четвъртък, 24 юли 2014 г.

Кипър въвежда електронно здравеопазване


Електронни здравни досиета, електронни рецепти, електронни изображения на различни клинични изследвания и други електронни медицински документи ще се издават в Кипър с
влизането на действие на т. нар. електронно здравеопазване.
Решение за неговото въвеждане взе правителството през тази седмица. Във всички държавни болници и медицински центрове в Кипър ще бъде въведена интегрирана информационна система, която ще обхване документацията по всички предлагани медицински услуги.
Това включва електронни здравни досиета, електронно издаване на рецепти, на тестове от различни изследвания, като ядрено-магнитен резонанс, и други медицински услуги, поясни министърът на здравеопазването Филипос Патсалис.
Европейският съюз посочва въвеждането на електронното здравеопазване /известно още като e-health/ като един от своите приоритети, определяйки го като система от съвремененни информационни и комуникационни технологии, в полза на пациентите и изпълнителите на медицински услуги.
За Кипър внедряването му е важна част от реализацията на здравната реформа чрез Общия здравен план, която произтича от меморандума с тройката международни кредитори. Пилотният проект по електронното здравеопазване в момента е осъществен само в две болници – в Никозия и Фамагуста, частични здравни е-услуги има в други
държавни болници.
Според правителството те обхващат приблизително 38% от всички медицински практики в национален мащаб.
Със завършване на компютъризацията в цялата здравна система се очаква подобряване на предоставяните медицински услуги, както и повишаване на ефективността на мрежата чрез по-нататъшно ограничаване на разходите.
Според прогнозите на Министерството на здравеопазването въвеждането на електронни системи във всички държавни болници и медицински центрове ще струва на държавата до 3.6 млн. евро годишно, за срокот  5 години. Правителството одобри и подробна "пътна карта” за здравната реформа в страната, включваща над 200 мерки и действия, с ясни срокове за реализация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар