четвъртък, 24 юли 2014 г.

УБ "Св. Анна" в София осъди НЗОК за 187 000 лв.


Сумата, която здравната каса трябва да плати, е по лихви за забавени плащания с повече от 6 месеца по договора със здравното заведение, съобщиха от Центъра за
защита правата в здравеопазването.
Решението на Апелативния съд потвърждава решението на Софийския градски съд, но има и трета инстанция. Искът е заведен за забавени с повече от 6 месеца плащания по договора с болницата.
Мотивите на НЗОК че те са само административен орган и затова не би трябвало да носят отговорност за забавянията на плащанията. и, че имат ограничен бюджет и недостиг на средства са отхвърлени от съда с аргументите, че лихва за забавяне на плащанията се дължи по силата на Закона за задълженията и договорите и на НРД. 
„Независимо от това, че НЗОК има качество на административен орган, а сключените договори са типови и едностранно пределни по съдържание, това не освобождава страните от спазването на условията им”, пише в решението на съда. Според магистратите въпросът с липсата на средства в бюджета
не е предмет на съдебния спор. Касата трябва да плати и 11 500 лв. за разноски по делото.
От БЛС очаква подобни искове да се превърнат в масова практика, а решението на Апелативния съд определиха като показателно, че и други болници могат да спечелят делата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар