упреква, че се държат като такива и привличат повече клиенти, вместо да промени това положение.
„Увеличението от 27 млн. лв. след актуализацията на бюджета на НЗОК ще стигне да се разплати евентуално дейността за септември”, каза още директорът на УМБАЛ „Света Екатерина”. По думите му в напрежението около финансирането на болниците имало и нещо хубаво.
А именно, че за пръв път на една маса са се събрали хората, от които зависи решаването на проблемите – експерти от Министерството на здравеопазването, от здравната каса, от лекарския съюз, от парламента и здравната комисия в него.
„Те излязоха с една декларация, че за септември дейността ще бъде платена до 10 декември, а останалите 20% за дейностите, извършени през октомври и ноември, ще бъдат платени през януари 2014-а. Това беше много важно, защото сега знаем какво правим”, допълни проф. Начев.
Д-р Ленков пък допълни, че парите в бюджета на НЗОК за 2014-а пак „няма да стигнат, защото са по-малко, отколкото за тази година”. Той призова да се говори повече за приходната част в бюджета на НЗОК, а не толкова за разходната. Според него „самата държава от години е некоректен платец за здравноосигурените от нея граждани”, тъй като тя заплаща само по 4% от минималния осигурителен доход, а не по 8%, както е за всички останали здравноосигурени лица. Освен това тези плащания не били редовни. „Парламентът трябва да каже защо е така, на нас никой не ни дава обяснение за това разделение”, подчерта д-р Ленков. Картината се влошавала, когато към това се прибавело и лошото функциониране на Националната агенция за приходите. Тя не успявала да събере вноски от 250-300 хиляди души, които имат възможност да си ги плащат, но не го правят.
- Според лекарското съсловие парите в бюджета на НЗОК за 2014-а пак нямало да стигнат, защото били нужни реформи.

В.”Монитор”


Още 9 болести ще пазят от уволнениеНова наредба защитава половината работещи у нас

Девет нови болести ще пазят работниците и служителите от уволнение. Това предвижда проект на наредба на здравното министерство. Досега защитени от съкращение бяха
страдащите от исхемична болест на сърцето, туберкулоза, диабет, рак, професионално и психическо заболяване. В допълнения списък, който не е променян от 1987 г. ще влязат още заболявания, заради които шефът няма право да ви уволни. Предвижда се това да са хронично протичащите неврологични заболявания с остатъчен дефицит като преживени мозъчно-съдови инциденти и дегенеративни заболявания на нервната система - множествена склероза, прогресивна мускулна дистрофия, миастенични синдроми и др. Защитени ще са и пациентите със СПИН, хепатит В и С, паркинсон, епилепсия, детска церебрална парализа, преживелите полиомиелит и операция заради хидроцефалия. Трансплантираните и болните на хемодиализа също ще бъдат пазени от новата наредба.
За да бъдат уволнени работници с такива диагнози, ще трябва работодателят да получи специално разрешение от инспекцията по труда. То ще е базирано на становище на ТЕЛК, в което специалисти ще посочват каква е трудоспособността на съответния служител и как евентуално ще се отрази изгонването му от работа на болестта. Всичко това ще се случва в рамките на 14 дни.
Това е втори опит за промяна в нормативната база, след като в края на миналата година предишният здравен министър от кабинета на ГЕРБ Десислава Атанасова предложи същите промени. Тогава обаче те не минаха на тристранния съвет за национално сътрудничество. Работодателските организации се обявиха против допълването на списъка. „Мотивите на здравното министерство не са аргументирани. А по време на криза това ще затрудни много фирмите. Представете си едно малко предприятие и се оказва, че всички служители в него са защитени", коментира за „Преса" Снежана Славчева от Българската стопанска камара. Освен това ставало дума за страшно много хора - около 1,5 млн. българи, което е половината от работещите у нас.

Жулиета Недялкова
В.”Преса”

Примамват с големи заплати доктори в райони без болнициЗа да се върнат лекарите в районите, където са закрити болници или броят на специалистите там е недостатъчен, трябва да им се осигурят сериозни финансови
стимули. Точно така са направили преди време в Унгария, заяви пред „Труд" д-р Румяна Тодорова, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
В Унгария лекари с определени специалности (най-често по вътрешни болести) на доброволен принцип отишли да работят в неатрактивни региони, но срещу завидно финансиране. „Защо и ние да не стимулираме примерно младите доктори? Трябва да сме по-гъвкави в политиката си!", каза д-р Тодорова. През последните 4 г. у нас са затворени 17 болници, съобщиха неотдавна от здравното министерство. За да се върнат докторите в места като Брезник, Елена или Кула, трябва да им се гарантира доход поне от 1000 лв., коментираха столичните медици. Според д-р Тодорова залагането на
стимулите трябва да стане точно сега, с изработването на Националната здравна карта, която ще определи кои лечебни заведения догодина ще получават пари от НЗОК. „Картата трябва да е от две части", посочи управителят. Първата - да описва настоящото състояние и да обяснява защо и как дадени райони се оголват откъм болници. „А като се закрие общинска болница, веднага след нея си тръгват специалистите, после - аптеката и личните лекари, които се преместват в големия град", посочи д-р Тодорова. Втората част на картата трябвало да изброява мерките срещу опасните тенденции.
„Картата трябва да разкрива в коя област какво население преобладава и от какъв тип лечебното заведение се нуждае. Никой не е казал, че е задължително да бъде болница. Може да се отвори медицински център. Аслед като са осигурени стимули, вече ще е лесно да върнем специалистите в оголените райони", завърши д-р Тодорова. Според нея болници, чиито пациенти не отиват за второто си заболяване в съседна болница, а за третото -в областната, и догодина ще получават средства от касата. Т.е. в здравната карта ще се заложат критерии за качество, които ще носят пари от вноските ни. „А как изглеждат тоалетните на болниците, също е един красноречив показател", завърши Тодорова.

Диана Тенчева
В.”Труд”

"Подарък за теб"Училища от Варна, София,Шумен, Перник, Радомир, Земен и други градове, както и доста фирми са се включили в инициативата "Подарък за теб", в която деца изработват коледни картички, съобщи народният представител Ирена Соколова, която е сред
организаторите на кампанията и неин посланик.
С нейна помощ в инициативата са се включили и посланиците на страните от Европейския съюз. Много дипломатически  служби и фирми са избрали  да купят коледните картички от кампанията и така да подпомогнат лечението на деца-аутисти.
Инициативата цели с усилията на децата-аутисти и на техни връстници да бъдат изработени  и продадени картички, като със събраните средства се осигури терапия на децата с аутизъм и обучение на български специалисти по световни терапевтични практики.
Проявата се осъществява с фондация "Стъпка за невидимите деца на България" и сдружение "Тацитус", обединени във Фонд за терапии за деца с аутизъм.

Недостиг на лекари от 1 януари 2014 г.Това прогнозират от социалното министерство.
„Отварянето на европейския трудов пазар вероятно ще доведе до недостиг на медицински кадри у нас”, не скри притесненията си от задаващия се дефицит зам. социалният министър Росица Янкова.
Чрез стипендии и допълнителни възнаграждения по ОП „Развитие на човешките ресурси” ще бъдат подпомагани младите лекари, които са останали в България.

Близо 1000 млади лекари емигрират от България годишносред дестинациите, които избират, е дори съседна Албания. Причината е, че им предоставя далеч по-добри условия, отколкото биха получили у нас, стана ясно от
предаване по bTV, в което преподавателят д-р Александър Оскар обясни, че причината за отлива на току-що дипломирали се кадри е, че държавата успява да покрие специализацията само на стотина от тях на година. Останалите плащат по 200 лева на месец на болницата, в която се обучават. Специализиращите лекари получават средно две минимални работни заплати, някога обаче плащанията се забавят. Затова често младите специализанти били принудени да работят на две-три места, за да се издържат. Дори и след като направят специализацията си, медиците у нас са ниско платени в сравнение с колегите си в Запада Европа, които взимат и по 10 000 евро на месец. По данни на лекарския съюз за последната година близо 400 завършили лекари са напуснали страната. Топдестинациите за младите лекари са Германия, Англия, Швейцария и скандинавските страни.

Петима маскирани с автомати обраха фирма за лекарства


Те нападнаха склад на фармацевтичната фирма "Либра", който се намира на Околовръстния път в София вечерта на 29.11.т.г.. 
Ограбената фирма, част от норвежката „феникс груп", се занимава с дистрибуция на лекарства и козметика. 
У нас има пет складови бази за лекарства на „Либра" -в София, Варна, Пловдив, Бургас и Велико Търново.
Отмъкнатата от бандитите сума е около 50 000 лева.

76% от българите искат съкращаване на държавната администрацияТе одобряват мерките за съкращаване на чиновниците, чрез които да може
по-ефективно да се разпределят средствата от бюджета, показва проучване на „Галъп интернешънъл”, поръчано от МФ.
Хората категорично са против намаляването на броя на болниците, затварянето на училища и закриването на линии на БДЖ с цел да се свият разходите.
Съкращаването на държавната администрация е единствената от т.нар. непопулярни мерки, която среща масово одобрение сред анкетираните.
На въпроса „Като цяло кой основно носи вина за бедността в България?“ 63% са отговорили, че отговорността е на всички правителства от последните 24 г., а 15 на сто ­ на управлението на ГЕРБ.

Електронните болнични най-рано от 2015 гЛекарите онлайн ще вкарват данните от болничните листове в електронен регистър,
който трябва да бъда създаден до края на следващата година и да  се поддържа от Националния осигурителен институт (НОИ), се посочва в промените на Кодекса за социално осигуряване, които вече са приети от парламента . Целта е да се съкрати пътят на болничния формуляр, който болният разнася от джипито до работодателя си, а след това и  дългите опашки пред гишетата на НОИ.
Предстои кабинетът да приеме специална наредба, която да регламентира какви точно данни ще се подават от лекарите и как ще се поддържа регистърът.
НОИ кандидатства за европейско финансиране за реализиране на проекта.

Възрастни хора с увреждания и със здравни проблеми ще могат да получават медицинска помощ у дома


Това става ясно от предложени промени в закона за здравето, в който се създава нова глава "Специфични грижи по домовете" и се регламентира създаването на центрове за интегрирани здравно-социални услуги, които могат да бъдат общински и частни. Услугите
ще са насочени към самотните възрастни над 65 години, които имат и хронични заболявания.
В центровете, които ще се  финансират от общините или по програми и кеш, трябва да работят медицински специалисти и специалисти в областта на социалните услуги, които да осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи по домовете за тези хора.
Освен това човек може да сключи застраховка с частен фонд, който да плаща за услугата.
Условията, редът и изискванията за оборудването и консумативите на центровете ще се определят със съвместна наредба на министрите на труда и на здравеопазването.