събота, 12 ноември 2011 г.

Тийнейджърите все повече наблягат на концентратите

Повече от 2000 ученици на 16 години от България са участвали в международно проучване "Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици", направено тази година в над 35 държави в Европа. Идеята му е да събира сравними данни за европейските страни, на базата на които да могат да се правят политики.
Резултатите показват, че поне веднъж през живота си марихуана са употребили 24% от учениците на тази възраст, а са се напивали-45% от тях. През последния месец поне веднъж е пушил трева всеки десети ученик, всеки втори е имал проблем с приятелите си, всеки трети пък се е сбивал, преживявал е злополука или е имал проблеми с родителите си. Употреба на марихуана обаче нараства от 21% през 2003 г. на 24% през 2011 г. При екстазите промяна няма, тя се запазва на 4%..
У нас поне веднъж през живота си са пушили 66 % от всички гимназисти, а 87 % от тях са пили поне едно алкохолно питие. През последните 30 дни броя на учениците, които са се напивали поне веднъж също са около 45%,  поне една цигара са изпушили 39% от тях, а са консумирали алкохол -65%. Всеки осми ученик употребява алкохол 10 или повече пъти в месеца .Броят на момчетата пушачи намалява, а на ученичките пушачки се увеличава.Около 1/3 от 16-годишните са редовни пушачи. Близо 10% от ненавършилите 13 г. признават, че са опитвали поне веднъж цигара.
Близо 70% от тийнейджърите смятат, че не са добри ученици.
Употребата на алкохол сред тийнейджърите е обезпокоителна, коментира Анина Чилева, национален координатор по ESPAD и член на работната група, която изготвя стандарти за здравно образование в училище.
Според лекари тийнейджърите все повече наблягат на концентратите, но и правят опасни коктейли от бира, вино, водка или концентрат с амфетамини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар