вторник, 22 юли 2014 г.

2478 души са преминали през скрининг за риск от туберкулоза

чрез анкетна карта по време на юнската кампанията за безплатни прегледи за туберкулоза "Седмица на Отворени врати", организирана през юни, съобщиха от МЗ. От тях 1 569 лица са консултирани и прегледани за туберкулоза.
По време на кампанията са  диагностицирани 28 души с туберкулоза, на които е започнато своевременно лечение и 90 - с латентна туберкулозна инфекция, които провеждат профилактично лечение.
Кампаниите "Отворени врати" са добра практика, доказала се във времето, за откриване на случаи с туберкулоза и своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора. Инициативата за безплатните прегледи е на програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” към МЗ , финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Благодарение на Националната програма по туберкулоза в България, както и на програма „Укрепване на Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза”, в страната ни за пета поредна година се постига тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 40 на 100 000 население през 2005 г. до 23,2 на 100 000 души през 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар