сряда, 23 юли 2014 г.

Здравеопазването се възприема като най-важен национален приоритет, за който не се отделят необходимите средстваи който се намира в лошо състояние. Това показва национално представително проучване, проведено от Алфа Рисърч сред 1013 български граждани в периода април-май 2014 г. Информация е събрана на база провеждане на преки стандартизирани интервюта по домовете на респондентите.
Според резултатите от проучването, държавата трябва да заплаща пълните 8% за здравни осигуровки за групите, които тя покрива, като същевременно държавните служители, служителите в МВР и съдебната система трябва да се осигуряват върху реалните си доходи, а не както е до момента.
На въпроса за най-важен национален приоритет, 84% от запитаните определят здравеопазването като най-важен приоритет за България. Икономиката на страната е на второ място със 76%, последвана от демографската криза и образованието.
Определението „лошо” или „много лошо” се дава на здравеопазването от 70% от запитаните респонденти, за 26% то е нито добро, нито лошо, а само 4% го определят като по-скоро добро. Здравната система се радва на одобрението на едва 0.1% от българите.
Съгласно данните от проучването, 78% от българите смятат, че парите, които се отделят за здраве в България, са недостатъчни. Само 5% от българите са на мнение, че средствата, които се отделят за здравеопазване са достатъчни.
Запитани за оценка на най-сериозните проблеми в здравеопазването в България, 61% от участниците в проучването определят като водещ високите разходи на семействата за лекарства. Въпреки че цените на лекарствата в България са най-ниските в ЕС, българските граждани заплащат от джоба си 56% от стойността на лечението си. Причините за това са в недофинансираната здравна система. Лошото състояние на болниците и здравните заведения е проблем за 41% от запитаните, последвано от високите разходи на пациентите за здравни услуги.
Българите виждат 3 основни начини за увеличаване на бюджета за здравеопазване в страната. 60% от гражданите над 18 години са на мнение, че ДДС-то за лекарства трябва да се премахне изцяло, а само 2% подкрепят настоящата ставка.
57% от участниците в проучването смятат, че държавата трябва да заплаща пълния размер на здравната вноска за пенсионери, деца и учащи се.
Най-голям брой – 75%, са подръжниците на идеята, че държавните служители, служителите в МВР и съдебната система, трябва да се осигуряват напълно върху реалните си доходи. Само 8% от запитаните са против тази мярка. При по-подборен разбив се вижда, че почти 70% от отговорилите, които са отбелязали, че работят в държавния сектор на икономиката, също са съгласни, че трябва да се осигуряват върху реалните си доходи. Само 14% от тях не са съгласни с тази мярка.


Няма коментари:

Публикуване на коментар