четвъртък, 24 юли 2014 г.

Кипър с още по-строги мерки в борбата срещу пушенето


Кипър предприема още по-строги мерки в борбата срещу тютюнопушенето. Ще бъдат въведени нови забрани за места с цигарен дим, както и по-високи глоби, включително затвор за нарушаване на разпоредбите. Промените съобщи министърът на
здравеопазването Филипос Патсалис, посочва „Български новини“. Законопроектът за промени за забраната за тютюнопушене е изготвен от Министерството на здравеопазването и е предаден на Правната служба, като след нейното одобрение ще бъде внесен в парламента, съобщи здравният министър . Сега действащият закон срещу пушачите бе приет през юли 2009 г. и е в сила от 1 януари 2010 г. Новите разпоредби предвиждат разширяване на обхвата на местата без цигарен дим. Тютюнопушенето ще бъде забранено навсякъде, във всички закрити помещения, като се премахват и определените стаи или зони за пушене на работното място, в офисите и в заведенията. Сега съществуващият закон дава право на работодателите да определят места, в които пушенето е разрешено. С бъдещия закон това ще отпадне, всички помещения – не само самият офис, но и общи помещения, коридори, тоалетни, съблекални, стаи за почивка и чакални ще бъдат обхванати от забраната. Въвеждат се изисквания за т. нар. открити пространства в заведения или офиси, които могат да се използват от пушачите. Тези места
трябва да имат три страни постоянно отворени и да нямат връзка със закритите пространства. Така се цели да се избегне погрешното тълкуване в момента на тази възможност. Въвежда се забрана и за пушене на открито. Паленето на цигара няма да се разрешава не само вътре в болници, училища, детски градини и други социални заведения, но и на техните открити пространства и дворове, както и на детски площадки. Ключова промяна засяга санкциите. Административната санкция, която може да бъде наложена за неспазване на закона, става 850 евро. Освен това нарушителите могат да се озоват в затвора за 6 месеца. Със законопроекта се въвеждат и нови изисквания за търговията с тютюн и тютюневи изделия, с които кипърското законодателство се хармонизира с европейското. Няма да могат да се продават тютюневи изделия на парче или пакет, съдържащ по-малко от 20 броя цигари. Забранява се разпространяването и използването на рекламни материали – пепелници, запалки, химикалки, чадъри и други с логото на тютюневи изделия. 


www.dnes.bg 

Няма коментари:

Публикуване на коментар