петък, 25 юли 2014 г.

Забавянето на стандарта по обща медицина бави важни реформи в здравеопазванеточаст от които са свързани с Националната здравна стратегия 2014-2020.
В тази връзка от НСОПЛБ са изпратили до здравния министър д-р Таня Андреева отворено писмо, подписано от председателя доц. Любомир Киров, което не е публикувано в сайта на МЗ.
От НСОПЛБ недоумяват от този факт, още повече, че в последните дни в сайта са качени рекорден брой проектонормативи-16 само за седмица, а проектонаредбата за стандарта по „Обща медицина” остава единствено непубликувана. Стандартът е приет единодушно след защита пред съвета по медицински стандарти към МЗ преди повече от три месеца.
От НСОПЛБ са категорични, че това създава пречки за изпълнението на стратегически цели, като трансформиране на здравната система за осигуряване достъпно и качествено здравно обслужване, създаване на ефективни системи за осигуряване и контрол на качеството на здравните дейности, преработване на наличните медицински стандарти и тяхното съобразяване с практиката от страните в ЕС и постигане на съответствие със стандартите за качество при обслужването на болните.
В друго отворено писмо общопрактикуващите лекари посочват пропуски в промените на Наредба 4, където срокът за изписване на медикаменти е 90, а не 100 дни, каквото е тяхното предложение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар