събота, 12 ноември 2011 г.

Българите, пътуващи в Евросъюза, да получават европейска здравноосигурителна карта

Въпреки уверенията от НЗОК, че издаваните временни удостоверения напълно ги заместват, хора на които се е наложило да потърсят медицинска помощ, по време на престой в страна на ЕС, твърдят, че лекарите, там  не са уважили "хвърчащото" листче и  се е наложило да заплатят сами  приложеното им лечение.
„Поставянето на гражданите в подобно положение води до накърняване на достойнството им и до нарушаване на правата им на здравноосигурени лица", категоричен е омбудсманът Константин Пенчев в писмото си до д-р Нели Нешева, управител на НЗОК
При обществения защитник са постъпили  купища сигнали от хронично болни  за забавени безплатни лекарства, тромавост на процедурата, по която касата ги изписва, за  губенето на времето със седмици, докато си заверят протоколите за отпусканите медикаменти, както и за непрофесионално и недопустимо грубо отношение от страна на служители на касата. 
Все повече зачестяват и оплакванията, че няма достатъчно формуляри за избор и смяна на общопрактикуващ лекар. 
По повод лошите практики в работата на касата националният омбудсман препоръчва в писмото си да се спазват сроковете за издаване на протоколи за лекарствени средства. На пациентите да се осигури достъпна и достатъчна информация за документите, необходими за издаване на протокол, с което да се избегне удължаването на срока за издаването им. Допуснатите технически грешки в протоколите да се отстраняват служебно, а не да се връщат болните по няколко пъти за заверки, както и да се качат в интернет формулярите за избор на лекар, за да могат хората да си ги принтират, както се практикува с данъчните декларации.
Той препоръчва още да се подобри качеството на административно обслужване на здравноосигурените лица т. е.  вътрешната комуникация между звената в касата да се усъвършенства, за да се предоставя по-качествена, навременна и ясна информация на здравноосигурените и да се възобнови и издаването на европейска здравноосигурителна карта за всички българи, пътуващи в страни - членки на Европейския съюз.Няма коментари:

Публикуване на коментар