петък, 11 ноември 2011 г.

Няма орган от човешкото тяло, който потенциално да не е заплашен от развититето на невроендокринни тумори

 Най-късно до края на2012 г.стартира национален регистър на пациентите с невроендокринни тумори (НЕТ)
 Това съобщиха от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) на пресконференция, посветена на 10 ноември,  честван за първи път у нас т. г, като Световен ден за информираност за НЕТ, които често пъти имитират други болести. 
"Трябва да знаеш, за да го познаеш" е мотото на кампанията, която със специални значки, гривни и информационни брошури се опитва да привлече вниманието към разпознаването на тези заболявания. НЕТ са част от така наречените редки заболявания.Те са обикновено бавно прогресиращи видове рак на ендокринната система.

От 3 до 7 год минават до поставяне на вярната диагноза. Причините са, че симптомите не са типични, тези в стомаха напр.са като при язва, колит и т. н.и затова тези тумори трудно се разпознават дори и от специалисти.
Възможностите за радикално лечение, при късно диагностициране, са само едва 20%. Ето защо от изключителна важност е диагнозата да се постави максимално ранно, за да има реален успешен изход от лечението. Минимум 7-8 вида медицински специалности участват в уточняването, поставянето на диагнозата и при определянето на терапевтичния подход за него.
В света има тенденция към постепенно плавно повишаване на всички тумори в човешката популация. В САЩ за последните 30 год. 5 пъти (500%) се е увеличила честотата и разпространението на НЕТ. В световен мащаб се приема, че те са 5.25 на 100 хил.население,по данни от 2004/5 г. а за 2013 г. очакванията са да бъдат 8 случая на 100 хил. души. За периода от 1993 г. до 2006 г., по данни на Националния раков регистър, са регистрирани общо 339 случая на болни с НЕТ т.е. годишно - 26 случаи, но откакто се говори повече за тях, т.напр. от 2007 до сега се лекуват 110 души с НЕТ, за съжаление повечето от тях са в напреднал стадий на болестта.
Първи по честота са локализациите в стомашно-чревния тракт, белия дроб, панкреасът, мозъкът, яйчниците, тестисите и др. т. е. въобще навсякъде в организма от главата до краката включително и в гърдата, което доскоро не е било известно, бе единодушното мнение на специалистите.
По думите на доц. Димитър Калев, началник на Клиника по медицинска онкология към УМБАЛ „Света Марина”,  във Варна, у нас до края на 2012 г. се очаква да заработят към УБ специализирани центъра по НЕТ в София и Варна. Те ще стартират без участието на държавата, но впоследствие ще се търси подкрепата на МЗ.Цялостната информация за болните с НЕТ  ще бъде включена в единен национален регистър. Електронната база данни ще позволява да се знае във всеки момент състоянието на всеки един отделен пациент. В центровете добрата техника в съвременната рентгенология, гастроентерология, хирургия, образната диагностика и др., както и привличането на функционален принцип на лекарите-специалисти към тях ще позволят правилното и пълноценно използване на ресурсите на страната, които не са особено големи Методологическото ръководство ще е на два от водещите световни центрове в тази област - болница "Шарите" в Берлин и клиника в Упсала, Швеция и създаването им ще гарантира съвременна диагностика, поясни той.
Така ние вече осъществявайки едно съвременно лечение, с мултидисциплинарен подход, когато видим вече, че зебра минава покрай нас няма да казваме, че това е кон, образно се изрази доц. Калев.
Той твърди, че в един такъв специализиран център, преживяемостта след хирургична интервенция при пациентите нараства от 3 на 9 години, за разлика от други дори и елитни клиники.
Реалният брой на засегнатите от НЕТ в страната е 379 годишно т. е. има около 350 случая на неправилна или късно поставена диагноза, каза д-р Аркади Иванов, началник клиника по хирургия към 4-та УМБАЛ в София, и изрази увереност, че по-добрата информираност на обществото, създаването на центровете в София и Варна, както и поддържането на единен регистър ще промени коренно тази статистика.
 90% от пациентите са били открити с грешни диагнози. Това задълбочава проблема, защото, макар че тези тумори се развиват изключително бавно, те са смъртоносни, допълни Евгения Адърска, председател на АПОЗ  . 
По  думите и насреща имаме много интелигентен противник, който не бива да се  подценява, а предвид много бавното развитие на тези тумори може да се осигури дълго време качествен живот на пациента, но само при правилно лечение.
Доц. Светла Христова, национален консултант по обща и клинична патология, началник на Клиника по патология към Александровска болница, подчерта, че само изследването под микроскоп на клетки е методът, който дава отговор дали туморът е невроендокрине. А съвременните стандарти за диагностика изискват имунохистохимично потвърждаване и изследване на два важни маркера за всички НЕТ-тумори – хромагранин А и синапотфизин. В съвременната практика не може без хистологична верификация т. е. без патолога да даде отговор за какъв вид неоплазия се касае, поясни тя.
В момента у нас няма образно-диагностични методи, които точно да определят каква са локализациите на НЕТ далечни или не. След определяне на стадия на заболяването, ако няма далечни разсейки се извършва хирургично отстраняване, но ако той е с метастазичен ход се прилагат терапии с таргетни лекарства, химиотерапия или лъчетерапия.
------


Символът на информационната кампания е зебра, защото в обучението по медицина зебрата символизира рядко срещано заболяване, заради поговорката „Като чуеш тропот на копита не предполагай задължително, че това е кон - може да се окаже зебра”.

В рамките на кампанията се провеждат информационни активности в София и Варна, насочени към максимално широка аудитория.

Няма коментари:

Публикуване на коментар