вторник, 4 август 2015 г.

Издръжката на живот на един човек от домакинството в края на юни е - 561.90 леваЗа нормален живот на четиричленно домакинство (двама възрастни и две деца) в края на юни са били необходими 2248 лева. Това сочат данните на Института за социални и синдикални
изследвания на КНСБ от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот в България - юни 2015 г.
Парите са необходими семейството да покрива разходите си за храна, жилище, здравеопазване, образование, почивка спрямо средните български стандарти.Издръжката на живот на един човек от домакинството в края на юни е - 561.90 лева.
Издръжката на живот на човек от домакинство на бедни, е достигнала 294,52 лева, което показва намаление с 0,9 на сто спрямо март тази година и увеличение с 1,9 на сто спрямо същия период на 2014 година.
На тримесечна база продължава тенденцията да се отчита спад в средните нива на издръжката на живота, като през второто тримесечие намалението е от 0,2 на сто спрямо предходното тримесечие.
На годишна база издръжката на живот отчита слаб спад от 0,3 на сто, след като близо година и половина се наблюдава тенденция на устойчиво намаление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар