петък, 11 ноември 2011 г.

Всяка стъпка е от значение


За да отбележи Световния ден на диабета - 14 ноември, фармацевтичната компания Санофи обръща внимание на големия брой хора с диабет и мерките, които трябва да се предприемат.

 На 14 ноември Санофи отбелязва Световния ден на диабета-инициатива, провеждана от Международната диабетна федерация и членуващите в нея асоциации.
Кампанията „Всяка стъпка е от значение“ насърчава хората по света да имат активно отношение към диабета-да ходят, тичат, плуват, карат колело, танцуват, да спортуват, като добавят изминатото от тях разстояние към он-лайн брояч, намиращ се на www.MakeEveryStepCount.com.В повече от 20 страни по света, в това число и България, Санофи ще активира интернет страници, които са посветени единствено на Световния ден на диабета.
Цялото разстояние изминато по света ще бъде събрано и получената сума ще бъде публикувана на интернет страницата на Световния ден на диабета.
Целта е да се направи една обща за света илюстрация на това, как физическите упражнения могат да помогнат на хората с диабет и  на тези, които са рискови за развитието му,  да контролират нивото на своята кръвна захар. 
-Диабетът е сериозен проблем, засягащ все повече и повече хора. Статистическите данни показват, че 366 милиона души в свят са с това хронично заболяване като броят им непрекъснато се увеличава. Съществуват ефективни и безопасни медикаменти за лечение, които позволяват диабетиците да водят нормален живот. Предвид бързото нарастване на броя нови случаи, е ясно, че трябва да направим много повече за обучението на хората по проблемите на диабет тип 2 и начините, по които той може да бъде предотвратяван и лекуван. Здравословният начин на живот, на основата на подходящ хранителен режим и физически упражнения е от полза и за диабет тип 1, тъй като с него се постига успешно контрол на диабета, коментира д-р Иван Михайлов, медицински директор на Санофи България. Той подчерта, че екипа на компанията участва активно в подкрепата на различни инициативи на пациентски и професионални организации, насочени към повишаване на информираността за проблема, обучението на пациентите, промоция на здравословен начин на живот, подходящ хранителен режим и физическа активност.
 
------
 
Световният ден на диабета се провежда всяка година на 14 ноември. Инициативата на Международната диабетна федерация и Световната здравна организация води началото си от 1991 година, в отговор на нарастващата опасност от заплахата за здравето, в която диабетът сега се е превърнал. Кампанията „Световния ден на диабета” тази година отбелязва третата година от петгодишен фокус върху „Обучение и превенция на диабет“. 
------

Фармацевтичната компания Санофи България има съществен принос в сферата на здравеопазването чрез седем разрастващи се платформи: диабет, хуманни ваксини, иновативни медикаменти, редки заболявания, медикаменти без рецепта, нови пазари и ветеринарна медицина.
Тя се стреми да помага на хората в комплексното предизвикателство на диабета, като предоставя иновативни, интегрирани и персонализирани решения – от диагностика, през медикаментозна терапия до услуги и медицински изделия. Предлага както инжекционни, така и перорални медикаменти за пациенти с диабет тип 1 или тип 2. Проучванията в момента са насочени към разработването на нови медикаменти, като инжекционен GLP-1 агонист, самостоятелно или в комбинация с базален инсулин, и/или с перорални антидиабетни средства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар