събота, 12 ноември 2011 г.

Застоят разболява


Научна сентенция гласи: "Животът е изява на материята и се различава от неживата природа с по-високата си сложност". В реалната природа клетките имат растителен и животински произход. Клетките от животински произход продуцират кисела среда, а и тя е единственото място, където те могат да живеят. Клетките от растителен произход по време на жизнената си дейност образуват алкални вещества, като животът им може да протече само в такава среда. Научно е доказано, че заболяванията на отделните органи, както и на цялото тяло, са следствие от застой. Какво би причинил този застой? Това е процесът на алкализиране при отделните органи и  е първият и начален стадий на заболяването. При последващите го стадии този биохимичен процес обхваща цялото тяло. Интересен момент е, че в алкалната среда живеят растителни клетки. Именно тази среда е патогенна за човешкия организъм. Това би ни навело на мисълта, че най-силните патогени за човека имат растителен, а не животински произход. Най-вероятно отговорът е един - плесен. Той може да бъде "цар антибиотик", но и в същото време император на болестите. Неслучайно при определени заболявания, част от причината за които е микоза, доказано като първично изследване при последващи ги контролни изследвания естествено след проведено адекватно лечение, се откриват низ от какви ли не бактерии. Това говори, че средата, която подхранва микозата, е среда на различни видове микроорганизми, които живеят в синергизъм със същата тази микоза. Спокойно може да се каже, че всичките патогени за животинските клетки са само за тях патогенни. Докато всичките патогенни клетки на растенията се отнасят и за животните. Благодарение на алкалния си произход растителните клетки са основната причина за заболяванията при човека и животните.
Пример: Проказата (лепра) като заболяване вероятно е най-големият бич за човешкото общество. Заболяването е инфекциозно и заразяването става само от човек на човек. То не може да бъде предадено на животни, а и както се знае, до ден днешен не е открито такова заболяване при животинските видове. През последните години се лекува успешно с определена комбинация от антибиотици. Алкализирането е характерно при  гнилостните процеси. Тук важна роля има оксидирането на  организма, т.е. правилната вентилация на отделните органи и на целия организъм, който не разрешава застой. Научно доказано е, че раните на човека заздравяват най-добре, когато преобладава киселата среда. Обратното -наличието на алкална среда в организма създава благоприятни условия за продуциране на гноеробни микроорганизми. Всички тези заключения са изградени на базата на научни данни, но и благодарение на новия подход в мисленето на съвременната медицина. Не трябва да се забравя, че възникването на живота и развитието на биологичните видове е комбинация от случайност, мутация, размножаване, обмяна на веществата, селекция, изменчивост, наследственост. Според Ламарк животът е самоорганизиращ се и самопроизвеждащ се биологичен феномен, който е възникнал случайно от неживата материя. Този процес се е осъществявал непрекъснато в продължение на много дълъг период от време и се е развил в по-сложни форми. От първична коацерватна капка и белтъчна молекула е достигнато до най-висшата си форма - човека. Но има и едно друго правило, което казва, че животът е съчетание от два чисто физико-химични процеса, в които участват материята и енергията. Точно това е и принципът на непрекъснатото генериране и появяване на различни видове патогенни микроорганизми. Може би за тези мутации са виновни недобросъвестни учени. Може би Природата така е решила. Може би неправилни лекарски решения, а може би е огромното самочувствие на човека - пациент, който сам си дава диагноза, сам си назначава лечение и се самолекува или изобщо не се лекува. За голямо съжаление така е устроен човешкият и обществен ред. Подчинен на догми,  следствие на невинаги морални постъпки. Такива догми съществуват в медицината. Лекуването става според инструкции, но кой ги е създал, колко години са просъществували и дали не трябва да се променят и обновят? Важното е, че всяко отклонение от тези инструкции се наказва. Създадени са инструкции как болестта трябва да бъде лекувана, но ето ги и лекарствата.
Както казва моят учител: "Самообразовайте се, много четете и най-вече самостоятелно изучавайте науките, които могат да ви направят здрави".

Д-р Петър Кътев
В-к "Стандарт"

Няма коментари:

Публикуване на коментар