събота, 12 ноември 2011 г.

Учениците от 1 до 12 клас ще изучават и здравно образование

Подготвяните промени от Министерствата на здравеопазването и образованието ще бъдат внесени до края на тази година и ще залегнат в Закона за средното образование.
Здравните теми, вредата от употребата на наркотици, превенция на ХИВ и СПИН, как да се храним здравословно, поддържане на добра лична хигиена, какво е донорството, как да се оказва първа помощ и др., ще се включват в задължителната програма на часовете по биология, свободно избираемите предмети, както и в часа на класа.
Целта е децата и младежите да получат нужната култура, която да им помага да съхраняват здравето си и да бъдат толерантни към хората с различни заболявания.
-От една страна здравното образование отново ще продължи да бъде интегрирано в различните учебни предмети, но от друга страна въвеждаме два вида различна подготовка - разширена и допълнителна. Т.е. това са сегашните задължително- и свободноизбираеми часове. Новото е, че всяко училище получава автономия да си създаде и да си направи учебна програма за този вид подготовка, заяви зам.- министърът на образованието Милена Дамянова.
Всяко учебно заведение ще трябва да има и конкретен план за осигуряване на здравословен начин на живот на учениците и преподавателите им. Това може да бъдат програми за здравословно хранене или пък за физическа активност. В новия закон се залага задължително във всяко училище да има психолог, като от тази година в училищата започнаха да работят мобилни групи от психолози.

Няма коментари:

Публикуване на коментар