петък, 18 март 2011 г.

Лечението с онкологичните продукти на Актавис остава безплатно за пациента

Във връзка с новата процедура за получаване на лекарства за редки заболявания и многократни запитвания от пациенти относно доплащане на медикаменти за хормонално лечение, Илия Пашов, Изпълнителен директор на Актавис ЕАД, коментира:
„Всички продукти на Актавис ЕАД за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти и поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания, включени в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък, са напълно безплатни. Тези лекарства са 100 % реимбурсирани за пациента. Актавис поема разликата между регистрираната цена, обявена в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък и цената, заплащана от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за таблетните форми на хормоналните лекарства, както и за пациенти след трансплантация. Търговските ни партньори са уведомени за това решение. По този начин, на пациентите не се налага да доплащат за лечението си с медикаментите на Актавис. Те са налични в склада на Актавис, всички дистрибутори на лекарствени продукти са закупили известни количества и няма проблем при допълнителни заявки те да бъдат изпълнени.”

сряда, 16 март 2011 г.

Правят регистър на лекарските грешки у нас

Омбудсманът Константин Пенчев инициира дискусия, по повод изострянето на отношенията пациенти-лекари и лекари-държава, на 15.03.т.г..
Участие в нея взеха представители на БЛС, национално представени пациентски организации, синдикати в сферата на здравеопазването, съвета за журналистическа етика и Съвета за електронни медии.
По думите на доц. Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии (СЕМ) като цяло има хаос и неяснота в сферата на здравеопазването. Причините са здравната реформа, която всеки път започва от начало и спецификата на материята, която здравните институциите трябва да могат да аргументират и приведен на "човешки език" пред медиите, защото има риск медиите да се окажат големите виновници за проблемите в здравеопазването, макар че те не могат да бъдат същинската причина за проблемите в даден сектор, каза той.
Според него при човешките истории в случаи на медицински грешки има "сензационно мелодраматичен момент", който често се експлоатира и лесно настройва обществото срещу лекарите. Ето защо е нужен по-добър баланс, тъй като лекарите и без това са на изчезване и медиите трябва да ги пазят, каза още той и допълни, че е необходима институционална политика и отношение на медията към лекаря.
Проблемът не е само в медиите. Нашето общество е малко или повече болно и то дава заявка, то иска виновни, а медиите откликват на болната теза на обществото. В здравеопазването, както и в други сфери, когато няма реформи, хората търсят виновници и да “обесят някого“, което е проблем на “20-годишната безпътица“ у нас, смята омбудсманът Константин Пенчев.
Експерти от Агенция "Медицински одит" (ИАМО) съобщиха, че няма единни дефиниции на "лекарска и медицинска грешка" в европейските държави. Те предложиха на обсъждане работни определения, които да влязат в законодателството. Според тях „лекарска грешка” е „професионално неправилно действие или бездействие или съвкупност от такива на лекар, извършено при оптимално създадени условия на работа, в резултат на незнание или недооценка на обстоятелствата и/или състоянието на пациента, при което са настъпили неблагоприятни последици за живота и здравето му, които са могли да бъдат предотвратени”, а „медицинска грешка” - „неизпълнение и/или неправилно изпълнение на планирани действия или нормативни изисквания, или приложение на грешен план за постигане на целта”.
В първия случай се акцентира върху персоналната вина, но само при наличието на оптимално осигурени условия за извършване на дейността, а във втория върху слабостите в организацията и мениджмънта.
Експертите на медицинския одит коментираха, че когато се търси персонална вина се създава атмосфера на напрежение и има страх сред лекарите от наказание, търси се конкретен виновник и е разпространена културата на обвинение т. е налице е липса на отчитане на грешката, докато при системен подход към грешките се изгражда култура на доверие, извличат се поуки и се цели да не се допускат грешки повторно.
Според тях персоналната вина не води до отстраняването на проблема, а до задълбочаването му.
Доц. Златица Петрова, директор на ИАМО заяви, че при „лекарската грешка” има включена персонална вина, персонално отношение, което е много трудно доказуемо, тъй като медицината е екипна дейност. Затова по-легално е определението за „медицинска грешка” и ако законодателят реши да регламентира понятията, експертите и ще помогнат със съвети.
Поля Голева,юрист, обаче бе категорична, че проблемът не е законодателен, а медицински и подобна дефиниция „лекарска грешка“ не трябва да има в който и да е закон, защото това ще доведе до големи проблеми в правоприлагането.
-Ако дефинираме „лекарска грешка”, то тогава всички професии, които са рискови и правно регламентирани, ще предявят претенции да се дефинират и техните грешки, като грешка на строителя, съдебна грешка шофьорски, които са много повече от медицинските, а това ограничава приложното поле, посочи тя. По думите и съществуващото у нас законодателство е достатъчно добро, по силата на което и сега за лекарите могат да възникнат гражданска, административно-наказателна, дисциплинарна и наказателна отговорност. Според нея затрудненията са по-скоро на ниво доказване на виновното поведение на лекаря или на медицинския специалист в сферата на съдебното производство и са свързани най-вече със съдебно-медицинската експертиза на вещите лица, с евентуални лични връзки между отделни лекари, както и със страха на даден експерт да даде обективно заключение, тъй като не знае дали той самият впоследствие няма да стане обект на подобно деяние. Едно от възможните решения е в спорни случаи да се прави независима експертиза от чуждестранни медицински специалисти.
Между лекарите и обществото трябва да стои единствено правото, заяви председателят на етичната комисия към Българския лекарски съюз проф. Милан Миланов.
По думите му се наблюдава процес на негативно отношение и недоверие към медицинската дейност. Засилва се „пресата" на обществото над лекарското съсловие, което води до страх от иновации и поемане на риск, което е неминуемо в лекарската професия и до понижаване качеството на медицинските услуги.
В света между лекарите и обществото не стоят журналистиката и МВР, а правото. Ние сме за правото, не искаме да работим под пресата на обществото. БЛС иска обществен консенсус за дефиниране на понятието „лекарска грешка, подчерта той.
Проф. Миланов препоръча на експертите от ИАМО да четат и българска, освен чуждестранна литература, тъй като в учебник на проф. Стойчо Раданов от 1996 г. има ясна дефиниция на лекарската грешка.
Той съобщи, че в края на март или началото на април БЛС ще организира дебат за изграждането на регистър на медицинските грешки.
Правят регистър на лекарските грешки у нас
Всички европейки държави също работят в посока изграждане на единен регистър (за регистриране и докладване) на лекарските грешки.
Участниците в дискусията се обединиха около идеята за създаване на регистър на лекарските грешки. Те бяха единодушни, че не трябва да се правят поименни списъци на сгрешилите лекари, защото това може да се случи и на най-добрият професионалист и че при регистрирането и анализирането на лекарските грешки у нас трябва да се заложи на системния, а не на персоналния подход. Информация за лекарските грешки трябва да има, за да се извлича поука от тях и да се предотврати повтарянето им в бъдеще.
Представители на пациентски организации пък поискаха създаване на Фонд за обезщетение на пациентите при медицински грешки, което според тях ще премахне директна отговорност и наказателно преследване спрямо лекарите.
Според зам. министъра на здравеопазването д-р Михаил Зортев обаче, преди да се създаде регистър трябва да се проучи опитът в отделните европейски страни и начинът, по който може да бъде събирана информацията за лекарска грешка, като тя се използва за целите на медицината.
Кой ще събира тази информация, как ще се процедира, е въпрос на дискусия със съсловните лекарски и пациентски организации, поясни той. Случаите на лекарски грешки обикновено не са умишлени, а вероятно се дължат на недостатъчна квалификация или организация на работа, смята д-р Зортев.
Главният секретар на БЛС д-р Димитър Ленков отново акцентира, че докато държавата отделя само 3,7 % от БВП за здравеопазване, очакванията на пациентите за качествена здравна грижа няма да се осъществят. Според него срещу медицинските специалисти се води медийна война, която засилва агресията от страна на пациентите спрямо лекарите по време на изпълнение на служебните им задължения.
Как да работят безгрешно с апаратурата от преди 20-30 год. или с дамоклевия меч над главите им, че ще бъдат наказани, ако надхвърлят стандартите, риторично попита той и заяви, че не най-голям трябва да е бюджета на министерството на вътрешните работи, а на здравеопазването и на образованието.
Д-р Ленков заяви още, че от БЛС предлагат да се инкриминира посегателството над медици, а информацията за случаи на лекарски грешки трябва да се изнася пред медиите единствено и само при доказана вина от компетентните органи.
Д-р Теодора Вълчева от МФ „Подкрепа” бе категорична, че доброволните здравноосигурителни дружества трябва да се пререгистрират като застрахователни, а в противен случай да отворят вратите си за всички пациенти не само за младите и здравите, а и за хората с онкологични и други сериозни заболявания.

……………………
ИАМО кандидатства по европейски проект за създаване на информационна програма за регистрация на медицинските грешки, съобщи доц. Златица Петрова.
Тя декларира, че ако успеят да го спечелят, за което изключително много се надява, ще работят съвместно с БЛС и БЗС.
Според нея лекарските грешки няма да се вписват в регистъра поименно, защото желанието им е по-скоро да променят системата и да подобрят качеството, отколкото да наказват.
Целта на регистъра не е да персонализира кой, защо и да сочим с пръст, а да извлечем поуки. Това е обобщена информация, която е много важна, обясни тя.
………………….
През последните 7 месеца на 2010 г. в ИАМО са получени 553 жалби и сигнали от граждани и институции. В 73 % от случаите става дума за неудовлетвореност от качеството и достъпността на медицинското обслужване. 14% пък се оплакват от корупционни практики. Едва в 8.5% е констатирана лекарска небрежност. При 25 % от тях става дума за деца. В 17,2% от случаите става дума за неизпълнение на изискванията на утвърдени медицински стандарти.
…………………………
Данните от проучване на „Евробарометър”, за периода септември 2009-октомври 2010 г., сочат, че над 25% от анкетираните в ЕС заявяват, че те или техни близки са претърпявали сериозни инциденти по време на хоспитализация. Над 4.1 млн. души годишно са били жертва на вътреболнични инфекции.
Данните от същото проучване за България показват, че 66 % от пациентите у нас се страхуват от допускането на медицинска грешка при тяхната хоспитализация, което е с 16 % повече в сравнение с пациентите в другите страни от ЕС.
72 % от българите смятат, че качеството на медицинското обслужване у нас е по-лошо, при среден процент за ЕС – 33%.
76% посочват че неправилно поставена, закъсняла или пропусната им е диагнозата, при 58% за ЕС.
На въпрос кой отговаря за безопасността на пациентите в съответната страна 48% от българите посочват МЗ, а 44% - изпълнителите на медицинска помощ съответно срещу 32% и 27% за ЕС.
81 % са заявили, че получават информация за допуснати медицински грешки от телевизията, при 71 на сто - за ЕС. 47 % от българите са посочили, че очакват финансова компенсация при установяване на лекарска грешка, а 50 % са заявили, че виновният лекар трябва да бъде наказан.
На въпрос към кого ще се обърнат при случай на медицинска греша отново половината посочват болницата или здравното министерство,а само 35% - към адвокат. За сравнение в ЕС 48% от анкетираните биха потърсили правосъдието за решаване на проблема.

35 жизненоважни лекарства се връщат отново на българския пазара С помощта на дистрибуторите ще се прекрати така наречения лекарствен туризъм

Медикаментите са за лечение на сериозни заболявания, каквито са онкологичните и хематологичните, епилепсията, отравянията, сърдечносъдовите и интензивните състояния. Сред тях са фенобарбитал и диазепам на свещички, прилаган при деца с епилептични гърчове. Сега родителите чакат Бърза помощ, която да го постави венозно, обясни доц. Венета Божинова, началник на клиниката по нервни болести за деца в болница "Св. Наум".
Тези лекарства не се внасят у нас през последните 5 -6 години, най-вече поради отсъствие на търговски интерес от страна на фармацевтичните фирми заради малките количества, които са нужни за лечението на пациентите, или защото са изключително евтини. В същото време само регистрацията им, задължителна за продажба у нас, струва около 10 хил. лв.. А средногодишния оборот на една от тези лекарствени позиции е около 46-52 хил. лв., а броят на нуждаещите се – между 20 и 400 души, в зависимост от позицията.
По данни на националните консултанти у нас нуждите на година от подобни медикаменти варират между 20-30 опаковки и достигат до 3-4 хиляди. Добрата новина е, че тези 35 жизненоважни лекарства отново ще бъдат достъпни за пациентите в страната от април. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Част от лекарствата, които ще се върнат на пазара, изобщо не са били регистрирани, а други са разрешени за употреба у нас, но никой не ги е доставя. По тази причина пациентите от години сами си търсят начин да се снабдяват с тях от други страни като Турция, Гърция, Македония или Румъния.
Споразумение между МЗ и най-големия ни дистрибутор на лекарства „Софарма Трейдинг" гарантира, че тези „дефицитните" медикаменти ще се върнат на българския лекарствен пазар.
„Софарма Трейдинг" ще внасят 30 от тях т. е. ще поддържа складова наличност от медикаментите именно по реда на Наредба 2, която дава възможност за внос на лекарства, които не са регистрирани за употреба у нас.
МЗ ще съдейства за по-бързата регистрация на цени на два други медикамента, а след разговори с производители ще бъдат възстановени на пазара и още три лекарства.
Здравният министър д-р Стефан Константинов обяви, че МЗ ще инициира законодателни промени, според които едно лекарство няма да изчезва до месец, а ще има период, в който пазарът да може да се подготви.
Съгласно предстоящите промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина фармацевтичните фирми производители на лекарство от позитивния лекарствен списък, което е единствено като вид у нас ще трябва да предупреждават две години по-рано МЗ, преди да изтеглят даденото лекарство от българския пазар като през това време производителят ще трябва да осигури достатъчно количества от него за задоволяване на нуждите на страната. В противен случай, ще плащат глоби, средствата от които ще се използват за лечение на деца и на болни, пострадали от изтеглянето на медикаментите.
Това е една благородна мисия, тъй като от нея не могат да се очакват финансови дивиденти, коментира здравният министър, като благодари на „Софарма" за ангажимента, който е поела. Той подчерта, че процесът е отворен и при желание могат да се включат и други дистрибутори, защото приема партньорството и поощрява всякакви такива инициативи.
От „Софарма Трейдинг” посочиха, че тя ще финансира целия труд по набавяне на тези лекарства и транспортирането им до България. Очакванията ни са още през април 35-те медикамента вече да са в аптечната мрежа увери Димитър Димитров, директорът на компанията.
Огнян Донев, изпълнителният директор на „Софарма Трейдинг" подчерта, че като публична компания, в рамките на тяхната социална отговорност са се нагърбили с блокирането на този финансов ресурс от близо 5-6 млн. лв. годишно, защото проблемът винаги е съществувал.
По думите му ако един медикамент струва 10 евро то куриерските такси понякога надхвърлят 50 евро.
Ето защо ролята ни е проста - да поддържаме постоянна наличност на препаратите от списъка, който може да се допълва. Намеренията ни са тази мярка да бъде трайна, а решението е част от корпоративната социална политика на компанията.Завиждам благородно, че МЗ бе това, което се сети да запълни тази неголяма, но съществена дупка в лекарствоснабдяването ни, заяви той.
……………….
От МЗ съобщиха, че междувременно се водят разговори с представители на продуктите, които са разрешени за употреба в страната, но не се продават поради различни причини. Сред тези фирми са GSK, Lundbeck, BMS, „Софарма”, Teva. Благодарение на това са били разрешени проблемите с доставките на животоспасяващи медикаменти. GSK например през тази година ще дари 2000 опаковки от медикамент за лечение на онкохематологични заболявания за деца. Това се налага, тъй като правата за производство на лекарството са в процес на прехвърляне към нов производител – Laboratoires Genopharm. След разговори с представители на BMS и Teva, МЗ ще съдейства и за бързото регистриране на цена на два други продукта, които също са изключително важни за лечението на онкологични заболявания.

понеделник, 14 март 2011 г.

Тазгодишното мото на СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ГЛАУКОМАТА – 6-12 МАРТ 2011 е „Не изпускайте семейството си от поглед” (Don’t lose sight of your family)

Целта е да се насочи вниманието към факта, че в семействата на пациенти, диагностицирани с глаукома, има няколко пъти по-голяма вероятност и други членове да развият заболяването.

Глаукомата обхваща група дегенеративни заболявания, причиняващи необратими увреждания на зрителния нерв и намаляване на зрението.
Между 60000 и 80 000 души в България страдат от глаукома, като само половината от тях знаят, че са болни и се лекуват. Това показват данните на Националната глаукомна асоциация.
Заболяването засяга най-вече хората между 35 и 40 години и се нарежда на второ място сред причините за слепота в света и у нас. Основните причини за неовладяване на болестта са: от една страна - късната диагностика, от друга - спецификата на самото заболяване (много хора разбират, че са болни едва след като загубят около 40% от зрението си) и от трета - липсата на профилактика и скринингови изследвания за глаукома у нас.

Глаукомата не може да се излекува, но чрез ранното й диагностициране и предприемането на навременни мерки може да бъде спряно нейното развитие и зрението да бъде запазено.
Близо 20000 българи са спрели лечението си след намаляване реимбурсния процент на медикаментите за глаукома

Това показват данните за месечното потребление на медикаменти за глаукома в брой опаковки. Още през 2002 г. процентът на европейските пациенти, лекуващи се с по-стар клас лекарства (бета блокери) се изравнява с този на подлежащите на най-съвременно лечение с простагландини. След 2002 г. тази тенденция се засилва още повече, като простагландините са далеч по-използвани от бета блокерите.
Същевременно данните за България сочат изключително нисък процент на използване на простагландини, който намалява още повече след въвеждането само на петдесет процентна реимбурсация на медикаментите за глаукома през 2010 г.
От март 2010 г. реимбурсацията на медикаментите, лекуващи глаукома, е намалена от 100 на 50 процента, каза д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация.
На пациент сега се налага да доплати от 20 до 30 лв. на месец. Голяма част от тях обаче са пенсионери, с редица други заболявания, за лечението на
които също трябва да доплащат и се получава тъжна картина - те просто не могат да си го позволят.
Глаукомата поразява 60 -70 млн. души по света като тенденцията е до 2020 г. броят на тези болни да се увеличи.


………..

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ГЛАУКОМА

Сред рисковите фактори за развиване на болестта са:

o Възрастта – всеки човек над 60 години;
o Фамилна обремененост;
o Раса – афро-американци над 40 г;
o Пол – жените са 3 пъти по-засегнати от първична закритоъгълна глаукома;
o Други заболявания - диабет (3 до 6 пъти по-голям риск), късогледство, хипо- и хипертиреоидизъм, неврологични заболявания;
o Травми – тежка травма, като например удар в окото, може да предизвика повишаване на вътреочното налягане, както и дислокация на лещата, затваряйки преднокамерния ъгъл. Други рискови фактори са: хирургични процедури, отлепване на ретината, вътреочни тумори, очни възпаления като ирит и хроничен увеит;
o Увреждане на очния кръвоток, водещо до влошаване изхранването на зрителния нерв;
o Ниско диастолно кръвно налягане.
o
Препоръчително е всеки човек, навършил 40 години, да направи първия си профилактичен преглед за глаукома при офталмолог. Хората над 60 години трябва да ходят на такива прегледи на всеки 12 месеца.

Казано-речено

„Знаете ли защо жените имат остеопороза? Господ е създал жената от реброто на Адам. Уви! Твърде слаба кост в скелета!”
Проф. Анна-Мария Борисова търси виновници за остеопорозата

60% от новите случаи на ХИВ са българи между 15 и 29 г.

Статистиката за страната ни сочи,че всеки пети от 16 до 24 г. е правил секс с повече от един партньор на месец
Над 50% от младежите на 16 г. са загубили девствеността си, а 39% от тях не са използвали презерватив. 8% правят секс преди 15 г.
Данните за тийнейджърските бременности също са тревожни - над 10 хил. момичета до 20 г. са родили през 2009 г., а 500 от тях са били под 15 г.
Ниска е информираността на младите за СПИН. Само 16,5% от училищата имат поне един СИП по здравно образование. Младежите, които го посещават, са 9%.
На 9 март стартира сайт за обмяна на информация за предпазване от ХИВ и СПИН между младежи – http://ypeer.bg/index.php. В него ще се събира и обменя информация за сексуалното и репродуктивното здраве на достъпен език. Проектът е част от дейността на младежката мрежа Y-PEER.

Към момента 2024 аптеки имат договор за работа с НЗОК

за отпускане на напълно или частично платени от касата лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Това съобщиха от пресцентъра на касата.
От тях 809 аптеки са заявили готовност да отпускат лекарствени продукти за поддържащата хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания.
С лекарства за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти ще работят 654 аптеки, а 651 ще осигуряват медикаменти за лечение на редки заболявания.
Лекарствата за лечение на изброените заболявания се заплащат от НЗОК от 1 този месец. За да ги получават, пациентите трябва да посетят лекуващия си лекар, който ще им издаде "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК".
В НЗОК, както и в РЗОК, е създадена необходимата организация, като постъпващите документи за отпускане на дадено лекарство да бъдат обработвани максимално бързо.
На интернет страницата на институцията е публикуван лекарственият списък, съдържащ новите медикаменти, както и подробни указания за пациента, описващи новата процедура за получаване на лекарства.

България е с най-висока смъртност в Европейския съюз, сочи проучване на социологическа агенция "Барометър България"

Смъртността у нас през този период е от 14 до 15 на 1000 души, при средната стойност за ЕС - 9,7 на 1000, като най-ниска е в Кипър и в Ирландия.
Съществен проблем у нас е детската смъртност, при която се наблюдава тенденция към увеличаване. През 2004 г. е била 11,6 на 1000, а през 2009 г. спада на 9 на хиляда. От страните в ЕС най-висока е детската смъртност единствено в Румъния - 10, 1 на
хиляда.
За последните няколко години естественият прираст у нас бележи известни подобрения, но все още държи отрицателни стойности. През 2009 г. е бил -3,5 на 1000. По този показател България попада в първата тройка наред с Латвия /-3,6 на хиляда/
и Унгария /-3,4 на хиляда/, за разлика от Ирландия, където е +10 на хиляда.
През последните години у нас нараства и броят на ражданията на непълнолетни /между 10-14 години/ и малолетни /15-19 г./ майки. През 2004 г. непълнолетни момичета са родили 344 деца, а през 2009 г. - 464.
По показател "деца раждат деца" ни задминава единствено Румъния, но тя има над 25 милиона жители, а по последни данни у нас населението е около 7 300 000. В другите
държави от ЕС подобни раждани са под 100 за година.
Друга негативна тенденция в страната са високият брой аборти сред непълнолетни и малолетни. През 2007-2008 г. абортите сред малолетните са 150-200, а при непълнолетните - над 3000 годишно.
От "Барометър България" обобщават, че са необходими дългосрочни законодателни мерки за преодоляване на негативните последствия от демографската картина у нас.

Общо 539 проверки в здравната система е направила ИА „Медицински одит” през изминалата година

Това показва Годишният доклад на агенцията. 553 жалби са постъпили в ИА „Медицински одит”(ИАМО) през миналата година. 73% от тях са свързани с качеството на медицинското обслужване, а 14% с наличието на корупция. Резултатите от проверките показват, че най-честите причини за жалбите на пациентите са неудовлетвореност от качеството на оказаната медицинска помощ са неизпълнение на изискванията на медицински стандарти – 13%, нарушаване на принципа за своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ – 23%, слабости в организацията и управлението на лечебния процес – 38%. Едва в 9% от случаите е констатирана проявена лекарска небрежност, а при 17% не са отчетени нарушения.
При проверките в 175 лечебни заведения е установено, че са нарушени правата на пациентите относно оказването на своевременна и качествена медицинска помощ, както и на получаването на информация от лекаря в подходящ обем и форма.
През миналата година ИАМО извърши проверка и на изпълнението на изискванията по 23 медицински стандарта в 141 лечебни заведения. Резултатите от тях показват, че има нарушения в прилагането на медицинските стандарти „Хирургия,” „Анестезия и интензивно лечение, „Кардиология”, „Ортопедия и травматология”, „Физикална и рехабилитационна медицина”, „Неонатология”, „Клинична лаборатория”, „Акушерство и гинекология”, „Обща медицинска практика” и др. Най-честите нарушения отново са в неинформирането на пациентите за процедурите, които ще им се правят, в липсата на достатъчно квалифицирани кадри, оборудване и апаратура. При инспекциите на болниците е установена и липса на ценоразписи за медицинските услуги. През миналата година агенцията извърши и проверка на дейността по инвазивна кардиология, трансплантации, спешната помощ.
От април до юни 2010 г. ИАМО осъществи тематични проверки в 23 лечебни заведения за болнична помощ със структури по инвазивна кардиология. В резултат на проверките бяха направени следните изводи:

• Установиха се немотивирани индикации за хоспитализация.
• Висок процент на ангиографии без значими стенози, установени при инвазивно изследване в планов и спешен порядък в някои от проверените ЛЗ:

- за България – средно 40% в някои ЛЗ от 23% до 85%;

- за Европа – средно 25% - 35%.

• Среднодневна свръхнатовареност на някои от катетеризационните лаборатории за един ангиографски апарат

- за България – средно 4,5 процедури, при някои ЛЗ от 0,7 до 24;

- за Европа – средно 8 процедури.

• Нисък дял на интервенционалните лечебни процедури спрямо диагностичните процедури.
• Преобладяващ дял на преминалите пациенти по спешни инвазивни клинични пътеки:

- за България: отношение на планови/спешни хоспитализации – средно 40% / 60%, при някои ЛЗ от-до (70% / 30% - 10% / 90%);

- - за Европа: отношение на планови/спешни хоспитализации – средно 50% / 50%.

За установите нарушения бяха съставени актове за административни нарушения.

В резултат на анализ на извършените проверки и с цел подобряване на организацията, качеството и ефективността на дейностите в областта на инвазивната кардиология бяха направени предложения от Изпълнителна агенция „Медицински одит” съвместно с дружеството по интервенционална кардиология за промени в медицински стандарт по кардиология – въвеждане на минимална и максимална натовареност за Катетеризационните лаборатории, осигуряване на достъп до първична ангиопластика при остър миокарден инфаркт на 70 % от пациентите, времеви норми за провеждане на диагностика и интервенция, задължителна регистрация на усложненията. Тези предложения вече са отразени в новия медицински стандарт по кардиология.

Промяна заложена в новите правила за работа на спешната помощ ще облекчи лечението на пациентите

Правилата забраняват прехвърлянето на пациент от една линейка на друга, когато се превозва на дълго разстояние. Във филиалите на „Спешна помощ”, където има един медицински екип, ще се осигурява резервен от съседните центрове, който да покрива ново възникнали случаи, когато първият е зает.
Смяна на линейките вече ще се позволява единствено, ако има нужда от реанимобил с по-висока степен на оборудване или медицински екип с по-висока квалификация, което би се оказало от животоспасяващо значение за болния. В тези случаи смяната ще се осъществява по възможно най-бързия начин, без да се променя избрания най-кратък маршрут за транспортиране на пациента.

Новите правила, залегнали в инструкция на МЗ, за организацията на спешната помощ, предвиждат още линейката да откарват пострадалия до най-близката болница без значение на територията на коя област се намира. Досега пациентите се откарваха до най-близката болница на територията на съответната област. Тя обаче невинаги беше най-близкото лечебно заведение, в което могат да получат нужната помощ, твърдят от МЗ.
С пристигането на линейката при болния лекарите ще искат на място той да подписва декларация за т. нар. информирано съгласие. Ако той не е в състояние, тя ще се подписва от неговите близки. Сега това се прави в болниците.
В случай, че лечебното заведение, в което е откаран пациентът, не може да му окаже нужната помощ, поради липса на квалифициран персонал или апаратура, веднага трябва да се направи първична реанимация на болния и междувременно да се осъществи връзка с националния консултант по съответната медицинска специалност.
Според новите правила нито една болница няма право да откаже спешен случай. Ако това стане, ще й се наложи санкция до 20 000 лв., а лекарите работещи в болницата ще дават писмени обяснения.
В случай, че пациентът е докаран със собствен превоз в дадена болница, писмени обяснения ще се дължат само ако той подаде жалба.
Изпълнението на новите правила ще се следи от Регионалните здравни инспекции, които ще заработят на мястото на РИОКОЗ и районните центрове по здравеопазване от 1 април. Предвидени са и санкции при нарушения.
Мерките са временни, тъй като от МЗ подготвят концепция за цялостна промяна на Спешната помощ в страната.
В нея се предвижда, както създаването на нова организация на транспорта и медицинските грижи при животозастрашаващи състояния за хората, така и замяна на сегашните екипи от лекари и сестри с парамедици.
Част от новата концепция ще е изработването на нова карта за разпределение на територията, която обслужват спешните центрове.

Проектът на Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в България за 2011 -2015 г. на МЗ

и планът за прилагането й предвижда:
• Цигарите ще изчезнат от търговската мрежа през 2013 година и ще се продават само в специализирани магазини за тютюневи изделия. В тях ще може да се продава и алкохол.
• От 2013 г. се забраняват всички форми на пряка и непряка реклама на тютюневи изделия. Ще се забрани излагането на цигари или техни изображения в магазини и лавки.
• През 2012 г. ще се забрани производството на играчки, предмети, закуски и лакомства във формата на цигари или други тютюневи изделия. От 2012 г. ще е забранена и продажбата на цигари по интернет.
• Ще се търси и договорка с телевизионната и филмовата индустрия от 2013 г. кадрите с цигари и пушене във филми и предавания да се ограничат т. е. тютюнопушенето във филмите и предаванията ще се ограничи, но това ще важи само за българските филми. Преди и след излъчването на всяка продукция, в която се пуши, ще се въведе задължителна реклама против цигарите.
• Производителите на цигари ще отчитат разходите си за реклама и няма да спонсорират социални дейности като концерти и състезания. Ще им се забрани и да използват допълнителни съставки за подобряване на аромата и вкуса на цигарите.
• Още от тази година трябва да се променят и опаковките на цигарите и сегашните надписи "Пушенето убива" ще бъдат гарнирани с илюстрации за ефектите на цигарите върху организма, като например снимка на почернял бял дроб, жена с празна детска количка или крак на труп в морга.
• Курсове ще учат медицински специалисти на методи за отказване от пушенето. Такова обучение ще се включи и в програмата на студентите по медицина, дентална медицина и фармация. Кабинети за консултации за отказване от вредния навик ще се разкрият към болници, медицински центрове и др.
• През 2012 г. ще се изготви законодателството за въвеждане на пълната забрана за пушене на закрити обществени места. Предвижда се тя да влезе в сила от следващата 2013 г.
Предстои одобрението на програмата от МС.

МЗ си „спести” пари за скъпоструващи онколекарства, в периода 2006/2009 г.,като ги „похарчи” за ремонти и чиновнически заплати

3-ма министри са заемали поста тогава в този период-проф. Радослав Гайдарски, д-р Евгений Желев и д-р Божидар Нанев

Одит на Сметната палата за периода 1 януари 2006 г. - 31 декември 2009 г. показва тежки и хронични проблеми в МЗ, при управление на средствата за лечение на онкологични заболявания, заяви председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров при представяне на изводите от доклада.
Установено е неефективно и неефикасно изразходване на средствата, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, което е индикатор за сериозни проблеми в механизма за доставка и цялостната организация на дейността, свързана с предписване и получаване на лекарствата, е основният извод в одитния доклад.
Налице са множество случаи на забавяне и прекъсване на животоподдържащо и животоспасяващо лечение на пациента. Пренасочването на средствата за други нужди е било недопустимо на фона на хроничния дефицит на лекарства за скъпоструващи лечения, се констатира още в него.
За четири години средствата за скъпоструващи лечения са били коригирани 9 пъти, като 8 от тях са били в посока намаляване.
За периода от 2006 г. до края на 2009 г. средствата за скъпоструващи лекарства, по-голямата част от които за онкоболни, са намалени общо с 49 066 000 лв.т.е. насочени са за други разходи, а в същото време има недостиг на лекарства и листа на чакащи пациенти, твърдят одиторите.
Вместо да прави заявки за доставка на необходимите медикаменти, с парите МЗ е плащало заплати, обезщетения и капиталовите разходи на лечебните заведения за ремонти и закупуване на техника и оборудване се посочва в доклада на Сметната палата.
За 2009 г. са направени две намаления на средствата за централна доставка на лекарствени продукти - през септември и през декември, на обща стойност 18 млн. лв., въпреки че са натрупани задължения към фирми - доставчици на лекарства. Данните от одита показват, че през 2009 г. неразплатените средства към доставчици са били в размер на 31.4 млн. лв.
Проверките на Сметната палата за одитирания период показват, че със 765 хил. лв. от средствата за скъпоструващи лечения през 2006 г. са плащани обезщетения на здравни служители. През 2007 г. 8.6 млн. лв. са пренасочени за ремонти на болници, а през 2008 г. за заплати в МЗ са изразходвани 5 млн. лв.
Нарушения са констатирани и при възлагането на обществени поръчки. Многократно са обявявани и прекратявани обществени поръчки, което води до забавяне на сключване на договори с доставчиците и повишава риска да не могат да бъдат осигурени лекарства в необходимия срок, констатират те.
Според председателя на Сметната палата Валери Димитров Честите смени в ръководството на здравното министерство са довели и до липсата на информационна система за отпускането на скъпоструващи лекарства, каквато е трябвало да има още през 2005 г..
През 2008 г. МЗ сключва договор за изграждането на такава система, дори превежда авансово сумата от 2.145 млн. лв. на фирмата изпълнител-“Консорциум 2 Верео С&T”, която и до момента не работи, въпреки, че тя е трябвало да стартира през април 2009 г..
От Сметната палата уточниха, че фирмата е била коректна в работата си, а грешките са били от страна на министерството, което не е предвидило ключови моменти в техническото задание и не е поставило коректно исканията си.
Компанията е доставила хардуера и лицензите и сега МЗ трябва да доизгради системата или да се откаже от нея. В заданието чиновниците не са предвидили и нуждите на лечебните заведения, които лекуват онкоболните, от компютри, софтуер, специален рентген и специални принтери.
Предприети са действия по изграждане на централизирана информационна система, но продуктът не е интегриран в окончателен вариант, обучението на персонала е недостатъчно, не е обезпечен хардуер на работните места и няма ясна визия за внедряване на информационната система в бъдеще, сочат констатациите на одитния доклад.
Според експертите, изготвили одита, е наложителна промяна в механизма за изписване и снабдяване с лекарствени продукти.

Сметната палата е дала 12 препоръки на министъра на здравеопазването за повишаване на ефективността по управление на лекарствата за злокачествени заболявания, които трябва да бъдат изпълнени до края на май. Сред тях са актуализиране на вътрешните правила и регламентиране на реда за включването на пациенти в лечение при образувана "листа на чакащи" като този регламент да е валиден за всички лечебни заведения. "Ако някой си е позволил през годините средствата за скъпоструващо лечение да се пренасочат за заплати и капиталови разходи, той трябва да понесе отговорност", коментира вчера Теодора Захариева, председател на Български пациентски форум.
В отговор на въпрос какво би станало, ако препоръките и този път не се изпълнят, проф. Валери Димитров заяви, че Сметната палата е органът, който трябва да сигнализира за тези хронични лоши практики в МЗ, а държавните институции - парламент, Министерство на здравеопазване, трябва да работят за подобряване на дейността по управление на лекарствата.
Така от Сметната палата казаха „А“, като обявиха сериозните нарушения, които са констатирали. Сега е ред на институции като прокуратурата и инспектората към здравното министерство да кажат „Б“, като открият отговорните фактори за това разхищение. Само с решителни действия от страна на държавата всички – от големите нарушители до дребните сметкаджии - ще разберат, че злоупотребите на гърба на болните хора са абсолютно неприемливи. Ясно е, че порочни практики в здравеопазването винаги ще има, но е напълно възможно те да бъдат сведени до минимум.

На 10 март 2011 г. бе отбелязан за шести път Световния Бъбречен Ден

Cъбитие, подкрепяно всяка година от Международното Дружество по Нефрология (ISN) и Международната Федерация на Бъбречните Фондации (IFKF).
Целта на инициатива е повишаване вниманието не само от страна на широката общественост, но и от правителствените здравни администрации към бъбречните заболявания и най-вече към хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН).
В света над 1 065 000 души са на хемодиализно лечение, а 1 милион умират ежегодно от прогресията на бъбречните болести. Повече от 50% от тези пациенти са с диабет и артериална хипертония, но голяма част от тях дори не подозират, че са с нарушена бъбречна функция.
Тази година мотото на събитието е : „Пази бъбреците си, спаси сърцето си!", а акцентът е върху важната връзка между хроничната бъбречна болест и сърдечносъдовите болести и фактът, че хроничната бъбречна болест е значим рисков фактор за развиване на сърдечносъдова болест.
Ранното откриване на заболяването и редовната терапия са решаващи за предотвратяване на възникването и прогресията на бъбречните болести до хронична бъбречна недостатъчност.
41% от хората с диабет и артериална хипертония над 60-годишна възраст имат данни за хронично бъбречно заболяване. Статистиката показва също така, че около 90% от хората с хронични бъбречни заболявания не стигат до диализа или трансплантация, защото умират преждевременно от сърдечносъдови усложнения. Данните показват, че преждевременната смъртност при хората в напреднал стадий на хронични бъбречни заболявания е около пет-шест пъти по-висока, отколкото при останалите.

…………………….
Как да предпазим децата от бъбречни заболявания е основния мотив за скрининг в София, Добрич и Варна, сред 1584 деца в училищна възраст. При него не е използвана инвазивна методика. С ултразвук е извършен оглед на отделителната им система. С тест-ленти е изследвана урината им за 12 показателя и е измерен ръстът и коремната обиколка.
Всяко десето дете не ходи до тоалетна в училище, защото са мръсни и отблъскващи, и затова е с уголемен пикочен мехур Това показва проучването.
Децата задържат урината, а по този начин създават условия за инфектиране на уретерния тракт. 80 деца са с наднормено тегло като от тях 14% са във възрастовата граница 4-8 години. 81 деца са с протеинов белтък в урината. 186 деца са с повишено артериално налягане. 76 деца са с неафиширано бъбречно заболяване, 4 от изследваните деца - на 6, 10, 12 и 16 г, се оказва, че имат един бъбрек, 19 са с двоен бъбрек, 36 деца са с хидронефроза, а 154 деца са с изключително голям пикочен мехур.
Националният скрининг за хронични бъбречни заболявания в България, проведен от Българската Бъбречна Асоциация, такъв не е правен дори в Европа, се прави за първи път у нас, с подкрепата на Рош България.

………………………
Седем златни правила за да предпазим бъбреците си:
1. Бъдете активни. Движението спомага да се намали артериалното налягане и така се ограничава рискът от развитие на хронично бъбречно заболяване. Ходене, тичане или каране на колело, това е залегнало в концепцията „Движение за здрави бъбреци"
2. Редовно следете кръвната си захар. Повече от половината болни с диабет развиват и бъбречно увреждане. Необходимо е диабетиците редовно да изследват бъбречната си функция
3. Следете артериалното си налягане. Хипертонията може да увреди бъбреците, а при голяма част от болните тя е израз на увреждане на бъбреците. Нормалните стойности на артериалното налягане са 120/80л при нива от 129/89 се приема за прехипертония, което наляга промяна в начина на живот и диетични ограничение.При стойности от или над 140/90 е необходимо да обсъдите с доктора си поведението и необходимостта от лечение.
4. Хранете се здравословно и поддържайте оптимално тегло. Ограничете приема и на сол. Препоръчителното количество сол дневно е 5-5 гр или около 1 чаена лъжичка. Ограничете приема на готови храни, не добавяйте сол към храната. По-лесно ще контролирате приема на сол ако сами приготвяте храната си с пресни продукти.
5. Не пушете, тютюневият дим е рисков фактор за бъбречни увреждания.
6. Не злоупотребявайте с лекарства. Известно е, че някои широко рекламирани лекарства каквито са нестероидни противовъзпалителни медикаменти причиняват бъбречно заболяване
7. Периодично изследвайте урината си за наличие на белтъци в нея.