неделя, 2 август 2015 г.

NN България представи два нови проекта за повишаване на финансовата грамотностпо време на събитието „Лесни финанси от А до NN”. Двата нови проекта са свързани, както с дългосрочната ангажираност на компанията за повишаване на финансовата грамотност, така и
с две изключително важни сфери – ранното финансово ограмотяване и пенсионното осигуряване. Това са книжката „КЪДЕ РАСТАТ ПАРИТЕ? Първо четиво за финансите за деца и родители“ и електронният портал за информация в сферата на пенсионното осигуряване PENSIOPEDIA.BG (https://www.pensiopedia.bg). 
Резултатите от проучвания на финансовата грамотност, проведени от компанията през последните години на различни пазари, включително в България, показват, че повечето хора изпитват затруднения да се ориентират сред възможностите за финансово планиране и да вземат ефективни решения за своите финанси.
Детската книжка „КЪДЕ РАСТАТ ПАРИТЕ?“ въвежда децата в света на финансите по лесен и забавен начин и помага на техните родители да отговарят на въпроси по адекватен за детската възраст начин. Тя обяснява на децата връзката между ходенето на работа и получаването на пари и ги запознава с нови за тях понятия като заплата, разходи, спестявания, заеми, пенсия, застраховки. Докато четат книгата, децата могат да оцветяват и илюстрациите в нея. Освен за децата, книгата е полезна и за всички родители, които рано или късно се сблъскват с необходимостта да обяснят на децата си какво са парите и как трябва да организираме личните си финанси, така че да живеем по-добре.
През новата учебна година детската книжка „КЪДЕ РАСТАТ ПАРИТЕ?ще бъде представена в училища в страната чрез пилотен проект на NN България и фондация „Заедно в час”. В общо 30 училища в страната учителите, участващи в програмите на фондацията, ще използват книжката като помагало за провеждане на свои занимания.
Информационният портал за пенсионно осигуряване PENSIOPEDIA.BG агрегира и представя по лесен и достъпен начин богата информация за пенсионната система в страната. Отделните секции на сайта са свързани с темите:
-пенсионна система в България;
-условия за пенсиониране;
-допълнителни възможности за пенсионни доходи;
-разлика между допълнителна и държавна пенсия;
-как работи допълнителното задължително пенсионно осигуряване;
-какъв пенсионен доход мога да очаквам;
-какво се случва с парите ми за пенсия;
-колко пари имам в сметката. 
PENSIOPEDIA.BG представлява и платформа за споделяне на знания и опит благодарение на секцията от въпроси и отговори и на библиотеката с материали по темата за пенсионното осигуряване. Отговорите на постъпващите въпроси за функционирането на пенсионно осигурителната система ще бъдат подготвяни от експерти от NN България, като за запитванията, свързани с държавното обществено осигуряване, ще бъде използвана и информация, предоставена с любезното съдействие на Националния осигурителен институт (НОИ).
Вярвам, че „КЪДЕ РАСТАТ ПАРИТЕ?“ и PENSIOPEDIA.BG ще разширят възможностите както пред малките читатели и техните родители, така и пред осигуряващите се лица, за да бъдат те информирани и уверени в решенията, които вземат или ще вземат в бъдеще за управлението на своите средства“, каза Николай Стойков, Главен изпълнителен директор на NN Животозастраховане и NN Пенсионно осигуряване.“


Няма коментари:

Публикуване на коментар