петък, 25 юли 2014 г.

Фонд за иновации в културата стартира с подкрепата на Мтел


Първият по рода си проект е дълготрайно партньорство между бизнеса и местната власт.

Мтел ще участва както в управлението на средствата във фонда, така и в дискусиите около моделите за управление на културни проекти. Успоредно с бизнеса и местната власт във фонда и разпределението на средствата в него ще участват творци и граждански организации от София.
Фондът ще отделя процент от набраните годишни средства за капитализация, а с останалите планира да финансира проекти, избрани на конкурсен принцип в сферата на съвременното изкуство и артистични иновации. Фондът се администрира от „Асоциация за развитие на София“. Приоритетите и програмите на Фонда се подготвят от Консултативен съвет.
„Създаването на Фонда е експеримент, но само смелостта за промяна може да доведе до новаторски решения и положителни промени. Вярваме, че фондът ще се превърне в лаборатория за иновации, място за артистични експерименти и креативни решения, а с тях ще допринесе и за икономическото развитие на градовете и регионите“, коментира Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в Мобилтел.

Няма коментари:

Публикуване на коментар