събота, 12 ноември 2011 г.

Реформите отсъстват от проектобюджет 2012

Сметките за държавните финанси са разбираемо консервативни, но в тях не се оглеждат нито дългосрочните приоритети на България като членка на ЕС, нито ангажиментът за реформи в тежки сектори като здравеопазване, образование, пенсионна система, заявиха икономисти на
кръгла маса организирана от Българската стопанска камара.

Няма коментари:

Публикуване на коментар