сряда, 30 май 2012 г.

Терапията с TWYNSTA® позволява на пациентите с неконтролирана хипертония на монотерапия бързо да достигнат целевите стойности на артериално налягане

Ингелхайм, Германия - Нови данни показват, че TWYNSTA® - медикаментът, който се приема веднъж дневно и комбинира в една таблетка telmisartan (ангиотензин II рецепторен блокер) и amlodipine (блокер на калциевите канали), води до бързо и устойчиво понижаване на артериалното налягане, което може да помогне на повечето пациенти с неконтролирана хипертония, които са били на монотерапия с инхибитори на RAS (ренин-ангиотензиновата система), да достигнат целевите стойности на артериално налягане до 4 седмици.
Въпреки десетилетия упорити усилия, едва около 30% от пациентите, страдащи от хипертония в Европа, са с контролирано артериално налягане. “Това проучване ясно показва, че комбинирането на ARB (ангиотензин рецепторен блокер) и CCB (блокер на калциевите канали) е изключително ефикасен начин за оптимизиране контрола на артериалното налягане при повечето хора” заяви водещият автор на клиничното проучване TEAMSTA Switch, Проф Брайън Уилямс, Професор по медицина в Университета Лестър.
Обобщение на данните:
-Над 53% от пациентите са постигнали целевите стойности на амбулаторно кръвно налягане до 4 седмици, а 67.6% - до 12 седмици. След 12 седмици, нивата на контрол на артериалното налягане са варирали между 74.7-88% (в зависимост от оригиналната монотерапия) при пациенти, приемали telmisartan 80mg/amlodipine 5mg, и между 44.9-60.8% при пациенти, за които е било нужно увеличаване на дозата към telmisartan 80mg/amlodipine 10mg през четвъртата или през шестата седмица;
-Пациентите, чиято доза е била увеличена, са били тези, които са имали по-дълга анамнеза за хипертония (по-дълга история на хипертонията), по-високо систолно артериално налягане в началото и два пъти по-често са страдали от съпътстващ диабет;
-Чрез мониторинг на кръвното налягане в домашни условия, 73.4% и 78.5% от пациентите са достигнали целевите стойности на артериалното налягане (<140/90 mmHg) съответно след 4 и 12 седмици;
В началото на проучването 69% от пациентите са били с лека степен на хипертония (140-159/90-99 mmHg), която е намаляла до 27.1% след 12 седмици лечение, а 26.5% от пациентите са били с умерена (160-179/100-109 mmHg) или тежка хипертония (≥180/ 110mmHg), която е намаляла до 4.3% след 12 седмици лечение;
-TWYNSTA® показва добър профил на безопасност, а терапията е била понесена добре от тази група пациенти.Най-често срещаното нежелано събитие е периферен оток, който се е появил при 13.2% от пациентите, 5.2% от които са били определени като клинично-значими от лекуващия ги лекар.
Предишни данни потвърждават, че TWYNSTA® е безопасна и добре-понасяна от пациентите терапия и осигурява ефективно намаление на артериалното налягане и високи нива на контрол на налягането при пациенти, които са лекувани единствено с amlodipine, както и при пациенти с по-висок риск от сърдечно-съдови инциденти, включително пациенти с тежка хипертония, диабет тип 2 и затлъстяване.
-------
-Проф. Уилямс как може да се подобри контролът на артериалното налягане?
-Винаги съм твърдял, че при повечето хора е почти невъзможно напълно да се контролира кръвното налягане само с едно единствено лекарство. Поради тази причина сега започваме да се ориентираме към по-разумни комбинации от медикаменти за лечение на пациенти с хипертония. Не само за тези пациенти, които са резистентни, но и въобще обмисляме по-ранна употреба на такива комбинации.
-Колко ефикасна и безопасна е терапията с TWYNSTA® за пациенти на монотерапия с неконтролирана до този момент хипертония?
-Според мен това клинично проучване показва, че ако  до момента си бил на монотерапия и по-точно на монотерапия с блокер на ренин-ангиотензиновата система (RASrenin angiotensin system) и добавиш или комбинираш, ангиотензин II рецепторен блокер (ARB) и блокер на калциевите канали (CCB) като в клиничното проучване на TWYNSTA, резултатът ще е консистентен при повечето, ако не и при всичките пациенти. Това е другото важно нещо – терапията се е отразила добре не само на една група пациенти, а получихме добри резултати при всички участници. Именно това се очаква при една комбинирана терапия. Другото нещо, което бих искал да отбележа, е, че доказателствата все повече подкрепят тази комбинация. Съчетаването на блокер на ренин-ангиотензиновата система, като основа в комбинация с блокер на калциевите канали (обикновено amlodipine в повечето проучвания), предоставя една много ефикасна комбинация.
-Информацията, която и дават резултатите от мониторинга на кръвното налягане в домашни условия, е?
-Смятам, че проследяването на кръвното налягане в домашни условия в клиничното проучване TEAMSTA Switch е единствено по рода си в смисъл, че повечето проучвания за артериално налягане обикновено са фокусирани върху амбулаторно мониториране. Беше ни много интересно да видим дали ще получим консистентни резултати извън лабораторията, използвайки средните стойности на измерванията на артериално налягане в домашна обстановка. Това, на което бих искал да обърна специално внимание, е, че това не беше единичен мониторинг, а едно забележително проучване, тъй като пациентите всъщност се съгласиха сами да си измерват кръвното налягане през ден сутрин и вечер по време на цялото клинично проучване. Така че имаме стотици и стотици данни от мониторинг от всички участници в тази група, което е един много ценен ресурс за нас, чрез който можем да анализираме по-детайлно ефектите на тези медикаменти върху артериалното налягане извън клинични условия.
Няма коментари:

Публикуване на коментар