четвъртък, 24 юли 2014 г.

За по-малко от година здравният министър д-р Таня Андреева е раздала на администрацията в МЗ над 480 хил. лв.
От юли 2013-а до май 2014 година министър Андреева е раздала 465 400 лв. на служителите на ведомството за постигнати резултати и 15 хил. лв. на политическия си
кабинет - отново за постигнати резултати и е сключила 176 граждански договора на стойност около 360 хил. лв. Освен тях на 30 май 2014 г. със срок на договора до 1 юли 2014 г. е подписала над 150 договора за изготвяне на медицински стандарти.
Министър Андреева е предоговорила заплащане към външни експерти при организиране и участие в работни групи на стойност почти 5000 лева, за експертни становища на стойност 11 000 лева, устни консултации за 15 000 лева, други устни консултации в областта на електронно здравеопазване, медийна политика в размер на 15-20 хиляди лева. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар