вторник, 22 юли 2014 г.

Д-р Таня Андреева, министър на здравеопазването: Не е необходима актуализация на бюджета на НЗОК

защото исканите 328 млн. лева са прогнозна стойност на дефицита. Това не е дефицит, който вече е реализиран и има нужда от спешна актуализация.
Министърът, нека да кажем така, е една пощенска кутия, която опосредства внасянето както на бюджета на Касата, така и предложения за актуализация на бюджета Касата в МС. Финансовите становища се пишат от Министерството на финансите, защото то е отговорната институция за това да направи, разбира се, и свой анализ, да прецени има ли възможност, в каква стойност и откъде да бъде взет финансовият ресурс. В този документ се иска актуализация в размера, посочен от НЗОК – 328 млн. лева“, каза Андреева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар