петък, 25 юли 2014 г.

Психоболните, които са опасни за себе си и за околните, ще бъдат вписани в национален регистър


Това предвижда проект на наредба за реда и условията на водене и ползване на данни от националния служебен регистър на лица с психични разстройства, на МЗ , която ще влезе в сила до дни.
В регистъра ще се вписват името, постоянният адрес, местоработата, социалният статус и епизодите на болестта на пациента. Той ще се ползва не само от държавните институции и служби, но и за по-адекватни грижи на тези пациенти. Предвидено е достъпът до тази информация да се осъществява чрез използване на валиден електронен подпис и въвеждане на идентификатор и парола. 
При кандидатстване за работа с общоопасни средства, съответните органи и институции ще изискват информация за наличието на вписване на кандидата в Националния служебен регистър на лица с психични разстройства. Това ще става след подаване на писмено заявление до министъра на здравеопазването Това ще става след писмено заявление до здравния министър. Отделен раздел определя начина на подбор на пациентите, чиито данни ще бъдат въвеждани в регистъра - той ще бъде извършван от комисия, назначена от ръководителя на лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ, в състав от двама психиатри и психолог. В случаите, в които лечебното заведение не разполага с психолог, съставът на комисията ще бъде от трима психиатри. Заличаване на данните пък ще се допуска, ако в разстояние на 5 години от съставянето на първия запис данните за регистрираното лице не са били актуализирани, съобщи проф. Вихра Миланова, национален консултант по психиатрия. В регистъра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар